OKbase

PDF ke stažení

OKbase – Uživatelské sestavy 1 – základní školení

OKBS1

Půldenní kurz je určený pro uživatele systému OKbase, kteří potřebují vytvářet jednoduché reporty. Naučíte se vytvářet i upravovat uživatelské sestavy a exportovat data z reportů např. do Excelu.

10. 9. 2024 - 10. 9. 2024 cs

OKbase – Uživatelské sestavy 2 – pokročilé školení

OKBS2

Půldenní kurz pro uživatele, kteří mají vytvářet složitější úpravy sestav a sestavy typu Excel. Absolventi získají hlubší orientaci ve funkcionalitě tvorby reportů a budou umět vytvářet i upravovat uživatelské sestavy typu OKbase v iReport.

17. 9. 2024 - 17. 9. 2024 cs
9. 10. 2024 - 9. 10. 2024 cs

OKbase – Sestavy – Word šablony – GROOVY

OKBS4

Půldenní kurz pro uživatele systému OKbase, kteří potřebují vytvářet uživatelské sestavy typu Word včetně úprav samotných Word šablon. Nejedná o tzv. „Hromadnou korespondenci“, ale o nástupnickou technologii, která využívá k vkládání a formátování proměnných polí GROOVY příkazy.

5. 9. 2024 - 5. 9. 2024 cs
25. 9. 2024 - 25. 9. 2024 cs

OKbase – Uživatelské sestavy a jejich úprava v Excelu

OKBS5

Jednodenní kurz je určený pro uživatele systému OKbase, kteří potřebují vytvářet a upravovat reporty. Naučíte se vytvářet uživatelské sestavy a exportovat data z reportů do Excelu. Klíčová část kurzu je věnována zpracování dat v Excelu, jejich formátování, řazení, filtrování a vytváření kontingenčních tabulek a grafů.

19. 11. 2024 - 19. 11. 2024 cs

OKbase – Modul Vzdělávání

OKBV1

Půldenní kurz práce v modulu vzdělávání systému OKbase je určený zejména personalistům. Naučíte se, jak plánovat, evidovat a sledovat veškerou agendu vzdělávacích aktivit s ohledem na jednotlivé pracovní pozice ve vaší společnosti.

27. 11. 2024 - 27. 11. 2024 cs

OKbase – Docházkový modul – základní školení

OKBD3

Půldenní kurz Vás naučí orientovat se v docházkovém modulu systému OKbase, řešit základní administraci docházkového modulu, vytvářet směny, směnové šablony či směnové kalendáře, orientovat se v nastavení směnových rozvrhů a přednastavených docházkových tiskových sestavách či docházkových přerušení a rozumět docházkovým formulářům ve webovém klientu systému OKbase.

19. 9. 2024 - 19. 9. 2024 cs
21. 11. 2024 - 21. 11. 2024 cs

OKbase – Docházka – plánování směn se zaměřením na DPP/DPČ

OKBD2

Půldenní kurz pro vedoucí pracovníky, klíčové uživatele či správce docházkového modulu systému OKbase, kteří plánují směny zaměstnanců a potřebují si prohloubit nebo nově získat znalosti o možnostech a způsobu provádění plánování směn.

11. 9. 2024 - 11. 9. 2024 cs

OKbase – Docházka – novinky z posledních verzí

OKBD1

Přehledový půldenní kurz pro uživatele systému OKbase, kteří si potřebují prohloubit znalosti o nových možnostech docházkového modulu. Společně si projdeme úpravy a novinky v docházce za poslední cca 2 roky. Docházka, to je bohatý klient, webový klient, terminály i mobilní aplikace.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

OKbase – Mzdový modul – základní školení

OKBM1

Jednodenní kurz Vás naučí orientovat se ve mzdovém modulu systému OKbase, řešit základní mzdovou agendu, zadávat mzdové složky a připravit uzávěrku. 

30. 10. 2024 - 30. 10. 2024 cs

OKbase – ČSSZ e-Podání

OKBM3

Půldenní kurz Vás provede elektronickou komunikaci s ČSSZ/OSSZ. Jedná se o elektronický přenos dokumentů: Oznámení o nástupu do zaměstnání či skončení zaměstnání (ONZ), Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI), Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN), Evidenční listy důchodové pojištění (RELDP), Oznámení záměru uplatňovat slevy na pojistném za zaměstnance (OZUSPOJ) a Přehled o výši pojistného (PVPOJ). Součástí školení jsou i informace k zasílání dotazu na eNeschopenky (DZDPN).


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

OKbase – Personální modul – základní školení

OKBP1

Jednodenní kurz Vás seznámí se základy práce v personálním modulu OKbase. Budete umět řešit základní personální agendu, zadávat osobní údaje zaměstnanců a získáte přehled o možnostech systemizace.

12. 9. 2024 - 12. 9. 2024 cs

OKbase – Správa

OKBA1

Půldenní kurz je určený pro uživatele systému OKbase, kteří potřebují spravovat přístupy uživatelů, nastavovat jejich oprávnění na různé moduly, nabídky a funkce aplikace a přiřazovat jim skupiny zaměstnanců.

18. 9. 2024 - 18. 9. 2024 cs
20. 11. 2024 - 20. 11. 2024 cs

GDPR a zpracování osobních údajů v oblasti pracovněprávních vztahů

GDPR III

Cílem půldenního kurzu je vybavit jeho účastníky dostatečnými znalostmi pro dodržování povinností dle GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679) včetně souvisejících právních podmínek, které je třeba při zpracování OU v oblasti pracovněprávní nebo mzdové dodržet.
Kurz je určen především pro HR specialisty a mzdové účetní.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

OKbase – Mzdový modul – roční zúčtování daně

OKBM2

Půldenní kurz vás provede zpracováním ročního zúčtování daně z příjmu zaměstnanců (RZD) v OKbase. Představíme také nový modul Dokumenty mzdové účtárny, který umožňuje paperless (bezpapírové) Prohlášení poplatníka, Žádost o RZD a Potvrzení o zdanitelných příjmech.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.