Reference

97,4 % absolventů doporučuje
naše kurzy dalším potenciálním zákazníkům

Po každém kurzu studenti vyplňují dotazník, kde hodnotí kurz, školicí středisko a lektora. Hodnocení provádíme v souladu se systémem řízení jakosti vyhodnocování spokojenosti zákazníků. Děkujeme všem, kteří nám tak pomáhají zlepšit kvalitu našich kurzů. Jsme rádi, že hodnocení jsou velmi dobrá a budeme se snažit i nadále důvěru našich zákazníků nezklamat.

„Příklady reálného využití, osobní přístup a výborné vystupování.“
Martin S.
„Velice srozumitelný výklad a ochota odpovídat na dotazy.“
Venceslav L.
 

 

Ivan Vanko, IT Manager, VETROPACK NEMŠOVÁ

Pracujem ako systémový administrátor vo fabrike na výrobu obalového skla.  Sieťové technológie máme postavené výlučne na platforme Cisco a to bol aj jeden z dôvodov, prečo som od zamestnávateľa dostal za úlohu absolvovať certifikované školenia ICND1 a ICND2 potrebné pre certifikáciu Cisco CCNA.

Po dôkladnom zvážení som sa rozhodol pre spoločnosť OKsystem. V minulosti som tam už niekoľko školení absolvoval a podmienky som už pomerne dobre poznal. Rozhodla taktiež cena, ktorá bola v porovnaní s konkurenciou približne polovičná.

Pretože išlo o certifikované školenie, každý obdržal originálne školiace materiály Cisco. Vedomosti lektora boli na vysokej odbornej úrovni a počas kurzu nemal problém zodpovedať akúkoľvek otázku. Jeho vystupovanie bolo príjemné a v prípade potreby operatívne prispôsoboval tempo školenia aktuálnym potrebám zúčastnených.

Věroslav Tomášek, Lamal s.r.o, Pertoltice pod Ralskem

Se školením jsem velmi spokojen. Pomohlo mi v profesním růstu. Velice se mi líbila vaše organizace školení (systém magnetických karet).

„Kvalita kurzu a instruktora mnohem vyšší než jinde.“
Martin R.
„Školitel udělal maximum, aby kurz byl lepší než by podle učebnice měl být.“
David N.
 

 

Ing. Pavel Suss, technický ředitel, COMIMPEX spol. s r.o.

Naši pracovníci byli s úrovní školení OKsystemu spokojeni, jak po organizační stránce, tak i se způsobem prezentace probíraných témat a odbornou úrovní lektora. Jsme rozhodnuti i nadále využívat vašich služeb v oblasti vzdělávání a pravidelně školit naše techniky tak, aby obstáli mezi konkurencí a mohli trvale poskytovat zákazníkům služby na vysoké úrovni.

Petra Dytrychová, správce IT, Generální ředitelství cel ČR

IT školení našich pracovníků z Odboru informatiky a celní statistiky organizuji podle poptávky a potřeby. Naši pracovníci již prošli kurzy IT profesionálů od společnosti OKsystem několikrát, včetně školení na Microsoft Windows Server a na Linux. Školení od společnosti OKsystem si naši lidé chválí pro vysokou odbornou úroveň lektorů.

Milan Ulej, vedoucí oddělení informatiky, Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava

S kurzy pořádanými společností OKsystem máme velmi dobré mnohaleté zkušenosti od počátku jejich pořádání. Opakovaně jsem se účastnil řady školení Novellu a Linuxu. Cením si především vysoké profesionality a ochoty lektorů kurzu spojených s jejich širokými znalostmi a přehledem v rozvíjejícím se světě informačních technologií. Kurzy pořádané v pěkném prostředí školicího střediska společnosti OKsystem mohu doporučit všem zájemcům.

Zobrazit další

„Nemám co vytknout, doporučuji, profesionální přístup a vstřícnost.“
Lucie U.
„Co dodat - pan Hýzler je pro mě důvodem, že se školím v OKsystem.“
Marian V.
 

Michal Tomeš, obchodní a marketingový ředitel, Power Systems, s. r. o.

Naši pracovníci absolvovali kurzy v autorizovaném školicím středisku společnosti OKsystem. Díky tomu, že tyto kursy mají profesionální úroveň, pomáhají jim držet krok s vývojem v oblasti IT. Celé naší firmě to pak dává záruku, že může s pomocí výpočetní techniky zvládat obchodní úkoly.

Marian Videka, Správce sítě, IT Administrator, MCP, Consulta Invest spol. s r.o.

Názor na školení mám určitě kladný a to z několika důvodů. I když kurz odpovídá z větší části pouze teoretické problematice, má účastník kurzu díky mnoha příkladům k dispozici situace, které vystihují nejčastější používání ISA serveru v organizacích (vedle základních funkcí je kladen důraz také na LAN-toLAN, VPN, aplikační a webové filtry atd.). Mezi největší přednosti kurzu, vedle velice příjemného prostředí a vybavení učebny, patří především přednášející - p. Jiří Hýzler, který má opravdu široké zkušenosti, ať už z praxe, nebo i s jinými systémy. Jak jsem uvedl v dotazníku - Je to opravdový profesionál, a myslím že jsou to právě lidi jako on, nebo např. Ing. Ivo Rosol. Csc. kteří dokáží o přednášené látce hovořit záživněji a přehledněji, než je v knihách Microsoft Official Course, a jsou to právě tito lidé, kteří dělají firmu OKsystem velikou firmou. Také bych se rád zmínil o mírných odchylkách a doplněních, při kterých má účastník kurzu možnost doplnění znalostí i mimo učebnici MOC. Možnost absolvovat ten samý kurz ještě jednou zdarma je opravdu velkorysá a tuto skutečnost, stejně jako možnost pro absolventy kurzu zavolat technickou podporu, považuji za veliké plus!

Mgr. Pavel Vaníček, konzultant IS, Národní vzdělávací fond, o.p.s., Praha

Se školením jsem byl velmi spokojen. Tento kurz (MPKI) jsem si vybral s tím, že si rozšířím osobní dovednosti při používání bezpečnostních technologií různými aplikacemi teoretických znalostí z oblasti šifrování. Obsah, forma i celkový průběh školení předčily mé očekávání a to především díky profesionální úrovni a přístupu lektora.

Jaroslav Krbec, bezpečnostní architekt IT, ČSOB, a.s., Praha

Školení pořádané firmou OKsystem k problematice PKI považuji ze velmi přínosné. Pomohlo mně lépe se orientovat v oblasti platné legislativy, architektury PKI i možností využití čipových karet. Velmi zajímavá je i oblast implementace PKI v prostředí Windows s využitím produktů OKsmart. Příjemně jsem byl překvapen vysokou odbornou úrovní přednášejícího lektora.

Pavel Sobotka, VOŠ a SPŠE Plzeň

Osobně jsem se mohl přesvědčit, že školení pořádané firmou OKsystem probíhají na výborné úrovni. Nejvíce bych pak vyzdvihl odbornost a osobní přístup lektora, technické zabezpečení kurzů a také jejich organizaci.

Ing. Milan Augusta, IT manager, PRO.MED.CS Praha a.s.

Kvalita a rozsah školení umožní efektivně využít funkcionalit těchto systémů a poskytnout firmě moderní služby IT. U tak komplexních produktů, jakými jsou výše uvedené, je nezbytné mít kvalitně proškolený tým pracovníků, což kurzy OKsystemu bezchybně zajistí. Profesionalita lektorů a kvalita techniky a prostředí jsou na neobvykle vysoké úrovni.

Ivo Hanuska, Systems administrator, HELLA účastenská s.r.o.

Pro zkušeného administrátora Unixových a Linuxových systémů bylo sice v tomto školení mnohé již známou věcí, ale i já jsem v obsahu tohoto školení našel mnohé přínosné věci. Dík přátelskému a velmi vstřícnému přístupu školitele se i mí méně zkušení kolegové dokázali v přednášené problematice orientovat a jistě si mnohé z obsahu školené látky odnesli. Atmosféra v prostorách společnosti OKsystem je velmi příjemná a přátelská, takže neváhám tento (a jistě i další) kurz komukoliv doporučit.

Jan Skořepa

U společnosti OKsystem jsem absolvoval školení ICND1 a ICND2, jako přípravu pro certifikaci CCNA. Odborné znalosti lektora byly na velmi vysoké úrovni. Bez problémů dokázal reagovat na všechny dotazy a jeho celé vystupování bylo velmi příjemné. Velmi kladně hodnotím i situaci, kdy jsem se kurzu ICND2 účastnil sám a kurz proběhl. S takovým přístupem jsem se dosud nesetkal.
Závěrem, společnost OKsystem a jejich kurzy Cisco mohu jen doporučit.

Michael Rossi, OA Kolín

Školení rozhodně bylo prospěšné, lektor mi objasnil mnoho problémů z praktického využití Linuxu, se kterými bych si sám neporadil, nebo bych je musel řešit dlouho metodou pokus - omyl. Začínajícím správcům linuxového serveru bych ho určitě doporučil.

David Šafář, IT administrátor, Karneval Media

Školení na Administraci SUSE Enterprise Server bylo pro mně velmi prospěšné. Pomohlo mi ucelit si znalosti v této problematice a získat mnoho nových informací. Školení mělo vysokou úroveň kvality. Školitel měl hluboké znalosti problematiky, byl vždy ochoten pomoci a poradit. Se školením jsem byl tedy velmi spokojen.

Ing. Karel Dohnálek, zástupce ředitele, Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice

Školení SKSH bylo pro mne přínosné a hodnotné, konalo se v příjemném prostředí. Bylo zaměřeno pro potřebu škol, teoretické poznatky i praktické činnosti směřovaly k získání potřebných dovedností. Lektor ochotně reagoval na dotazy a praktické náměty. Školení splnilo moje očekávání a po jeho absolvování jsem schopen realizovat nasazení webového portálu v intranetu naší školy.

Mgr. Miroslav Vítek, Gymnázium Trutnov, správce počítačové sítě

Vybírám si pravidelně ze široké nabídky školení, na které firma OKsystem obdržela Akreditaci MŠMT. Pro zkvalitnění mojí práce na Gymnáziu Trutnov využívám poznatky získané na školeních Microsoft Windows Server. Školení od společnosti OKsystem jsou na profesionální úrovni a vysoká úroveň školení je ještě umocněna kvalitními lektory a příjemným prostředím. Školení ve firmě OKsystem rád doporučuji svým známým, protože vím, že budou také spokojeni.