Rozšířené vyhledávání

M20773 Analýza velkých dat (Big data) pomocí Microsoft R

Tento 3-denní kurz provede studenty využitím Microsoft R Serveru, tvorbou a provedením analýzy velkého objemu dat, správou prostředí, s využitím systému Hadoop, Spark clusteru nebo SQL Server databází.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
14. 1. 2019 - 16. 1. 2019 Praha 18 200 Kč
13. 3. 2019 - 15. 3. 2019 Praha 18 200 Kč
20. 5. 2019 - 22. 5. 2019 Praha 18 200 Kč

M20774 Cloud Data Science pomocí Azure Machine Learning

Hlavním cílem školení je naučit studenty využívat možnosti analyzovat a prezentovat data pomocí Azure Machine Learning a zároveň využít machine learning s nástroji pracujícími s velkými objemy dat (big data) jako jsou HDInsight a R Services.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 1. 2019 - 24. 1. 2019 Praha 25 000 Kč
25. 3. 2019 - 28. 3. 2019 Praha 25 000 Kč
3. 6. 2019 - 6. 6. 2019 Praha 25 000 Kč

M20775 Data Engineering na Microsoft HDInsight

Hlavním cílem školení je naučit studenty naplánovat a implementovat big data workflow pomocí HDInsight.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 2. 2019 - 7. 2. 2019 Praha 25 000 Kč
1. 4. 2019 - 4. 4. 2019 Praha 25 000 Kč
17. 6. 2019 - 20. 6. 2019 Praha 25 000 Kč

M20776 Big Data Engineering na Microsoft Cloud Services

Hlavním cílem čtyřdenního školení je naučit studenty, jak pracovat s Big daty pomocí Azure nástrojů a služeb, jako Azure Stream Analytics, Azure Data Lake, Azure SQL Data Warehouse a Azure Data Factory. Školení se zabývá i integrací jazyků Python a R.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 2. 2019 - 21. 2. 2019 Praha 22 300 Kč
15. 4. 2019 - 18. 4. 2019 Praha 22 300 Kč
24. 6. 2019 - 27. 6. 2019 Praha 22 300 Kč

M20777 Implementace Microsoft Azure Cosmos DB

Tento 3-denní kurz seznámí databázové profesionály s implementací řešení Microsoft Azure Cosmos DB.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
28. 1. 2019 - 30. 1. 2019 Praha 18 200 Kč
27. 2. 2019 - 1. 3. 2019 Praha 18 200 Kč
23. 4. 2019 - 25. 4. 2019 Praha 18 200 Kč
17. 6. 2019 - 19. 6. 2019 Praha 18 200 Kč

M10990 Analýza dat pomocí SQL Server reportovacích služeb

Tento 5-denní kurz provede studenty tvorbou a správou reportů reportovacích služeb v produktu Microsoft SQL Server. Kurz je zaměřen na nástroje pro vývoj reportů reportovacích služeb, jejich správu a implementaci self-service BI.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
28. 1. 2019 - 1. 2. 2019 Praha 29 500 Kč
18. 3. 2019 - 22. 3. 2019 Praha 29 500 Kč
20. 5. 2019 - 24. 5. 2019 Praha 29 500 Kč

M20778 Analýza dat pomocí Power BI

Tento 3-denní kurz naučí studenty, jak provádět analýzu dat a reporting pomocí Power BI.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 1. 2019 - 23. 1. 2019 Praha 18 200 Kč
13. 3. 2019 - 15. 3. 2019 Praha 18 200 Kč
13. 5. 2019 - 15. 5. 2019 Praha 18 200 Kč

M20779 Analýza SQL dat v Excelu

Tento třídenní kurz naučí studenty, jak provádět analýzu dat a reporting pomocí produktu Microsoft Excel.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 2. 2019 - 20. 2. 2019 Praha 18 200 Kč
23. 4. 2019 - 25. 4. 2019 Praha 18 200 Kč
10. 6. 2019 - 12. 6. 2019 Praha 18 200 Kč

M20768 Vývoj datových modelů v SQL Serveru

Tento třídenní kurz provede studenty tvorbou a správou datových modelů pomocí Microsoft SQL Serveru.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
15. 4. 2019 - 17. 4. 2019 Praha 18 200 Kč
24. 6. 2019 - 26. 6. 2019 Praha 18 200 Kč

M10988 Správa řešení SQL Business Intelligence

Tento třídenní kurz provede studenty technologiemi Microsoft SQL Server Business Intelligence.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 12. 2018 - 19. 12. 2018 Praha 18 200 Kč
25. 2. 2019 - 27. 2. 2019 Praha 18 200 Kč
13. 5. 2019 - 15. 5. 2019 Praha 18 200 Kč

SEC100 Pravidla IT bezpečnosti pro zaměstnance

Kurz je určen pro všechny zaměstnance, kteří se zabývají zpracováním informací a používají informační technologie a internet v každodenní práci. Zaměstnanci se naučí bezpečně pracovat s daty a vyvarovat se bezpečnostních hrozeb. V souvislosti s nařízením GDPR je nutné zvýšit bezpečnostní povědomí všech, kdo přicházejí s osobními daty do styku.
Kurz není určen pro IT profesionály.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
14. 1. 2019 - 14. 1. 2019 Praha 3 800 Kč
8. 4. 2019 - 8. 4. 2019 Praha 3 800 Kč
13. 6. 2019 - 13. 6. 2019 Praha 3 800 Kč

PKI Principy kryptografie

Kurz seznamuje s kryptografickými pojmy a technikami využívanými v informačních technologiích. V kurzu účastník získá teoretickou základnu pro využití kryptografie v praxi. 

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
15. 1. 2019 - 15. 1. 2019 Praha 4 500 Kč
9. 4. 2019 - 9. 4. 2019 Praha 4 500 Kč
14. 6. 2019 - 14. 6. 2019 Praha 4 500 Kč

MPKI Infrastruktura veřejných klíčů

Třídenní kurz poskytne studentům znalosti a dovednosti pro praktické nasazení a správu PKI v prostředí Microsoft Windows Server 2016 a Windows 10. Posluchači si na kurzu prakticky vyzkouší instalaci a konfiguraci Active Directory certifikačních služeb a použití PKI v aplikacích a službách. Je určen pro pokročilé uživatele, správce informačních systémů a všechny zájemce o použití elektronických podpisů a aplikované kryptografie.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
16. 1. 2019 - 18. 1. 2019 Praha 13 500 Kč
10. 4. 2019 - 12. 4. 2019 Praha 13 500 Kč
18. 6. 2019 - 20. 6. 2019 Praha 13 500 Kč

NET302 Úvod do zabezpečení datových sítí

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
29. 5. 2019 - 30. 5. 2019 Praha 9 000 Kč

M10979 Základy Microsoft Azure

Úvodní přehledový kurz prostředí Microsoft Azure. Kurz je určen pro začátečníky v oblasti cloudových rešení. Pokrývá základní koncepty, nasazení a správu. Zároveň je absolvování tohoto kurzu vstupním požadavkem pro kurz M20533: Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 2. 2019 - 5. 2. 2019 Praha 12 300 Kč
1. 4. 2019 - 2. 4. 2019 Praha 12 300 Kč
23. 5. 2019 - 24. 5. 2019 Praha 12 300 Kč

M10992 Integrace vnitřní infrastruktury s Microsoft Azure

Třídenní kurz pokrývající základy prostředí Microsoft Azure. Objasňuje koncepty Azure IaaS a PaaS a seznamuje s problematikou intergrace vnitřního prostředí s cloudovým prostředím do hybridních scénářů.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 2. 2019 - 8. 2. 2019 Praha 18 200 Kč
3. 4. 2019 - 5. 4. 2019 Praha 18 200 Kč
3. 6. 2019 - 5. 6. 2019 Praha 18 200 Kč

M10993 Integrace Active Directory s prostředím Microsoft Azure

Dvoudenní kurz je určen pro IT profesionály, kteří potřebují propojit vnitřní Active Directory s cloudovou službou Azure AD. Zabývá se i multifaktorovou autentizací a monitoringem sychronizace. Pokrývá rovněž základy problematiky ochrany dokumentů pomocí služby Azure RMS.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 2. 2019 - 22. 2. 2019 Praha 14 900 Kč
15. 4. 2019 - 16. 4. 2019 Praha 14 900 Kč
6. 6. 2019 - 7. 6. 2019 Praha 14 900 Kč

AZ-100 Nasazení prostředí Microsoft Azure

Tento kurz naučí IT pracovníky správu Microsoft Azure služeb. Mezi ně patří i samotné předplatné a účtování nebo pravidla pro přístup. Dalším tématem jsou úložiště ve službě Azure, scénáře jejich nasazení, vytváření virtuálních počítačů a jejich správa jako součást konceptu IaaS. Součástí kurzu jsou i virtuální sítě a jejich implementace v různých prostředích, což zahrnuje např. služby Azure DNS, různé druhy VPN, směrování atp. Nedílnou součástí je služba Azure Active Directory jako základní služba správy identit.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 2. 2019 - 15. 2. 2019 Praha 29 500 Kč
8. 4. 2019 - 12. 4. 2019 Praha 29 500 Kč
10. 6. 2019 - 14. 6. 2019 Praha 29 500 Kč

AZ-101 Integrace a bezpečnost v prostředí Microsoft Azure

Tento kurz naučí IT pracovníky navrhnout, naplánovat a provést přesun vnitřní infrastruktury do cloudové služby Azure. Zároveň se posluchači naučí nasadit a spravovat základní webové služby. Pozornost bude věnována i pokročilejším službám, jako je distribuce zátěže pomocí služby Azure Load Balancer, Azure Traffic Manager a Azure Application Gateway. Tento kurz je také zaměřen na tři klíčové oblasti na poli bezpečnosti, které vás chrání před různými typy útoků a zvyšují úroveň zabezpečení. Jedná se o Role-Based Access Control (RBAC), Multi-Factor Authentication (MFA) a Azure Active Directory Privileged Identity Management (PIM).

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 2. 2019 - 28. 2. 2019 Praha 22 300 Kč
23. 4. 2019 - 26. 4. 2019 Praha 22 300 Kč
24. 6. 2019 - 27. 6. 2019 Praha 22 300 Kč

MS-100 Identity a služby v prostředí Microsoft 365

V tomto kurzu se naučíte spravovat identity a služby v prostředí Microsoft 365, včetně plánování, správy a přizpůsobení účtu vaší organizace. Dozvíte se, jak spravovat bezpečnostní skupiny a licencování. Zjistíte, co je to synchronizace identit mezi firemním prostředím a cloudem, jak přístupovat k aplikacím. Dozvíte se, jak řídit přesun organizace do prostředí Microsoft 365, jak toto prostředí spravovat v souvislosti s prostředím Office 365 ProPlus.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 1. 2019 - 11. 1. 2019 Praha 29 500 Kč
4. 3. 2019 - 8. 3. 2019 Praha 29 500 Kč
13. 5. 2019 - 17. 5. 2019 Praha 29 500 Kč

MS-101 Mobilita a bezpečnost v prostředí Microsoft 365

Kurz je zaměřen na správu bezpečnosti a zařízení v Microsoft 365. Naučíte se, jak prověřit bezpečnost, jak nasadit Azure AD Identity Protection, jak spravovat jednotlivé součásti zabezpečení Microsoft 365 jakou jsou Threat Intelligence, politiky ochrany, archivace a vyhledávaní dat. Nedílnou součástí kurzu je nasazení služeb Microsoft Intune, mezi které patří nasazení a správa koncových zařízení, řízení jejich přístupu ke zdrojům a zabezpečení. 

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 1. 2019 - 24. 1. 2019 Praha 22 300 Kč
25. 3. 2019 - 28. 3. 2019 Praha 22 300 Kč
17. 6. 2019 - 20. 6. 2019 Praha 22 300 Kč

MO365U Microsoft Office 365 pro uživatele

Na tomto jednodenním kurzu se účastníci naučí základy práce se sadou nástrojů Microsoft Office 365.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 1. 2019 - 17. 1. 2019 Praha 3 800 Kč
13. 3. 2019 - 13. 3. 2019 Praha 3 800 Kč
2. 5. 2019 - 2. 5. 2019 Praha 3 800 Kč
27. 6. 2019 - 27. 6. 2019 Praha 3 800 Kč

M20745 Nasazení softwarově definovaných datacenter pomocí Hyper-V a System Center

Pětidenní kurz se zabývá nasazením a správou virtualizované infrastruktury v softwarově definovaných datacentrech, za pomocí System Center 2016 Virtual Machine Manager. Zároveň jsou zmíněny i nástroje monitorování a zálohování Operations Manager (OM) a Data Protection Manager (DPM). Kurz nahrazuje školení M20409 - Virtualizace serverů pomocí Hyper-V a System Center.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
14. 1. 2019 - 18. 1. 2019 Praha 29 500 Kč
18. 3. 2019 - 22. 3. 2019 Praha 29 500 Kč
27. 5. 2019 - 31. 5. 2019 Praha 29 500 Kč

MHyper-V Nasazení a správa Windows Server Hyper-V

Dvoudenní kurz je zaměřený na implementaci a správu technologie Hyper-V v nejnovější verzi. Kurz je primárně určen administrátorům Windows Serverů, kteří plánují nasadit nebo již provozují technologii Hyper-V.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 1. 2019 - 8. 1. 2019 Praha 9 000 Kč
28. 3. 2019 - 29. 3. 2019 Praha 9 000 Kč
6. 5. 2019 - 7. 5. 2019 Praha 9 000 Kč

M20347 Správa služeb Office 365 pro IT administrátory

Pětidenní kurz Office 365 je určený IT správcům počítačových sítí, kteří chtějí přejít na Office 365 a připojit k němu podnikové prostředí nebo uvažují o jeho nasazení a chtějí podrobnější informace.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

M20345-1 Administrace Microsoft Exchange Server 2016

Pětidenní kurz je určen pro IT profesionály, kteří spravují Exchange Server 2016. Obsahem je nejen instalace, ale i správa příjemců a veřejných složek, přístupu klientů, přenosu zpráv i základní ochrany před nevyžádanou poštou. Řešena je rovněž vysoká dostupnost, zálohování a obnova.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 2. 2019 - 8. 2. 2019 Praha 29 500 Kč
4. 3. 2019 - 8. 3. 2019 Praha 29 500 Kč
10. 6. 2019 - 14. 6. 2019 Praha 29 500 Kč

M20345-2 Návrh a nasazení Microsoft Exchange Server 2016

Kurz se zaměřuje na nasazení pokročilých komponent komunikačního prostředí založeného na Microsoft Exchange Server 2016, jako jsou site resiliency, rozšířené zabezpečení, shodu s firemními pravidly komunikace a archivace. Dalšími tématy jsou souběžná existence vnitřního prostředí a jiných Exchange organizací nebo se službou Exchange Online a migrace z předchozích verzí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 3. 2019 - 22. 3. 2019 Praha 29 500 Kč
24. 6. 2019 - 28. 6. 2019 Praha 29 500 Kč

M10972 Instalace a konfigurace IIS

Tento třídenní kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro správu služby IIS. Je určen nejen správcům webových serverů, ale i administrátorům aplikací, které IIS využívají jako např. SharePoint nebo Exchange server. Kurz není zaměřen na vývoj webových aplikací.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 2. 2019 - 1. 3. 2019 Praha 20 600 Kč
22. 5. 2019 - 24. 5. 2019 Praha 20 600 Kč

MSHP Microsoft SharePoint pro uživatele

Jednodenní kurz provede posluchače od základní práce s prostředím SharePoint (Server i Foundation) až k pokročilejším částem, jako je vytváření vlastních pohledů, personalizace webů nebo i vytváření vlastních SharePoint webů. Posluchači budou pracovat se skutečným prostředím SharePoint, a tudíž budou mít možnost si vše ihned vyzkoušet.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 1. 2019 - 17. 1. 2019 Praha 3 800 Kč
14. 3. 2019 - 14. 3. 2019 Praha 3 800 Kč
3. 5. 2019 - 3. 5. 2019 Praha 3 800 Kč
28. 6. 2019 - 28. 6. 2019 Praha 3 800 Kč

M20339-1 Plánování a administrace SharePoint Server 2016

Pětidenní kurz určený všem IT specialistům, kteří jsou odpovědni za implementaci, konfiguraci, nasazení a podporu SharePoint serveru 2016.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 3. 2019 - 22. 3. 2019 Praha 29 500 Kč
20. 5. 2019 - 24. 5. 2019 Praha 29 500 Kč

M20339-2 Pokročilá administrace SharePoint Server 2016

Pětidenní kurz určený všem zkušeným IT specialistům, kteří jsou odpovědni za implementaci, konfiguraci, administraci a podporu SharePoint 2016 včetně servisních aplikací a BI.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 1. 2019 - 25. 1. 2019 Praha 29 500 Kč
8. 4. 2019 - 12. 4. 2019 Praha 29 500 Kč
17. 6. 2019 - 21. 6. 2019 Praha 29 500 Kč

NET101 Principy počítačových sítí a TCP/IP

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 2. 2019 - 5. 2. 2019 Praha 9 000 Kč
23. 4. 2019 - 24. 4. 2019 Praha 9 000 Kč
4. 6. 2019 - 5. 6. 2019 Praha 9 000 Kč

NET201 Optimalizace přepínaných LAN sítí

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
6. 2. 2019 - 7. 2. 2019 Praha 9 000 Kč
25. 4. 2019 - 26. 4. 2019 Praha 9 000 Kč
6. 6. 2019 - 7. 6. 2019 Praha 9 000 Kč

NET202 Směrování v IP sítích

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 3. 2019 - 8. 3. 2019 Praha 9 000 Kč
2. 5. 2019 - 3. 5. 2019 Praha 9 000 Kč
10. 6. 2019 - 11. 6. 2019 Praha 9 000 Kč

DNS Administrace DNS

V kurzu se účastníci se seznámí s principy a funkcemi systému DNS a naučí se instalovat, konfigurovat a spravovat nejrozšířenější jmenný server BIND.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
28. 2. 2019 - 28. 2. 2019 Praha 3 800 Kč
18. 4. 2019 - 18. 4. 2019 Praha 3 800 Kč
14. 6. 2019 - 14. 6. 2019 Praha 3 800 Kč

NET301 Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 3. 2019 - 26. 3. 2019 Praha 9 000 Kč
9. 5. 2019 - 10. 5. 2019 Praha 9 000 Kč
12. 6. 2019 - 13. 6. 2019 Praha 9 000 Kč

OKO5 IPv6

Na tomto jednodenním kurzu se účastníci dozvědí základní informace o protokolu IPv6, nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6 (adresní architektura, protokolová hlavička, IPv6 na stanicích a směrovačích, ICMPv6 a objevování sousedů (ND)), službách v IPv6 (mobilita, DNS, DHCPv6), přechodu k IPv6 (možnosti souběžného provozu IPv4 a IPv6, tunnel broker, 6to4, GRE, ISATAP, TEREDO, přechod sítě do IPv6 prostředí).

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 4. 2019 - 17. 4. 2019 Praha 3 800 Kč
14. 6. 2019 - 14. 6. 2019 Praha 3 800 Kč

M10998 Přechod na SQL Server 2017

Tento dvoudenní kurz je určen databázovým profesionálům, kteří se chtějí naučit novinky v SQL Serveru 2017.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
28. 2. 2019 - 1. 3. 2019 Praha 12 300 Kč
29. 4. 2019 - 30. 4. 2019 Praha 12 300 Kč
13. 6. 2019 - 14. 6. 2019 Praha 12 300 Kč

M10985 Úvod do SQL databází

Tento třídenní kurz provede studenty úvodem do SQL databází, jejich návrhem a designem a jazyky používanými v produktu Microsoft SQL Server.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 1. 2019 - 9. 1. 2019 Praha 18 200 Kč
13. 3. 2019 - 15. 3. 2019 Praha 18 200 Kč
13. 5. 2019 - 15. 5. 2019 Praha 18 200 Kč

DB-DESIGN Návrh a modelování databází

Dvoudenní kurz poskytuje znalosti potřebné pro návrh a modelování databází nezávislých na databázové platformě. Absolventi se seznámí s postupem návrhu relačních i analytických databází, normalizací, tvorbou databázových diagramů, implementací databáze a základy jazyka SQL.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 2. 2019 - 12. 2. 2019 Praha 9 000 Kč
8. 4. 2019 - 9. 4. 2019 Praha 9 000 Kč
3. 6. 2019 - 4. 6. 2019 Praha 9 000 Kč

M20761 Microsoft SQL Server - jazyk SQL

Tento čtyřdenní kurz naučí studenty psát dotazy v jazyce Transact-SQL pro Microsoft SQL Server.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
14. 1. 2019 - 17. 1. 2019 Praha 25 000 Kč
25. 3. 2019 - 28. 3. 2019 Praha 25 000 Kč
27. 5. 2019 - 30. 5. 2019 Praha 25 000 Kč

SQL-Jazyk Základy jazyka SQL

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače se základy jazyka SQL. Jeho obsahem je popis syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
13. 2. 2019 - 15. 2. 2019 Praha 13 500 Kč
10. 4. 2019 - 12. 4. 2019 Praha 13 500 Kč
5. 6. 2019 - 7. 6. 2019 Praha 13 500 Kč

SQL-Jazyk 2 SQL jazyk pro pokročilé

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače s jazykem SQL. Jeho obsahem je popis pokročilé syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty. Navazuje na kurz základy jazyka SQL.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 2. 2019 - 26. 2. 2019 Praha 9 000 Kč
23. 4. 2019 - 24. 4. 2019 Praha 9 000 Kč
13. 6. 2019 - 14. 6. 2019 Praha 9 000 Kč

M20762 Vývoj SQL databází

Tento pětidenní kurz naučí studenty vyvíjet databáze pro Microsoft SQL Server s využitím jeho nástrojů a možností.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
28. 1. 2019 - 1. 2. 2019 Praha 29 500 Kč
4. 3. 2019 - 8. 3. 2019 Praha 29 500 Kč
13. 5. 2019 - 17. 5. 2019 Praha 29 500 Kč

M20764 Administrace Microsoft SQL Server 2016

Pětidenní kurz je určen studentům, kteří potřebují získat znalosti k administraci Microsoft SQL Serveru. Kurz je zaměřen na využití služeb a nástrojů SQL Serveru vztahujících se ke správě databází.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 2. 2019 - 8. 2. 2019 Praha 29 500 Kč
1. 4. 2019 - 5. 4. 2019 Praha 29 500 Kč
17. 6. 2019 - 21. 6. 2019 Praha 29 500 Kč

M20765 Instalace, konfigurace a nasazení SQL databází

Tento čtyřdenní kurz naučí studenty tvořit a spravovat databáze pro Microsoft SQL Server včetně SQL Azure.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 2. 2019 - 21. 2. 2019 Praha 25 000 Kč
15. 4. 2019 - 18. 4. 2019 Praha 25 000 Kč
24. 6. 2019 - 27. 6. 2019 Praha 25 000 Kč

M10987 Ladění výkonu a optimalizace SQL databází

Tento čtyřdenní kurz provede studenty možnostmi ladění výkonu a optimalizacemi databází v produktu Microsoft SQL Server.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 3. 2019 - 7. 3. 2019 Praha 22 300 Kč
3. 6. 2019 - 6. 6. 2019 Praha 22 300 Kč

MSSQL-HA Vysoká dostupnost v SQL Server

Tento 3-denní kurz provede studenty návrhem, implementací a správou technologií vysoké dostupnosti v MS SQL Serveru.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
13. 3. 2019 - 15. 3. 2019 Praha 13 500 Kč
10. 6. 2019 - 12. 6. 2019 Praha 13 500 Kč

M20767 Implementace datového skladu pomocí SQL Serveru

Tento pětidenní kurz naučí studenty, jak vytvořit datový sklad, jak implementovat ETL pomocí SQL Server Integračních služeb (SSIS) a jak validovat a čistit data pomocí Data Quality Services (DQS) a Master Data Services.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 3. 2019 - 29. 3. 2019 Praha 29 500 Kč
10. 6. 2019 - 14. 6. 2019 Praha 29 500 Kč

M10999 SQL Server na Linuxu

Tento dvoudenní kurz je určen databázovým profesionálům, kteří se chtějí naučit instalovat a využívat SQL Server na Linuxu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 1. 2019 - 25. 1. 2019 Praha 12 300 Kč
6. 5. 2019 - 7. 5. 2019 Praha 12 300 Kč

M20695 Správa nasazování Windows desktopů a firemních aplikací

Tento pětidenní kurz se zabývá plánováním a implementací nasazení většího množství stanic a aplikací ve firemním prostředí. Účastníci se seznámí s principy řešení lite-touch nebo zero-touch pomocí nástrojů Microsoft Deployment toolkit a System Center 2012 R2 Configuration Manager.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
28. 1. 2019 - 1. 2. 2019 Praha 29 500 Kč
18. 3. 2019 - 22. 3. 2019 Praha 29 500 Kč
20. 5. 2019 - 24. 5. 2019 Praha 29 500 Kč

M20703-1 System Center Configuration Manager - administrace

Tento 5-denní kurz naučí studenty jak používat Configuration Manager a jeho nástroje pro správu síťových zdrojů. Naučí se každodenní úlohy, jak spravovat aplikace, klienty, hardware, software, nasazení OS a aktualizace software. Naučí se také používat System Center Endpoint Protection, vytvářet dotazy a reporty. Také tento kurz pomůže společně s kurzem 20703-2A k vykonání zkoušky 70-703: Administering System Center Configuration Manager and Cloud Services Integration.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 12. 2018 - 21. 12. 2018 Praha 29 500 Kč
27 900 Kč
18. 2. 2019 - 22. 2. 2019 Praha 29 500 Kč
8. 4. 2019 - 12. 4. 2019 Praha 29 500 Kč
17. 6. 2019 - 21. 6. 2019 Praha 29 500 Kč

M20703-2 Integrace MDM a cloud služeb pomocí System Center Configuration Manager

Tento 2-denní kurz naučí studenty popsat a využívat správu mobilní zařízení (MDM) a integrovat další cloudové služby pomocí Microsoft System Center Configuration Manageru. Také se kurz zaměřuje jak na hybridní MDM pomocí Microsoft Intune, tak na on-premis MDM scénáře. Tento kurz také pokrývá integraci s online službami Microsoft Store for Business, Microsoft Office 365 a Microsoft Azure.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
13. 3. 2019 - 14. 3. 2019 Praha 12 300 Kč
23. 4. 2019 - 24. 4. 2019 Praha 12 300 Kč
27. 6. 2019 - 28. 6. 2019 Praha 12 300 Kč

M10961 Automatizace správy pomocí Windows PowerShell

Čtyřdenní kurz je pro správce, kteří se chtějí seznámit s prostředím PowerShellu pro správu nejen Windows Serveru. Hlavní náplní je vlastní jazyk a možnosti prostředí, ale pozornost je věnována vlastnímu použití pro správu. Přestože se jedná o kurz zaměřený na verzi 5, není znalost předchozích verzí nutná.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
14. 1. 2019 - 17. 1. 2019 Praha 25 000 Kč
18. 3. 2019 - 21. 3. 2019 Praha 25 000 Kč
15. 4. 2019 - 18. 4. 2019 Praha 25 000 Kč
10. 6. 2019 - 13. 6. 2019 Praha 25 000 Kč

M10962 Pokročilá automatizace správy pomocí Windows PowerShell

Tento dvoudenní kurz navazuje na M10961. Obsahem je rozšíření znalostí o pokročilejší techniky v prostředí Windows Server 2016 a Windows 10. Užitečný je ale i pro administrátory předchozích verzí v2.0 nebo v3.0.

Důraz je kladen především na vytváření škálovatelnějších a univerzálnějších skriptů. Probíraná témata jsou z oblastí rozšířených funkcí, modulů, řízení skriptů nebo rozšířeného ošetření chyb. Zabývá se rovněž spoluprací s .NET. Kurz obsahuje řadu praktických cvičení pro upevnění znalostí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 1. 2019 - 22. 1. 2019 Praha 13 700 Kč
25. 3. 2019 - 26. 3. 2019 Praha 13 700 Kč
23. 4. 2019 - 24. 4. 2019 Praha 13 700 Kč
24. 6. 2019 - 25. 6. 2019 Praha 13 700 Kč

M20697-1 Implementace a správa Windows 10

Úvodní kurz je určen jako základ pro správce, kteří instalují a spravují zařízení s Windows 10 ve firemním prostředí. Seznamuje s instalací a konfigurací operačního systému i aplikací, síťovými připojeními i úložišti. Stranou nezůstávají ani témata bezpečnosti, záplatování a obnovy.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
28. 1. 2019 - 30. 1. 2019 Praha 20 600 Kč
18. 3. 2019 - 20. 3. 2019 Praha 20 600 Kč

M20697-2 Správa a údržba Windows 10

Kurz navazuje na předcházející M20697-1 a rozšiřuje znalosti na rozsáhlejší firemní prostředí a zapojení cloudových služeb. Je řešena problematika hromadného nasazení, použit Skupinových politik, vzdáleného přístupu, nebo technologie Workplace join. Řešeny jsou rovněž cloudové služby, jako je Microsoft Azure a zejména služba Intune.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 2. 2019 - 21. 2. 2019 Praha 25 000 Kč
25. 3. 2019 - 28. 3. 2019 Praha 25 000 Kč

M20698 Instalace a konfigurace Windows 10

Kurz je určen začátečníkům v oblasti IT, zejména správcům koncových stanic, kteří potřebují základní znalosti o Windows 10 v menších a středních prostředích. Obsahem je jak vlastní operační systém, tak i návazná témata sítí a aplikací.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 12. 2018 - 19. 12. 2018 Praha 20 600 Kč
19 400 Kč
25. 2. 2019 - 27. 2. 2019 Praha 20 600 Kč

M10982 Podpora a odstraňování potíží ve Windows 10 v podnikovém prostředí

Kurz je určen pro správce, kteří instalují a spravují zařízení s Windows 10 ve firemním prostředí. Zabývá se instalací systému i aplikací, konfigurací lokálních i vzdálených sítí. Rovněž se věnuje bezpečnosti, údržbě, aktualizaci a obnově Windows 10.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
9. 1. 2019 - 11. 1. 2019 Praha 20 600 Kč
13. 3. 2019 - 15. 3. 2019 Praha 20 600 Kč
15. 4. 2019 - 17. 4. 2019 Praha 20 600 Kč
24. 6. 2019 - 26. 6. 2019 Praha 20 600 Kč

MServerA Administrace Windows Server 2016

Úvodní pětidenní kurz do správy Windows Server 2016 je určený pro začínající administrátory nebo IT profesionály, kteří se chtějí seznámit se správou tohoto systému. Kurz obsahuje přehled nejdůležitějších nastavení, které administrátor běžně provádí, a součástí jsou také názorná cvičení, kde si posluchač procvičí probíraná témata. Součástí školení je instalace serveru, seznámení s principy a instalací Active Directory, správa objektů, základní síťové služby, souborové a tiskové služby a také zabezpečení Windows Serveru 2016.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 1. 2019 - 25. 1. 2019 Praha 22 500 Kč
25. 3. 2019 - 29. 3. 2019 Praha 22 500 Kč
3. 6. 2019 - 7. 6. 2019 Praha 22 500 Kč

M20740 Správa úložiště, virtualizace a vysoké dostupnosti ve Windows Server 2016

Pětidenní kurz je primárně určen pro IT profesionály, kteří již mají nějakou zkušenost se správou Windows Serverů, případně pro začátečníky v oblasti správy IT. Obsahem kurzu je instalace, upgrade a základy správy Windows Serveru 2016, včetně Nano serveru, přehled typů úložišť a jejich správa ve Windows Server 2016, instalace a konfigurace Hyper-V, kontejnerů, vysoké dostupnosti a rozložení zátěže.  Součástí kurzu je také zálohování a obnova, monitorování a údržba Windows Serveru 2016 a nasazování klientů a serverů pomocí technologií WDS a MDT.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 2. 2019 - 22. 2. 2019 Praha 29 500 Kč
8. 4. 2019 - 12. 4. 2019 Praha 29 500 Kč
24. 6. 2019 - 28. 6. 2019 Praha 29 500 Kč

M20741 Síťová infrastruktura ve Windows Server 2016

Pětidenní kurz je určený správcům, kteří implementují síťové služby v operačním systému Windows Server 2016. Kurz se zabývá IP adresací, technologiemi vzdáleho přístupu (VPN a DirectAccess), instalací a konfigurací technologií IPAM, DNS a DHCP. Posluchači se také naučí integrovat síťovou infrastrukturu spolu s technologií Hyper-V a jejími dílčími technologiemi, implementovat službu BranchCache a DFS a také se naučí konfigurovat softwarově definované sítě.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
14. 1. 2019 - 18. 1. 2019 Praha 29 500 Kč
4. 3. 2019 - 8. 3. 2019 Praha 29 500 Kč
13. 5. 2019 - 17. 5. 2019 Praha 29 500 Kč

M20742 Správa identit a adresářových služeb ve Windows Server 2016

Pětidenní kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě služby Active Directory (AD DS) a jejích technologií v prostředí operačního systému Microsoft Windows Server 2016. Kurz se také zabývá ochranou přístupu k datům a informacím, implemantací Group Policy, zálohováním, obnovou, monitorováním a odstraňováním potíží v Active Directory. Navíc jsou v kurzu probrány i technologie AD CS, AD RMS a AD FS a také nasazení cloud technologie Windows Azure Active Directory.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
28. 1. 2019 - 1. 2. 2019 Praha 29 500 Kč
18. 3. 2019 - 22. 3. 2019 Praha 29 500 Kč
27. 5. 2019 - 31. 5. 2019 Praha 29 500 Kč

M10991 Podpora a odstraňování potíží ve Windows Server 2016

Tento kurz zahrnuje široké spektrum problémů a jejich řešení, se kterými se správci mohou potkat při své práci. Významnou části jsou praktická cvičení zahrnující řadu nástrojů k jejich odstranění. Účastníci se naučí řešit potíže s technologiemi jako jsou: Active Directory Domain Services (AD DS), technologie úložišť , certifikáty, Microsoft Hyper-V i řešení vysoké dostupnosti. Nedílnou součástí je i řešení problémů s autentizací do služby Office 365. Některá pokročilá témata jako např. Integrace s Microsoft Azure, kontejnery, pokročilé bezpečností prvky, nebo integrace s Linuxem nejsou součástí.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
4. 2. 2019 - 8. 2. 2019 Praha 29 500 Kč
1. 4. 2019 - 5. 4. 2019 Praha 29 500 Kč
17. 6. 2019 - 21. 6. 2019 Praha 29 500 Kč

M10971 Nasazení a správa Windows Server clusterů

Dvoudenní kurz se v první části zabývá problematikou technologií úložišť, jako jsou DAN, NAS, SAN. Dále pak technologiemi příbuznými (StorageSpaces, Data deduplication, sdílení). Druhá část je pak věnována vysoké dostupnosti zejména technologie Hyper-V a to jak s použitím funkce failover clustering, tak i pomocí jiných mechanismů. Závěr je pak věnován technologii NLB. Okrajově se zabývá spoluprací s platformou Azure a System Center VMM se zaměřením na probíranou oblast.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 2. 2019 - 26. 2. 2019 Praha 15 000 Kč
20. 5. 2019 - 21. 5. 2019 Praha 15 000 Kč

M20743 Přechod na Windows Server 2016

Pětidenní kurz popisuje implementaci a konfiguraci nových funkcí a vlastností Windows Server 2016. Je určen pro posluchače, kteří již mají zkušenosti se správou systémů Windows Server 2008 nebo 2012 a chtějí se seznámit s novinkami obsaženými ve Windows Serveru 2016. Kurz se zaměřuje zejména na novinky v instalaci nového OS, správě síťové infrastruktury a úložiště, vzdáleného přístupu, Hyper-V, vysoké dostupnosti, Active Directory, AD FS a Windows a Hyper-V kontejnerů.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

CICD Implementace Cisco zařízení pro spolupráci

Autorizovaný pětidenní kurz poskytne účastníkovi informace o provozování řešení Cisco Unified Communications. Pokrývá administraci rozhraní pro koncové uživatele, nastavení telefonie a funkcí pro podporu mobility, správu řešení v prostředí se servery Cisco Unified Communications Manager (CUCM), CUCM Express, Cisco Unity Connection a Cisco Unified Communications Manager IM a Presence, vše ve verzích 10.X.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
28. 1. 2019 - 1. 2. 2019 Praha 50 000 Kč

CIVND1 Implementace Cisco síťových video zařízení - část 1

Třídenní kurz poskytne účastníkovi znalosti charakteristik video řešení a podmínky úspěšné implementace video řešení. Dále poskytuje informace o využívaných kodecích, formátech multimediálního přenosu, protokolech, důsledcích pro sítě, architektonickém řešení a interakcích se síťovým prostředím.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

CIVND2 Implementace Cisco síťových video zařízení - část 2

Autorizovaný pětidenní kurz poskytne účastníkovi znalosti a dovednosti potřebné pro implementaci a správu různých koncových zařízení v konvergované Cisco video infrastruktuře. Kurz se věnuje Cisco řešení video komunikace a věnuje se implementaci, nastavení a odstraňování potíží v rámci Cisco Unified Communication a Collaboration prostředí a s TelePresence v různých architekturách. Serverové aplikace pokryté tímto kurzem zahrnují Cisco Unified Communications Manager, Cisco Unified Communications Manager IM and Presence, Cisco TelePresence, Video Communication Server a Cisco TelePresence Multipoint Controller Unit.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

CIPTV1 Implementace Cisco IP telefonie a videa - část 1

Autorizovaný pětidenní kurz připraví účastníka na zavedení a využívání řešení Cisco Collaboration v prostředí centralizovaného serveru. Kurz se zaměřuje primárně na Cisco Unified Communications Manager verze 10.x, který je centrálním bodem řešení Cisco Collaboration. Laboratorní cvičení jsou také orientována na konfigurační úlohy spojené s výstavbou vytáčecího plánu, propojení CUCM s okolním prostředím, jak v prostředí telefonie, tak i v prostředích videotelefonie.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

CIPTV2 Implementace Cisco IP telefonie a videa - část 2

Autorizovaný pětidenní kurz připraví účastníka na zavedení a využívání řešení Cisco Collaboration v prostředí s více pobočkami, s využitím Cisco VCS-C a Cisco Expressway. Pokrývá mimo jiné globalizovaný vytáčecí plán, URI vytáčení, Cisco Unified SRST, funkce mobility, Call Adminission controll, integraci Cisco VCS se serverem Cisco Unified Communications Manager a s řešením Cisco Mobile Remote Access na Cisco Expressway.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

CTCOLLAB Odstraňování problémů v Cisco Unified Collaboration řešení

Autorizovaný pětidenní kurz připraví účastníka na možné scénáře a způsob řešení problémů při provozu Cisco Unified Communication Manager, Cisco VCS-C a Cisco Expressway ve více-pobočkových prostředích. V kurzu se účastník naučí využívat dostupné nástroje a metodologie pro řešení problémů s navazováním hovorů, mobilitou, Cisco TelePresence a s kvalitou hovorů.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

CAPPS Implementace Cisco aplikací pro spolupráci

Autorizovaný pětidenní kurz připraví účastníka na integraci serverů Cisco Unity Connection, Cisco Unity Express, Cisco Unified IM and Presence a integraci video služeb v rámci nasazení Cisco Collaboration řešení. Věnuje se scénářům nasazení využívání hlasových zpráv, vlastnostem Cisco Unified IM and Presence serveru a integraci Cisco Jabber se serverem Cisco Unified Communication Manager.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

ICND1 Síťové technologie Cisco, část 1

Tento pětidenní kurz vás provede instalací, správou, konfigurací a verifikací jednoduchých IPv4 a IPv6 sítí, včetně nastavení LAN přepínačů, směrovačů, správy síťových zařízení a zabezpečení proti základním hrozbám. Cílem kurzu je poskytnout vědomosti a dovednosti podstatné pro síťové techniky malých a středně velkých sítí.    

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 1. 2019 - 11. 1. 2019 Praha 32 000 Kč
25 600 Kč
18. 3. 2019 - 22. 3. 2019 Praha 32 000 Kč
25 600 Kč
13. 5. 2019 - 17. 5. 2019 Praha 32 000 Kč
25 600 Kč

ICND2 Síťové technologie Cisco, část 2

Tento autorizovaný pětidenní kurz poskytne zájemci dovednosti a základní znalosti potřebné k instalaci, práci a řešení problémů v počítačových sítích s protokoly IPv4 a IPv6. Zaměřený je na malé a střední pobočkové sítě, včetně konfigurace přepínačů a směrovačů a připojení k WAN sítím. Obsahem kurzu je také zabezpečení sítí. Kurz seznamuje zájemce se směrovacími protokoly OSPF, EIGRP a nastavením přepínačů včetně technologií VLAN, trunkování a Spanning Tree.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
1. 4. 2019 - 5. 4. 2019 Praha 32 000 Kč
25 600 Kč
27. 5. 2019 - 31. 5. 2019 Praha 32 000 Kč
25 600 Kč

ROUTE Implementace směrování v Cisco IP sítích

Tento autorizovaný pětidenní kurz poskytne zájemci informace a znalosti pokročilých směrovacích protokolů (EIGRP, Multi-Area OSPF a BGP), jejich redistribuci a filtrování. Dále poskytne informace o Policy Based Routing a o monitorování sítí. Kurz pokrývá oba protokoly IPv4 i IPv6.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 2. 2019 - 15. 2. 2019 Praha 50 000 Kč
35 000 Kč
24. 6. 2019 - 28. 6. 2019 Praha 50 000 Kč
35 000 Kč

SWITCH Implementace přepínání v Cisco IP sítích

Autorizovaný pětidenní kurz poskytne zájemci informace o technologiích VLAN, trunkování, VTP a EtherChannel v přepínaných sítích. Účastník bude umět využít technologie Spanning Tree a vícevrstvého přepínaní. Kurz zahrnuje i řešení pro redundanci a vysokou dostupnost (HSRP, VRRP, GLBP) a základy bezdrátových lokálních sítí. Součástí školení je i podpora hlasu v přepínaných sítích a jejich zabezpečení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 12. 2018 - 21. 12. 2018 Praha 50 000 Kč
35 000 Kč
4. 2. 2019 - 8. 2. 2019 Praha 50 000 Kč
35 000 Kč
8. 4. 2019 - 12. 4. 2019 Praha 50 000 Kč
35 000 Kč
3. 6. 2019 - 7. 6. 2019 Praha 50 000 Kč
35 000 Kč

TSHOOT Odstraňování problémů a správa Cisco IP sítí

Autorizovaný pětidenní kurz poskytne zájemci informace o způsobech řešení problémů v síti a možnosti její správy. Kurz klade velký důraz na praktické procvičení znalostí. Účastníci se obeznámí s možnostmi řešení problémů s technologiemi v přepínaných (např. VLAN, Spanning Tree) i směrovaných (OSPF, EIGRP, BGP, NAT, DHCP) sítích. Kurz také pojednává o řešení problémů s bezpečností v sítích.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
18. 2. 2019 - 22. 2. 2019 Praha 50 000 Kč
35 000 Kč
24. 6. 2019 - 28. 6. 2019 Praha 50 000 Kč
35 000 Kč

IP6FD Základy, návrh a nasazení IPv6

Pětidenní autorizovaný kurz poskytuje informace o IPv6 od základů až k pokročilým technologiím. Kurz zájemce připraví pro přechod sítě na protokol IPv6 projednáváním kapitol o návrhu, bezpečnosti, principech konfigurace a přímé konfigurace na Cisco zařízeních. Zájemce se dozví důvody změn principů, konceptů a principů použitých v sítích nové generace. Podrobně se rozebírají směrovací protokoly (RIPng, OSPF, BGP a IS-IS), přechodové mechanismy jako ISATAP, NAT-PT nebo 6to4, DNS, DHCP, Multicast, integrace IPv6 v IPv4 sítích a další.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

IINS Síťová bezpečnost pomocí Cisco IOS

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na návrh, implementaci a sledování komplexních bezpečnostních politik s využitím Cisco IOS a Cisco ASA zařízení. V průběhu výuky, diskusí, ukázek a samostatných praktických cvičení se účastníci seznámí se základními koncepty síťové bezpečnosti a procvičí si dovednosti nutné k zabezpečení vzorové pobočkové sítě pomocí Cisco IOS a Cisco ASA funkcionalit.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
14. 1. 2019 - 18. 1. 2019 Praha 50 000 Kč
20. 5. 2019 - 24. 5. 2019 Praha 50 000 Kč

SISAS Zabezpečení přístupu k síti pomocí ISE

Autorizovaný pětidenní kurz je zaměřený na řešení Cisco Identity Service Engine. Cílem kurzu je seznámit účastníky s vlastnostmi a možnostmi nasazení a správy řešení Cisco ISE. Účastníci získají praktické zkušenosti z nastavování pokročilých vlastností v tomto bezpečnostním řešení pro minimalizaci rizik spojených s připojováním koncových zařízení do sítě a sítě k Internetu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
28. 1. 2019 - 1. 2. 2019 Praha 50 000 Kč
17. 6. 2019 - 21. 6. 2019 Praha 50 000 Kč

SENSS Řešení bezpečnosti na hranici sítě

Autorizovaný pětidenní kurz zaměřený na nasazení a nastavení bezpečnosti na perimetru sítě pomocí Cisco směrovačů a Cisco ASA zařízení. Na konci kurzu by měl účastník být schopný redukovat rizika pomocí Cisco přepínačů, Cisco směrovačů a Cisco ASA zařízení využitím kombinace pokročilých technologií počínaje konfigurací firewallu, zónových firewallů a řízením přístupu pomocí pravidel na základě reputačního hodnocení a identit konče.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

SIMOS Implementace bezpečného vzdáleného přístupu k síti

Autorizovaný pětidenní kurz zaměřený na nasazení a nastavení virtuálních privátních sítí (VPN) pomocí zařízení Cisco ASA a Cisco IOS směrovačů. Účastník získá praktické dovednosti v nastavování a řešení problémů s různými druhy VPN nasazovanými ve firemních prostředích.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

SITCS Implementace Cisco řešení pro řízení bezpečnostních rizik

Autorizovaný pětidenní kurz je zaměřený na nasazení a nastavení nových technologií Cisco FirePOWER NGIPS (Next-Generation Intrusion Prevention System), AMP (Advanced Malware Protection), zabezpečení emailové komunikace (Email Security Appliance) a webové komunikace (Web Security Applieance),  včetně zabezpečení webové komunikace pomocí cloudové služby (Cloud Web Security). 


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

SISE Implementace a konfigurace Cisco Identity Services Engine

Kurz se zabývá novým jednotným řešením pro ověřování identit a řízení přístupu k síti - Cisco Identity Services Engine (ISE). Cisco ISE kombinuje funkce autentizace, autorizace, logování (AAA), posture, profiling, device on-boarding a guest management v jedné context-aware platformě.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 1. 2019 - 25. 1. 2019 Praha 50 000 Kč
17. 6. 2019 - 21. 6. 2019 Praha 50 000 Kč

SASAC Implementace Cisco ASA

Autorizovaný pětidenní kurz zaměřený na základní firewallové a VPN funkce zařízení Cisco ASA 9.0 / 9.1.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

SASAA Pokročilá implementace Cisco ASA

Autorizovaný kurz zaměřený na klíčové funkce zařízení Cisco ASA (až do verze ASA 9.5.1), včetně Cisco ASA Firepower Services (Firepower v6.0), ASA Cloud Web Security, ASA Identity Firewall, ASA Clustering a Virtual ASA (ASAv).


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

WIFI1 Základy WIFI

Kurz je zaměřen na bezdrátové sítě wifi, základní prvky v bezdrátových sítích, způsoby komunikace včetně modulace, frekvencí protokolů a nastavení samostatných prvků bezdrátových sítí. Účastník získá jak teoretické vědomosti, tak i praktické dovednosti v nastavování bezdrátových sítí.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

WIFI2 Správa WIFI sítí

Pokročilý kurz, navazující na kurz WIFI1, je zaměřen na hlubší porozumění problematice WIFI sítí i z hlediska bezpečnosti, problematiku výstavby, centralizované správy a monitorování bezdrátových sítí. Účastník získá jak teoretické vědomosti, tak i praktické dovednosti v nastavování a monitorování bezdrátových sítí.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

Linux Úvod do Linuxu a Unixu

Tento dvoudenní kurz je určen pro úplné začátečníky v operačním systému Linux. Zabývá se konceptem Linuxu, popisem součástí systému, ovládáním v grafickém rozhraní, práci s nejobvyklejšími programy a nástroji a základy příkazové řádky.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 2. 2019 - 8. 2. 2019 Praha 9 000 Kč
25. 3. 2019 - 26. 3. 2019 Praha 9 000 Kč
13. 6. 2019 - 14. 6. 2019 Praha 9 000 Kč

SLE201 Administrace SUSE Linux Enterprise Server

Čyřdenní kurz je určen začínajícím správcům Linuxu. Má za cíl poskytnout posluchačům základy potřebné pro správu systému. Zahrnuje seznámení s historií i se současným stavem Linuxu, používání grafického prostředí a systému nápovědy. Zaměřuje se dále na správu systému YaSTem, souborový systém, databázi uživatelů a skupin, přístupová práva a software, používání shellu, textových editorů a na základní konfiguraci síťového připojení.

Kurz nahrazuje školení N3124.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 1. 2019 - 24. 1. 2019 Praha 22 300 Kč
4. 3. 2019 - 7. 3. 2019 Praha 22 300 Kč
3. 6. 2019 - 6. 6. 2019 Praha 22 300 Kč

SLE301 Pokročilá administrace SUSE Linux Enterprise Server

Tento čtyřdenní kurz navazuje na kurz SLE201 - Administrace SUSE Linux Enterprise Server a pokračuje pokročilou administrací SLESu SP2. Kurz se zabývá novými aspekty administrace SLESu verze - systemd, GRUB2, GPT a EFI a samozřejmě také obecnými znalostmi, jakými jsou skriptování v bashi, správa identit a nastavování síťových služeb.

Kurz nahrazuje školení N3125.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
17. 12. 2018 - 20. 12. 2018 Praha 22 300 Kč
21 500 Kč
18. 3. 2019 - 21. 3. 2019 Praha 22 300 Kč
17. 6. 2019 - 20. 6. 2019 Praha 22 300 Kč

PRGSHELL Programování v shellu

Tento dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi skriptování v shellu. Jeho obsahem je popis konstrukcí, ze kterých se skripty skládají, popis používaných technik a rešení běžných úloh.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 2. 2019 - 22. 2. 2019 Praha 9 000 Kč
20. 6. 2019 - 21. 6. 2019 Praha 9 000 Kč

SLE141 Administrace SUSE Linux Enterprise Live Patching

Tento půldenní kurz je určen pro systémové administrátory, kteří se zajímají o možnost aktualizace jádra OS bez nutnosti restartu. Kurz popisuje jak je produkt strukturován, jak ho nainstalovat, používat a monitorovat.

Začátek školení je v 8:30, konec školení je v 12:00 hod.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 1. 2019 - 25. 1. 2019 Praha 2 900 Kč
22. 3. 2019 - 22. 3. 2019 Praha 2 900 Kč
21. 6. 2019 - 21. 6. 2019 Praha 2 900 Kč

SOC201 Administrace SUSE OpenStack Cloud

Tento kurz je určen pro systémové administrátory a další zájemce o správu produktu OpenStack Cloud. Účastníci se dozví o nutných úkonech k údržbě OpenStacku a také si vyzkouší administrační nástroje v něm zahrnuté. Kurz zároveň slouží jako přípravný kurz na certifikaci Certified OpenStack Administrator (COA).

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
28. 2. 2019 - 1. 3. 2019 Praha 12 300 Kč
13. 6. 2019 - 14. 6. 2019 Praha 12 300 Kč

SOC301 Pokročilá administrace a nasazení SUSE OpenStack Cloud

Tento dvoudenní kurz je určen pro systémové administrátory, implementační týmy a všechny ostatní, kteří se chtějí naučit, jak nasadit produkt OpenStack cloud s vysokou dostupností. Kurz začíná detailním popisem částí, ze kterých se OpenStack skládá, pokračuje popisem úkonů nutných k nasazení varianty SUSE OpenStack cloud. Účastníci následně využijí nástroje pro automatizaci a při cvičení sestaví OpenStack cloud s vysokou dostupností.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
11. 4. 2019 - 12. 4. 2019 Praha 12 300 Kč

SES201 Administrace SUSE Enterprise Storage

Tento dvoudenní kurz slouží jako úvod do produktu SUSE Enterprise Storage a účastníkům poskytne znalosti a dovednosti nutné k přístupu, správě a monitoringu distribuovaného úložiště.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 2. 2019 - 8. 2. 2019 Praha 12 300 Kč
20. 6. 2019 - 21. 6. 2019 Praha 12 300 Kč

SES301 Pokročilá administrace SUSE Enterprise Storage

Tento dvoudenní kurz seznámí účasníky s pokročilou administrací produktu SUSE Enterprise Storage. Kurz navazuje na kurz SES 201 - Administrace SUSE Enterprise Storage 5.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
28. 2. 2019 - 1. 3. 2019 Praha 12 300 Kč

SMGR201 Administrace SUSE Manager 3

Tento kurz slouží jako příprava na nasazení a konfiguraci řešení SUSE Manager, registraci serverů, použití Saltu, řešení CVE zranitelností, záplatování, správy předplatných, použití Organizací a proxy serveru.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 2. 2019 - 22. 2. 2019 Praha 14 700 Kč
6. 6. 2019 - 7. 6. 2019 Praha 14 700 Kč

CAAS101 Základy nasazení SUSE kontejnerů jako služby (CaaS)

Dvoudenní kurz je určen pro systémové administrátory a inženýry a obecně pro všechny, kteří se zajímají o platformu Container​ ​as​ a​ Service (CaaS).
Kurz začíná úvodem do mikroslužeb, kontejnerů a jejich orchestrace a pokračuje nasazením Kubernetes clusteru na SUSE. Na konci si účastníci vyzkouší základní činnosti v Kubernetes clusteru.


Tento kurz nemá vypsané termíny. Více informací na skoleni@oksystem.cz.

OKR124 Administrace Red Hat - CentOS 1

Třídenní kurz je určen začínajícím správcům Linuxu (distribucí Red Hat, Centos, Fedora a Scientific Linux). Má za cíl poskytnout posluchačům základy potřebné pro správu systému, jde o úvodní kurz ke kurzům OKR134 a OKR254. Zahrnuje seznámení s historií i se současným stavem Linuxu, používání grafického prostředí a systému nápovědy. Zaměřuje se dále na správu systému, souborového systému, databáze uživatelů a skupin, přístupových práv a softwaru, používání shellu, textových editorů a virtualizaci. Školení probíhá na distribuci CentOS, která má stejné jádro jako Red Hat.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
21. 1. 2019 - 23. 1. 2019 Praha 18 200 Kč
3. 6. 2019 - 5. 6. 2019 Praha 18 200 Kč

OKR134 Administrace Red Hat - CentOS 2

Třídenní kurz navazuje na kurz OKR124 – Administrace Red Hat - CentOS 1 (Administering of Red Hat based operating systems I) a doplňuje účastníkovy znalosti na úroveň Enterprise administrátora. Tímto kurzem účastník uzavírá okruh témat, která se vyskytují ve zkoušce Red Hat Certified System Administrator (RHCSA). Školení probíhá na distribuci CentOS, která má stejné jádro jako Red Hat.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
28. 1. 2019 - 30. 1. 2019 Praha 18 200 Kč
10. 6. 2019 - 12. 6. 2019 Praha 18 200 Kč

OKR254 Administrace Red Hat - CentOS 3

Třídenní kurz navazuje na kurzy OKR124 – Administrace Red Hat - CentOS 1 (Administering of Red Hat based operating systems I) a OKR134 – Administrace Red Hat - CentOS 2 (Administering of Red Hat based operating systems II), doplňuje účastníkovy znalosti na úroveň Enterprise Inženýra. Tímto kurzem účastník uzavírá okruh témat, která se vyskytují ve zkoušce Red Hat Certified System Engineer (RHCE). Školení probíhá na distribuci CentOS, která má stejné jádro jako Red Hat.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 2. 2019 - 27. 2. 2019 Praha 18 200 Kč
17. 6. 2019 - 19. 6. 2019 Praha 18 200 Kč

OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.

OKsystem has no affiliation with Red Hat, Inc. The RED HAT trademark is used for identification purposes only and is not Intended to indicate affiliation with or approval by Red Hat, Inc.
OKsystem a.s.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.