Rozšířené vyhledávání

Výsledky vyhledávání (46)

MPKI 1 Infrastruktura veřejných klíčů 1

Dvoudenní kurz využívá platformu Windows a je navržen jako velmi účinná forma teoretického a praktického osvojení základních technologií v této oblasti. Je určen pro pokročilé uživatele, správce informačních systémů a všechny zájemce o použití elektronických podpisů a aplikované kryptografie. Kurz byl připraven ve společnosti OKsystem a vychází z legislativního rámce ČR. Tento kurz také reaguje na zvýšenou aktivitu uživatelů a poskytovatelů služeb v oblasti využití kryptografických technologií pro práci s elektronickými médii.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 6. 2016 - 28. 6. 2016 Praha 7 500 Kč

MPKI 2 Infrastruktura veřejných klíčů 2

Dvoudenní kurz poskytne studentům znalosti a dovednosti pro praktické nasazení a správu PKI v prostředí Microsoft Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1. Posluchači si na kurzu prakticky vyzkouší instalaci a konfiguraci Active Directory certifikačních služeb a použití PKI v aplikacích a službách. Tento kurz navazuje na kurz MPKI 1, který poskytuje nutné teoretické znalosti pro absolvování tohoto kurzu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
29. 6. 2016 - 30. 6. 2016 Praha 7 500 Kč

M20341 Instalace a správa Microsoft Exchange Server 2013

Tento pětidenní kurz je zaměřen na konfiguraci a správu prostředí Microsoft Exchange Serveru 2013. Přiblíží postupy a tipy k optimalizaci nasazení Exchange prostředí. Poskytne potřebné znalosti pro plánování, instalaci a správu všech rolí Exchange serverů.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
30. 5. 2016 - 3. 6. 2016 Praha 22 900 Kč

M20342 Pokročilá administrace Microsoft Exchange Server 2013

Kurz poskytuje znalosti a dovednosti pro správu a konfiguraci prostředí Microsoft Exchange Server 2013. Rozšiřuje znalosti nabyté v kurzu M20341.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
13. 6. 2016 - 17. 6. 2016 Praha 22 900 Kč

M10135 Instalace a správa Microsoft Exchange Server 2010

Pětidenní kurz zabývající se správou a konfigurací poštovního systému Microsoft Exchange Server 2010. Kurz nevyžaduje znalosti předchozích verzí Exchange Serveru, ale vyžaduje dobré znalosti prostředí Windows Server a Active Directory. Účastníci kurzu se naučí instalovat Microsoft Exchange Server 2010, spravovat směrování zpráv, klientské přístupy, zálohování a obnovu jednotlivých serverových rolí. Dále se naučí spravovat objekty příjemců jako např. poštovní schránky uživatelů, distribuční skupiny a kontakty, konfigurovat antispamové a antivirové vlastnosti a filtrování obsahu, konfigurovat vysokou dostupnost poštovního systému, monitorovat a optimalizovat Exchange Server 2010 a řadu dalších nastavení.


Katalogová cena: 22 900 Kč

Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

M10972 Instalace a konfigurace IIS

Tento třídenní kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro správu služby IIS. Je určen nejen správcům webových serverů, ale i administrátorům aplikací,

které IIS využívají jako např. SharePoint nebo Exchange server. Kurz není zaměřen na vývoj webových aplikací.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
29. 6. 2016 - 1. 7. 2016 Praha 15 900 Kč

MSHP2013 Microsoft SharePoint 2013 pro uživatele

Jednodenní kurz provede posluchače od základní práce s prostředím SharePoint 2013 (Server i Foundation) až k pokročilejším částem, jako je vytváření vlastních pohledů, personalizace webů nebo i vytváření vlastních SharePoint webů. Posluchači budou pracovat se skutečným prostředím SharePoint a tudíž budou mít možnost si vše ihned vyzkoušet.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
19. 5. 2016 - 19. 5. 2016 Praha 2 200 Kč
23. 6. 2016 - 23. 6. 2016 Brno 2 200 Kč
30. 6. 2016 - 30. 6. 2016 Praha 2 200 Kč

M20331 Instalace a správa Microsoft SharePoint Server 2013

Pětidenní kurz je určený všem IT specialistům, kteří jsou odpovědni za implementaci, konfiguraci, nasazení a podporu Sharepoint 2013.


Katalogová cena: 22 900 Kč

Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

M20332 Pokročilá administrace Microsoft SharePoint Server 2013

Pětidenní kurz je určený všem zkušeným IT specialistům, kteří jsou odpovědni za implementaci, konfiguraci, administraci a podporu SharePoint 2013 včetně servisních aplikací a BI.


Katalogová cena: 22 900 Kč

Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

MSPF Administrace SharePoint Foundation

Dvoudenní kurz Vám poskytne znalosti a dovednosti pro nasazení a konfiguraci prostředí založeném na technologii SharePoint, konkrétně Microsoft SharePoint Foundation.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
13. 6. 2016 - 14. 6. 2016 Praha 7 500 Kč

M10977 SQL Server 2014 - rozšíření administrativních znalostí proti SQL Serveru 2008

Tento čtyřdenní kurz naučí studenty jak využívat novinky přidané do SQL Serveru od verze 2008. Kurz se zaměřuje na technologie SQL Serveru 2012, 2014 a dalších Microsoft databázových komponent.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 5. 2016 - 19. 5. 2016 Praha 19 500 Kč

M20461 Microsoft SQL Server 2014 - jazyk SQL

Tento 4-denní kurz naučí studenty psát dotazy v jazyce Transact-SQL pro Microsoft SQL Server 2014.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 6. 2016 - 9. 6. 2016 Praha 19 500 Kč

M20462 Administrace Microsoft SQL Server 2014

Pětidenní kurz je určen studentům, kteří potřebují získat znalosti k administraci Microsoft SQL Server 2014 databází. Kurz je zaměřen na využití služeb a nástrojů SQL Serveru 2014 vztahujících se ke správě databází.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 6. 2016 - 24. 6. 2016 Praha 22 900 Kč

M20463 Implementace Data Warehouse v Microsoft SQL Server 2014

Tento pětidenní kurz poskytuje znalosti pro implementaci BI platformy. Absolventi získají informace, jak vytvářet data warehouse (datový sklad) pomocí SQL Serveru, implementovat ETL pomocí SQL Server Integration Services, validovat a čistit data pomocí SQL Server Data Quality Services a SQL Server Master Data Services.


Katalogová cena: 22 900 Kč

Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

M20464 Programování a implementace Microsoft SQL Server 2014 databází

Pětidenní kurz určený všem databázovým specialistům, kteří jsou odpovědni za implementaci databázových objektů a programování databází na SQL Serveru. Obsah kurzu je zaměřen na databáze a databázové objekty: datové typy, tabulky, pohledy, indexy, triggery, uložené procedury a funkce. Dále se zabývá referenční integritou, optimalizací dotazu a implementací řízeného kódu CLR.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
23. 5. 2016 - 27. 5. 2016 Praha 22 900 Kč

M20465 Návrh databázového řešení pro Microsoft SQL Server

Tento třídenní kurz popisuje proces plánování a navrhování databází SQL Serveru 2014. Studenti se také naučí jak plánovat infrastrukturu, databáze, uložiště a jak konfigurovat databázový server k zajištění maximálního výkonu, bezpečnosti, dostupnosti s použitím SQL Serveru 2014.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
30. 5. 2016 - 1. 6. 2016 Praha 13 800 Kč

M20466 Implementace BI, Data Modelů a Reportů v Microsoft SQL Serveru 2014

Tento pětidenní kurz poskytuje znalosti jak implementovat BI, data modely a reporty. Absolventi se také seznámí s technologií PowerPivot a tabulárními data modely, vytvářením reportů a vizualizací pomocí Power View, SQL Server Reporting Services a také s dolováním dat.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
13. 6. 2016 - 17. 6. 2016 Praha 22 900 Kč

M20467 Návrh řešení Business Intelligence na Microsoft SQL Server

Tento čtyřdenní kurz popisuje proces plánování a navrhování řešení Business Intelligence (BI).

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 6. 2016 - 30. 6. 2016 Praha 19 500 Kč

DB-DESIGN Návrh a modelování databází

Dvoudenní kurz poskytuje znalosti potřebné pro návrh a modelování databází nezávislé na databázové platformě. Absolventi se seznámí s postupem návrhu relačních i analytických databází, normalizací, tvorbou databázových diagramů, implementací databáze a základy jazyka SQL.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
9. 6. 2016 - 10. 6. 2016 Brno 6 900 Kč
5 520 Kč

M20416 Implementace desktopového aplikačního prostředí

Tento pětidenní kurz přináší znalosti potřebné pro návrh, nasazení a správu fyzického nebo virtuálního prostředí založeného na Windows Serveru 2012 jako aplikační infrastruktuře. Zároveň poskytuje dovednosti k nasazení různých řešení aplikační infrastruktury založených na Windows 8 Enterprise, včetně cloudových řešení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 5. 2016 - 20. 5. 2016 Praha 22 900 Kč

M20409 Virtualizace serverů pomocí Hyper-V a System Center

Kurz je zaměřen na virtualizaci serverů ve větších prostředích, kde nachází uplatnění nejen některé novinky Hyper-V, ale zejména produkty System Center, především Virtual Machine Manager. Kurz je zaměřen na použití verzí 2012 R2. Znalost předchozích verzí není nutná.


Katalogová cena: 22 900 Kč

Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

MHyper-V Nasazení a správa Windows Server Hyper-V

Dvoudenní kurz je zaměřený na implementaci a správu technologie Hyper-V v nejnovější verzi. Kurz je primárně určen administrátorům Windows Serverů, kteří plánují nasadit, nebo již provozují technologii Hyper-V.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
19. 5. 2016 - 20. 5. 2016 Brno 7 500 Kč
6 000 Kč
9. 6. 2016 - 10. 6. 2016 Praha 7 500 Kč

M20697-1 Instalace a konfigurace Windows 10

Kurz je určen pro správce, kteří instalují a spravují zařízení s Windows 10 ve firemním prostředí. Seznamuje s instalací a konfigurací operačního systému i aplikací, síťovými připojeními I úložišti. Stranou nezůstávají ani témata bezpečnosti, záplatování a obnovy.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 5. 2016 - 18. 5. 2016 Praha 15 900 Kč
13. 6. 2016 - 15. 6. 2016 Brno 15 900 Kč
12 720 Kč

M20697-2 Správa a údržba Windows 10

Kurz navazuje na předcházející 20697-1 a rozšiřuje znalosti na rozsáhlejší firemní prostředí a další služby. Je řešena problematika hromadného nasazení, použití Skupinových politik (GPO), vzdáleného přístupu, nebo technologie Workplace join. Řešeny jsou rovněž cloudové služby, jako je Microsoft Azure, Intune.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 6. 2016 - 8. 6. 2016 Praha 15 900 Kč

M10982 Podpora a odstraňování potíží ve Windows 10 v podnikovém prostředí

Kurz je určen pro správce, kteří instalují a spravují zařízení s Windows 10 ve firemním prostředí. Zabývá se instalací systému i aplikací, konfigurací lokálních i vzdálených sítí. Rovněž se věnuje bezpečnosti, údržbě, aktualizaci a obnově Windows 10.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 6. 2016 - 29. 6. 2016 Praha 15 900 Kč

M20687 Instalace a konfigurace Windows 8

Tento kurz poskytuje účastníkům základní dovednosti s operačním systémem Windows 8. Zabývá se instalací, správou disků a oddílů, základy sítí a protokolů IPv4 a IPv6, souborovým systémem, oprávněními ke složkám a souborům. Poskytuje přehled funkcionality DirectAccess a virtuálních privátních sítí i klientské virtualizace. Součástí je i přehled služby SkyDrive, včetně instalace a konfigurace aplikací, včetně Windows Store aplikací.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
23. 5. 2016 - 25. 5. 2016 Praha 15 900 Kč

M20688 Správa a údržba Windows 8

Tento kurz studenty naučí instalovat, konfigurovat a spravovat Windows 8. Zaměřením pokrývá i cloudové služby a Windows Intune. Je vhodný pro malá i velká prostředí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
13. 6. 2016 - 15. 6. 2016 Praha 15 900 Kč

M20689 Přechod na Windows 8

Kurz je určen pro IT profesionály, kteří potřebují rozšířit znalosti z Windows 7 na Windows 8. Je zaměřen na nové vlastnosti a funkce představené ve Windows 8, včetně cloudových služeb, instalace, aktivace, migrace, lokální a vzdálená správa pomocí GPO, Windows Intune, nebo Windows PowerShellu. Rovněž se zabývá aplikacemi a kompatabilitou. Mezi dalšími tématy jsou vzdálený přístup, technologie Direct Access nebo klientské Hyper-V. Kurz je zároveň přípravným pro zkoušku 70-689: Upgrading Your Skills to MCSA Windows 8.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 6. 2016 - 17. 6. 2016 Praha 12 500 Kč

M20415 Implementace nasazení desktopové infrastruktury

Čtyřdenní kurz je určený všem IT specialistům, kteří jsou odpovědni za implementaci, konfiguraci, hromadné nasazení a support Windows 8.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 6. 2016 - 23. 6. 2016 Praha 19 500 Kč

M6292 Instalace a konfigurace Windows 7

Dvoudenní kurz se zaměřením na Windows 7 pro správce, kteří potřebují rozšířit znalosti o tento nový OS. Součástí kurzu je instalace i upgrade OS, konfigurace síťových nastavení, bezpečnosti i mobilních zařízení.


Katalogová cena: 10 500 Kč

Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

M6293 Podpora a odstraňování potíží ve Windows 7 v podnikovém prostředí

Dvoudenní kurz je navržen pro IT profesionály, kteří mají zkušenosti se správou Windows XP a Windows Vista a kteří pracují jako zaměstnanci technické podpory v podnikovém prostředí. Cílem tohoto kurzu je naučit posluchače zajišťovat technickou podporu a odstraňovat technické potíže v prostředí operačního systému Windows 7 zejména v oblastech startu operačního systému, Group Policy, ovladačů, výkonu, síťového a vzdáleného připojení, uživatelských profilů a přihlašování a bezpečnosti.

Tento kurz také pomáhá k přípravě na zkoušku 70-685.


Katalogová cena: 10 500 Kč

Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

NET101 Principy počítačových sítí a TCP/IP

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 6. 2016 - 17. 6. 2016 Brno 7 500 Kč
6. 6. 2016 - 7. 6. 2016 Praha 7 500 Kč

M20410 Instalace a úvod do konfigurace Windows Server 2012

Tento pětidenní kurz je prvním ze série tří kurzů na Windows Server 2012. Obsahuje znalosti a dovednosti pro nasazení WS2012 v existujícím prostředí.

Celá sada kurzů pak pokrývá implementaci, správu a údržbu infrastruktury ve Windows Server 2012.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
30. 5. 2016 - 3. 6. 2016 Brno 22 900 Kč
18 320 Kč
20. 6. 2016 - 24. 6. 2016 Praha 22 900 Kč

M20411 Administrace Windows Server 2012

Pětidenní kurz je určený správcům seznamujícím se s tímto systémem, kteří budou zodpovědní za instalaci, konfiguraci, správu a podporu síťové infrastruktury systému Microsoft Windows Server 2012 nebo Windows Server 2012 R2. Kurz se soustřeďuje na implementaci Group Policy, správu uživatelských a servisních účtů, údržbu Active Directory, správu DNS, WDS, vzdáleného přístupu, NAP a NPS, souborových služeb, bezpečnostních nastavení a na monitorování Windows Server 2012. Tento kurz je součástí série kurzů zaměřujících se na správu Windows Server 2012. Tento kurz je také přípravným kurzem ke zkoušce 70-411 - Administering Windows Server 2012.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
13. 6. 2016 - 17. 6. 2016 Brno 22 900 Kč
18 320 Kč

M20412 Pokročilá konfigurace síťových služeb Windows Server 2012

Kurz je poslední ze série kurzů (M20410,M20411,M20412). Poskytuje rozšíření a prohloubení znalostí nabytých v předchozích kurzech. Řeší pokročilejší služby a nástroje, jako je clustering, NLB a další. Zároveň je přípravným kurzem pro zkoušku 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
23. 5. 2016 - 27. 5. 2016 Praha 22 900 Kč

M20413 Návrh a implementace infrastruktury Windows Server 2012

Tento pětidenní kurz poskytuje dovednosti potřebné k plánování, navržení a nasazení fyzické i logické infrastruktury Windows Server 2012 Active Directory Domain Services (AD DS). Rovněž poskytuje znalosti z oblasti překladu jmen, integraci aplikací, optimalizaci síťových služeb.


Katalogová cena: 22 900 Kč

Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

M20414 Pokročilá implementace infrastruktury Windows Server 2012

Tento návazný pětidenní kurz rozšiřuje znalosti a dovednosti pro nasazení pokročilejších funkcí Windows Server 2012. Navazuje na kurz 20413.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 6. 2016 - 10. 6. 2016 Praha 22 900 Kč

M20417 Přechod na Windows Server 2012

Pětidenní kurz je určen pro posluchače, kteří již mají zkušenosti se správou systémů Windows Server 2008 nebo 2008 R2, a chtějí se seznámit s novinkami obsaženými ve Windows Serveru 2012 a 2012 R2. Kurz se zaměřuje zejména na novinky ve správě síťové infrastruktury, řízení přístupu, Hyper-V, vysoké dostupnosti, Active Directory, zálohování a v dalších oblastech ve Windows Server 2012.

Tento kurz je také přípravným kurzem ke zkoušce 70-417: Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2012.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
13. 6. 2016 - 17. 6. 2016 Praha 22 900 Kč

M10961 Automatizace správy pomocí Windows PowerShell

Čtyřdenní kurz je pro správce, kteří se chtějí seznámit s prostředím PowerShellu pro správu nejen Windows Serveru. Hlavní náplní je vlastní jazyk a možnosti prostředí, ale pozornost je věnována vlastnímu použití pro správu. Přestože se jedná o kurz zaměřený na verzi 3, není znalost předchozích verzí nutná.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 6. 2016 - 9. 6. 2016 Praha 19 500 Kč

M10962 Pokročilá automatizace správy pomocí Windows PowerShell

Tento třídenní kurz navazujeí na 10961. Obsahem je rozšíření znalostí o pokročilejší techniky v prostředí Windows Server 2012 R2 a Windows 8.1. Užitečný je ale i pro administrátory předchozích verzí v2.0 nebo v3.0.

Důraz je kladen především na vytváření škálovatelnějších a univerzálnějších skriptů. Probíraná témata jsou z oblastí rozšířených funkcí, modulů, řízení skriptů nebo rozšířeného ošetření chyb. Zabývá se rovněž spoluprací s .NET. Kurz obsahuje řadu praktických cvičení pro upevnění znalostí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
23. 5. 2016 - 25. 5. 2016 Praha 13 800 Kč
20. 6. 2016 - 22. 6. 2016 Praha 13 800 Kč

M10971 Nasazení a správa Windows Server clusterů

Dvoudenní kurz se v první části zabývá problematikou technologií úložišť, jako jsou DAN, NAS, SAN. Dále pak technologiemi příbuznými (StorageSpaces, Data deduplication, sdílení). Druhá část je pak věnována vysoké dostupnosti zejména technologie Hyper-V a to jak s použitím funkce failover clustering, tak i pomocí jiných mechanismů. Závěr je pak věnován technologii NLB. Okrajově se zabývá spoluprací s platformou Azure a System Center VMM se zaměřením na probíranou oblast.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 6. 2016 - 28. 6. 2016 Praha 10 500 Kč

NET201 Optimalizace přepínaných LAN sítí

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
23. 6. 2016 - 24. 6. 2016 Brno 7 500 Kč
8. 6. 2016 - 9. 6. 2016 Praha 7 500 Kč

NET202 Směrování v IP sítích

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
30. 6. 2016 - 1. 7. 2016 Brno 7 500 Kč
20. 6. 2016 - 21. 6. 2016 Praha 7 500 Kč

NET301 Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
26. 5. 2016 - 27. 5. 2016 Brno 7 500 Kč
22. 6. 2016 - 23. 6. 2016 Praha 7 500 Kč

OKO5 IPv6

Na tomto jednodenním kurzu se účastníci dozvědí základní informace o protokolu IPv6, nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6 (adresní architektura, protokolová hlavička, IPv6 na stanicích a směrovačích, ICMPv6 a objevování sousedů (ND)), službách v IPv6 (mobilita, DNS, DHCPv6), přechodu k IPv6 (možnosti souběžného provozu IPv4 a IPv6, tunnel broker, 6to4, GRE, ISATAP, TEREDO, přechod sítě do IPv6 prostředí).

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 6. 2016 - 24. 6. 2016 Praha 2 200 Kč

M10747 Administrace System Center 2012 R2

Tento pětidenní kurz nabízí studentům znalosti a dovednosti potřebné pro konfiguraci Microsoft System Center 2012 R2 Configuration Manager a jeho asociovaných systémů.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 6. 2016 - 1. 7. 2016 Praha 22 900 Kč
OKsystem a.s.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.