Rozšířené vyhledávání

Výsledky vyhledávání (19)

Linux Úvod do Linuxu a Unixu

Tento dvoudenní kurz je určen pro úplné začátečníky v operačním systému Linux. Zabývá se konceptem Linuxu, popisem součástí systému, ovládáním v grafickém rozhraní, práci s nejobvyklejšími programy a nástroji a základy příkazové řádky.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
5. 12. 2016 - 6. 12. 2016 Praha 7 500 Kč

N3124 Administrace SUSE Linux Enterprise Server 12

Čtyřdenní kurz je určen začínajícím správcům Linuxu. Má za cíl poskytnout posluchačům základy potřebné pro správu systému. Zahrnuje seznámení s historií i se současným stavem Linuxu, používání grafického prostředí a systému nápovědy. Zaměřuje se dále na správu systému YaSTem, souborový systém, databázi uživatelů a skupin, přístupová práva a software, používání shellu, textových editorů a na základní konfiguraci síťového připojení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
1. 11. 2016 - 4. 11. 2016 Praha 17 900 Kč
21. 11. 2016 - 24. 11. 2016 Praha 17 900 Kč
19. 12. 2016 - 22. 12. 2016 Praha 17 900 Kč

N3125 Pokročilá administrace SUSE Linux Enterprise Server 12 a Live Patching

Tento pětidenní kurz navazuje na kurz N3124 - Administrace SUSE Linux Enterprise Server 12 a pokračuje pokročilou administrací SLESu 12. Kurz se zabývá novými aspekty administrace SLESu verze 12 - systemd, GRUB2, GPT a EFI a samozřejmě také obecnými znalostmi, jakými jsou skriptování v bashi, správa identit a nastavování síťových služeb. V poslední kapitole tohoto školení je integrován kurz N3135, zaměřený na technologii Live Patching, která umožňuje aktualizovat jádro bez nutnosti restartu systému.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

NLPIC1-101 LPIC-1 Přípravný kurz na zkoušku 101

Třídenní kurz má za cíl připravit posluchače na první část certifikace LPIC-1 - zkoušku 101. Jeho obsahem je popis architektury OS Linux, instalace software a popis správy balíčkových systémů, práce v příkazové řádce a popis a správa úložišť, souborových systémů a FHS.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

NLPIC1-102 LPIC-1 Přípravný kurz na zkoušku 102

Třídenní kurz má za cíl připravit posluchače na druhou část certifikace LPIC-1 - zkoušku 102. Jeho obsahem je práce v shellu, správa grafického subsystému, nastavení systémových služeb, základy konfigurace sítí a zabezpečení počítače.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

NLPIC2-201 LPIC-2 Přípravný kurz na zkoušku 201

Čtyřdenní kurz má za cíl připravit posluchače na první část certifikace LPIC-2 - zkoušku 201. Jeho obsahem je správa startovacího procesu, konfigurace a kompilace jádra, správa souborového systému, konfigurace LVM a RAID, údržba systému, a koncept, konfigurace a zabezpečení DNS.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

NLPIC2-202 LPIC-2 Přípravný kurz na zkoušku 202

Čtyřdenní kurz má za cíl připravit posluchače na první část certifikace LPIC-2 - zkoušku 202. Jeho obsahem je implementace a údržba webového serveru, konfigurace proxy serveru, služby DHCP, nastavení Samba serveru, implementace souborového systému NFS a zabezpečení FTP serveru, Nastavení PAM autentikace a použití LDAP klienta, použití poštovních serverů, konfigurace SSH, a troubleshooting.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

PRGSHELL Programování v shellu

Tento dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi skriptování v shellu. Jeho obsahem je popis konstrukcí, ze kterých se skripty skládají, popis používaných technik a rešení běžných úloh.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
14. 11. 2016 - 15. 11. 2016 Praha 7 500 Kč

OKO7 Podpora spolupráce mezi linux a Windows technologiemi v heterogenních sítích

Tento dvoudenní kurz se zabývá možnostmi kooperace operačních systémů Windows a linux, tedy integrací linuxu do windows sítí a naopak, a s tím souvisejícími souborovými a tiskovými službami. Konkrétně se jedná o nastavení Samby, Kerbera, DNS, LDAP a AD serveru.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
8. 12. 2016 - 9. 12. 2016 Praha 7 500 Kč

NET101 Principy počítačových sítí a TCP/IP

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
8. 11. 2016 - 9. 11. 2016 Brno 8 200 Kč
7 500 Kč
14. 11. 2016 - 15. 11. 2016 Praha 8 200 Kč
7 500 Kč

NET201 Optimalizace přepínaných LAN sítí

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 11. 2016 - 11. 11. 2016 Brno 8 200 Kč
7 500 Kč
21. 11. 2016 - 22. 11. 2016 Praha 8 200 Kč
7 500 Kč

NET202 Směrování v IP sítích

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 12. 2016 - 7. 12. 2016 Brno 8 200 Kč
7 500 Kč
19. 12. 2016 - 20. 12. 2016 Praha 8 200 Kč
7 500 Kč

NET301 Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
26. 10. 2016 - 27. 10. 2016 Praha 8 200 Kč
7 500 Kč
8. 12. 2016 - 9. 12. 2016 Brno 8 200 Kč
7 500 Kč
21. 12. 2016 - 22. 12. 2016 Praha 8 200 Kč
7 500 Kč

OKO5 IPv6

Na tomto jednodenním kurzu se účastníci dozvědí základní informace o protokolu IPv6, nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6 (adresní architektura, protokolová hlavička, IPv6 na stanicích a směrovačích, ICMPv6 a objevování sousedů (ND)), službách v IPv6 (mobilita, DNS, DHCPv6), přechodu k IPv6 (možnosti souběžného provozu IPv4 a IPv6, tunnel broker, 6to4, GRE, ISATAP, TEREDO, přechod sítě do IPv6 prostředí).

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 11. 2016 - 16. 11. 2016 Praha 2 200 Kč
16. 12. 2016 - 16. 12. 2016 Praha 2 200 Kč

SOC101 Instalace a konfigurace SUSE OpenStack Cloud

Tento dvoudenní kurz je určen pro systémové administrátory, konzultanty a obecně všechny, kteří se chtějí dozvědět jak sestavit, nainstalovat, nakonfigurovat, nasadit a spravovat prostředí SUSE OpenStack.

Kurz začíná podrobným popisem částí, z nichž se OpenStack skládá a posloupností úkonů, které jsou potřeba k základnímu nasazení prostředí SUSE OpenStack. Účastníci použijí automatizované nástroje k nasazení a správě OpenStack cloudu jako cvičení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 11. 2016 - 11. 11. 2016 Praha 9 700 Kč

SOC201 Administrace SUSE OpenStack Cloud

Tento kurz je určen pro systémové administrátory a další zájemce o správu produktu OpenStack Cloud. Účastníci se dozví o nutných úkonech k údržbě OpenStacku a také si vyzkouší administrační nástroje v něm zahrnuté. Kurz zároveň slouží jako přípravný kurz na certifikaci Certified OpenStack Administrator (COA).

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 11. 2016 - 22. 11. 2016 Praha 9 700 Kč

SOC202 Nasazení SUSE OpenStack Cloud

Tento dvoudenní kurz je určen pro systémové administrátory, implementační týmy a všechny ostatní, kteří se chtějí naučit, jak nasadit produkt OpenStack cloud s vysokou dostupností. Kurz začíná detailním popisem částí, ze kterých se OpenStack skládá, pokračuje popisem úkonů nutných k nasazení varianty SUSE OpenStack cloud. Účastníci následně využijí nástroje pro automatizaci a při cviční sestaví OpenStack cloud s vysokou dostupností.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
23. 11. 2016 - 24. 11. 2016 Praha 9 700 Kč

SES101 Úvod do administrace SUSE Enterprise Storage 2

Tento dvoudenní kurz seznámí účastníky s produktem SUSE Enterprise Storage a využitou technologií ceph. Pokrývá instalaci, sestavení clusterového úložiště a správu a údržbu tohoto clusteru. Kurz je určen pro správce, kteří plánují používat SUSE Enterprise Storage a chtějí porozumět funkci, instalaci a správě SUSE Enterprise Storage clusteru. Účastníci získají znalosti o architektuře clusteru, vyzkouší si instalaci a typické úkony nutné k jeho správě a monitoringu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
1. 12. 2016 - 2. 12. 2016 Praha 9 700 Kč

SMGR101 Administrace SUSE Manager 2.1

Tento kurz je určen jako úvodní k produktu SUSE Manager 2.1, nástroje na správu linuxu. Během tohoto kurzu si účastníci osvojí znalosti nutné k efektivnímu použití nástroje SUSE Manager 2.1 ke správě serverů SUSE Linux Enterprise Server a RedHat Enterprise Linux Server.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
12. 12. 2016 - 14. 12. 2016 Praha 14 000 Kč

OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.

OKsystem a.s.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.