Rozšířené vyhledávání

Výsledky vyhledávání (18)

Linux Úvod do Linuxu a Unixu

Tento dvoudenní kurz je určen pro úplné začátečníky v operačním systému Linux. Zabývá se konceptem Linuxu, popisem součástí systému, ovládáním v grafickém rozhraní, práci s nejobvyklejšími programy a nástroji a základy příkazové řádky.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 4. 2017 - 11. 4. 2017 Brno 7 500 Kč
6 000 Kč
2. 5. 2017 - 3. 5. 2017 Praha 7 500 Kč

SLE201 Administrace SUSE Linux Enterprise Server 12

Čyřdenní kurz je určen začínajícím správcům Linuxu. Má za cíl poskytnout posluchačům základy potřebné pro správu systému. Zahrnuje seznámení s historií i se současným stavem Linuxu, používání grafického prostředí a systému nápovědy. Zaměřuje se dále na správu systému YaSTem, souborový systém, databázi uživatelů a skupin, přístupová práva a software, používání shellu, textových editorů a na základní konfiguraci síťového připojení.

Kurz bude k dispozici od července 2017 a nahrazuje kurz N3124.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

SLE301 Pokročilá administrace SUSE Linux Enterprise Server 12

Tento čtyřdenní kurz navazuje na kurz SLE201 - Administrace SUSE Linux Enterprise Server 12 a pokračuje pokročilou administrací SLESu 12 SP2. Kurz se zabývá novými aspekty administrace SLESu verze 12 - systemd, GRUB2, GPT a EFI a samozřejmě také obecnými znalostmi, jakými jsou skriptování v bashi, správa identit a nastavování síťových služeb.

Kurz nahrazuje kurz N3125 a bude k dispozi od července 2017.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

N3124 Administrace SUSE Linux Enterprise Server 12

Čtyřdenní kurz je určen začínajícím správcům Linuxu. Má za cíl poskytnout posluchačům základy potřebné pro správu systému. Zahrnuje seznámení s historií i se současným stavem Linuxu, používání grafického prostředí a systému nápovědy. Zaměřuje se dále na správu systému YaSTem, souborový systém, databázi uživatelů a skupin, přístupová práva a software, používání shellu, textových editorů a na základní konfiguraci síťového připojení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 4. 2017 - 21. 4. 2017 Brno 17 900 Kč
14 320 Kč
9. 5. 2017 - 12. 5. 2017 Praha 17 900 Kč
12. 6. 2017 - 15. 6. 2017 Brno 17 900 Kč
14 320 Kč

N3125 Pokročilá administrace SUSE Linux Enterprise Server 12 a Live Patching

Tento pětidenní kurz navazuje na kurz N3124 - Administrace SUSE Linux Enterprise Server 12 a pokračuje pokročilou administrací SLESu 12. Kurz se zabývá novými aspekty administrace SLESu verze 12 - systemd, GRUB2, GPT a EFI a samozřejmě také obecnými znalostmi, jakými jsou skriptování v bashi, správa identit a nastavování síťových služeb. V poslední kapitole tohoto školení je integrován kurz N3135, zaměřený na technologii Live Patching, která umožňuje aktualizovat jádro bez nutnosti restartu systému.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 4. 2017 - 7. 4. 2017 Praha 21 900 Kč
15. 5. 2017 - 19. 5. 2017 Brno 21 900 Kč
17 520 Kč
22. 5. 2017 - 26. 5. 2017 Praha 21 900 Kč
19. 6. 2017 - 23. 6. 2017 Brno 21 900 Kč
17 520 Kč

SLE342 Administrace SSSD v SUSE Linux Enterprise Server 12

Tento dvoudenní kurz se zabývá službou SSSD použitou na SLES12. SSSD se stává majoritni autentizační platformou používanou na linuxu. Popis konceptu, konfigurace, technické pozadí, nasazení a uživatelské scénáře pro tuto službu jsou témata tohoto kurzu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
12. 6. 2017 - 13. 6. 2017 Praha 9 700 Kč

NLPIC1-101 LPIC-1 Přípravný kurz na zkoušku 101

Třídenní kurz má za cíl připravit posluchače na první část certifikace LPIC-1 - zkoušku 101. Jeho obsahem je popis architektury OS Linux, instalace software a popis správy balíčkových systémů, práce v příkazové řádce a popis a správa úložišť, souborových systémů a FHS.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

NLPIC1-102 LPIC-1 Přípravný kurz na zkoušku 102

Třídenní kurz má za cíl připravit posluchače na druhou část certifikace LPIC-1 - zkoušku 102. Jeho obsahem je práce v shellu, správa grafického subsystému, nastavení systémových služeb, základy konfigurace sítí a zabezpečení počítače.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

NLPIC2-201 LPIC-2 Přípravný kurz na zkoušku 201

Čtyřdenní kurz má za cíl připravit posluchače na první část certifikace LPIC-2 - zkoušku 201. Jeho obsahem je správa startovacího procesu, konfigurace a kompilace jádra, správa souborového systému, konfigurace LVM a RAID, údržba systému, a koncept, konfigurace a zabezpečení DNS.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

NLPIC2-202 LPIC-2 Přípravný kurz na zkoušku 202

Čtyřdenní kurz má za cíl připravit posluchače na první část certifikace LPIC-2 - zkoušku 202. Jeho obsahem je implementace a údržba webového serveru, konfigurace proxy serveru, služby DHCP, nastavení Samba serveru, implementace souborového systému NFS a zabezpečení FTP serveru, Nastavení PAM autentikace a použití LDAP klienta, použití poštovních serverů, konfigurace SSH, a troubleshooting.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

PRGSHELL Programování v shellu

Tento dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi skriptování v shellu. Jeho obsahem je popis konstrukcí, ze kterých se skripty skládají, popis používaných technik a rešení běžných úloh.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 5. 2017 - 5. 5. 2017 Praha 7 500 Kč
22. 6. 2017 - 23. 6. 2017 Praha 7 500 Kč

OKO7 Podpora spolupráce mezi linux a Windows technologiemi v heterogenních sítích

Tento dvoudenní kurz se zabývá možnostmi kooperace operačních systémů Windows a linux, tedy integrací linuxu do windows sítí a naopak, a s tím souvisejícími souborovými a tiskovými službami. Konkrétně se jedná o nastavení Samby, Kerbera, DNS, LDAP a AD serveru.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 4. 2017 - 11. 4. 2017 Praha 7 500 Kč
8. 6. 2017 - 9. 6. 2017 Praha 7 500 Kč

NET101 Principy počítačových sítí a TCP/IP

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 4. 2017 - 11. 4. 2017 Brno 8 200 Kč
2. 5. 2017 - 3. 5. 2017 Praha 8 200 Kč
5. 6. 2017 - 6. 6. 2017 Brno 8 200 Kč
19. 6. 2017 - 20. 6. 2017 Praha 8 200 Kč

NET201 Optimalizace přepínaných LAN sítí

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
12. 4. 2017 - 13. 4. 2017 Brno 8 200 Kč
4. 5. 2017 - 5. 5. 2017 Praha 8 200 Kč
7. 6. 2017 - 8. 6. 2017 Brno 8 200 Kč
21. 6. 2017 - 22. 6. 2017 Praha 8 200 Kč

NET202 Směrování v IP sítích

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 3. 2017 - 28. 3. 2017 Praha 8 200 Kč
2. 5. 2017 - 3. 5. 2017 Brno 8 200 Kč
9. 5. 2017 - 10. 5. 2017 Praha 8 200 Kč
26. 6. 2017 - 27. 6. 2017 Praha 8 200 Kč
26. 6. 2017 - 27. 6. 2017 Brno 8 200 Kč

NET301 Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
29. 3. 2017 - 30. 3. 2017 Praha 8 200 Kč
4. 5. 2017 - 5. 5. 2017 Brno 8 200 Kč
11. 5. 2017 - 12. 5. 2017 Praha 8 200 Kč
28. 6. 2017 - 29. 6. 2017 Praha 8 200 Kč
28. 6. 2017 - 29. 6. 2017 Brno 8 200 Kč

OKO5 IPv6

Na tomto jednodenním kurzu se účastníci dozvědí základní informace o protokolu IPv6, nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6 (adresní architektura, protokolová hlavička, IPv6 na stanicích a směrovačích, ICMPv6 a objevování sousedů (ND)), službách v IPv6 (mobilita, DNS, DHCPv6), přechodu k IPv6 (možnosti souběžného provozu IPv4 a IPv6, tunnel broker, 6to4, GRE, ISATAP, TEREDO, přechod sítě do IPv6 prostředí).

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 5. 2017 - 11. 5. 2017 Praha 2 200 Kč
12. 5. 2017 - 12. 5. 2017 Brno 2 200 Kč
30. 6. 2017 - 30. 6. 2017 Praha 2 200 Kč

SOC201 Administrace SUSE OpenStack Cloud

Tento kurz je určen pro systémové administrátory a další zájemce o správu produktu OpenStack Cloud. Účastníci se dozví o nutných úkonech k údržbě OpenStacku a také si vyzkouší administrační nástroje v něm zahrnuté. Kurz zároveň slouží jako přípravný kurz na certifikaci Certified OpenStack Administrator (COA).

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 4. 2017 - 25. 4. 2017 Praha 9 700 Kč
14. 6. 2017 - 15. 6. 2017 Praha 9 700 Kč

OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.

OKsystem a.s.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.