Rozšířené vyhledávání

Výsledky vyhledávání (186)

R-jazyk Základy jazyka R

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače se základy jazyka R. Jeho obsahem je naučit posluchače využívat jazyk R pro analytické účely včetně vizualizací dat pomocí nástroje RStudio.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
23. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
10. 9. 2020 - 11. 9. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
18. 11. 2020 - 19. 11. 2020 Praha 11 800 Kč

AI-100 Návrh a implementace řešení Azure AI

Tento třídenní kurz je zaměřen na Cloud Solution architekty, designéry a vývojáře Azure AI. Umožní vytvořit chat zákaznické podpory, který používá umělou inteligenci pomocí platformy Microsoft Azure včetně rozpoznání jazyka a přednastavené funkce AI v Azure Cognitive Services.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 7. 2020 - 22. 7. 2020 Praha 21 800 Kč
17 440 Kč
7. 9. 2020 - 9. 9. 2020 Praha 21 800 Kč
17 440 Kč
18. 11. 2020 - 20. 11. 2020 Praha 21 800 Kč

DP-100 Návrh a implementace řešení Data Science v prostředí Azure

Získáte potřebné znalosti o tom, jak používat služby Azure pro vývoj, učení a nasazení řešení strojového učení. Kurz začíná přehledem služeb Azure, které podporují data science. Odtud se zaměřuje na využití služby data science v Azure, služby Azure Machine Learning, za účelem automatizace data science.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 8. 2020 - 12. 8. 2020 Praha 21 800 Kč
17 440 Kč
5. 10. 2020 - 7. 10. 2020 Praha 21 800 Kč
7. 12. 2020 - 9. 12. 2020 Praha 21 800 Kč

DP-200 Implementace Azure Data Solution

V tomto třídenním kurzu se studenti naučí implementovat různé technologie datových platforem, která jsou v souladu s obchodními a technickými požadavky uvnitř firmy, v cloudu včetně hybridních scénářů, které obsahují jak relační data, tak NO-SQL data. Naučí se také zpracovávat data pomocí řady technologií a jazyků pro streamovaná i dávková data a implementovat zabezpečení dat, jejich monitorování a řešit problémy.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
31. 8. 2020 - 2. 9. 2020 Praha 21 800 Kč
17 440 Kč
19. 10. 2020 - 21. 10. 2020 Praha 21 800 Kč
14. 12. 2020 - 16. 12. 2020 Praha 21 800 Kč

DP-201 Návrh Azure Data Solution

Studenti tohoto dvoudenního kurzu se naučí navrhnout technologie datové platformy a řešení, která jsou v souladu s obchodními a technickými požadavky. To může zahrnovat scénáře dat uvnitř firmy, cloudu a hybridních dat, které obsahují relační data typu No-SQL nebo Data Warehouse. Naučí se také navrhovat architektury procesů s využitím řady technologií pro streamování a dávková data. Studenti budou také zkoumat, jak navrhnout zabezpečení dat, včetně přístupu k datům, datových politik, standardů, optimalizace, dostupnosti a možnosti obnovy po havárii.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 9. 2020 - 4. 9. 2020 Praha 15 100 Kč
12 080 Kč
22. 10. 2020 - 23. 10. 2020 Praha 15 100 Kč
17. 12. 2020 - 18. 12. 2020 Praha 15 100 Kč

DP-300 Administrace relačních databází v Microsoft Azure

Tento kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti pro správu databázové infrastruktury SQL Serveru pro cloudové, lokální a hybridní relační databáze. Je určen pro ty, kteří pracují s relačními databázemi Microsoft PaaS. Navíc je určen pro administrátory, manažery a další IT pracovníky, kteří vyvíjejí aplikace dodávající obsah z relačních databází založených na SQL.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 9. 2020 - 24. 9. 2020 Praha 28 000 Kč
22 400 Kč
2. 11. 2020 - 5. 11. 2020 Praha 28 000 Kč

DP-050 Migrace SQL dat do prostředí Azure

V tomto kurzu se studenti naučí, jak provést modernizace datové platformy a jak je vhodná pro dané firemní požadavky. Studenti se také naučí, jak migrovat na tři cílové platformy založené na SQL datech: Azure Virtual Machines, Azure SQL Databases, Azure SQL Database Managed Instance. Studenti se dále seznámí s výhodami a omezeními každé cílové platformy, jak je lze použít ke splnění obchodních i technických požadavků na modernizaci SQL dat a naučí se používat dostupné nástroje pro migraci.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 4. 8. 2020 Praha 15 500 Kč
12 400 Kč
29. 9. 2020 - 30. 9. 2020 Praha 15 500 Kč
12 400 Kč
1. 12. 2020 - 2. 12. 2020 Praha 15 500 Kč

DP-060 Migrace NoSQL dat do Azure Cosmos DB

V kurzu se studenti naučí pracovat s Cosmos DB a jak migrovat MongoDB a Cassandra DB data do Cosmos DB.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
5. 8. 2020 - 5. 8. 2020 Praha 8 500 Kč
6 800 Kč
1. 10. 2020 - 1. 10. 2020 Praha 8 500 Kč
3. 12. 2020 - 3. 12. 2020 Praha 8 500 Kč

DP-070 Migrace Open Source dat do prostředí Azure

V kurzu se studenti naučí používat Azure SQL Database, postup pro migraci Open Source dat z MySQL a PostgreSQL databází do Azure SQL Database.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 8. 2020 - 6. 8. 2020 Praha 8 500 Kč
6 800 Kč
2. 10. 2020 - 2. 10. 2020 Praha 8 500 Kč
4. 12. 2020 - 4. 12. 2020 Praha 8 500 Kč

M20777 Implementace Microsoft Azure Cosmos DB

Tento 3-denní kurz seznámí databázové profesionály s implementací řešení Microsoft Azure Cosmos DB.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 9. 2020 - 9. 9. 2020 Praha 21 000 Kč
16 800 Kč
18. 11. 2020 - 20. 11. 2020 Praha 21 000 Kč

M10990 Analýza dat pomocí SQL Server reportovacích služeb

Tento 4-denní kurz provede studenty tvorbou a správou reportů reportovacích služeb v produktu Microsoft SQL Server. Kurz je zaměřen na nástroje pro vývoj reportů reportovacích služeb, jejich správu a implementaci self-service BI.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 8. 2020 - 20. 8. 2020 Praha 29 000 Kč
23 200 Kč
19. 10. 2020 - 22. 10. 2020 Praha 29 000 Kč
14. 12. 2020 - 17. 12. 2020 Praha 29 000 Kč

M20778 Analýza dat pomocí Power BI

Tento 3-denní kurz provede studenty jak provádět analýzu dat a reporting pomocí Power BI. Součástí kurzu je import a transformace dat, tvorba a úprava datového modelu, využití jazyka DAX pro výpočty, tvorba vizualizací, publikace, konfigurace a využití služby Power BI včetně aplikace Power BI Mobile. V kurzu se využívá nástroj Power BI Desktop, služba PowerBI.com a Power BI Report Server.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

DA-100 Anylýza dat pomocí Microsoft Power BI

Tento pětidenní kurz se zabývá metodami a postupy, které jsou v souladu s obchodními a technickými požadavky na modelování, vizualizaci a analýzu dat pomocí Power BI. Kurz také ukáže, jak přistupovat k datům a zpracovávat je z celé řady zdrojů dat, včetně relačních i nerelačních dat. Tento kurz se také zabývá, jak implementovat správné bezpečnostní standardy a politiky napříč spektrem Power BI, včetně datových sad a skupin. Kurz se bude také zabývat, jak spravovat a implementovat reporty a dashboardy pro sdílení a distribuci obsahu, jak vytvářet stránkované sestavy v rámci služby Power BI a publikovat je do pracovního prostoru do Power BI.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Praha 36 700 Kč
29 360 Kč
21. 9. 2020 - 25. 9. 2020 Praha 36 700 Kč
29 360 Kč
9. 11. 2020 - 13. 11. 2020 Praha 36 700 Kč

M20779 Analýza SQL dat v Excelu

Tento třídenní kurz naučí studenty, jak provádět analýzu dat a reporting pomocí produktu Microsoft Excel.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 7. 2020 - 29. 7. 2020 Praha 21 000 Kč
16 800 Kč
5. 10. 2020 - 7. 10. 2020 Praha 21 000 Kč
25. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 21 000 Kč

M20768 Vývoj datových modelů v SQL Serveru

Tento třídenní kurz provede studenty tvorbou a správou datových modelů pomocí Microsoft SQL Serveru. Studenti se naučí tvořit multidimenzionální a tabulární datové modely, tvořit kostky, dimenze, měřítka, skupiny měřítek a naučí se používat jazyky MDX a DAX. Je také přípravou na zkoušku 70-768.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 8. 2020 - 19. 8. 2020 Praha 21 000 Kč
16 800 Kč
5. 10. 2020 - 7. 10. 2020 Praha 21 000 Kč
30. 11. 2020 - 2. 12. 2020 Praha 21 000 Kč

M10988 Správa řešení SQL Business Intelligence

Tento 3-denní kurz provede studenty technologiemi Microsoft SQL Server Business Intelligence. Studenti se naučí navrhovat, analyzovat data a sdílet jejich poznatky, počínaje zdroji dat BI a rozšiřováním na osobní a externí (veřejné) zdroje dat. Dále se naučí navrhnout infrastukturu BI, služby a nástroje.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
31. 8. 2020 - 2. 9. 2020 Praha 21 000 Kč
16 800 Kč
19. 10. 2020 - 21. 10. 2020 Praha 21 000 Kč
7. 12. 2020 - 9. 12. 2020 Praha 21 000 Kč

SEC100 Pravidla IT bezpečnosti pro zaměstnance

Kurz je určen pro všechny zaměstnance, kteří se zabývají zpracováním informací a používají informační technologie a internet v každodenní práci. Zaměstnanci se naučí bezpečně pracovat s daty a vyvarovat se bezpečnostních hrozeb. V souvislosti s nařízením GDPR je nutné zvýšit bezpečnostní povědomí všech, kdo přicházejí s osobními daty do styku. Kurz není určen pro IT profesionály.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 9. 2020 - 25. 9. 2020 Praha 3 800 Kč
2 390 Kč
13. 11. 2020 - 13. 11. 2020 Praha 3 800 Kč

PKI Principy kryptografie

Kurz seznamuje s kryptografickými pojmy a technikami využívanými v informačních technologiích. V kurzu účastník získá teoretickou základnu pro využití kryptografie v praxi. 

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 9. 2020 - 21. 9. 2020 Praha 5 900 Kč
4 720 Kč
9. 11. 2020 - 9. 11. 2020 Praha 5 900 Kč

MPKI Infrastruktura veřejných klíčů

Třídenní kurz poskytne studentům znalosti a dovednosti pro praktické nasazení a správu PKI v prostředí Microsoft Windows Server 2016 a Windows 10. Posluchači si na kurzu prakticky vyzkouší instalaci a konfiguraci Active Directory certifikačních služeb a použití PKI v aplikacích a službách. Je určen pro pokročilé uživatele, správce informačních systémů a všechny zájemce o použití elektronických podpisů a aplikované kryptografie.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
22. 9. 2020 - 24. 9. 2020 Praha 17 700 Kč
14 160 Kč
10. 11. 2020 - 12. 11. 2020 Praha 17 700 Kč

NET302 Úvod do zabezpečení datových sítí

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
29. 7. 2020 - 30. 7. 2020 Praha 9 000 Kč
7 200 Kč
12. 10. 2020 - 13. 10. 2020 Praha 9 000 Kč
23. 11. 2020 - 24. 11. 2020 Praha 9 000 Kč

MS-900 Základy Microsoft 365

Tento jednodenní kurz nabízí základní znalost cloudových služeb a cloudového modelu Software jako služby (SaaS) se zaměřením na cloudové služby Microsoft 365.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 8. 2020 - 24. 8. 2020 Praha 8 500 Kč
6 800 Kč
29. 10. 2020 - 29. 10. 2020 Praha 8 500 Kč

MS-100 Identity a služby v prostředí Microsoft 365

V tomto kurzu se naučíte spravovat identity a služby v prostředí Microsoft 365, včetně plánování, správy a přizpůsobení účtu vaší organizace. Dozvíte se, jak spravovat bezpečnostní skupiny a licencování. Zjistíte, co je to synchronizace identit mezi firemním prostředím a cloudem, jak přístupovat k aplikacím. Dozvíte se, jak řídit přesun organizace do prostředí Microsoft 365, jak toto prostředí spravovat v souvislosti s prostředím Office 365 ProPlus.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
31. 8. 2020 - 4. 9. 2020 Praha 35 600 Kč
28 480 Kč
2. 11. 2020 - 6. 11. 2020 Praha 35 600 Kč

MS-101 Mobilita a bezpečnost v prostředí Microsoft 365

Kurz je zaměřen na správu bezpečnosti a zařízení v Microsoft 365. Naučíte se, jak prověřit bezpečnost, jak nasadit Azure AD Identity Protection, jak spravovat jednotlivé součásti zabezpečení Microsoft 365 jakou jsou Threat Intelligence, politiky ochrany, archivace a vyhledávaní dat. Nedílnou součástí kurzu je nasazení služeb Microsoft Intune, mezi které patří nasazení a správa koncových zařízení, řízení jejich přístupu ke zdrojům a zabezpečení. 

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Praha 35 600 Kč
28 480 Kč
14. 9. 2020 - 18. 9. 2020 Praha 35 600 Kč
28 480 Kč
23. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 35 600 Kč

MS-300 Nástroje týmové spolupráce Microsoft 365 Teams, SharePoint a OneDrive

Tento 4-denní kurz je určen pro Microsoft 365 administrátory. Administrátor nástrojů pro týmovou spolupráci je zodpovědný za nasazení, konfiguraci, nastavení, migraci a zabezpečení nástrojů SharePoint (online, on-premises, hybrid), OneDrive a Teams. Navíc je zodpovědný za integraci a správu souvisejících produktů a služeb: Office, PowerApps, Flow, Yammer, Microsoft Graph, Stream, Planner a Project.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 6. 8. 2020 Praha 30 800 Kč
24 640 Kč

MS-500 Bezpečnost v prostředí Microsoft 365

V tomto čtyřdenním kurzu se dozvíte o technologiích ochrany před hrozbami, které pomáhají zabezpečit prostředí Microsoft 365, o archivaci a uchovávání dat v Microsoft 365 jakož i o správě údajů a auditu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 8. 2020 - 13. 8. 2020 Praha 29 000 Kč
23 200 Kč
29. 9. 2020 - 2. 10. 2020 Praha 29 000 Kč
23 200 Kč
7. 12. 2020 - 10. 12. 2020 Praha 29 000 Kč

MS-700 Správa Microsoft Teams

Tento čtyřdenní kurz je určen pro roli administrátora týmové práce Microsoft 365 (Teamwork Administrator). Správci Microsoft Teams konfigurují, nasazují a spravují služby Microsoft Office 365, které se zaměřují na efektivní spolupráci a komunikaci v podnikovém prostředí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
31. 8. 2020 - 3. 9. 2020 Praha 30 800 Kč
24 640 Kč
23. 11. 2020 - 26. 11. 2020 Praha 30 800 Kč

MO365U Microsoft Office 365 pro uživatele

Na tomto jednodenním kurzu se účastníci naučí základy práce se sadou nástrojů Microsoft Office 365.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 8. 2020 - 20. 8. 2020 Praha 3 800 Kč
29. 10. 2020 - 29. 10. 2020 Praha 3 800 Kč
17. 12. 2020 - 17. 12. 2020 Praha 3 800 Kč

MS-030 Administrace Office 365

Tento pětidenní kurz se zaměřuje na IT profesionály, kteří se podílejí na plánování, nasazení, konfiguraci a provozování služeb Microsoft Office 365. Tento kurz se prohlubuje znalosti potřebné k založení účtu Office 365, včetně propojení se stávajícími identitami uživatelů, a dovednosti potřebné k údržbě a provozu Microsoft Office 365 a jeho uživatelů.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 8. 2020 - 21. 8. 2020 Praha 35 600 Kč
28 480 Kč
19. 10. 2020 - 23. 10. 2020 Praha 35 600 Kč
7. 12. 2020 - 11. 12. 2020 Praha 35 600 Kč

AZ-900 Základy Microsoft Azure

Kurz je určen pro začátečníky v prostředí cloudové služby Microsoft Azure. Jako úvodní kurz posluchače seznámí s koncepty, názvoslovím a základy práce v tomto prostředí. Vhodný je nejen pro správce, ale i pro pracovníky, kteří mají mít obecný prehled o této službě, nebo obecněji o konceptu cloudu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 8. 2020 - 18. 8. 2020 Praha 15 500 Kč
12 400 Kč
5. 10. 2020 - 6. 10. 2020 Praha 15 500 Kč
1. 12. 2020 - 2. 12. 2020 Praha 15 500 Kč

AZ-104 Nasazení a administrace prostředí Microsoft Azure

Tento kurz je určen pro IT profesionály, kteří spravují předplatné služby Azure, zabezečují identity, spravují infrastrukturu, virtuální sítě, propojení sítí, nasazení virtuálnísch strojů, nebo služeb a v neposlední řadě i zálohují data. Je rovněž určen pro zájemce o zkoušku AZ-104.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
31. 8. 2020 - 3. 9. 2020 Praha 29 500 Kč
23 600 Kč
12. 10. 2020 - 15. 10. 2020 Praha 29 500 Kč
14. 12. 2020 - 17. 12. 2020 Praha 29 500 Kč

AZ-500 Bezpečnost v prostředí Microsoft Azure

V tomto kurzu studenti získají znalosti a dovednosti potřebné k implementaci bezpečnosti, udržování zabezpečení, identifikaci a nápravu zranitelností pomocí různých bezpečnostních nástrojů. Kurz zahrnuje skriptování a automatizaci, virtualizaci a cloudovou architekturu N-tier.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 7. 2020 - 23. 7. 2020 Praha 29 300 Kč
23 440 Kč
14. 9. 2020 - 17. 9. 2020 Praha 29 300 Kč
23 440 Kč
2. 11. 2020 - 5. 11. 2020 Praha 29 300 Kč

M20345-1 Administrace Microsoft Exchange Server 2016/2019

Pětidenní kurz je určen pro IT profesionály, kteří spravují Exchange Server 2016 nebo 2019. Obsahem je nejen instalace, ale i správa příjemců a veřejných složek, přístupu klientů, přenosu zpráv i základní ochrany před nevyžádanou poštou. Řešena je rovněž vysoká dostupnost, zálohování a obnova.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Praha 35 000 Kč
28 000 Kč
21. 9. 2020 - 25. 9. 2020 Praha 35 000 Kč
28 000 Kč
23. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 35 000 Kč

EXCH-ONLINE Nasazení a správa služby Exchange Online

Kurz je zaměřen na správu a nasazení služby Exchange Online, která je součástí Microsoft Office 365. Oproti kurzu nasazení Exchnage Serveru v organizaci je omezen na správu služeb a nastavení, které jsou v cloudovém prostředí k dispozici. Součástí kurzu je i prvotní spuštění a úvodní konfigurace. Tématem je i bezpečnost a propojení s vnitrofiremním prostředí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
12. 8. 2020 - 13. 8. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
26. 10. 2020 - 27. 10. 2020 Praha 11 800 Kč
3. 12. 2020 - 4. 12. 2020 Praha 11 800 Kč

M20345-2 Návrh a nasazení Microsoft Exchange Server 2016/2019

Kurz se zaměřuje na nasazení pokročilých komponent komunikačního prostředí založeného na Microsoft Exchange Server 2016/2019, jako jsou site resiliency, rozšířené zabezpečení, shodu s firemními pravidly komunikace a archivace. Dalšími tématy jsou souběžná existence vnitřního prostředí a jiných Exchange organizací nebo se službou Exchange Online a migrace z předchozích verzí.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

MS-200 Plánování a konfigurace platformy pro přenos zpráv

Obsah kurzu je součástí školení M20345-1: Administrace Microsoft Exchange Server 2016/2019.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

MS-201 Nasazení bezpečné hybridní platformy pro přenos zpráv

Obsah kurzu je součástí školení M20345-1: Administrace Microsoft Exchange Server 2016/2019 a školení EXCH-ONLINE: Nasazení a správa služby Exchange Online.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

M10972 Instalace a konfigurace IIS

Tento třídenní kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro správu služby IIS. Je určen nejen správcům webových serverů, ale i administrátorům aplikací, které IIS využívají jako např. SharePoint nebo Exchange server. Kurz není zaměřen na vývoj webových aplikací.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 8. 2020 - 27. 8. 2020 Praha 23 100 Kč
18 480 Kč
13. 10. 2020 - 15. 10. 2020 Praha 23 100 Kč
14. 12. 2020 - 16. 12. 2020 Praha 23 100 Kč

DEV340 ASP.NET a IIS z pohledu vývoje aplikací

Kurz ASP.NET a Internet Information Services je určen pro programátory ASP.NET MVC aplikací, kteří chtějí rozumět architektuře IIS, využívat jeho služeb při vývoji a provozu aplikací a naučit se psát pro něj rozšíření.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 8. 2020 - 12. 8. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
19. 10. 2020 - 21. 10. 2020 Praha 15 000 Kč
1. 12. 2020 - 3. 12. 2020 Praha 15 000 Kč

MWORDZ Microsoft Word - Základní kurz

Jednodenní kurz je určen pro všechny uživatele, kteří si chtějí osvojit základy práce v aplikaci MS Word. Na sérii příkladů si vyzkouší, jaké nástroje lze použít pro úpravy dokumentu, jak dokument uložit, vyhledat a otevřít. Naučí se vložit záhlaví a zápatí nebo číslování stránek. Dozví se, jak zkontrolovat pravopis a jak dokument vytisknout.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

MWORDP Microsoft Word - Pokročilý kurz

Dvoudenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s aplikací MS Office Word a chtějí si rozšířit své základní znalosti. Výklad je zaměřen na nejčastější a nejužitečnější funkce, které při své práci uživatelé používají. V průběhu kurzu lektor upozorní na zajímavá nastavení a triky, které uživateli v mnohých případech urychlí práci.

Účastníci kurzu se dozví, jak je možné ušetřit čas při formátování pomocí existujících i vlastních stylů, jak styly kopírovat mezi dokumenty. Naučí se vytvářet a používat šablony dokumentu, formátovat a vytvářet tabulky.

Při práci s delšími dokumenty využijí poznámky pod čarou či vysvětlivky, číslované titulky k obrázkům a tabulkám, vytvoří jejich seznam a obsah dokumentu. Dozví se, jak číslovat stránky až od určité strany, či jak změnit orientaci pouze určitých stran dokumentu. V poslední části si účastníci osvojí práci s revizemi a porovnáváním verzí určitého souboru.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

MEXCELZ Microsoft Excel - Základní kurz

Jednodenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s počítačem a kteří se potřebují naučit užívání aplikace MS Excel od úplných základů. Na konci kurzu budou schopni vytvářet a formátovat tabulky, vypočítat klíčové hodnoty a vytisknout výsledek své práce. Rovněž se naučí pracovat s grafy a rozlišit, který graf je pro jakou situaci vhodný. Důraz je přitom kladen na praktické procvičování.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

MEXCELP Microsoft Excel - Pokročilý kurz

Dvoudenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s aplikací MS Office Excel a chtějí si rozšířit své základní znalosti. Výklad je zaměřen na nejčastější a nejužitečnější funkce, které při své práci uživatelé používají. V průběhu kurzu lektor upozorní na zajímavá nastavení a triky, které uživateli v mnohých případech urychlí práci.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

MPPOINT Microsoft PowerPoint

Dvoudenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s počítačem a kteří si potřebují osvojit užívání aplikace MS PowerPoint od úplných základů. Účastníci školení se naučí využívat celou škálu grafických objektů. Budou schopni vytvořit prezentace podle jednotné předlohy, nastavovat animace pro objekty a jednotlivé snímky, prezentaci vytisknout jako podklady pro schůzku. Na konci kurzu budou schopni navrhovat prezentace podle účelu a smyslu využití prezentace.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

MOUTL Microsoft Outlook

Dvoudenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří se potřebují seznámit s principy práce v aplikaci MS Outlook od úplných základů. Účastníci školení se naučí principy práce tvorby a odesílání pošty, vytvoří a uloží kontakty, dozví se, jak organizovat svůj čas pomocí kalendáře a úkolů. Pro organizaci zpráv se seznámí s principy automatických pravidel a třídění pošty. Druhý den školení je věnován uživatelským úpravám. Účastníci školení zjistí, jak uzpůsobit pracovní prostředí svým požadavkům, jak nastavit tzv. pomocníka pro práci mimo kancelář, jak delegovat úkony na jinou osobu. Uživatelé se seznámí i s některými důležitými nastaveními jako je archivace, export dat (pošta, kontakty, kalendář aj.) a osvojí si i základy zabezpečení zpráv.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

MSHP Microsoft SharePoint pro uživatele

Jednodenní kurz provede posluchače od základní práce s prostředím SharePoint (Server i Foundation) až k pokročilejším částem, jako je vytváření vlastních pohledů, personalizace webů nebo i vytváření vlastních SharePoint webů. Posluchači budou pracovat se skutečným prostředím SharePoint, a tudíž budou mít možnost si vše ihned vyzkoušet.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 8. 2020 - 21. 8. 2020 Praha 3 800 Kč
30. 10. 2020 - 30. 10. 2020 Praha 3 800 Kč
18. 12. 2020 - 18. 12. 2020 Praha 3 800 Kč

MSHP-ADM Plánování a administrace SharePoint Server

Pětidenní kurz určený všem IT specialistům, kteří jsou odpovědni za implementaci, konfiguraci, nasazení, správu a podporu SharePoint serveru 2019.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Praha 29 500 Kč
23 600 Kč
14. 9. 2020 - 18. 9. 2020 Praha 29 500 Kč
23 600 Kč
2. 11. 2020 - 6. 11. 2020 Praha 29 500 Kč
14. 12. 2020 - 18. 12. 2020 Praha 29 500 Kč

MS-301 Nasazení a správa SharePoint Serveru 2019 a SharePoint Online

Tento 5-denní kurz naučí studenty navrhnout, implementovat a spravovat SharePoint Server 2019 i jeho cloudovou verzi SharePoint Online. Dále se kurz věnuje spolupráci obou platforem a vytvoření hybridního řešení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 8. 2020 - 21. 8. 2020 Praha 36 700 Kč
29 360 Kč

M20339-1 Plánování a administrace SharePoint Server 2016

Obsah kurzu je součástí školení MSHP-ADM: Plánování a administrace SharePoint Serveru.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

M20339-2 Pokročilá administrace SharePoint Server 2016

Obsah kurzu je součástí školení MSHP-ADM: Plánování a administrace SharePoint Serveru.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

NET101 Principy počítačových sítí a TCP/IP

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 4. 8. 2020 Praha 9 000 Kč
7 200 Kč
29. 9. 2020 - 30. 9. 2020 Praha 9 000 Kč
7 200 Kč
10. 11. 2020 - 11. 11. 2020 Praha 9 000 Kč

NET201 Optimalizace přepínaných LAN sítí

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
5. 8. 2020 - 6. 8. 2020 Praha 9 000 Kč
7 200 Kč
1. 10. 2020 - 2. 10. 2020 Praha 9 000 Kč
12. 11. 2020 - 13. 11. 2020 Praha 9 000 Kč

NET202 Směrování v IP sítích

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
1. 9. 2020 - 2. 9. 2020 Praha 9 000 Kč
7 200 Kč
5. 10. 2020 - 6. 10. 2020 Praha 9 000 Kč
1. 12. 2020 - 2. 12. 2020 Praha 9 000 Kč

DNS Administrace DNS

V kurzu se účastníci se seznámí s principy a funkcemi systému DNS a naučí se instalovat, konfigurovat a spravovat nejrozšířenější jmenný server BIND.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Praha 3 800 Kč
9. 10. 2020 - 9. 10. 2020 Praha 3 800 Kč
9. 11. 2020 - 9. 11. 2020 Praha 3 800 Kč

NET203 Nasazení IPv6

Na tomto dvoudenním kurzu se účastníci dozvědí o nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6, službách v IPv6 a možnostech souběžného provozu IPv4 a IPv6. Účastníci si také prakticky vyzkouší základní nastavení IPv6. 

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 9. 2020 - 4. 9. 2020 Praha 9 000 Kč
7 200 Kč
19. 10. 2020 - 20. 10. 2020 Praha 9 000 Kč
3. 12. 2020 - 4. 12. 2020 Praha 9 000 Kč

NET204 Zachycení a analýza síťové komunikace

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače se zachytáváním a analýzou síťové komunikace. Účastníci budou seznámeni mimo jiné se základními síťovými protokoly (Ethernet, IP, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, SSL) s ohledem na jejich využití při zachytávání a analýze, se způsoby zachytávání dat (na koncových stanicích, přepínačích, využití ARP poisoningu atd.) a základy analýzy (wireshark atd.)

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
14. 9. 2020 - 15. 9. 2020 Praha 9 000 Kč
7 200 Kč
26. 10. 2020 - 27. 10. 2020 Praha 9 000 Kč
14. 12. 2020 - 15. 12. 2020 Praha 9 000 Kč

NET301 Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 9. 2020 - 17. 9. 2020 Praha 9 000 Kč
7 200 Kč
29. 10. 2020 - 30. 10. 2020 Praha 9 000 Kč
16. 12. 2020 - 17. 12. 2020 Praha 9 000 Kč

DB-UPGRADE Přechod na nejnovější verzi SQL Serveru

Tento dvoudenní kurz je určen databázovým profesionálům, kteří se chtějí naučit novinky v nejnovějším SQL Serveru a zvládnout přechod či migraci.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 7. 2020 - 21. 7. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
21. 9. 2020 - 22. 9. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
23. 11. 2020 - 24. 11. 2020 Praha 11 800 Kč

DB-DESIGN Úvod, návrh a modelování databází

Dvoudenní kurz poskytuje znalosti potřebné pro návrh a modelování databází nezávislých na databázové platformě. Absolventi se seznámí s postupem návrhu relačních i analytických databází, normalizací, tvorbou databázových diagramů, implementací databáze a základy jazyka SQL.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
1. 9. 2020 - 2. 9. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
9. 11. 2020 - 10. 11. 2020 Praha 11 800 Kč

SQL-Jazyk 0 Úvod do jazyka SQL pro uživatele

Tento dvoudenní kurz slouží jako vstupenka do světa SQL dotazování. Nabízí úvod do konceptu relačních databází a syntaxe jazyka SQL pro jednoduché dotazy.
Kurz má za cíl seznámit posluchače s absolutními základy SQL jazyka a je určen pro uživatele, kteří pro svou práci potřebují znát především příkaz SELECT a chtějí v datech umět vyhledávat, filtrovat a řadit je. Pokud pak budou chtít své znalosti obohatit, lze jako navazující absolvovat kurzy Základy SQL jazyka a SQL jazyk pro pokročilé.
Kurz je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
15. 7. 2020 - 16. 7. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
3. 9. 2020 - 4. 9. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
11. 11. 2020 - 12. 11. 2020 Praha 11 800 Kč

SQL-Jazyk 1 Základy jazyka SQL

Tento třídenní kurz má za cíl nabídnout posluchačům ucelený přehled základních technik dotazování v jazyce SQL.
Jeho obsahem je popis syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty. Kurz je možné absolvovat jako navazující kurz po Úvodu do SQL jazyka či DB-design nebo může být absolvován jako úvodní kurz SQL jazyka. Kurz je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 7. 2020 - 29. 7. 2020 Praha 17 700 Kč
14 160 Kč
14. 9. 2020 - 16. 9. 2020 Praha 17 700 Kč
14 160 Kč
23. 11. 2020 - 25. 11. 2020 Praha 17 700 Kč

SQL-Jazyk 2 SQL jazyk pro pokročilé

Tento dvoudenní kurz rozšiřuje a prohlubuje znalosti posluchačů v oblasti SQL dotazování. Jeho obsahem je popis pokročilé syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty.
Navazuje na kurz Základy SQL jazyka a je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
30. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
17. 9. 2020 - 18. 9. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
26. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 11 800 Kč

DB-DEV Vývoj SQL databází

Tento 5-denní kurz naučí studenty navrhovat a vyvíjet databáze, databázové objekty a indexy pro Microsoft SQL Server s využitím jeho nástrojů a možností. Dále se věnuje výkonu, transakčnímu zpracování, odchytávání chyb, speciálním datovým typům včetně práci s binárními daty.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 8. 2020 - 28. 8. 2020 Praha 29 500 Kč
23 600 Kč
2. 11. 2020 - 6. 11. 2020 Praha 29 500 Kč

DB-ADM Instalace, Administrace a údržba Microsoft SQL Serveru a databází

Pětidenní kurz je určen všem, kteří potřebují získat znalosti potřebné k efektivnímu nasazení, konfiguraci, správě a údržbě nejnovější verze Microsoft SQL Serveru 2019. Kurz je zaměřen na nasazení, konfiguraci, administraci, údržbu, monitoring, tracing, využití služeb a nástrojů SQL Serveru vztahujících se ke správě databází. Kurz je alternativou k autorizovaným kurzům M20764 a M20765.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 8. 2020 - 14. 8. 2020 Praha 29 500 Kč
23 600 Kč
12. 10. 2020 - 16. 10. 2020 Praha 29 500 Kč
7. 12. 2020 - 11. 12. 2020 Praha 29 500 Kč

DB-TUNING Ladění výkonu a optimalizace SQL databází

Tento čtyřdenní kurz provede studenty možnostmi ladění výkonu a optimalizacemi SQL Serveru a databází v produktu Microsoft SQL Serveru. Cílem je vyřešit úzká místa vedoucí ke zvýšení výkonu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 8. 2020 - 13. 8. 2020 Praha 23 600 Kč
18 880 Kč
12. 10. 2020 - 15. 10. 2020 Praha 23 600 Kč
1. 12. 2020 - 4. 12. 2020 Praha 23 600 Kč

DB-DW Implementace datového skladu pomocí SQL Serveru

Tento čtyřdenní kurz naučí studenty jak navrhnout a vytvořit datový sklad, jak implementovat ETL procesy, jak validovat, čistit, konsolidovat a kontrolovat data pomocí služeb SQL Server Integration services (SSIS), Data Quality Services (DQS) a Master Data Services.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 7. 2020 - 30. 7. 2020 Praha 23 600 Kč
18 880 Kč
21. 9. 2020 - 24. 9. 2020 Praha 23 600 Kč
18 880 Kč
9. 11. 2020 - 12. 11. 2020 Praha 23 600 Kč

MSSQL-HA Vysoká dostupnost v SQL Server

Tento třídenní kurz provede studenty návrhem, implementací a správou technologií vysoké dostupnosti v MS SQL Serveru.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 9. 2020 - 9. 9. 2020 Praha 17 700 Kč
14 160 Kč
9. 11. 2020 - 11. 11. 2020 Praha 17 700 Kč

M10998 Přechod na SQL Server 2017

Obsah kurzu je součástí školení DB-UPGRADE: Přechod na nejnovější verzi SQL Serveru.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

M10985 Úvod do SQL databází

Obsah kurzu je součástí školení DB-DESIGN: Úvod, návrh a modelování databází.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

M20761 Microsoft SQL Server - jazyk SQL

Obsah kurzu je součástí školení SQL-Jazyk 1: Základy jazyka SQL a SQL-Jazyk 2: SQL jazyk pro pokročilé.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

M20762 Vývoj SQL databází

Obsah kurzu je součástí školení DB-DEV: Vývoj SQL databází.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

M20764 Administrace Microsoft SQL Server

Obsah kurzu je součástí školení DB-ADM: Instalace, Administrace a údržba Microsoft SQL Serveru a databází.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

M20765 Instalace, konfigurace a nasazení SQL databází

Obsah kurzu je součástí školení DB-ADM: Instalace, Administrace a údržba Microsoft SQL Serveru a databází.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

M10987 Ladění výkonu a optimalizace SQL databází

Obsah kurzu je součástí školení DB-TUNING: Ladění výkonu a optimalizace SQL databází.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

M20767 Implementace datového skladu pomocí SQL Serveru

Obsah kurzu je součástí školení DB-DW: Implementace datového skladu pomocí SQL Serveru.     


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

M20703-1 System Center Configuration Manager - administrace

Tento 5-denní kurz naučí studenty jak používat Configuration Manager a jeho nástroje pro správu síťových zdrojů. Naučí se každodenní úlohy, jak spravovat aplikace, klienty, hardware, software, nasazení OS a aktualizace software. Naučí se také používat System Center Endpoint Protection, vytvářet dotazy a reporty. Také tento kurz pomůže společně s kurzem 20703-2A k vykonání zkoušky 70-703: Administering System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Praha 35 000 Kč
28 000 Kč
5. 10. 2020 - 9. 10. 2020 Praha 35 000 Kč
7. 12. 2020 - 11. 12. 2020 Praha 35 000 Kč

M20745 Nasazení softwarově definovaných datacenter pomocí Hyper-V a System Center

Pětidenní kurz se zabývá nasazením a správou virtualizované infrastruktury v softwarově definovaných datacentrech, za pomocí System Center 2016 Virtual Machine Manager. Zároveň jsou zmíněny i nástroje monitorování a zálohování Operations Manager (OM) a Data Protection Manager (DPM). Kurz nahrazuje školení M20409 - Virtualizace serverů pomocí Hyper-V a System Center.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 8. 2020 - 28. 8. 2020 Praha 35 000 Kč
28 000 Kč
19. 10. 2020 - 23. 10. 2020 Praha 35 000 Kč
23. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 35 000 Kč

MHyper-V Nasazení a pokročilá správa Windows Server Hyper-V

Dvoudenní kurz je zaměřený na implementaci a správu technologie Hyper-V v nejnovější verzi. Kurz je primárně určen administrátorům Windows Serverů, kteří plánují nasadit nebo již provozují technologii Hyper-V.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
12. 8. 2020 - 13. 8. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
26. 10. 2020 - 27. 10. 2020 Praha 11 800 Kč
1. 12. 2020 - 2. 12. 2020 Praha 11 800 Kč

M10961 Automatizace správy pomocí Windows PowerShell

Čtyřdenní kurz je pro správce, kteří se chtějí seznámit s prostředím PowerShellu pro správu nejen Windows Serveru. Hlavní náplní je vlastní jazyk a možnosti prostředí, ale pozornost je věnována vlastnímu použití pro správu. Přestože se jedná o kurz zaměřený na verzi 5, není znalost předchozích verzí nutná.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
14. 7. 2020 - 17. 7. 2020 Praha 29 000 Kč
23 200 Kč
15. 9. 2020 - 18. 9. 2020 Praha 29 000 Kč
23 200 Kč
9. 11. 2020 - 12. 11. 2020 Praha 29 000 Kč

M10962 Pokročilá automatizace správy pomocí Windows PowerShell

Tento dvoudenní kurz navazuje na M10961. Obsahem je rozšíření znalostí o pokročilejší techniky v prostředí Windows Server 2016 a Windows 10. Užitečný je ale i pro administrátory předchozích verzí v2.0 nebo v3.0.

Důraz je kladen především na vytváření škálovatelnějších a univerzálnějších skriptů. Probíraná témata jsou z oblastí rozšířených funkcí, modulů, řízení skriptů nebo rozšířeného ošetření chyb. Zabývá se rovněž spoluprací s .NET. Kurz obsahuje řadu praktických cvičení pro upevnění znalostí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 8. 2020 - 11. 8. 2020 Praha 15 300 Kč
12 240 Kč
1. 10. 2020 - 2. 10. 2020 Praha 15 300 Kč
18. 11. 2020 - 19. 11. 2020 Praha 15 300 Kč

MD-100 Instalace, konfigurace a údržba Windows 10

V tomto kurzu se studenti učí připravit a provést instalaci Windows 10 a úlohy spojené s uvedením do provozu. Tématika pokrývá přípravu vlastních obrazů a jejich úprav. Další oblastí je správa úložišť, ovladačů, tiskáren nebo síťové konektivity. V neposlední řadě se kurz zabývá problematikou bezpečnosti v tématech, jako jsou účty uživatelů, přístupová oprávnění, bezpečnostní politiky, šifrování, bezpečnost síťové komunikace nebo nástoje jako je Windows Defender. Účastníkem může být i zájemce o zkoušku MD-100:Windows 10.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 7. 2020 - 22. 7. 2020 Praha 24 000 Kč
19 200 Kč
29. 9. 2020 - 1. 10. 2020 Praha 24 000 Kč
19 200 Kč
18. 11. 2020 - 20. 11. 2020 Praha 24 000 Kč

MD-101 Nasazení, správa a ochrana moderních desktopů

Kurz je určen pro správce, kteří mají na starosti nasazení, správu a dohled koncových zařízení a aplikací v moderním prostředí, které zahrnuje vyšší míru zapojení cloudových služeb zejména pro oblast správy, ale i pro oblast ochrany obsahu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Praha 35 800 Kč
28 640 Kč
12. 10. 2020 - 16. 10. 2020 Praha 35 800 Kč
30. 11. 2020 - 4. 12. 2020 Praha 35 800 Kč

M10982 Podpora a odstraňování potíží ve Windows 10 v podnikovém prostředí

Kurz je určen pro správce, kteří instalují a spravují zařízení s Windows 10 ve firemním prostředí. Zabývá se instalací systému i aplikací, konfigurací lokálních i vzdálených sítí. Rovněž se věnuje bezpečnosti, údržbě, aktualizaci a obnově Windows 10.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 8. 2020 - 12. 8. 2020 Praha 23 100 Kč
18 480 Kč
19. 10. 2020 - 21. 10. 2020 Praha 23 100 Kč
14. 12. 2020 - 16. 12. 2020 Praha 23 100 Kč

MServer-D Automatizované nasazení stanic a serverů pro malé a střední podniky a organizace

Kurz je určen pro administrátory, kteří řeší problematiku nasazení zejména stanic s opreračním systémem Windows v prostředí menších a středních firem, kde nemají k dispozici komplexní systémy nasazení a správy stanic. Proto se tématikou zabývá od nejjednodušších možností automatizace až po ty vyšší, k čemu využívá nástroje, které jsou buď součástí operačních systémů, případně volně dostupné od výrobce.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
29. 7. 2020 - 30. 7. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
16. 9. 2020 - 17. 9. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
11. 11. 2020 - 12. 11. 2020 Praha 11 800 Kč
16. 12. 2020 - 17. 12. 2020 Praha 11 800 Kč

MServer-N Novinky ve Windows Server 2019

Kurz je určen pro administrátory, kteří se chtějí dozvědět novinky ve Windows Serveru 2019, případně v nových verzích Windows Serveru 2016 a mají zkušenosti s předchozími verzemi. Obsah zahrnuje oblasti napříč službami a je tedy určen pro všechny druhy správců.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 8. 2020 - 11. 8. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
29. 9. 2020 - 30. 9. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
18. 11. 2020 - 19. 11. 2020 Praha 11 800 Kč

MServer-A Administrace Windows Server 2016/2019

Úvodní pětidenní kurz do správy Windows Server 2016/2019 je určený pro začínající administrátory nebo IT profesionály, kteří se chtějí seznámit se správou tohoto systému. Kurz obsahuje přehled nejdůležitějších nastavení, které administrátor běžně provádí, a součástí jsou také názorná cvičení, kde si posluchač procvičí probíraná témata. Součástí školení je instalace serveru, seznámení s principy a instalací Active Directory, správa objektů, základní síťové služby, souborové a tiskové služby a také zabezpečení Windows Serveru 2016/2019.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
31. 8. 2020 - 4. 9. 2020 Praha 27 500 Kč
22 000 Kč
7. 12. 2020 - 11. 12. 2020 Praha 27 500 Kč

MServer-F-HA Nasazení a pokročilá správa souborových serverů, úložišť a vysoké dostupnosti ve Windows Server 2016/2019

Kurz je určen pro zájemce o technologie vysoké dostupnosti a o využití Windows Serveru v roli úložiště dat. Svým obsahem navazuje na kurz MServerA, který rozšiřuje o zmíněnou oblast. Probírané technologie jsou Failover Cluster i Network Load Balancing. Z úložných technologií se kurz věnuje roli iSCSI, datové deduplikaci i řešení vzdálených poboček. Dalším tématem jsou technologie Storage Replica a Storage Space Direct.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 7. 2020 - 28. 7. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
14. 9. 2020 - 15. 9. 2020 Praha 11 800 Kč
9 440 Kč
9. 11. 2020 - 10. 11. 2020 Praha 11 800 Kč
14. 12. 2020 - 15. 12. 2020 Praha 11 800 Kč

MServer-AD Pokročilá správa Active Directory ve Windows Server 2016/2019

Třídenní kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě služby Active Directory (AD DS) a jejích služeb v prostředí operačního systému Microsoft Windows Server 2016/2019. Kurz se také zabývá replikacemi databáze AD, implemantací Group Policy, zálohováním a obnovou v Active Directory.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 8. 2020 - 6. 8. 2020 Praha 17 700 Kč
14 160 Kč
29. 9. 2020 - 1. 10. 2020 Praha 17 700 Kč
14 160 Kč
18. 11. 2020 - 20. 11. 2020 Praha 17 700 Kč

M20740 Správa úložiště, virtualizace a vysoké dostupnosti ve Windows Server 2016

Pětidenní kurz je primárně určen pro IT profesionály, kteří již mají nějakou zkušenost se správou Windows Serverů, případně pro začátečníky v oblasti správy IT. Obsahem kurzu je instalace, upgrade a základy správy Windows Serveru 2016, včetně Nano serveru, přehled typů úložišť a jejich správa ve Windows Server 2016, instalace a konfigurace Hyper-V, kontejnerů, vysoké dostupnosti a rozložení zátěže.  Součástí kurzu je také zálohování a obnova, monitorování a údržba Windows Serveru 2016 a nasazování klientů a serverů pomocí technologií WDS a MDT.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Praha 35 000 Kč
28 000 Kč
2. 11. 2020 - 6. 11. 2020 Praha 35 000 Kč

M20741 Síťová infrastruktura ve Windows Server 2016

Pětidenní kurz je určený správcům, kteří implementují síťové služby v operačním systému Windows Server 2016. Kurz se zabývá IP adresací, technologiemi vzdáleho přístupu (VPN a DirectAccess), instalací a konfigurací technologií IPAM, DNS a DHCP. Posluchači se také naučí integrovat síťovou infrastrukturu spolu s technologií Hyper-V a jejími dílčími technologiemi, implementovat službu BranchCache a DFS a také se naučí konfigurovat softwarově definované sítě.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 8. 2020 - 28. 8. 2020 Praha 35 000 Kč
28 000 Kč
23. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 35 000 Kč

M20742 Správa identit a adresářových služeb ve Windows Server 2016

Pětidenní kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě služby Active Directory (AD DS) a jejích technologií v prostředí operačního systému Microsoft Windows Server 2016. Kurz se také zabývá implemantací Group Policy, zálohováním, obnovou, monitorováním a odstraňováním potíží v Active Directory. Navíc je v kurzu probrána i technologie AD CS.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 9. 2020 - 11. 9. 2020 Praha 35 000 Kč
28 000 Kč
7. 12. 2020 - 11. 12. 2020 Praha 35 000 Kč

M20744 Správa bezpečnosti ve Windows Server 2016/2019

Tento pětidenní kurz Vás naučí, jak zvýšit bezpečnost IT infrastruktury. Zjistíte, jak můžete pomocí auditu a funkce Advanced Threat Analysis v systému Windows Server 2016 identifikovat problémy se zabezpečením. Dozvíte se, jak zmírnit hrozby malware, jak zabezpečit virtualizační platformu, jak může nasazení Nano serverů a kontejnerů zvýšit bezpečnost. Kurz také vysvětluje, jak můžete chránit přístup k souborům pomocí šifrování a dynamického řízení přístupu i jak můžete zvýšit zabezpečení vaší sítě.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Praha 35 000 Kč
28 000 Kč
14. 9. 2020 - 18. 9. 2020 Praha 35 000 Kč
28 000 Kč
30. 11. 2020 - 4. 12. 2020 Praha 35 000 Kč

M10971 Nasazení a správa Windows Server clusterů

Dvoudenní kurz se v první části zabývá problematikou technologií úložišť, jako jsou DAN, NAS, SAN. Dále pak technologiemi příbuznými (StorageSpaces, Data deduplication, sdílení). Druhá část je pak věnována vysoké dostupnosti zejména technologie Hyper-V a to jak s použitím funkce failover clustering, tak i pomocí jiných mechanismů. Závěr je pak věnován technologii NLB. Okrajově se zabývá spoluprací s platformou Azure a System Center VMM se zaměřením na probíranou oblast.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

IP6FD Základy, návrh a nasazení IPv6

Pětidenní autorizovaný kurz poskytuje informace o IPv6 od základů až k pokročilým technologiím. Kurz zájemce připraví pro přechod sítě na protokol IPv6 projednáváním kapitol o návrhu, bezpečnosti, principech konfigurace a přímé konfigurace na Cisco zařízeních. Zájemce se dozví důvody změn principů, konceptů a principů použitých v sítích nové generace. Podrobně se rozebírají směrovací protokoly (RIPng, OSPF, BGP a IS-IS), přechodové mechanismy jako ISATAP, NAT-PT nebo 6to4, DNS, DHCP, Multicast, integrace IPv6 v IPv4 sítích a další.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

SESA Zabezpečení pošty pomocí Cisco Email Security Appliance

Autorizovaný třídenní kurz zaměřený na využití Cisco Email Security Appliance k ochraně emailových systémů proti útoků typu phishing, business email comproimise, ransomware spolu s dalšími funkcionalitami jako je blokování spamu a malwaru, antivirová ochrana, šifrování a data loss protection.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
29. 9. 2020 - 1. 10. 2020 Praha 35 000 Kč
18. 11. 2020 - 20. 11. 2020 Praha 35 000 Kč

SISE Implementace a konfigurace Cisco Identity Services Engine

Kurz se zabývá novým jednotným řešením pro ověřování identit a řízení přístupu k síti - Cisco Identity Services Engine (ISE). Cisco ISE kombinuje funkce autentizace, autorizace, logování (AAA), posture, profiling, device on-boarding a guest management v jedné context-aware platformě.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 9. 2020 - 11. 9. 2020 Praha 50 000 Kč
2. 11. 2020 - 6. 11. 2020 Praha 50 000 Kč

SASAC Implementace Cisco ASA

Autorizovaný pětidenní kurz zaměřený na základní firewallové a VPN funkce zařízení Cisco ASA 9.0 / 9.1.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

SASAA Pokročilá implementace Cisco ASA

Autorizovaný kurz zaměřený na klíčové funkce zařízení Cisco ASA (až do verze ASA 9.5.1), včetně Cisco ASA Firepower Services (Firepower v6.0), ASA Cloud Web Security, ASA Identity Firewall, ASA Clustering a Virtual ASA (ASAv).


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

CCNA Implementace a administrace Cisco řešení

Tento autorizovaný pětidenní kurz poskytne zájemci dovednosti a znalosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě jednoduchých IPV4 a IPv6 sítí včetně konfigurace síťových zařízení jako přepínače, směrovače a Wifi kontrolérů. Kurz CCNA nyní zahrnuje i informace z oblastí bezdrátových sítí, SD-WAN, DNA Centra a o bezpečnostních rizicích.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Praha 35 000 Kč
7. 9. 2020 - 11. 9. 2020 Praha 35 000 Kč
19. 10. 2020 - 23. 10. 2020 Praha 35 000 Kč
7. 12. 2020 - 11. 12. 2020 Praha 35 000 Kč

CLCOR Nasazení a správa Cisco Collaboration

Tento autorizovaný pětidenní kurz je náhradou za kurzy CIPTV1 a CIPTV2 a zaměřuje se primárně na Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Pomáhá připravit na zkoušku pro získání certifikace CCNP Collaboration a CCIE Collaboration. V kurzu uchazeč získá dovednosti potřebné pro nasazování a správu collaboration technologií od firmy Cisco. Získá vědomosti o protokolech, kodekách, VoIP branách, multimediálních zdrojích, kontrole hovoru, QoS a aplikacích.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Praha 55 000 Kč
14. 9. 2020 - 18. 9. 2020 Praha 55 000 Kč
23. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 55 000 Kč

CLCEI Nasazení Cisco Collaboration na hranici sítě a v cloudu

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na Cisco Expressay řešení, umožňujícím komunikovat B2B (business-to-business), použití Cisco Mobile, vzdálený přístup a různé autentizační možnosti.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Praha 55 000 Kč
12. 10. 2020 - 16. 10. 2020 Praha 55 000 Kč
7. 12. 2020 - 11. 12. 2020 Praha 55 000 Kč

CLICA Nasazení Cisco Collaboration aplikací

Tento autorizovaný pětidenní kurz poskytuje informace potřebné pro provoz, pokročilé nastavení a integraci Cisco Jabber, Cisco Unified IM and Presence, Cisco Unity Connection a Cisco Unity Express. 

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 8. 2020 - 28. 8. 2020 Praha 55 000 Kč
2. 11. 2020 - 6. 11. 2020 Praha 55 000 Kč

ENCOR Nasazení a správa firemních sítí

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na získání dovedností důležitých pro síťové administrátory, síťovou podporu a techniky help-desk. Věnuje se klíčovým znalostem a dovednostem pro úspěšné nasazování, nastavování, operativu a troubleshooting firemních sítí. Pomůže v porozumění a nasazení bezpečnostních principů ve firemních sítích a věnuje se otázkám softwarově definovaných přístupových a WAN sítí (SD-Access a SD-WAN) a také automatizaci a programovatelnosti sítí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Praha 55 000 Kč
21. 9. 2020 - 25. 9. 2020 Praha 55 000 Kč
2. 11. 2020 - 6. 11. 2020 Praha 55 000 Kč

ENARSI Implementace pokročilého směrování ve firemních sítích

Tento autorizovaný pětidenní kurz je náhradou a rozšířením původního kurzu ROUTE. Je zaměřen na získání znalostí potřebných na instalaci, konfiguraci, správu a odstraňování chyb ve firemních směrovaných sítích. Slouží také jako příprava na zkoušku Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI), která je součástí CCNP Enterprise certifikace.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 8. 2020 - 28. 8. 2020 Praha 55 000 Kč
12. 10. 2020 - 16. 10. 2020 Praha 55 000 Kč
23. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 55 000 Kč

SCOR Implementace a správa hlavních bezpečnostních technologií Cisco

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na implementaci a správu bezpečnostních technologií včetně síťové bezpečnosti, cloudové bezpečnosti, bezpečnosti obsahu, bezpečnosti koncových bodů, zabezpečený síťový přístup, viditelnost, detekce a vynucování pravidel.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Praha 55 000 Kč
14. 9. 2020 - 18. 9. 2020 Praha 55 000 Kč
9. 11. 2020 - 13. 11. 2020 Praha 55 000 Kč

SVPN Implementace Virtuálních privátních sítí VPN

Autorizovaný pětidenní kurz zaměřený na nasazení a nastavení virtuálních privátních sítí (VPN) pomocí zařízení Cisco ASA a Cisco IOS směrovačů. Účastník získá praktické dovednosti v nastavování a řešení problémů s různými druhy VPN nasazovanými ve firemních prostředích, včetně tradičních IPsec, DMVPN a FlexVPN.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 8. 2020 - 28. 8. 2020 Praha 55 000 Kč
5. 10. 2020 - 9. 10. 2020 Praha 55 000 Kč
30. 11. 2020 - 4. 12. 2020 Praha 55 000 Kč

WIFI1 Základy WIFI

Kurz je zaměřen na bezdrátové sítě wifi, základní prvky v bezdrátových sítích, způsoby komunikace včetně modulace, frekvencí protokolů a nastavení samostatných prvků bezdrátových sítí. Účastník získá jak teoretické vědomosti, tak i praktické dovednosti v nastavování bezdrátových sítí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 8. 2020 - 11. 8. 2020 Praha 15 200 Kč
12 160 Kč
12. 10. 2020 - 13. 10. 2020 Praha 15 200 Kč
14. 12. 2020 - 15. 12. 2020 Praha 15 200 Kč

WIFI2 Správa WIFI sítí

Pokročilý kurz, navazující na kurz WIFI1, je zaměřen na hlubší porozumění problematice WIFI sítí i z hlediska bezpečnosti, problematiku výstavby, centralizované správy a monitorování bezdrátových sítí. Účastník získá jak teoretické vědomosti, tak i praktické dovednosti v nastavování a monitorování bezdrátových sítí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
12. 8. 2020 - 13. 8. 2020 Praha 15 200 Kč
12 160 Kč
14. 10. 2020 - 15. 10. 2020 Praha 15 200 Kč
16. 12. 2020 - 17. 12. 2020 Praha 15 200 Kč

Linux Úvod do Linuxu a Unixu

Tento dvoudenní kurz je určen pro úplné začátečníky v operačním systému Linux. Zabývá se konceptem Linuxu, popisem součástí systému, ovládáním v grafickém rozhraní, práci s nejobvyklejšími programy a nástroji a základy příkazové řádky.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 9. 2020 - 8. 9. 2020 Praha 10 800 Kč
8 640 Kč
26. 10. 2020 - 27. 10. 2020 Praha 10 800 Kč
9. 12. 2020 - 10. 12. 2020 Praha 10 800 Kč

SLE200 Novinky v SUSE Linux Enterprise 15

Tento půldenní kurz představuje nové vlastnosti, funkce a postupy pro správu SLE15.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

SLE201 Administrace SUSE Linux Enterprise Server

Čtyřdenní kurz je určen začínajícím správcům Linuxu. Má za cíl poskytnout posluchačům základy potřebné pro správu systému. Zahrnuje seznámení s historií i se současným stavem Linuxu, používání grafického prostředí a systému nápovědy. Zaměřuje se dále na správu systému YaSTem, souborový systém, databázi uživatelů a skupin, přístupová práva a software, používání shellu, textových editorů a na základní konfiguraci síťového připojení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 8. 2020 - 13. 8. 2020 Praha 28 400 Kč
22 720 Kč
29. 9. 2020 - 2. 10. 2020 Praha 28 400 Kč
22 720 Kč
1. 12. 2020 - 4. 12. 2020 Praha 28 400 Kč

SLE301 Pokročilá administrace SUSE Linux Enterprise Server

Tento čtyřdenní kurz navazuje na kurz SLE201 - Administrace SUSE Linux Enterprise Server a pokračuje pokročilou administrací SLESu. Kurz se zabývá pokročilými aspekty administrace SLESu - certifikačními autoritami, tvorbou RPM balíčků, konfiguračním správcem SALT a samozřejmě také obecnými znalostmi, jakými jsou skriptování v bashi, správa identit a nastavování síťových služeb.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
14. 9. 2020 - 17. 9. 2020 Praha 28 400 Kč
22 720 Kč
19. 10. 2020 - 22. 10. 2020 Praha 28 400 Kč
14. 12. 2020 - 17. 12. 2020 Praha 28 400 Kč

PRGSHELL Programování v shellu

Tento dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi skriptování v shellu. Jeho obsahem je popis konstrukcí, ze kterých se skripty skládají, popis používaných technik a rešení běžných úloh.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 9. 2020 - 25. 9. 2020 Praha 10 800 Kč
8 640 Kč
29. 10. 2020 - 30. 10. 2020 Praha 10 800 Kč
7. 12. 2020 - 8. 12. 2020 Praha 10 800 Kč

NET-LIN Linux v sítích

Dvoudenní kurz seznámí posluchače se správou a administrací TCP/IP sítí v prostředí Linuxu. Účastníci budou seznámeni s nastavením Linuxu v režimu klienta včetně systému DNS a firewallových služeb. Dále s nastavením SSH  přístupu a pokročilejších konfigurací jako např. bridging, bonding NAT a další.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 7. 2020 - 28. 7. 2020 Praha 10 800 Kč
8 640 Kč
29. 9. 2020 - 30. 9. 2020 Praha 10 800 Kč
8 640 Kč
18. 11. 2020 - 19. 11. 2020 Praha 10 800 Kč

SEC-LIN Linux - bezpečnost a zabezpečení

Tento třídenní kurz je zaměřen na různé aspekty bezpečnosti Linuxu a zabezpečení komunikace s ním. Zabývá se šifrováním dat na discích, zabezpečením služeb, zabezpečením síťové komunikace a kontrolou integrity systému.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 9. 2020 - 23. 9. 2020 Praha 16 200 Kč
12 960 Kč
18. 11. 2020 - 20. 11. 2020 Praha 16 200 Kč

SES201 Administrace SUSE Enterprise Storage

Tento dvoudenní kurz slouží jako úvod do produktu SUSE Enterprise Storage a účastníkům poskytne znalosti a dovednosti nutné k přístupu, správě a monitoringu distribuovaného úložiště.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

SES301 Pokročilá administrace SUSE Enterprise Storage

Tento dvoudenní kurz seznámí účasníky s pokročilou administrací produktu SUSE Enterprise Storage. Kurz navazuje na kurz SES 201 - Administrace SUSE Enterprise Storage 5.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

SMGR201 Administrace SUSE Manager 3

Tento kurz slouží jako příprava na nasazení a konfiguraci řešení SUSE Manager, registraci serverů, použití Saltu, řešení CVE zranitelností, záplatování, správy předplatných, použití Organizací a proxy serveru.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

OKR124 Administrace Red Hat - CentOS 1

Třídenní kurz je určen začínajícím správcům Linuxu (distribucí Red Hat, Centos, Fedora a Scientific Linux). Má za cíl poskytnout posluchačům základy potřebné pro správu systému, jde o úvodní kurz ke kurzu OKR134. Zahrnuje seznámení s historií i se současným stavem Linuxu, používání grafického prostředí a systému nápovědy. Zaměřuje se dále na správu systému, souborového systému, databáze uživatelů a skupin, přístupových práv a softwaru, používání shellu a textových editorů. Školení probíhá na distribuci CentOS, která má stejné jádro jako Red Hat.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
9. 9. 2020 - 11. 9. 2020 Praha 22 800 Kč
18 240 Kč
2. 11. 2020 - 4. 11. 2020 Praha 22 800 Kč

OKR134 Administrace Red Hat - CentOS 2

Třídenní kurz navazuje na kurz OKR124 – Administrace Red Hat - CentOS 1 (Administering of Red Hat based operating systems I) a doplňuje účastníkovy znalosti na úroveň Enterprise administrátora. Tímto kurzem účastník uzavírá okruh témat, která se vyskytují ve zkoušce Red Hat Certified System Administrator (RHCSA). Školení probíhá na distribuci CentOS, která má stejné jádro jako Red Hat.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 9. 2020 - 23. 9. 2020 Praha 22 800 Kč
18 240 Kč
9. 11. 2020 - 11. 11. 2020 Praha 22 800 Kč

OKR254 Administrace Red Hat - CentOS 3

Třídenní kurz navazuje na kurzy OKR124 – Administrace Red Hat - CentOS 1 (Administering of Red Hat based operating systems I) a OKR134 – Administrace Red Hat - CentOS 2 (Administering of Red Hat based operating systems II), doplňuje účastníkovy znalosti na úroveň Enterprise Inženýra. Tímto kurzem účastník uzavírá okruh témat, která se vyskytují ve zkoušce Red Hat Certified System Engineer (RHCE). Školení probíhá na distribuci CentOS, která má stejné jádro jako Red Hat.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

A100 Agile Mind Set

Agilita začíná změnou myšlení, ne procesů a struktury! 
Workshop je zaměřen na získání praktických individuálních dovedností, které absolventi mohou okamžitě začít používat v každodenním životě. Další oblastí, kterou absolventi workshopu oceňují, je pochopení významu týmové práce. Pochopení, že funkční tým je založený na diverzitě a otevřenosti.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 7. 2020 - 20. 7. 2020 Praha 7 200 Kč
5. 10. 2020 - 5. 10. 2020 Praha 7 200 Kč
7. 12. 2020 - 7. 12. 2020 Praha 7 200 Kč

A200 Klíčové principy agilního řízení pro projektové managery

Účastníci si osvojí základní agilní principy, které lze využít jak při řízení projektů, tak při práci na čistě agilních dodávkách. Poznají nejpoužívanější agilní metody a prakticky si je vyzkouší. V rámci školení je i dostatek prostoru pro diskuze s lektorem ohledem možnosti využití agility v kontextu vaší společnosti.    

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 7. 2020 - 21. 7. 2020 Praha 7 200 Kč
6. 10. 2020 - 6. 10. 2020 Praha 7 200 Kč
8. 12. 2020 - 8. 12. 2020 Praha 7 200 Kč

PRINCE2-A PRINCE2® Agile

Tento kurz byl vytvořen pro organizace a jednotlivce, kteří již metodiku PRINCE2® využívají, ale chtěli by získat další poznatky a rady, jak v praxi uplatňovat přístup Agile. Kurz je též vhodný pro zkušené projektové pracovníky, kteří již používají přístup Agile a chtěli by poznat způsob řízení dle metodiky PRINCE2®. Projektová metodika PRINCE2 Agile® spojuje pružný a rychle reagující přístup Agile s jasně definovaným metodickým rámcem PRINCE2®

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 7. 2020 - 23. 7. 2020 Praha 29 000 Kč
6. 10. 2020 - 8. 10. 2020 Praha 29 000 Kč
8. 12. 2020 - 10. 12. 2020 Praha 29 000 Kč

MPRO Microsoft Office Project - Správa projektů

Dvoudenní kurz poskytuje znalosti potřebné pro efektivní tvorbu projektů nástrojem Microsoft Project 2019. Absolventi se seznámí s postupem tvorby projektů, úpravou prostředí, práce s časem, se zdroji a jejich přiřazení. Dále se posluchači naučí všechny činnosti potřebné ke spuštení a aktualizaci projektů. Dále tvořit, využívat reporty a další typy výstupů, řešit změny v projektu a přetížení jednotlivých zdrojů.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 9. 2020 - 22. 9. 2020 Praha 6 900 Kč
5 520 Kč
23. 11. 2020 - 24. 11. 2020 Praha 6 900 Kč

MPROS Microsoft Project Server 2019 - Správa projektů

Dvoudenní kurz je určen uživatelům MS Project a MS Project Server, kteří se chtějí naučit využívat všechny možnosti spolupráce týmu lidí na více projektech v prostředí MS Project Server 2019 a SharePoint Server 2019. Posluchači budou umět konfigurovat potřebné služby a komponenty, tvořit a spravovat projekty, řešit aktualizace projektů, přetížení zdrojů a reporting.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

PSS-1 Stakeholder Engagement

Klíčem k úspěchu je spokojenost (nejen) klíčových lidí. Naučte se s nimi plánovat komunikaci a řídit jejich očekávání. Na kurzu se seznámíte s osvědčenými postupy a metodami z oblasti Stakeholder Engagement a mnohé z nich si vyzkoušíte. Hlavním přínosem školení je zaměření se na praktické využití získaných poznatků a uvádění mnohých případů z praxe tak, aby se účastníci lépe zorientovali a snadněji si představili využití při řízení jejich vlastních projektů. Kurz je zaměřený na jednotlivé metody, které mají vliv na plynulou komunikaci a efektivní řízení všech zúčastněných stran tak, aby byl projekt zdárně dokončen.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 8. 2020 - 12. 8. 2020 Praha 14 400 Kč
22. 10. 2020 - 23. 10. 2020 Praha 14 400 Kč
1. 12. 2020 - 2. 12. 2020 Praha 14 400 Kč

PSS-2 Time Management

Pociťujete opakovaně nedostatek času pro zvládání pracovních
a osobních aktivit nebo stanovených cílů? Víte, jaké věci jsou
ve Vašem životě nejdůležitější a proč je tak často nedáváme na první místo? Nedaří se Vám změnit způsob plánování času a zajímá Vás
jak lépe jej plánovat a využívat? Víte, že existují nástroje a techniky
pro zdárné dosažení svých cílů?

Kurz je určen všem, kteří pociťují prostor pro zvýšení svojí pracovní
i životní spokojenosti a mají zájem si jí dlouhodobě udržet.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
19. 8. 2020 - 20. 8. 2020 Praha 14 400 Kč
26. 10. 2020 - 27. 10. 2020 Praha 14 400 Kč
3. 12. 2020 - 4. 12. 2020 Praha 14 400 Kč

PSS-3 Leadership

 „Leadership je umění, pomocí kterého je možné dosáhnout věcí, o kterých teorie managementu říká, že jsou nemožné.“ Colin Powell (2002)

Projektoví manažeři čas od času zaměňují Leadership s Managementem. Průnik rolí zde skutečně existuje, jen je potřeba si uvědomit, kdy a v jaké situaci, který typ vedení uplatnit. Abychom si ujasnili naše role, je dobré znát alespoň základní odpovědi na otázku, „Jak se stát dobrým leaderem?“ Na začátku je potřeba si uvědomit, že vedení lidí začíná vždy u projektového manažera.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 8. 2020 - 26. 8. 2020 Praha 14 400 Kč
29. 10. 2020 - 30. 10. 2020 Praha 14 400 Kč
14. 12. 2020 - 15. 12. 2020 Praha 14 400 Kč

PRINCE2-F PRINCE2® Foundation

Máte zkušenosti s řízením projektů, ale potřebujete se posunout v základních procesech? Máte pocit, že intuitivní řízení projektů nestačí? Svědomitě vás připravíme k získání mezinárodní certifikace! Pod vedením zkušeného česky hovořícího lektora a prvního akreditovaného školitele PRINCE2® v ČR vám pomůžeme, blíže pochopit procesy, témata a principy metodiky.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
22. 9. 2020 - 24. 9. 2020 Praha 29 000 Kč
9. 11. 2020 - 11. 11. 2020 Praha 29 000 Kč

PRINCE2-P PRINCE2® Practitioner

Máte zkušenosti s řízením projektů, ale potřebujete se posunout v základních procesech? Máte pocit, že intuitivní řízení projektů nestačí? Svědomitě vás připravíme k získání mezinárodní certifikace! Pod vedením zkušeného česky hovořícího lektora a prvního akreditovaného školitele PRINCE2® v ČR vám pomůžeme, blíže pochopit procesy, témata a principy metodiky.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 9. 2020 - 27. 9. 2020 Praha 29 000 Kč

PRINCE2-F-P PRINCE2® Foundation + Practitioner

Máte zkušenosti s řízením projektů, ale potřebujete se posunout v základních procesech?  Máte pocit, že intuitivní řízení projektů nestačí? Svědomitě vás připravíme k získání mezinárodní certifikace! Pod vedením zkušeného česky hovořícího lektora a prvního akreditovaného školitele PRINCE2® v ČR vám pomůžeme, blíže pochopit procesy, témata a principy metodiky.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
23. 9. 2020 - 27. 9. 2020 Praha 49 000 Kč
9. 11. 2020 - 13. 11. 2020 Praha 49 000 Kč

MSP-F MSP® Foundation

Kurz MSP® představuje osvědčené praktiky programového řízení a jejich úspěšného dodání. Řízení programů lze vyložit jako koordinaci portfolia projektů, jejich organizaci a řízení, které vedou k dosažení úspěšných výsledků společnosti. V celém procesu je potřeba si uvědomit všechny přínosy strategické důležitosti programového řízení vůči businessu. Řízení programů napomáhá organizacím řídit, přizpůsobovat a kontrolovat změny tak, aby konečné výsledky byly v souladu s předem stanovenými cíli v rámci obchodní strategie.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 5. 8. 2020 Praha 29 000 Kč
12. 10. 2020 - 14. 10. 2020 Praha 29 000 Kč
14. 12. 2020 - 16. 12. 2020 Praha 29 000 Kč

MSP-P MSP® Practitioner

Kurz MSP® představuje osvědčené praktiky programového řízení a jejich úspěšného dodání. Řízení programů lze vyložit jako koordinaci portfolia projektů, jejich organizaci a řízení, které vedou k dosažení úspěšných výsledků společnosti. V celém procesu je potřeba si uvědomit všechny přínosy strategické důležitosti programového řízení vůči businessu. Řízení programů napomáhá organizacím řídit, přizpůsobovat a kontrolovat změny tak, aby konečné výsledky byly v souladu s předem stanovenými cíli v rámci obchodní strategie.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Praha 21 900 Kč
15. 10. 2020 - 16. 10. 2020 Praha 21 900 Kč
17. 12. 2020 - 18. 12. 2020 Praha 21 900 Kč

MSP-F-P MSP® Foundation + Practitioner

Kurz MSP® představuje osvědčené praktiky programového řízení a jejich úspěšného dodání. Řízení programů lze vyložit jako koordinaci portfolia projektů, jejich organizaci a řízení, které vedou k dosažení úspěšných výsledků společnosti. V celém procesu je potřeba si uvědomit všechny přínosy strategické důležitosti programového řízení vůči businessu. Řízení programů napomáhá organizacím řídit, přizpůsobovat a kontrolovat změny tak, aby konečné výsledky byly v souladu s předem stanovenými cíli v rámci obchodní strategie.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Praha 49 000 Kč
12. 10. 2020 - 16. 10. 2020 Praha 49 000 Kč
14. 12. 2020 - 18. 12. 2020 Praha 49 000 Kč

OKBZ1 OKbase - Základy ovládání - Tipy a triky

Půldenní kurz provede posluchače základy práce se systémem OKbase.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

OKBM1 OKbase - Mzdový modul - základní školení

Jednodenní kurz provede posluchače základy práce se mzdovým modulem systému OKbase.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 9. 2020 - 24. 9. 2020 Praha 2 390 Kč
26. 11. 2020 - 26. 11. 2020 Praha 2 390 Kč

OKBM2 OKbase - Mzdový modul – roční zúčtování daně

Půldenní kurz pro mzdové účetní, kteří řeší roční zúčtování daně z příjmu zaměstnanců.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

OKBP1 OKbase - Personální modul - základní školení

Jednodenní kurz provede posluchače základy práce s personálním modulem systému OKbase.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
23. 9. 2020 - 23. 9. 2020 Praha 2 390 Kč
19. 11. 2020 - 19. 11. 2020 Praha 2 390 Kč

OKBS1 OKbase - Uživatelské sestavy 1 - základní školení

Půldenní kurz pro uživatele systému OKbase, kteří potřebují vytvářet jednoduché reporty.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
22. 10. 2020 - 22. 10. 2020 Praha 1 290 Kč

OKBS2 OKbase - Uživatelské sestavy 2 - pokročilé školení

Jednodenní kurz pro uživatele systému OKbase, kteří potřebují vytvářet složitější úpravy sestav pomocí iReportu a sestavy typu Excel.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 9. 2020 - 16. 9. 2020 Praha 2 390 Kč

OKBS3 OKbase - Sestavy - Word šablony

Půldenní kurz pro uživatele systému OKbase, kteří potřebují vytvářet uživatelské sestavy typu Word.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

OKBV1 OKbase - modul Vzdělávání

Půldenní kurz provede posluchače činnostmi spojenými s modulem Vzdělávání systému OKbase.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
29. 10. 2020 - 29. 10. 2020 Praha 1 290 Kč

OKBD1 OKbase - Docházka - novinky z posledních verzí

Přehledový půldenní kurz pro uživatele systému OKbase, kteří si potřebují prohloubit znalosti o nových možnostech docházkového modulu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
15. 10. 2020 - 15. 10. 2020 Praha 1 290 Kč

OKBD2 OKbase - Docházka – plánování směn

Půldenní kurz pro uživatele systému OKbase, kteří si potřebují získat nebo prohloubit znalosti o možnostech a způsobu provádění plánování směn v docházkovém modulu.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

GDPR II Dopady GDPR na zpracování v souvislosti se zaměstnáním

Cílem kurzu je připravit jeho účastníky na dopady GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů) včetně nových právních podmínek v ČR v oblasti ochrany osobních údajů. Kurz je určen především personalistům a mzdovým účetním.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

C001 OKmzdy - základy ovládání

Školení je určeno především pro nové uživatele programu OKmzdy pro Windows. Cílem školení je seznámit nové uživatele se základy ovládání a s jednotlivými funkcemi programu.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

C002 OKmzdy - Uživatelské sestavy 1

Půldenní školení je určeno pro uživatele programu OKmzdy, kteří se chtějí naučit definovat jednoduché uživatelské sestavy pro různé reporty a exportovat je do excelu. Školení je doplněno řadou praktických příkladů.

Začátek školení je v 8:30, konec školení je v 12:00 hod.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

C005 OKmzdy - Roční zúčtování daně

Školení je určeno pro uživatele - začátečníky, kteří se chtějí naučit zpracovat Roční zúčtování daní u zaměstnanců v programu OKmzdy. Školení je doplněno praktickými příklady.

Začátek školení je v 8:30, konec školení je v 12:00 hod.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

DEV100 Vývoj aplikací v ASP.NET Core

Školení poskytuje unikátní vhled do technologického stacku [ASP].NET Core. Kombinuje v sobě různá přesahová témata, se kterými se setkáte při vývoji desktopových i webových aplikací na platformě .NET Core. Školení je koncipováno nejen pro úplné nováčky, ale jeho obsah překvapí i ostřílené vývojáře, kteří už .NET Core zdánlivě znají.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 8. 2020 - 17. 8. 2020 Praha 6 500 Kč
5 200 Kč
26. 10. 2020 - 26. 10. 2020 Praha 6 500 Kč
1. 12. 2020 - 1. 12. 2020 Praha 6 500 Kč

DEV110 Vývoj REST API v ASP.NET Core

Na školení se naučíte psát RESTová API pomocí technologie ASP.NET Core. Na základě velkého technologického dema si představíme všechny klíčové funkce, které technologie poskytuje a v praktické části si budete moci vše vyzkoušet na vlastní kůži a odnést si vlastní funkční API.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 8. 2020 - 18. 8. 2020 Praha 6 500 Kč
5 200 Kč
27. 10. 2020 - 27. 10. 2020 Praha 6 500 Kč
2. 12. 2020 - 2. 12. 2020 Praha 6 500 Kč

DEV120 Dokumentace REST API v ASP.NET Core

Unikátní školení se zaměřuje na architektonický styl REST a typické standardy, které jsou kolem něj již postaveny. Zaměříme se zejména na OpenAPI Specification a generování použitelné dokumentace k projektům napsaným v technologii ASP.NET Core. V souvislosti s tím se podíváme na nástroje využívající tyto standardy a na pokročilá nastavení nástroje Swagger.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
19. 8. 2020 - 19. 8. 2020 Praha 6 500 Kč
5 200 Kč
29. 10. 2020 - 29. 10. 2020 Praha 6 500 Kč
3. 12. 2020 - 3. 12. 2020 Praha 6 500 Kč

DEV130 ASP.NET Core gRPC

Od verze ASP.NET Core 3.0 mohou vývojáři používat pohodlně gRPC framework poskytující vysokou výkonnost založenou na ProtocolBuffers a protokolu HTTP/2. Pokud máte ve svém prostředí více mezi sebou komunikujcích služeb a nevyhovuje vám REST, právě tato technologie by vás mohla zajímat. Od vysoké propustnosti a super nízké latence už vás dělí jen toto školení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 8. 2020 - 20. 8. 2020 Praha 6 500 Kč
5 200 Kč
30. 10. 2020 - 30. 10. 2020 Praha 6 500 Kč
4. 12. 2020 - 4. 12. 2020 Praha 6 500 Kč

DEV200 Blazor

Blazor již dávno není experimentální projekt pár nadšenců. Blazor Server je součástí ASP.NET Core 3.0 a Blazor WebAssemby má být vydán roce 2020. Přijďte se podívat, co Blazor umí a co neumí, jak lze s Blazorem vytvářet a provozovat webové aplikace jen pomocí C# a kam směřuje tvorba webových aplikací pro ty, co nenašli zalíbení v JavaScriptu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 8. 2020 - 28. 8. 2020 Praha 9 500 Kč
7 600 Kč
26. 10. 2020 - 27. 10. 2020 Praha 9 500 Kč
10. 12. 2020 - 11. 12. 2020 Praha 9 500 Kč

DEV300 Vývoj ASP.NET webových aplikací

Tento třídenní kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit vytvářet dynamické ASP.NET stránky pomocí Microsoft Visual Studia .NET. Na kurzu se naučíte vytvářet serverové formuláře, zachytávat serverové události, používat serverové komponenty, ladit a trasovat aplikaci, spravovat, konfigurovat a instalovat webový projekt, přistupovat k datům pomocí ADO.NET, vytvářet vlastní serverové komponenty, používat validační prvky formuláře, používat různé způsoby pro uchovávání stavu aplikace a používat Windows a Forms autentizaci.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 9. 2020 - 23. 9. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
9. 11. 2020 - 11. 11. 2020 Praha 15 000 Kč

DEV310 ASP.NET Web Forms a serverové ovládací prvky

Kurz ASP.NET Web Forms a serverové ovládací prvky je určen programátorům ASP.NET aplikací, kteří chtějí porozumět principům fungování stávajících serverových komponent a naučit se vytvářet komponenty vlastní. V průběhu tohoto kurzu se ponoříme do hloubky fungování těchto technologií a ukážeme si, jak se dají efektivně využívat. Odhalíte dosud netušené možnosti standardních prvků, které jsou součástí .NET Frameworku, ale také způsoby, jak můžete psát vlastní ovládací prvky. A to nejenom ty běžné a jednoduché, ale i komplexnější, které vám ještě více usnadní život.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 9. 2020 - 25. 9. 2020 Praha 10 000 Kč
8 000 Kč
12. 11. 2020 - 13. 11. 2020 Praha 10 000 Kč

DEV320 Vývoj webových aplikací pomocí ASP.NET MVC

V tomto třídenním kurzu se naučíte kromě teoretických principů i nejběžnější techniky používané při vývoji webových aplikací v ASP.NET MVC, jako například validace, šablony, směrování, či využití všudypřítomného AJAX. Mluvit se ale bude i o možných komplikacích, které mohou nastat při psaní větších projektů, a způsobech, jak se případným slepým uličkám vyhnout. Kurz předpokládá znalosti jazyka C# (případně Visual Basic .NET), html, css a ideálně i základů jazyka JavaScript. Znalost jiných webových technologií (PHP, Java, ASP, apod.) je výhodou, ale není podmínkou. Kurz je vhodný i pro účastníky, kteří s tvorbou webu na straně serveru teprve začínají.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 7. 2020 - 29. 7. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
12. 10. 2020 - 14. 10. 2020 Praha 15 000 Kč
23. 11. 2020 - 25. 11. 2020 Praha 15 000 Kč

DEV330 MVC Bootstrap HTML5

Kurz MVC Bootstrap HTML5 je určen pro všechny vývojáře webových aplikací, kteří se chtějí naučit vytvářet responsivní webové stránky pomocí MVC, HTML5, CSS3 a Bootstrap. Na kurzu se naučíte vytvářet aplikaci od prvotního designu až po samotnou implementaci, a to vše na názorných ukázkách a příkladech.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
30. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Praha 10 000 Kč
8 000 Kč
15. 10. 2020 - 16. 10. 2020 Praha 10 000 Kč
26. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 10 000 Kč

DEV350 WCF Windows Communication Services

Kurz WCF Windows Comunication Services je určen pro zkušené vývojáře aplikací na platformě .NET, kteří si chtějí rozšířit znalosti o vývoj aplikací pomocí Windows Communication Foundation v Microsoft Visual Studiu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 8. 2020 - 27. 8. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
3. 11. 2020 - 5. 11. 2020 Praha 15 000 Kč
14. 12. 2020 - 16. 12. 2020 Praha 15 000 Kč

DEV360 Vývoj webových služeb v ASP.NET

Kurz je určen pro vývojáře, kteří se chtějí naučit používat webové služby při tvorbě distribuovaných systémů. Na kurzu se naučíte chápat architekturu aplikací založených na webových službách, vytvářet a používat webové služby, asynchronní volání, naučíte se rozumět struktuře SOAP protokolu a WSDL dokumentu, dozvíte se, jak je to s autentizací a zabezpečením webových služeb.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 9. 2020 - 7. 9. 2020 Praha 5 000 Kč
4 000 Kč
10. 11. 2020 - 10. 11. 2020 Praha 5 000 Kč

DEV370 Zabezpečení webových aplikací

Kurz je zaměřený na zkušené IT specialisty, kteří se zajímají o kybernetickou bezpečnost a pokročilé principy zabezpečení dat.  

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
8. 9. 2020 - 9. 9. 2020 Praha 10 000 Kč
8 000 Kč
11. 11. 2020 - 12. 11. 2020 Praha 10 000 Kč

iOS-100 Úvod do programování pro iOS

Předmětem školení bude úvod do programování aplikací pro telefony se systémem iOS. Budou probrány a na příkladech ukázány všechny důležité části iOS SDK (UI prvky, práce se sítí, Core data, keychain, push notifikace, ..) a dále vývoj aplikace od začátku až po schválení na App store. Příklady budou ukazovány v programovacím jazyce Swift. Školení přepdpokládá, že účastník je programátor. V rámci školení bude postupně naprogramována aplikace, která bude používat probírané prostředky SDK.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
1. 9. 2020 - 3. 9. 2020 Praha 16 200 Kč
12 960 Kč
18. 11. 2020 - 20. 11. 2020 Praha 16 200 Kč

JS10 Tvorba webových aplikací pomocí frameworku React

Kurz React framework - tvorba webových aplikací je určen programátorům, kteří chtějí začít tvořit aplikace za použití javascriptového frameworku React. React je poměrně mladý framework, přesto se může chlubit nevídané popularitě. Stojí za ním facebook, který v něm má napsané velké množství aplikací a dále ho rozvijí. Pokud patříte mezi ty, kteří uvažují o nasazení Reactu ve vašem projektu, určitě nebudete litovat. Na kurzu se seznámíme s filozofií Reactu a ukážeme si, proč je tak oblíbený. V rámci kurzu se naučíte navrhovat React.js komponenty, pochopíte principy frameworku a seznámíte se moderním javascriptovým ekosystémem. Dozvíte se, jak na Reactu postavit celou aplikaci, ale i jak React začlenit do již existující aplikace. Na praktických ukázkách si ukážeme, jak React funguje, jak v něm napsat aplikaci a nasadit ji na server. Po skončení kurzu budou účastníci schopni samostatně tvořit javascriptové single page aplikace ve frameworku React.js.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
19. 8. 2020 - 20. 8. 2020 Praha 10 000 Kč
8 000 Kč
29. 10. 2020 - 30. 10. 2020 Praha 10 000 Kč
14. 12. 2020 - 15. 12. 2020 Praha 10 000 Kč

JS20 Programování v HTML5 pomocí JavaScript a CSS3

Tento pětidenní kurz poskytuje úvod do HTML5, CSS3 a JavaScript. Během školení získají posluchači základní znalosti o programování v HTML5 / CSS3 / JavaScript. Tento kurz je vstupním bodem do webových aplikací a aplikací Windows Store. Kurz je zaměřen na používání HTML5 / CSS3 / JavaScript k implementaci programovací logiky, definování a používání proměnných, využití cyklů a větvení, vývoji uživatelských rozhraní, získání a ověření uživatelem zadaných hodnot, ukládání dat a vytvoření dobře strukturované aplikace.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
31. 8. 2020 - 4. 9. 2020 Praha 26 000 Kč
20 800 Kč
9. 11. 2020 - 13. 11. 2020 Praha 26 000 Kč

JS30 Javascript pro pokročilé a Node.js

Na tomto dvoudenním školení účastníci získají celkový přehled o jazyku JavaScript a jeho možnostech v prostředí internetových prohlížečů. Naučí se psát robustní, rychlé a bezpečné aplikace, moderní skripty pro běžně používané aplikace s minimálním úsilím. Naučí se používat Node.js a jeho balíčky včetně jejich implementace.    

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 11. 2020 - 19. 11. 2020 Praha 10 000 Kč

C10 Jazyk C - programování

Kurz jazyk C - programování je určen všem uživatelům, kteří chtějí získat základní znalosti standardního programovacího jazyka C jak ho implementuje norma ANSI.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
1. 9. 2020 - 3. 9. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
3. 11. 2020 - 5. 11. 2020 Praha 15 000 Kč

C20 Jazyk C++ - objektově orientované programování v C++

Kurz Jazyk C++ – Objektově orientované programování v C++ je určen pro posluchače, kteří přecházejí z jazyka C na C++, nebo jen chtějí proniknout do problematiky návrhu a implementace objektů v jazyce C++. Na kurzu se naučíte definovat objekty, konstruktory a destruktory, používat virtuální funkce, dědičnost a agregaci, přetěžovat operátory a zpracovávat události a výjimky.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 7. 2020 - 22. 7. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
7. 9. 2020 - 9. 9. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
18. 11. 2020 - 20. 11. 2020 Praha 15 000 Kč

C30 Jazyk C++ - vlákna a paralelní programování v C++

Kurz Jazyk C++ – Vlákna a paralelní programování v C++ je určen pro pokročilé vývojáře, kteří se chtějí seznámit s novými koncepty a třídami pro tvorbu přenositelných vícevláknových aplikací s pomocí standardních C++ 11 knihoven. Vysvětlíme typické problémy paralelních aplikací jako souběh operací na sdílených datech ("race condition") nebo uváznutí ("deadlock"). Představíme vlákna ("threads") a použítí paralelních úloh ("task parallelism"). Uvidíme kritické sekce důležité pro vzájemné vyloučení vláken a jejich použití u objektů typu "monitor". Podíváme se na předávání zpráv, výhody neblokujících operací a atomické datové typy.    

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
10. 9. 2020 - 10. 9. 2020 Praha 5 000 Kč
4 000 Kč
24. 11. 2020 - 24. 11. 2020 Praha 5 000 Kč

C40 Jazyk C++ - moderní C++, STL, šablony a standardní knihovny

Kurz Jazyk C++ – Moderní C++, STL, šablony a standardní knihovny je navržen pro C++ programátory, kteří se chtějí seznámit s návrhem šablonových funkcí a tříd s použitím standardních C++ knihoven (STL).    

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 7. 2020 - 29. 7. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
22. 9. 2020 - 24. 9. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
25. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 15 000 Kč

C50 Jazyk C# - programování

Kurz Jazyk C# - programování je určen pro všechny programátory, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti s vytvářením aplikací v jazyce C# na platformě Microsoft .NET. Na kurzu získáte přehled o platformě Microsoft .NET Framework a jejím vývojovém prostředí Microsoft Visual Studiu .NET. Seznámíte se s jazykem C# s důrazem na objektově orientované programování.    

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 4. 8. 2020 Praha 10 000 Kč
8 000 Kč
12. 10. 2020 - 13. 10. 2020 Praha 10 000 Kč
7. 12. 2020 - 8. 12. 2020 Praha 10 000 Kč

C60 Jazyk C# - paralelní, asynchronní a vícevláknové aplikace

Kurz Paralelní, asynchronní a vícevláknové aplikace je určen pro pokročilé vývojáře, kteří hledají možnost, jak posunout své znalosti do oblasti paralelních a asynchronních aplikací. Vysvětleny budou základy vláken a představeny objekty a produkty usnadňující toto programování. Mnoho novinek přichází s .NET Frameworkem 4 (např. Task Parallel Library) a 4.5 (např. async/await). Také probereme rozdíly a správná řešení IO bound a CPU bound problémů. A podíváme se také na Power Threading Library. Řešení pro synchronizace jako locky, mutexy, lock-free operace jsou probrány v zavěrečné části kurzu, včetně specifik a vhodnosti jednotlivých řešení.    

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
5. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
14. 10. 2020 - 16. 10. 2020 Praha 15 000 Kč
9. 12. 2020 - 11. 12. 2020 Praha 15 000 Kč

Python1 Základy jazyka Python

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače se základy jazyka Python. Jeho obsahem je naučit se základní vlastnosti jazyka Python, datové typy, proměnné, základní konstrukce, výjimky, psát skripty, OOP, využívat balíčky a moduly.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
22. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
14. 9. 2020 - 16. 9. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
18. 11. 2020 - 20. 11. 2020 Praha 15 600 Kč

Python2 Analýza dat pomocí jazyka Python

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi práce s daty, provádět transformace, analýzu a vizualizace dat v jazyce Python. Jeho obsahem je naučit se využívat balíčky a moduly pro práci s daty. Zaměřen je především na knihovnu Pandas a její možnosti v oblasti zpracování a publikace dat.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
29. 9. 2020 - 1. 10. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
24. 11. 2020 - 26. 11. 2020 Praha 15 600 Kč

Python3 Využití jazyka Python pro automatizaci správy sítě

Tento třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi automatizace úloh v rámci správy sítě pomocí jazyka Python a využití jeho balíčků a modulů k tomu využitelných.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 8. 2020 - 26. 8. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
21. 10. 2020 - 23. 10. 2020 Praha 15 600 Kč
14. 12. 2020 - 16. 12. 2020 Praha 15 600 Kč

UML-Jazyk Jazyk UML

Tento třídenní kurz Vás naučí používat jazyk UML při návrhu a analýze informačních systémů. Zjistíte, jak využívat základní diagramy jako např.: diagram jednání, diagram aktivit, sekvenční diagram, diagram komunikace, stavový diagram, diagram tříd, objektový diagram a mnohé další. Vše si  vyzkoušíte na praktických příkladech.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 5. 8. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
5. 10. 2020 - 7. 10. 2020 Praha 15 600 Kč
25. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 15 600 Kč

EA-D Modelování pomocí Enterprise Architect v procesu návrhu SW

V tomto třídenním kurzu se naučíte vytvářet návrh software pomocí Enterprise Architect.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 8. 2020 - 19. 8. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
14. 10. 2020 - 16. 10. 2020 Praha 15 600 Kč
1. 12. 2020 - 3. 12. 2020 Praha 15 600 Kč

EA-A Modelování pomocí Enterprise Architect v procesu analýzy SW

V tomto třídenním kurzu se naučíte analyzovat software pomocí Enterprise Architect

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 8. 2020 - 26. 8. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
19. 10. 2020 - 21. 10. 2020 Praha 15 600 Kč
7. 12. 2020 - 9. 12. 2020 Praha 15 600 Kč

EA-DA Modelování pomocí Enterprise Architect v procesu návrhu a analýzy SW

V tomto pětidenním kurzu se naučíte vytvářet návrhy a následně je analyzovat pomocí Enterprise Architect.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 9. 2020 - 11. 9. 2020 Praha 26 000 Kč
20 800 Kč
2. 11. 2020 - 6. 11. 2020 Praha 26 000 Kč

UWP100 Vývoj UWP aplikací I.

Kurz má za cíl seznámit posluchače se základy vývoje univerzálních aplikací pro Windows 10 (UWP). Obsahem kurzu je úvod do konfigurace vývojového prostředí, specifika platformy a základní přístupy při vývoji UWP aplikací. Kurz je realizován formou teoretické výuky, lektorem vedených praktických ukázek a samostatných cvičení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 9. 2020 - 11. 9. 2020 Praha 23 000 Kč
18 400 Kč
2. 11. 2020 - 6. 11. 2020 Praha 23 000 Kč

UWP110 Vývoj UWP aplikací II.

Kurz má za cíl zlepšit schopnosti posluchačů vyvíjejících univerzální aplikace pro Windows 10 (UWP). Obsahem kurzu je kromě shrnutí klíčových informací a důkladné seznámení s pokročilými praktikami při vývoji UWP aplikací. Kurz je realizován formou teoretické výuky a především lektorem vedených praktických ukázek včetně samostatných cvičení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Praha 25 000 Kč
20 000 Kč
21. 9. 2020 - 25. 9. 2020 Praha 25 000 Kč
20 000 Kč
23. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 25 000 Kč

PRG10 Vývoj Windows Forms aplikací v Microsoft .NET

Kurz vývoj Windows Forms aplikací v Microsoft.NET je určen pro všechny, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti potřebné pro vytváření Microsoft Windows Forms aplikací pomocí Microsoft Visual Studia 2013 -2015 a .NET Frameworku 4 - 4.6. Na kurzu se naučíte používat a vytvářet standardní i vlastní ovládací prvky, vytvářet uživatelské rozhraní, používat knihovnu tříd .NET, načítat, upravovat a ukládat databázová data pomocí LINQ dotazů, tisknout dokumenty, volat metody asynchronně pomocí klíčových slov async a await, pracovat s třídou Task, lokalizovat aplikace a distribuovat je pomocí technologie ClickOnce.    

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
1. 9. 2020 - 3. 9. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
3. 11. 2020 - 5. 11. 2020 Praha 15 000 Kč

PRG20 Windows Presentation Foundation (WPF) v MS Visual Studiu

Kurz Windows Presentation Foundation WPF v Microsoft Visual Studiu je určen pro zkušené vývojáře, kteří znají základy tvorby Windows Forms aplikací a chtějí se naučit pokročilejší techniky programování WinForms a Windows Presentation Foundation (WPF) aplikací pomocí Visual Studia 2015 a .NET Frameworku 4.5.    

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 7. 2020 - 22. 7. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
14. 9. 2020 - 16. 9. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
18. 11. 2020 - 20. 11. 2020 Praha 15 000 Kč

PRG30 Windows Presentation Foundation (WPF) - Databinding

Kurz Windows Presentation Foundation (WPF) Databinding prohlubuje znalosti vývojářů, kteří již mají zkušenosti s technologií WPF - Windows Presentation Foundation, a mají zájem se naučit pokročilé možnosti vázání datových polí.    

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
23. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Praha 10 000 Kč
8 000 Kč
17. 9. 2020 - 18. 9. 2020 Praha 10 000 Kč
8 000 Kč
23. 11. 2020 - 24. 11. 2020 Praha 10 000 Kč

PRG40 Tvorba databázových aplikací pomocí ADO.NET

Dvoudenní kurz je určen pro vývojáře aplikací, kteří se chtějí naučit vytvářet databázové aplikace pomocí Microsoft Visual Studia na platformě .Net Framework. Na tomto kurzu se naučíte pracovat s databází pomocí objektů Connection, Command, DataReader a DataSet. Pochopíte k čemu je dobrý connection pooling, naučíte se monitorovat komunikaci s databází, získáte zkušenosti s asynchronní komunikací, voláním uložených procedur a předávání parametrů, naučíte se jak se bránit proti útoku typu SQL Injection, dávkovým zpracováním, použitím BulkCopy, transakcemi a kešováním prostřednictvím objektu DataSet, ale i načítáním a validací XML dokumentů.    

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 4. 8. 2020 Praha 10 000 Kč
8 000 Kč
29. 9. 2020 - 30. 9. 2020 Praha 10 000 Kč
8 000 Kč
25. 11. 2020 - 26. 11. 2020 Praha 10 000 Kč

PRG50 ADO.NET Entity Framework - Dynamic Data

Kurz je určen pro zkušené vývojáře ve Visual Studiu a ADO.NET, kteří se chtějí naučit moderním a efektivním způsobům obsluhy databázové vrstvy.    

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
5. 8. 2020 - 7. 8. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
5. 10. 2020 - 7. 10. 2020 Praha 15 000 Kč
1. 12. 2020 - 3. 12. 2020 Praha 15 000 Kč

PRG60 Datové modely v Entity Framework Code First

Třídenní kurz vysvětluje jak se vyznat v možnostech přístupu k datům jako je ADO.NET, LINQ, Entity Framework, Dynamic Data a jak pomocí těchto technologií vyvíjet aplikace rychle a s minimalizací prostoru pro chyby. Dema vypadají slibně, ale jak si tyto technologie poradí s problémy reálného světa? A bude možné je zaintegrovat do současných, stávajících aplikací? V průběhu kurzu se seznámíme s webovým použitím Entity Frameworku a zejména se podíváme na praktické použití Dynamic Data pro dynamické generování uživatelského rozhraní na základě metadat. Zaměříme se zejména na nasazení Dynamic Data do stávajících aplikací a na rozličné úpravy dodaných šablon k požadovanému obrazu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 8. 2020 - 19. 8. 2020 Praha 15 000 Kč
12 000 Kč
19. 10. 2020 - 21. 10. 2020 Praha 15 000 Kč
14. 12. 2020 - 16. 12. 2020 Praha 15 000 Kč

PRG100 XML na platformě .NET

Toto jednodenní školení je určeno pro vývojáře, kteří se chtějí naučit používat programovací techniky pro práci s XML na platformě .NET. Na kurzu se naučíte pracovat s objektovými třídami pro parsování dokumentů, validovat a transformovat dokumenty, pracovat s dokumenty pomocí modelu DOM. Seznámíte se s jazykem XPath a budete vytvářet vlastní transformace XML dokumentů.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 8. 2020 - 20. 8. 2020 Praha 5 000 Kč
4 000 Kč
22. 10. 2020 - 22. 10. 2020 Praha 5 000 Kč
17. 12. 2020 - 17. 12. 2020 Praha 5 000 Kč

OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.

OKsystem a.s.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací