Rozšířené vyhledávání

M10983 Přechod na Windows Server 2016

Pětidenní kurz popisuje implemantaci a konfiguraci nových funkcí a vlastností Windows Server 2016. Je určen pro posluchače, kteří již mají zkušenosti se správou systémů Windows Server 2008 nebo 2012, a chtějí se seznámit s novinkami obsaženými ve Windows Serveru 2016. Kurz se zaměřuje zejména na novinky v instalaci nového OS, správě síťové infrastruktury, řízení přístupu, Hyper-V, vysoké dostupnosti, Active Directory, zálohování a obnově dat.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
15. 8. 2016 - 19. 8. 2016 Praha cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín
17. 10. 2016 - 21. 10. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín
12. 12. 2016 - 16. 12. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín

M20740 Základy administrace Windows Server 2016

Kurz se zabývá správou Windows Serveru 2016. Osnova a podrobné informace budou upřesněny později.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
31. 10. 2016 - 4. 11. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín

M20741 Síťová infrastruktura ve Windows Server 2016

Kurz pokrývá problematiku síťových služeb Windows Serveru 2016. Osnova a podrobné informace budou upřesněny později.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 11. 2016 - 25. 11. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín

M20742 Správa identit a adresářových služeb ve Windows Server 2016

Kurz řeší adresářové služby a identity ve Windows Serveru 2016. Osnova a podrobné informace budou upřesněny později.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
12. 12. 2016 - 16. 12. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín

M20410 Instalace a úvod do konfigurace Windows Server 2012

Tento pětidenní kurz je prvním ze série tří kurzů na Windows Server 2012. Obsahuje znalosti a dovednosti pro nasazení WS2012 v existujícím prostředí.

Celá sada kurzů pak pokrývá implementaci, správu a údržbu infrastruktury ve Windows Server 2012.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 6. 2016 - 24. 6. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín Garantovaný termín
25. 7. 2016 - 29. 7. 2016 Brno cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín
22. 8. 2016 - 26. 8. 2016 Praha cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín
3. 10. 2016 - 7. 10. 2016 Brno cs 22 900 Kč
18 320 Kč
Volný termín
17. 10. 2016 - 21. 10. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín

M20411 Administrace Windows Server 2012

Pětidenní kurz je určený správcům seznamujícím se s tímto systémem, kteří budou zodpovědní za instalaci, konfiguraci, správu a podporu síťové infrastruktury systému Microsoft Windows Server 2012 nebo Windows Server 2012 R2. Kurz se soustřeďuje na implementaci Group Policy, správu uživatelských a servisních účtů, údržbu Active Directory, správu DNS, WDS, vzdáleného přístupu, NAP a NPS, souborových služeb, bezpečnostních nastavení a na monitorování Windows Server 2012. Tento kurz je součástí série kurzů zaměřujících se na správu Windows Server 2012. Tento kurz je také přípravným kurzem ke zkoušce 70-411 - Administering Windows Server 2012.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 7. 2016 - 15. 7. 2016 Praha cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín
15. 8. 2016 - 19. 8. 2016 Brno cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín
19. 9. 2016 - 23. 9. 2016 Praha cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín
17. 10. 2016 - 21. 10. 2016 Brno cs 22 900 Kč
18 320 Kč
Volný termín
31. 10. 2016 - 4. 11. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín

M20412 Pokročilá konfigurace síťových služeb Windows Server 2012

Kurz je poslední ze série kurzů (M20410,M20411,M20412). Poskytuje rozšíření a prohloubení znalostí nabytých v předchozích kurzech. Řeší pokročilejší služby a nástroje, jako je clustering, NLB a další. Zároveň je přípravným kurzem pro zkoušku 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
15. 8. 2016 - 19. 8. 2016 Praha cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín
19. 9. 2016 - 23. 9. 2016 Brno cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín
3. 10. 2016 - 7. 10. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín
7. 11. 2016 - 11. 11. 2016 Brno cs 22 900 Kč
18 320 Kč
Volný termín
21. 11. 2016 - 25. 11. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín

M20413 Návrh a implementace infrastruktury Windows Server 2012

Tento pětidenní kurz poskytuje dovednosti potřebné k plánování, navržení a nasazení fyzické i logické infrastruktury Windows Server 2012 Active Directory Domain Services (AD DS). Rovněž poskytuje znalosti z oblasti překladu jmen, integraci aplikací, optimalizaci síťových služeb.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
29. 8. 2016 - 2. 9. 2016 Praha cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín

M20414 Pokročilá implementace infrastruktury Windows Server 2012

Tento návazný pětidenní kurz rozšiřuje znalosti a dovednosti pro nasazení pokročilejších funkcí Windows Server 2012. Navazuje na kurz 20413.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
19. 9. 2016 - 23. 9. 2016 Praha cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín

M20415 Implementace nasazení desktopové infrastruktury

Čtyřdenní kurz je určený všem IT specialistům, kteří jsou odpovědni za implementaci, konfiguraci, hromadné nasazení a support Windows 8.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 6. 2016 - 23. 6. 2016 Praha cs 19 500 Kč Volný termín

M20409 Virtualizace serverů pomocí Hyper-V a System Center

Kurz je zaměřen na virtualizaci serverů ve větších prostředích, kde nachází uplatnění nejen některé novinky Hyper-V, ale zejména produkty System Center, především Virtual Machine Manager. Kurz je zaměřen na použití verzí 2012 R2. Znalost předchozích verzí není nutná.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 7. 2016 - 29. 7. 2016 Praha cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín
5. 9. 2016 - 9. 9. 2016 Praha cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín
7. 11. 2016 - 11. 11. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín

MHyper-V Nasazení a správa Windows Server Hyper-V

Dvoudenní kurz je zaměřený na implementaci a správu technologie Hyper-V v nejnovější verzi. Kurz je primárně určen administrátorům Windows Serverů, kteří plánují nasadit, nebo již provozují technologii Hyper-V.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 8. 2016 - 26. 8. 2016 Praha cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
29. 9. 2016 - 30. 9. 2016 Praha cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
8. 12. 2016 - 9. 12. 2016 Praha cs 7 500 Kč Volný termín

M10961 Automatizace správy pomocí Windows PowerShell

Čtyřdenní kurz je pro správce, kteří se chtějí seznámit s prostředím PowerShellu pro správu nejen Windows Serveru. Hlavní náplní je vlastní jazyk a možnosti prostředí, ale pozornost je věnována vlastnímu použití pro správu. Přestože se jedná o kurz zaměřený na verzi 3, není znalost předchozích verzí nutná.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 6. 2016 - 9. 6. 2016 Praha cs 19 500 Kč Volný termín Garantovaný termín
15. 8. 2016 - 18. 8. 2016 Praha cs 19 500 Kč
14 625 Kč
Volný termín
24. 10. 2016 - 27. 10. 2016 Praha cs 19 500 Kč Volný termín
12. 12. 2016 - 15. 12. 2016 Praha cs 19 500 Kč Volný termín

M10962 Pokročilá automatizace správy pomocí Windows PowerShell

Tento třídenní kurz navazujeí na 10961. Obsahem je rozšíření znalostí o pokročilejší techniky v prostředí Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1. Užitečný je ale i pro administrátory předchozích verzí v2.0 nebo v3.0.

Důraz je kladen především na vytváření škálovatelnějších a univerzálnějších skriptů. Probíraná témata jsou z oblastí rozšířených funkcí, modulů, řízení skriptů nebo rozšířeného ošetření chyb. Zabývá se rovněž spoluprací s .NET. Kurz obsahuje řadu praktických cvičení pro upevnění znalostí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
22. 8. 2016 - 24. 8. 2016 Praha cs 13 800 Kč
10 350 Kč
Volný termín
14. 11. 2016 - 16. 11. 2016 Praha cs 13 800 Kč Volný termín

M10971 Nasazení a správa Windows Server clusterů

Dvoudenní kurz se v první části zabývá problematikou technologií úložišť, jako jsou DAN, NAS, SAN. Dále pak technologiemi příbuznými (StorageSpaces, Data deduplication, sdílení). Druhá část je pak věnována vysoké dostupnosti zejména technologie Hyper-V a to jak s použitím funkce failover clustering, tak i pomocí jiných mechanismů. Závěr je pak věnován technologii NLB. Okrajově se zabývá spoluprací s platformou Azure a System Center VMM se zaměřením na probíranou oblast.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 6. 2016 - 28. 6. 2016 Praha cs 10 500 Kč Volný termín
1. 8. 2016 - 2. 8. 2016 Praha cs 10 500 Kč
7 875 Kč
Volný termín
3. 10. 2016 - 4. 10. 2016 Praha cs 10 500 Kč Volný termín
28. 11. 2016 - 29. 11. 2016 Praha cs 10 500 Kč Volný termín

NET101 Principy počítačových sítí a TCP/IP

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 6. 2016 - 7. 6. 2016 Praha cs 7 500 Kč Volný termín Garantovaný termín
13. 6. 2016 - 14. 6. 2016 Praha en 7 500 Kč Volný termín Garantovaný termín
16. 6. 2016 - 17. 6. 2016 Brno cs 7 500 Kč Volný termín Garantovaný termín
25. 7. 2016 - 26. 7. 2016 Praha cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
22. 8. 2016 - 23. 8. 2016 Brno cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
26. 9. 2016 - 27. 9. 2016 Brno cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
26. 9. 2016 - 27. 9. 2016 Praha cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
8. 11. 2016 - 9. 11. 2016 Brno cs 7 500 Kč Volný termín
14. 11. 2016 - 15. 11. 2016 Praha cs 7 500 Kč Volný termín

NET201 Optimalizace přepínaných LAN sítí

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
23. 6. 2016 - 24. 6. 2016 Brno cs 7 500 Kč Volný termín
27. 7. 2016 - 28. 7. 2016 Praha cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
24. 8. 2016 - 25. 8. 2016 Brno cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
29. 9. 2016 - 30. 9. 2016 Praha cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
29. 9. 2016 - 30. 9. 2016 Brno cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
10. 11. 2016 - 11. 11. 2016 Brno cs 7 500 Kč Volný termín
21. 11. 2016 - 22. 11. 2016 Praha cs 7 500 Kč Volný termín

NET202 Směrování v IP sítích

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 6. 2016 - 21. 6. 2016 Praha cs 7 500 Kč Volný termín
30. 6. 2016 - 1. 7. 2016 Brno cs 7 500 Kč Volný termín
1. 8. 2016 - 2. 8. 2016 Praha cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
29. 8. 2016 - 30. 8. 2016 Brno cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
13. 10. 2016 - 14. 10. 2016 Brno cs 7 500 Kč Volný termín
24. 10. 2016 - 25. 10. 2016 Praha cs 7 500 Kč Volný termín
6. 12. 2016 - 7. 12. 2016 Brno cs 7 500 Kč Volný termín
19. 12. 2016 - 20. 12. 2016 Praha cs 7 500 Kč Volný termín

NET301 Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
22. 6. 2016 - 23. 6. 2016 Praha cs 7 500 Kč Volný termín
3. 8. 2016 - 4. 8. 2016 Praha cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
31. 8. 2016 - 1. 9. 2016 Brno cs 7 500 Kč
5 625 Kč
Volný termín
19. 10. 2016 - 20. 10. 2016 Brno cs 7 500 Kč Volný termín
26. 10. 2016 - 27. 10. 2016 Praha cs 7 500 Kč Volný termín
8. 12. 2016 - 9. 12. 2016 Brno cs 7 500 Kč Volný termín
21. 12. 2016 - 22. 12. 2016 Praha cs 7 500 Kč Volný termín

OKO5 IPv6

Na tomto jednodenním kurzu se účastníci dozvědí základní informace o protokolu IPv6, nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6 (adresní architektura, protokolová hlavička, IPv6 na stanicích a směrovačích, ICMPv6 a objevování sousedů (ND)), službách v IPv6 (mobilita, DNS, DHCPv6), přechodu k IPv6 (možnosti souběžného provozu IPv4 a IPv6, tunnel broker, 6to4, GRE, ISATAP, TEREDO, přechod sítě do IPv6 prostředí).

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 6. 2016 - 24. 6. 2016 Praha cs 2 200 Kč Volný termín
5. 8. 2016 - 5. 8. 2016 Praha cs 2 200 Kč Volný termín
29. 9. 2016 - 29. 9. 2016 Praha cs 2 200 Kč Volný termín
16. 11. 2016 - 16. 11. 2016 Praha cs 2 200 Kč Volný termín
16. 12. 2016 - 16. 12. 2016 Praha cs 2 200 Kč Volný termín

M20346 Správa služeb Office 365 pro IT administrátory

Pětidenní kurz Office 365 je určený IT správcům počítačových sítí, kteří chtějí přejít na Office 365 a připojit k němu podnikové prostředí, nebo uvažují o jeho nasazení a chtějí podrobnější informace.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
12. 9. 2016 - 16. 9. 2016 Brno cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín
19. 9. 2016 - 23. 9. 2016 Praha cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín
17. 10. 2016 - 21. 10. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín
28. 11. 2016 - 2. 12. 2016 Brno cs 22 900 Kč
18 320 Kč
Volný termín
5. 12. 2016 - 9. 12. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín

M10747 Administrace System Center 2012 R2

Tento pětidenní kurz nabízí studentům znalosti a dovednosti potřebné pro konfiguraci Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager a jeho asociovaných systémů.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 6. 2016 - 1. 7. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín

M20695 Správa nasazování Windows desktopů a firemních aplikací

Tento pětidenní kurz se zabývá plánováním a implementací nasazení většího množství stanic a aplikací ve firemním prostředí. Účastníci se seznámí s principy řešení lite-touch nebo zero-touch pomocí nástrojů Microsoft Deployment toolkit a System Center 2012 R2 Configuration Manager.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
5. 9. 2016 - 9. 9. 2016 Praha cs 22 900 Kč
17 175 Kč
Volný termín
7. 11. 2016 - 11. 11. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín

M20696 Administrace System Center Configuration Manager a služby Intune

Kurz se zabývá problematikou konfigurace a správy klientů a zařízení pomocí Microsoft System Center Configuration Manager, Microsoft Intune a jejich využití v každodenní správě pracovních stanic i jiných zařízení. Řešena je problematika správy hardware, software, provozního stavu i bezpečnosti pomocí Endpoint Protection. Kurz navazuje na kurz 20695 a je přípravou pro zkoušku 70-696: Managing Enterprise Devices and Apps.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 10. 2016 - 14. 10. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín
5. 12. 2016 - 9. 12. 2016 Praha cs 22 900 Kč Volný termín

Windows Server

Windows Server
OKsystem a.s.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.