Rozšířené vyhledávání

Výsledky vyhledávání (78)

R-jazyk Základy jazyka R

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače se základy jazyka R. Jeho obsahem je naučit posluchače využívat jazyk R pro analytické účely včetně vizualizací dat pomocí nástroje RStudio.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 11. 2019 - 22. 11. 2019 Praha 11 800 Kč
9 000 Kč
23. 1. 2020 - 24. 1. 2020 Praha 11 800 Kč
5. 3. 2020 - 6. 3. 2020 Praha 11 800 Kč
18. 5. 2020 - 19. 5. 2020 Praha 11 800 Kč

AI-100 Návrh a implementace řešení Azure AI

Tento třídenní kurz je zaměřen na Cloud Solution architekty, designéry a vývojáře Azure AI. Umožní vytvořit chat zákaznické podpory, který používá umělou inteligenci pomocí platformy Microsoft Azure včetně rozpoznání jazyka a přednastavené funkce AI v Azure Cognitive Services.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 11. 2019 - 20. 11. 2019 Praha 21 800 Kč
16. 12. 2019 - 18. 12. 2019 Praha 21 800 Kč
2. 3. 2020 - 4. 3. 2020 Praha 21 800 Kč
4. 5. 2020 - 6. 5. 2020 Praha 21 800 Kč

DP-100 Návrh a implementace řešení Data Science v prostředí Azure

Získáte potřebné znalosti o tom, jak používat služby Azure pro vývoj, učení a nasazení řešení strojového učení. Kurz začíná přehledem služeb Azure, které podporují data science. Odtud se zaměřuje na využití služby data science  v Azure, služby Azure Machine Learning, za účelem automatizace data science.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 11. 2019 - 20. 11. 2019 Praha 21 800 Kč
3. 2. 2020 - 5. 2. 2020 Praha 21 800 Kč
18. 3. 2020 - 20. 3. 2020 Praha 21 800 Kč
8. 6. 2020 - 10. 6. 2020 Praha 21 800 Kč

DP-200 Implementace Azure Data Solution

V tomto třídenním kurzu se studenti naučí implementovat různé technologie datových platforem, která jsou v souladu s obchodními a technickými požadavky uvnitř firmy, v cloudu včetně hybridních scénářů, které obsahují jak relační data, tak NO-SQL data. Naučí se také zpracovávat data pomocí řady technologií a jazyků pro streamovaná i dávková data a implementovat zabezpečení dat, jejich monitorování a řešit problémy.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
2. 12. 2019 - 4. 12. 2019 Praha 21 800 Kč
10. 2. 2020 - 12. 2. 2020 Praha 21 800 Kč
6. 4. 2020 - 8. 4. 2020 Praha 21 800 Kč
15. 6. 2020 - 17. 6. 2020 Praha 21 800 Kč

DP-201 Návrh Azure Data Solution

Studenti tohoto třídenního kurzu se naučí navrhnout technologie datové platformy a řešení, která jsou v souladu s obchodními a technickými požadavky. To může zahrnovat scénáře dat uvnitř firmy, cloudu a hybridních dat, které obsahují relační data typu No-SQL nebo Data Warehouse. Naučí se také navrhovat architektury procesů s využitím řady technologií pro streamování a dávková data. Studenti budou také zkoumat, jak navrhnout zabezpečení dat, včetně přístupu k datům, datových politik, standardů, optimalizace, dostupnosti a možnosti obnovy po havárii.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
9. 12. 2019 - 11. 12. 2019 Praha 21 000 Kč
24. 2. 2020 - 26. 2. 2020 Praha 21 000 Kč
14. 4. 2020 - 16. 4. 2020 Praha 21 000 Kč
29. 6. 2020 - 1. 7. 2020 Praha 21 000 Kč

DP-050 Migrace SQL dat do prostředí Azure

V tomto kurzu se studenti naučí, jak provést modernizace datové platformy a jak je vhodná pro dané firemní požadavky. Studenti se také naučí, jak migrovat na tři cílové platformy založené na SQL datech: Azure Virtual Machines, Azure SQL Databases, Azure SQL Database Managed Instance. Studenti se dále seznámí s výhodami a omezeními každé cílové platformy, jak je lze použít ke splnění obchodních i technických požadavků na modernizaci SQL dat a naučí se používat dostupné nástroje pro migraci.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
30. 1. 2020 - 31. 1. 2020 Praha 15 500 Kč
16. 3. 2020 - 17. 3. 2020 Praha 15 500 Kč
20. 5. 2020 - 21. 5. 2020 Praha 15 500 Kč

M20777 Implementace Microsoft Azure Cosmos DB

Tento 3-denní kurz seznámí databázové profesionály s implementací řešení Microsoft Azure Cosmos DB.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
8. 1. 2020 - 10. 1. 2020 Praha 21 000 Kč
23. 3. 2020 - 25. 3. 2020 Praha 21 000 Kč
25. 5. 2020 - 27. 5. 2020 Praha 21 000 Kč

M10990 Analýza dat pomocí SQL Server reportovacích služeb

Tento 5-denní kurz provede studenty tvorbou a správou reportů reportovacích služeb v produktu Microsoft SQL Server. Kurz je zaměřen na nástroje pro vývoj reportů reportovacích služeb, jejich správu a implementaci self-service BI.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 11. 2019 - 29. 11. 2019 Praha 35 000 Kč
29 500 Kč
24. 2. 2020 - 28. 2. 2020 Praha 35 000 Kč
20. 4. 2020 - 24. 4. 2020 Praha 35 000 Kč
1. 6. 2020 - 5. 6. 2020 Praha 35 000 Kč

M20778 Analýza dat pomocí Power BI

Tento 3-denní kurz provede studenty jak provádět analýzu dat a reporting pomocí Power BI. Součástí kurzu je import a transformace dat, tvorba a úprava datového modelu, využití jazyka DAX pro výpočty, tvorba vizualizací, publikace, konfigurace a využití služby Power BI včetně aplikace Power BI Mobile. V kurzu se využívá nástroj Power BI Desktop, služba PowerBI.com a Power BI Report Server.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
2. 12. 2019 - 4. 12. 2019 Praha 21 000 Kč
18 200 Kč
27. 1. 2020 - 29. 1. 2020 Praha 21 000 Kč
9. 3. 2020 - 11. 3. 2020 Praha 21 000 Kč
6. 4. 2020 - 8. 4. 2020 Praha 21 000 Kč
4. 5. 2020 - 6. 5. 2020 Praha 21 000 Kč
25. 5. 2020 - 27. 5. 2020 Praha 21 000 Kč

M20779 Analýza SQL dat v Excelu

Tento třídenní kurz naučí studenty, jak provádět analýzu dat a reporting pomocí produktu Microsoft Excel.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
9. 12. 2019 - 11. 12. 2019 Praha 21 000 Kč
18 200 Kč
10. 2. 2020 - 12. 2. 2020 Praha 21 000 Kč
30. 3. 2020 - 1. 4. 2020 Praha 21 000 Kč
18. 5. 2020 - 20. 5. 2020 Praha 21 000 Kč

M20768 Vývoj datových modelů v SQL Serveru

Tento třídenní kurz provede studenty tvorbou a správou datových modelů pomocí Microsoft SQL Serveru. Studenti se naučí tvořit multidimenzionální a tabulární datové modely, tvořit kostky, dimenze, měřítka, skupiny měřítek a naučí se používat jazyky MDX a DAX. Je také přípravou na zkoušku 70-768.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
2. 12. 2019 - 4. 12. 2019 Praha 21 000 Kč
18 200 Kč
20. 1. 2020 - 22. 1. 2020 Praha 21 000 Kč
30. 3. 2020 - 1. 4. 2020 Praha 21 000 Kč
1. 6. 2020 - 3. 6. 2020 Praha 21 000 Kč

M10988 Správa řešení SQL Business Intelligence

Tento 3-denní kurz provede studenty technologiemi Microsoft SQL Server Business Intelligence. Studenti se naučí navrhovat, analyzovat data a sdílet jejich poznatky, počínaje zdroji dat BI a rozšiřováním na osobní a externí (veřejné) zdroje dat. Dále se naučí navrhnout infrastukturu BI, služby a nástroje.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 11. 2019 - 20. 11. 2019 Praha 21 000 Kč
18 200 Kč
13. 1. 2020 - 15. 1. 2020 Praha 21 000 Kč
14. 4. 2020 - 16. 4. 2020 Praha 21 000 Kč
8. 6. 2020 - 10. 6. 2020 Praha 21 000 Kč

SEC100 Pravidla IT bezpečnosti pro zaměstnance

Kurz je určen pro všechny zaměstnance, kteří se zabývají zpracováním informací a používají informační technologie a internet v každodenní práci. Zaměstnanci se naučí bezpečně pracovat s daty a vyvarovat se bezpečnostních hrozeb. V souvislosti s nařízením GDPR je nutné zvýšit bezpečnostní povědomí všech, kdo přicházejí s osobními daty do styku. Kurz není určen pro IT profesionály.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 11. 2019 - 4. 11. 2019 Praha 3 800 Kč
13. 1. 2020 - 13. 1. 2020 Praha 3 800 Kč
16. 3. 2020 - 16. 3. 2020 Praha 3 800 Kč
11. 5. 2020 - 11. 5. 2020 Praha 3 800 Kč

PKI Principy kryptografie

Kurz seznamuje s kryptografickými pojmy a technikami využívanými v informačních technologiích. V kurzu účastník získá teoretickou základnu pro využití kryptografie v praxi. 

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
5. 11. 2019 - 5. 11. 2019 Praha 5 900 Kč
4 500 Kč
14. 1. 2020 - 14. 1. 2020 Praha 5 900 Kč
17. 3. 2020 - 17. 3. 2020 Praha 5 900 Kč
12. 5. 2020 - 12. 5. 2020 Praha 5 900 Kč

MPKI Infrastruktura veřejných klíčů

Třídenní kurz poskytne studentům znalosti a dovednosti pro praktické nasazení a správu PKI v prostředí Microsoft Windows Server 2016 a Windows 10. Posluchači si na kurzu prakticky vyzkouší instalaci a konfiguraci Active Directory certifikačních služeb a použití PKI v aplikacích a službách. Je určen pro pokročilé uživatele, správce informačních systémů a všechny zájemce o použití elektronických podpisů a aplikované kryptografie.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 11. 2019 - 8. 11. 2019 Praha 17 700 Kč
13 500 Kč
15. 1. 2020 - 17. 1. 2020 Praha 17 700 Kč
18. 3. 2020 - 20. 3. 2020 Praha 17 700 Kč
13. 5. 2020 - 15. 5. 2020 Praha 17 700 Kč

NET302 Úvod do zabezpečení datových sítí

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 11. 2019 - 28. 11. 2019 Praha 9 000 Kč
10. 2. 2020 - 11. 2. 2020 Praha 9 000 Kč
6. 4. 2020 - 7. 4. 2020 Praha 9 000 Kč
1. 6. 2020 - 2. 6. 2020 Praha 9 000 Kč

MS-900 Základy Microsoft 365

Tento jednodenní kurz nabízí základní znalost cloudových služeb a cloudového modelu Software jako služby (SaaS) se zaměřením na cloudové služby Microsoft 365.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
19. 12. 2019 - 19. 12. 2019 Praha 8 500 Kč
10. 1. 2020 - 10. 1. 2020 Praha 8 500 Kč
6. 3. 2020 - 6. 3. 2020 Praha 8 500 Kč
7. 5. 2020 - 7. 5. 2020 Praha 8 500 Kč

MS-100 Identity a služby v prostředí Microsoft 365

V tomto kurzu se naučíte spravovat identity a služby v prostředí Microsoft 365, včetně plánování, správy a přizpůsobení účtu vaší organizace. Dozvíte se, jak spravovat bezpečnostní skupiny a licencování. Zjistíte, co je to synchronizace identit mezi firemním prostředím a cloudem, jak přístupovat k aplikacím. Dozvíte se, jak řídit přesun organizace do prostředí Microsoft 365, jak toto prostředí spravovat v souvislosti s prostředím Office 365 ProPlus.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 11. 2019 - 15. 11. 2019 Praha 35 600 Kč
13. 1. 2020 - 17. 1. 2020 Praha 35 600 Kč
23. 3. 2020 - 27. 3. 2020 Praha 35 600 Kč
11. 5. 2020 - 15. 5. 2020 Praha 35 600 Kč

MS-101 Mobilita a bezpečnost v prostředí Microsoft 365

Kurz je zaměřen na správu bezpečnosti a zařízení v Microsoft 365. Naučíte se, jak prověřit bezpečnost, jak nasadit Azure AD Identity Protection, jak spravovat jednotlivé součásti zabezpečení Microsoft 365 jakou jsou Threat Intelligence, politiky ochrany, archivace a vyhledávaní dat. Nedílnou součástí kurzu je nasazení služeb Microsoft Intune, mezi které patří nasazení a správa koncových zařízení, řízení jejich přístupu ke zdrojům a zabezpečení. 

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 11. 2019 - 28. 11. 2019 Praha 28 800 Kč
27. 1. 2020 - 30. 1. 2020 Praha 28 800 Kč
6. 4. 2020 - 9. 4. 2020 Praha 28 800 Kč
25. 5. 2020 - 28. 5. 2020 Praha 28 800 Kč

MS-500 Bezpečnost v prostředí Microsoft 365

V tomto čtyřdenním kurzu se dozvíte o technologiích ochrany před hrozbami, které pomáhají zabezpečit prostředí Microsoft 365, o archivaci a uchovávání dat v Microsoft 365 jakož i o správě údajů a auditu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
9. 12. 2019 - 12. 12. 2019 Praha 29 000 Kč
3. 2. 2020 - 6. 2. 2020 Praha 29 000 Kč
14. 4. 2020 - 17. 4. 2020 Praha 29 000 Kč
1. 6. 2020 - 4. 6. 2020 Praha 29 000 Kč

MS-300 Nástroje týmové spolupráce Microsoft 365 Teams, SharePoint a OneDrive

Tento 5-denní kurz je určen pro Microsoft 365 administrátory. Administrátor nástrojů pro týmovou spolupráci je zodpovědný za nasazení, konfiguraci, nastavení, migraci a zabezpečení nástrojů SharePoint (online, on-premises, hybrid), OneDrive a Teams. Navíc je zodpovědný za integraci a správu souvisejících produktů a služeb: Office, PowerApps, Flow, Yammer, Microsoft Graph, Stream, Planner a Project.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 11. 2019 - 15. 11. 2019 Praha 36 700 Kč
10. 2. 2020 - 14. 2. 2020 Praha 36 700 Kč
23. 3. 2020 - 27. 3. 2020 Praha 36 700 Kč
25. 5. 2020 - 29. 5. 2020 Praha 36 700 Kč

MO365U Microsoft Office 365 pro uživatele

Na tomto jednodenním kurzu se účastníci naučí základy práce se sadou nástrojů Microsoft Office 365.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
23. 10. 2019 - 23. 10. 2019 Praha 3 800 Kč
12. 12. 2019 - 12. 12. 2019 Praha 3 800 Kč
13. 2. 2020 - 13. 2. 2020 Praha 3 800 Kč
6. 4. 2020 - 6. 4. 2020 Praha 3 800 Kč
3. 6. 2020 - 3. 6. 2020 Praha 3 800 Kč

AZ-900 Základy Microsoft Azure

Kurz je určen pro začátečníky v prostředí cloudové služby Microsoft Azure. Jako úvodní kurz posluchače seznámí s koncepty, názvoslovím a základy práce v tomto prostředí. Vhodný je nejen pro správce, ale i pro pracovníky, kteří mají mít obecný prehled o této službě, nebo obecněji o konceptu cloudu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 11. 2019 - 4. 11. 2019 Praha 8 500 Kč
27. 4. 2020 - 28. 4. 2020 Praha 15 500 Kč
29. 6. 2020 - 30. 6. 2020 Praha 15 500 Kč

AZ-103 Nasazení a administrace prostředí Microsoft Azure

V tomto čtyřdenním kurzu se naučíte, jak spravovat své předplatné Azure, vytvářet a měnit virtuální počítače, implementovat řešení pro ukládání dat, konfigurovat virtuální sítě, zálohovat a sdílet data, propojovat Azure a on-premises služby, spravovat síťový provoz, implementovat Azure Active Directory, zabezpečení účtů a monitoring.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
5. 11. 2019 - 8. 11. 2019 Praha 29 500 Kč
6. 1. 2020 - 9. 1. 2020 Praha 29 500 Kč
2. 3. 2020 - 5. 3. 2020 Praha 29 500 Kč
4. 5. 2020 - 7. 5. 2020 Praha 29 500 Kč

AZ-500 Bezpečnost v prostředí Microsoft Azure

V tomto kurzu studenti získají znalosti a dovednosti potřebné k implementaci bezpečnosti, udržování zabezpečení, identifikaci a nápravu zranitelností pomocí různých bezpečnostních nástrojů. Kurz zahrnuje skriptování a automatizaci, virtualizaci a cloudovou architekturu N-tier.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 1. 2020 - 24. 1. 2020 Praha 36 400 Kč
16. 3. 2020 - 20. 3. 2020 Praha 36 400 Kč
18. 5. 2020 - 22. 5. 2020 Praha 36 400 Kč

M10992 Integrace vnitřní infrastruktury s Microsoft Azure

Třídenní kurz pokrývající základy prostředí Microsoft Azure. Objasňuje koncepty Azure IaaS a PaaS a seznamuje s problematikou intergrace vnitřního prostředí s cloudovým prostředím do hybridních scénářů.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
2. 12. 2019 - 4. 12. 2019 Praha 21 900 Kč

M10993 Integrace Active Directory s prostředím Microsoft Azure

Dvoudenní kurz je určen pro IT profesionály, kteří potřebují propojit vnitřní Active Directory s cloudovou službou Azure AD. Zabývá se i multifaktorovou autentizací a monitoringem sychronizace. Pokrývá rovněž základy problematiky ochrany dokumentů pomocí služby Azure RMS.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
5. 12. 2019 - 6. 12. 2019 Praha 15 000 Kč

M20345-1 Administrace Microsoft Exchange Server 2016/2019

Pětidenní kurz je určen pro IT profesionály, kteří spravují Exchange Server 2016 nebo 2019. Obsahem je nejen instalace, ale i správa příjemců a veřejných složek, přístupu klientů, přenosu zpráv i základní ochrany před nevyžádanou poštou. Řešena je rovněž vysoká dostupnost, zálohování a obnova.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 11. 2019 - 8. 11. 2019 Praha 35 000 Kč
29 500 Kč
13. 1. 2020 - 17. 1. 2020 Praha 35 000 Kč
23. 3. 2020 - 27. 3. 2020 Praha 35 000 Kč
18. 5. 2020 - 22. 5. 2020 Praha 35 000 Kč

M20345-2 Návrh a nasazení Microsoft Exchange Server 2016/2019

Kurz se zaměřuje na nasazení pokročilých komponent komunikačního prostředí založeného na Microsoft Exchange Server 2016/2019, jako jsou site resiliency, rozšířené zabezpečení, shodu s firemními pravidly komunikace a archivace. Dalšími tématy jsou souběžná existence vnitřního prostředí a jiných Exchange organizací nebo se službou Exchange Online a migrace z předchozích verzí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 11. 2019 - 22. 11. 2019 Praha 35 000 Kč
29 500 Kč

MS-200 Plánování a konfigurace platformy pro přenos zpráv

Kurz je určen pro správce infrastruktury přenosu zpráv založeného na Microsoft Exchage, nebo online službách. Pokrývá tématiku začínající plánováním a nasazením, až po běžnou správu. Řešen je přístup různých typů klientů, přenos zpráv, ale i scénáře vysoké dostupnosti a zotavení z havárií.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 10. 2019 - 25. 10. 2019 Praha 37 100 Kč
2. 12. 2019 - 6. 12. 2019 Praha 37 100 Kč
10. 2. 2020 - 14. 2. 2020 Praha 37 100 Kč
20. 4. 2020 - 24. 4. 2020 Praha 37 100 Kč
1. 6. 2020 - 5. 6. 2020 Praha 37 100 Kč

MS-201 Nasazení bezpečné hybridní platformy pro přenos zpráv

Kurz zájemce uvede do problematiky hybridních systémů. Zabývá se nejen vlastním nasazením, ale i migrací a správou. Součástí je i využití služeb Exchange Online Protection a Exchange Advanced Threat Protection. Tématem je i ochrana přenášených dat, auditing a vyhledávání zpráv. Další řešenou oblastí je i řízení oprávnění ke správě.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 12. 2019 - 19. 12. 2019 Praha 29 200 Kč
24. 2. 2020 - 27. 2. 2020 Praha 29 200 Kč
4. 5. 2020 - 7. 5. 2020 Praha 29 200 Kč
22. 6. 2020 - 25. 6. 2020 Praha 29 200 Kč

M10972 Instalace a konfigurace IIS

Tento třídenní kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro správu služby IIS. Je určen nejen správcům webových serverů, ale i administrátorům aplikací, které IIS využívají jako např. SharePoint nebo Exchange server. Kurz není zaměřen na vývoj webových aplikací.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 12. 2019 - 13. 12. 2019 Praha 23 100 Kč
20 600 Kč
10. 2. 2020 - 12. 2. 2020 Praha 23 100 Kč
6. 4. 2020 - 8. 4. 2020 Praha 23 100 Kč
1. 6. 2020 - 3. 6. 2020 Praha 23 100 Kč

MSHP Microsoft SharePoint pro uživatele

Jednodenní kurz provede posluchače od základní práce s prostředím SharePoint (Server i Foundation) až k pokročilejším částem, jako je vytváření vlastních pohledů, personalizace webů nebo i vytváření vlastních SharePoint webů. Posluchači budou pracovat se skutečným prostředím SharePoint, a tudíž budou mít možnost si vše ihned vyzkoušet.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
13. 12. 2019 - 13. 12. 2019 Praha 3 800 Kč
14. 2. 2020 - 14. 2. 2020 Praha 3 800 Kč
7. 4. 2020 - 7. 4. 2020 Praha 3 800 Kč
4. 6. 2020 - 4. 6. 2020 Praha 3 800 Kč

MSHP-ADM Plánování a administrace SharePoint Server

Pětidenní kurz určený všem IT specialistům, kteří jsou odpovědni za implementaci, konfiguraci, nasazení, správu a podporu SharePoint serveru 2019.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
13. 1. 2020 - 17. 1. 2020 Praha 29 500 Kč
2. 3. 2020 - 6. 3. 2020 Praha 29 500 Kč
11. 5. 2020 - 15. 5. 2020 Praha 29 500 Kč

M20339-1 Plánování a administrace SharePoint Server 2016

Obsah kurzu je součástí školení MSHP-ADM: Plánování a administrace SharePoint Serveru.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

M20339-2 Pokročilá administrace SharePoint Server 2016

Obsah kurzu je součástí školení MSHP-ADM: Plánování a administrace SharePoint Serveru.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

MS-301 Nasazení a správa SharePoint Serveru 2019 a SharePoint Online

Tento 5-denní kurz naučí studenty navrhnout, implementovat a spravovat SharePoint Server 2019 i jeho cloudovou verzi SharePoint Online. Dále se kurz věnuje spolupráci obou platforem a vytvoření hybridního řešení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 11. 2019 - 29. 11. 2019 Praha 36 700 Kč
24. 2. 2020 - 28. 2. 2020 Praha 36 700 Kč
20. 4. 2020 - 24. 4. 2020 Praha 36 700 Kč
8. 6. 2020 - 12. 6. 2020 Praha 36 700 Kč

NET101 Principy počítačových sítí a TCP/IP

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
2. 12. 2019 - 3. 12. 2019 Praha 9 000 Kč
27. 1. 2020 - 28. 1. 2020 Praha 9 000 Kč
9. 3. 2020 - 10. 3. 2020 Praha 9 000 Kč
27. 4. 2020 - 28. 4. 2020 Praha 9 000 Kč
8. 6. 2020 - 9. 6. 2020 Praha 9 000 Kč

NET201 Optimalizace přepínaných LAN sítí

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
31. 10. 2019 - 1. 11. 2019 Praha 9 000 Kč
4. 12. 2019 - 5. 12. 2019 Praha 9 000 Kč
29. 1. 2020 - 30. 1. 2020 Praha 9 000 Kč
18. 3. 2020 - 19. 3. 2020 Praha 9 000 Kč
29. 4. 2020 - 30. 4. 2020 Praha 9 000 Kč
10. 6. 2020 - 11. 6. 2020 Praha 9 000 Kč

NET202 Směrování v IP sítích

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 11. 2019 - 12. 11. 2019 Praha 9 000 Kč
16. 12. 2019 - 17. 12. 2019 Praha 9 000 Kč
3. 2. 2020 - 4. 2. 2020 Praha 9 000 Kč
23. 3. 2020 - 24. 3. 2020 Praha 9 000 Kč
4. 5. 2020 - 5. 5. 2020 Praha 9 000 Kč
15. 6. 2020 - 16. 6. 2020 Praha 9 000 Kč

DNS Administrace DNS

V kurzu se účastníci se seznámí s principy a funkcemi systému DNS a naučí se instalovat, konfigurovat a spravovat nejrozšířenější jmenný server BIND.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
15. 11. 2019 - 15. 11. 2019 Praha 3 800 Kč
31. 1. 2020 - 31. 1. 2020 Praha 3 800 Kč
20. 3. 2020 - 20. 3. 2020 Praha 3 800 Kč
25. 5. 2020 - 25. 5. 2020 Praha 3 800 Kč
22. 6. 2020 - 22. 6. 2020 Praha 3 800 Kč

NET203 Nasazení IPv6

Na tomto dvoudenním kurzu se účastníci dozvědí o nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6, službách v IPv6 a možnostech souběžného provozu IPv4 a IPv6. Účastníci si také prakticky vyzkouší základní nastavení IPv6. 

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
13. 11. 2019 - 14. 11. 2019 Praha 9 000 Kč
18. 12. 2019 - 19. 12. 2019 Praha 9 000 Kč
5. 2. 2020 - 6. 2. 2020 Praha 9 000 Kč
25. 3. 2020 - 26. 3. 2020 Praha 9 000 Kč
6. 5. 2020 - 7. 5. 2020 Praha 9 000 Kč
17. 6. 2020 - 18. 6. 2020 Praha 9 000 Kč

NET204 Zachycení a analýza síťové komunikace

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače se zachytáváním a analýzou síťové komunikace. Účastníci budou seznámeni mimo jiné se základními síťovými protokoly (Ethernet, IP, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, SSL) s ohledem na jejich využití při zachytávání a analýze, se způsoby zachytávání dat (na koncových stanicích, přepínačích, využití ARP poisoningu atd.) a základy analýzy (wireshark atd.)

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 11. 2019 - 26. 11. 2019 Praha 9 000 Kč
24. 2. 2020 - 25. 2. 2020 Praha 9 000 Kč
8. 4. 2020 - 9. 4. 2020 Praha 9 000 Kč
26. 5. 2020 - 27. 5. 2020 Praha 9 000 Kč
23. 6. 2020 - 24. 6. 2020 Praha 9 000 Kč

NET301 Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 11. 2019 - 28. 11. 2019 Praha 9 000 Kč
26. 2. 2020 - 27. 2. 2020 Praha 9 000 Kč
6. 4. 2020 - 7. 4. 2020 Praha 9 000 Kč
18. 5. 2020 - 19. 5. 2020 Praha 9 000 Kč
29. 6. 2020 - 30. 6. 2020 Praha 9 000 Kč

DB-UPGRADE Přechod na nejnovější verzi SQL Serveru

Tento dvoudenní kurz je určen databázovým profesionálům, kteří se chtějí naučit novinky v nejnovějším SQL Serveru a zvládnout přechod či migraci.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 1. 2020 - 17. 1. 2020 Praha 11 800 Kč
26. 3. 2020 - 27. 3. 2020 Praha 11 800 Kč
14. 5. 2020 - 15. 5. 2020 Praha 11 800 Kč

DB-DESIGN Úvod, návrh a modelování databází

Dvoudenní kurz poskytuje znalosti potřebné pro návrh a modelování databází nezávislých na databázové platformě. Absolventi se seznámí s postupem návrhu relačních i analytických databází, normalizací, tvorbou databázových diagramů, implementací databáze a základy jazyka SQL.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 1. 2020 - 7. 1. 2020 Praha 11 800 Kč
9. 3. 2020 - 10. 3. 2020 Praha 11 800 Kč
4. 5. 2020 - 5. 5. 2020 Praha 11 800 Kč

SQL-Jazyk Základy jazyka SQL

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače se základy jazyka SQL. Jeho obsahem je popis syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
9. 12. 2019 - 11. 12. 2019 Praha 17 700 Kč
13 500 Kč
20. 1. 2020 - 22. 1. 2020 Praha 17 700 Kč
16. 3. 2020 - 18. 3. 2020 Praha 17 700 Kč
18. 5. 2020 - 20. 5. 2020 Praha 17 700 Kč

SQL-Jazyk 2 SQL jazyk pro pokročilé

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače s jazykem SQL. Jeho obsahem je popis pokročilé syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty. Navazuje na kurz základy jazyka SQL.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
12. 12. 2019 - 13. 12. 2019 Praha 11 800 Kč
9 000 Kč
23. 1. 2020 - 24. 1. 2020 Praha 11 800 Kč
19. 3. 2020 - 20. 3. 2020 Praha 11 800 Kč
21. 5. 2020 - 22. 5. 2020 Praha 11 800 Kč

DB-DEV Vývoj SQL databází

Tento 5-denní kurz naučí studenty navrhovat a vyvíjet databáze, databázové objekty a indexy pro Microsoft SQL Server s využitím jeho nástrojů a možností. Dále se věnuje výkonu, transakčnímu zpracování, odchytávání chyb, speciálním datovým typům včetně práci s binárními daty.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 2. 2020 - 7. 2. 2020 Praha 29 500 Kč
30. 3. 2020 - 3. 4. 2020 Praha 29 500 Kč
1. 6. 2020 - 5. 6. 2020 Praha 29 500 Kč

DB-ADM Instalace, Administrace a údržba Microsoft SQL Serveru a databází

Pětidenní kurz je určen všem, kteří potřebují získat znalosti potřebné k efektivnímu nasazení, konfiguraci, správě a údržbě nejnovější verze Microsoft SQL Serveru 2019. Kurz je zaměřen na nasazení, konfiguraci, administraci, údržbu, monitoring, tracing, využití služeb a nástrojů SQL Serveru vztahujících se ke správě databází. Kurz je alternativou k autorizovaným kurzům M20764 a M20765.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 2. 2020 - 21. 2. 2020 Praha 29 500 Kč
20. 4. 2020 - 24. 4. 2020 Praha 29 500 Kč
15. 6. 2020 - 19. 6. 2020 Praha 29 500 Kč

DB-TUNING Ladění výkonu a optimalizace SQL databází

Tento čtyřdenní kurz provede studenty možnostmi ladění výkonu a optimalizacemi SQL Serveru a databází v produktu Microsoft SQL Serveru. Cílem je vyřešit úzká místa vedoucí ke zvýšení výkonu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
2. 3. 2020 - 5. 3. 2020 Praha 23 600 Kč
4. 5. 2020 - 7. 5. 2020 Praha 23 600 Kč
22. 6. 2020 - 25. 6. 2020 Praha 23 600 Kč

DB-DW Implementace datového skladu pomocí SQL Serveru

Tento čtyřdenní kurz naučí studenty jak navrhnout a vytvořit datový sklad, jak implementovat ETL procesy, jak validovat, čistit, konsolidovat a kontrolovat data pomocí služeb SQL Server Integration services (SSIS), Data Quality Services (DQS) a Master Data Services.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 1. 2020 - 9. 1. 2020 Praha 23 600 Kč
16. 3. 2020 - 19. 3. 2020 Praha 23 600 Kč
11. 5. 2020 - 14. 5. 2020 Praha 23 600 Kč

MSSQL-HA Vysoká dostupnost v SQL Server

Tento třídenní kurz provede studenty návrhem, implementací a správou technologií vysoké dostupnosti v MS SQL Serveru.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 10. 2019 - 23. 10. 2019 Praha 17 700 Kč
13 500 Kč
16. 12. 2019 - 18. 12. 2019 Praha 17 700 Kč
13 500 Kč
9. 3. 2020 - 11. 3. 2020 Praha 17 700 Kč
11. 5. 2020 - 13. 5. 2020 Praha 17 700 Kč
29. 6. 2020 - 1. 7. 2020 Praha 17 700 Kč

M10998 Přechod na SQL Server 2017

Obsah kurzu je součástí školení DB-UPGRADE: Přechod na nejnovější verzi SQL Serveru.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
5. 12. 2019 - 6. 12. 2019 Praha 14 300 Kč
12 300 Kč

M10985 Úvod do SQL databází

Tento třídenní kurz provede studenty úvodem do SQL databází, jejich návrhem a designem a jazyky používanými v produktu Microsoft SQL Server.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

M20761 Microsoft SQL Server - jazyk SQL

Tento čtyřdenní kurz naučí studenty psát dotazy v jazyce Transact-SQL pro Microsoft SQL Server.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 11. 2019 - 7. 11. 2019 Praha 29 000 Kč
25 000 Kč

M20762 Vývoj SQL databází

Tento pětidenní kurz naučí studenty vyvíjet databáze pro Microsoft SQL Server s využitím jeho nástrojů a možností.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 11. 2019 - 22. 11. 2019 Praha 35 000 Kč
29 500 Kč

M20764 Administrace Microsoft SQL Server

Pětidenní kurz je určen studentům, kteří potřebují získat znalosti k administraci Microsoft SQL Serveru. Kurz je zaměřen na využití služeb a nástrojů SQL Serveru vztahujících se ke správě databází.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
2. 12. 2019 - 6. 12. 2019 Praha 35 000 Kč
29 500 Kč

M20765 Instalace, konfigurace a nasazení SQL databází

Tento čtyřdenní kurz naučí studenty tvořit a spravovat databáze pro Microsoft SQL Server včetně prostředí Azure SQL. Součástí kurzu je instalace, nasazení, údržba a konfigurace databází a služeb v on-premise i cloudovém prostředí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 12. 2019 - 19. 12. 2019 Praha 29 000 Kč
25 000 Kč

M10987 Ladění výkonu a optimalizace SQL databází

Tento čtyřdenní kurz provede studenty možnostmi ladění výkonu a optimalizacemi databází v produktu Microsoft SQL Server.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 11. 2019 - 28. 11. 2019 Praha 28 000 Kč
22 300 Kč

M20767 Implementace datového skladu pomocí SQL Serveru

Tento pětidenní kurz naučí studenty, jak vytvořit datový sklad, jak implementovat ETL pomocí SQL Server Integračních služeb (SSIS) a jak validovat a čistit data pomocí Data Quality Services (DQS) a Master Data Services.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

M10999 SQL Server na Linuxu

Tento dvoudenní kurz je určen databázovým profesionálům, kteří se chtějí naučit instalovat a využívat SQL Server na Linuxu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 11. 2019 - 22. 11. 2019 Praha 14 300 Kč
12 300 Kč

M20695 Správa nasazování Windows desktopů a firemních aplikací

Tento pětidenní kurz se zabývá plánováním a implementací nasazení většího množství stanic a aplikací ve firemním prostředí. Účastníci se seznámí s principy řešení lite-touch nebo zero-touch pomocí nástrojů Microsoft Deployment toolkit a System Center 2012 R2 Configuration Manager.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 12. 2019 - 20. 12. 2019 Praha 35 000 Kč
29 500 Kč

M20703-1 System Center Configuration Manager - administrace

Tento 5-denní kurz naučí studenty jak používat Configuration Manager a jeho nástroje pro správu síťových zdrojů. Naučí se každodenní úlohy, jak spravovat aplikace, klienty, hardware, software, nasazení OS a aktualizace software. Naučí se také používat System Center Endpoint Protection, vytvářet dotazy a reporty. Také tento kurz pomůže společně s kurzem 20703-2A k vykonání zkoušky 70-703: Administering System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 2. 2020 - 21. 2. 2020 Praha 35 000 Kč
20. 4. 2020 - 24. 4. 2020 Praha 35 000 Kč
15. 6. 2020 - 19. 6. 2020 Praha 35 000 Kč

M20703-2 Integrace MDM a cloud služeb pomocí System Center Configuration Manager

Tento 2-denní kurz naučí studenty popsat a využívat správu mobilní zařízení (MDM) a integrovat další cloudové služby pomocí Microsoft System Center Configuration Manageru. Také se kurz zaměřuje jak na hybridní MDM pomocí Microsoft Intune, tak na on-premis MDM scénáře. Tento kurz také pokrývá integraci s online službami Microsoft Store for Business, Microsoft Office 365 a Microsoft Azure.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
9. 3. 2020 - 10. 3. 2020 Praha 14 300 Kč
4. 5. 2020 - 5. 5. 2020 Praha 14 300 Kč
29. 6. 2020 - 30. 6. 2020 Praha 14 300 Kč

M20745 Nasazení softwarově definovaných datacenter pomocí Hyper-V a System Center

Pětidenní kurz se zabývá nasazením a správou virtualizované infrastruktury v softwarově definovaných datacentrech, za pomocí System Center 2016 Virtual Machine Manager. Zároveň jsou zmíněny i nástroje monitorování a zálohování Operations Manager (OM) a Data Protection Manager (DPM). Kurz nahrazuje školení M20409 - Virtualizace serverů pomocí Hyper-V a System Center.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 11. 2019 - 29. 11. 2019 Praha 35 000 Kč
29 500 Kč
20. 1. 2020 - 24. 1. 2020 Praha 35 000 Kč
30. 3. 2020 - 3. 4. 2020 Praha 35 000 Kč
15. 6. 2020 - 19. 6. 2020 Praha 35 000 Kč

MHyper-V Nasazení a správa Windows Server Hyper-V

Dvoudenní kurz je zaměřený na implementaci a správu technologie Hyper-V v nejnovější verzi. Kurz je primárně určen administrátorům Windows Serverů, kteří plánují nasadit nebo již provozují technologii Hyper-V.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 12. 2019 - 12. 12. 2019 Praha 11 800 Kč
9 000 Kč
13. 2. 2020 - 14. 2. 2020 Praha 11 800 Kč
16. 4. 2020 - 17. 4. 2020 Praha 11 800 Kč
25. 6. 2020 - 26. 6. 2020 Praha 11 800 Kč

M10961 Automatizace správy pomocí Windows PowerShell

Čtyřdenní kurz je pro správce, kteří se chtějí seznámit s prostředím PowerShellu pro správu nejen Windows Serveru. Hlavní náplní je vlastní jazyk a možnosti prostředí, ale pozornost je věnována vlastnímu použití pro správu. Přestože se jedná o kurz zaměřený na verzi 5, není znalost předchozích verzí nutná.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 11. 2019 - 21. 11. 2019 Praha 29 000 Kč
25 000 Kč
6. 1. 2020 - 9. 1. 2020 Praha 29 000 Kč
2. 3. 2020 - 5. 3. 2020 Praha 29 000 Kč
4. 5. 2020 - 7. 5. 2020 Praha 29 000 Kč

M10962 Pokročilá automatizace správy pomocí Windows PowerShell

Tento dvoudenní kurz navazuje na M10961. Obsahem je rozšíření znalostí o pokročilejší techniky v prostředí Windows Server 2016 a Windows 10. Užitečný je ale i pro administrátory předchozích verzí v2.0 nebo v3.0.

Důraz je kladen především na vytváření škálovatelnějších a univerzálnějších skriptů. Probíraná témata jsou z oblastí rozšířených funkcí, modulů, řízení skriptů nebo rozšířeného ošetření chyb. Zabývá se rovněž spoluprací s .NET. Kurz obsahuje řadu praktických cvičení pro upevnění znalostí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
9. 12. 2019 - 10. 12. 2019 Praha 15 300 Kč
13 700 Kč
30. 1. 2020 - 31. 1. 2020 Praha 15 300 Kč
9. 3. 2020 - 10. 3. 2020 Praha 15 300 Kč
25. 5. 2020 - 26. 5. 2020 Praha 15 300 Kč

MD-100 Instalace, konfigurace a údržba Windows 10

Kurz je určen pro začínající správce, kteří instalují, konfigurují a spravují Windows 10 v převážně klasickém prostředí. Cloudové služby a s nimi spojené vlastnosti jsou řešeny spíše okrajově. Je předpokladem pro složení zkoušky MD-100:Windows 10.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 11. 2019 - 13. 11. 2019 Praha 24 000 Kč
27. 1. 2020 - 29. 1. 2020 Praha 24 000 Kč
23. 3. 2020 - 25. 3. 2020 Praha 24 000 Kč
4. 5. 2020 - 6. 5. 2020 Praha 24 000 Kč

MD-101 Nasazení, správa a ochrana moderních desktopů

Kurz je určen pro správce, kteří mají na starosti nasazení, správu a dohled koncových zařízení a aplikací v moderním prostředí, které zahrnuje vyšší míru zapojení cloudových služeb zejména pro oblast správy, ale i pro oblast ochrany obsahu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
2. 12. 2019 - 6. 12. 2019 Praha 35 800 Kč
24. 2. 2020 - 28. 2. 2020 Praha 35 800 Kč
20. 4. 2020 - 24. 4. 2020 Praha 35 800 Kč
15. 6. 2020 - 19. 6. 2020 Praha 35 800 Kč

M10982 Podpora a odstraňování potíží ve Windows 10 v podnikovém prostředí

Kurz je určen pro správce, kteří instalují a spravují zařízení s Windows 10 ve firemním prostředí. Zabývá se instalací systému i aplikací, konfigurací lokálních i vzdálených sítí. Rovněž se věnuje bezpečnosti, údržbě, aktualizaci a obnově Windows 10.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 12. 2019 - 18. 12. 2019 Praha 23 100 Kč
20 600 Kč
9. 3. 2020 - 11. 3. 2020 Praha 23 100 Kč
27. 4. 2020 - 29. 4. 2020 Praha 23 100 Kč
22. 6. 2020 - 24. 6. 2020 Praha 23 100 Kč

MServer-N Novinky ve Windows Server 2019

Kurz je určen pro administrátory, kteří se chtějí dozvědět novinky ve Windows Serveru 2019, případně v nových verzích Windows Serveru 2016 a mají zkušenosti s předchozími verzemi. Obsah zahrnuje oblasti napříč službami a je tedy určen pro všechny druhy správců.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 12. 2019 - 12. 12. 2019 Praha 11 800 Kč
9 000 Kč
13. 2. 2020 - 14. 2. 2020 Praha 11 800 Kč
14. 4. 2020 - 15. 4. 2020 Praha 11 800 Kč
4. 6. 2020 - 5. 6. 2020 Praha 11 800 Kč

MServerA Administrace Windows Server 2016/2019

Úvodní pětidenní kurz do správy Windows Server 2016/2019 je určený pro začínající administrátory nebo IT profesionály, kteří se chtějí seznámit se správou tohoto systému. Kurz obsahuje přehled nejdůležitějších nastavení, které administrátor běžně provádí, a součástí jsou také názorná cvičení, kde si posluchač procvičí probíraná témata. Součástí školení je instalace serveru, seznámení s principy a instalací Active Directory, správa objektů, základní síťové služby, souborové a tiskové služby a také zabezpečení Windows Serveru 2016/2019.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 11. 2019 - 29. 11. 2019 Praha 27 500 Kč
22 500 Kč
6. 1. 2020 - 10. 1. 2020 Praha 27 500 Kč
2. 3. 2020 - 6. 3. 2020 Praha 27 500 Kč
11. 5. 2020 - 15. 5. 2020 Praha 27 500 Kč

M20740 Správa úložiště, virtualizace a vysoké dostupnosti ve Windows Server 2016

Pětidenní kurz je primárně určen pro IT profesionály, kteří již mají nějakou zkušenost se správou Windows Serverů, případně pro začátečníky v oblasti správy IT. Obsahem kurzu je instalace, upgrade a základy správy Windows Serveru 2016, včetně Nano serveru, přehled typů úložišť a jejich správa ve Windows Server 2016, instalace a konfigurace Hyper-V, kontejnerů, vysoké dostupnosti a rozložení zátěže.  Součástí kurzu je také zálohování a obnova, monitorování a údržba Windows Serveru 2016 a nasazování klientů a serverů pomocí technologií WDS a MDT.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
20. 1. 2020 - 24. 1. 2020 Praha 35 000 Kč
16. 3. 2020 - 20. 3. 2020 Praha 35 000 Kč
25. 5. 2020 - 29. 5. 2020 Praha 35 000 Kč

M20741 Síťová infrastruktura ve Windows Server 2016

Pětidenní kurz je určený správcům, kteří implementují síťové služby v operačním systému Windows Server 2016. Kurz se zabývá IP adresací, technologiemi vzdáleho přístupu (VPN a DirectAccess), instalací a konfigurací technologií IPAM, DNS a DHCP. Posluchači se také naučí integrovat síťovou infrastrukturu spolu s technologií Hyper-V a jejími dílčími technologiemi, implementovat službu BranchCache a DFS a také se naučí konfigurovat softwarově definované sítě.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 11. 2019 - 8. 11. 2019 Praha 35 000 Kč
29 500 Kč
3. 2. 2020 - 7. 2. 2020 Praha 35 000 Kč
30. 3. 2020 - 3. 4. 2020 Praha 35 000 Kč
8. 6. 2020 - 12. 6. 2020 Praha 35 000 Kč

M20742 Správa identit a adresářových služeb ve Windows Server 2016

Pětidenní kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě služby Active Directory (AD DS) a jejích technologií v prostředí operačního systému Microsoft Windows Server 2016. Kurz se také zabývá implemantací Group Policy, zálohováním, obnovou, monitorováním a odstraňováním potíží v Active Directory. Navíc je v kurzu probrána i technologie AD CS.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 11. 2019 - 22. 11. 2019 Praha 35 000 Kč
29 500 Kč
17. 2. 2020 - 21. 2. 2020 Praha 35 000 Kč
20. 4. 2020 - 24. 4. 2020 Praha 35 000 Kč
22. 6. 2020 - 26. 6. 2020 Praha 35 000 Kč

M10971 Nasazení a správa Windows Server clusterů

Dvoudenní kurz se v první části zabývá problematikou technologií úložišť, jako jsou DAN, NAS, SAN. Dále pak technologiemi příbuznými (StorageSpaces, Data deduplication, sdílení). Druhá část je pak věnována vysoké dostupnosti zejména technologie Hyper-V a to jak s použitím funkce failover clustering, tak i pomocí jiných mechanismů. Závěr je pak věnován technologii NLB. Okrajově se zabývá spoluprací s platformou Azure a System Center VMM se zaměřením na probíranou oblast.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
9. 12. 2019 - 10. 12. 2019 Praha 16 200 Kč
15 000 Kč

OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.

OKsystem a.s.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.