Rozšířené vyhledávání

PDF ke stažení

DEV100 Vývoj aplikací v ASP.NET Core

Školení poskytuje unikátní vhled do technologického stacku [ASP].NET Core. Kombinuje v sobě různá přesahová témata, se kterými se setkáte při vývoji desktopových i webových aplikací na platformě .NET Core. Školení je koncipováno nejen pro úplné nováčky, ale jeho obsah překvapí i ostřílené vývojáře, kteří už .NET Core zdánlivě znají.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
22. 6. 2020 - 22. 6. 2020 Praha 6 500 Kč
5 200 Kč
17. 8. 2020 - 17. 8. 2020 Praha 6 500 Kč
5 200 Kč
26. 10. 2020 - 26. 10. 2020 Praha 6 500 Kč
1. 12. 2020 - 1. 12. 2020 Praha 6 500 Kč

DEV110 Vývoj REST API v ASP.NET Core

Na školení se naučíte psát RESTová API pomocí technologie ASP.NET Core. Na základě velkého technologického dema si představíme všechny klíčové funkce, které technologie poskytuje a v praktické části si budete moci vše vyzkoušet na vlastní kůži a odnést si vlastní funkční API.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
23. 6. 2020 - 23. 6. 2020 Praha 6 500 Kč
5 200 Kč
18. 8. 2020 - 18. 8. 2020 Praha 6 500 Kč
5 200 Kč
27. 10. 2020 - 27. 10. 2020 Praha 6 500 Kč
2. 12. 2020 - 2. 12. 2020 Praha 6 500 Kč

DEV120 Dokumentace REST API v ASP.NET Core

Unikátní školení se zaměřuje na architektonický styl REST a typické standardy, které jsou kolem něj již postaveny. Zaměříme se zejména na OpenAPI Specification a generování použitelné dokumentace k projektům napsaným v technologii ASP.NET Core. V souvislosti s tím se podíváme na nástroje využívající tyto standardy a na pokročilá nastavení nástroje Swagger.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
24. 6. 2020 - 24. 6. 2020 Praha 6 500 Kč
5 200 Kč
19. 8. 2020 - 19. 8. 2020 Praha 6 500 Kč
5 200 Kč
29. 10. 2020 - 29. 10. 2020 Praha 6 500 Kč
3. 12. 2020 - 3. 12. 2020 Praha 6 500 Kč

DEV130 ASP.NET Core gRPC

Od verze ASP.NET Core 3.0 mohou vývojáři používat pohodlně gRPC framework poskytující vysokou výkonnost založenou na ProtocolBuffers a protokolu HTTP/2. Pokud máte ve svém prostředí více mezi sebou komunikujcích služeb a nevyhovuje vám REST, právě tato technologie by vás mohla zajímat. Od vysoké propustnosti a super nízké latence už vás dělí jen toto školení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
25. 6. 2020 - 25. 6. 2020 Praha 6 500 Kč
5 200 Kč
20. 8. 2020 - 20. 8. 2020 Praha 6 500 Kč
5 200 Kč
30. 10. 2020 - 30. 10. 2020 Praha 6 500 Kč
4. 12. 2020 - 4. 12. 2020 Praha 6 500 Kč

DEV200 Blazor

Blazor již dávno není experimentální projekt pár nadšenců. Blazor Server je součástí ASP.NET Core 3.0 a Blazor WebAssemby má být vydán roce 2020. Přijďte se podívat, co Blazor umí a co neumí, jak lze s Blazorem vytvářet a provozovat webové aplikace jen pomocí C# a kam směřuje tvorba webových aplikací pro ty, co nenašli zalíbení v JavaScriptu.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
29. 6. 2020 - 30. 6. 2020 Praha 9 500 Kč
7 600 Kč
27. 8. 2020 - 28. 8. 2020 Praha 9 500 Kč
7 600 Kč
26. 10. 2020 - 27. 10. 2020 Praha 9 500 Kč
10. 12. 2020 - 11. 12. 2020 Praha 9 500 Kč

DEV500 Programování v HTML5 pomocí JavaScript a CSS3

Tento pětidenní kurz poskytuje úvod do HTML5, CSS3 a JavaScript. Během školení získají posluchači základní znalosti o programování v HTML5 / CSS3 / JavaScript. Tento kurz je vstupním bodem do webových aplikací a aplikací Windows Store. Kurz je zaměřen na používání HTML5 / CSS3 / JavaScript k implementaci programovací logiky, definování a používání proměnných, využití cyklů a větvení, vývoji uživatelských rozhraní, získání a ověření uživatelem zadaných hodnot, ukládání dat a vytvoření dobře strukturované aplikace.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
31. 8. 2020 - 4. 9. 2020 Praha 26 000 Kč
20 800 Kč
9. 11. 2020 - 13. 11. 2020 Praha 26 000 Kč

iOS-100 Úvod do programování pro iOS

Předmětem školení bude úvod do programování aplikací pro telefony se systémem iOS. Budou probrány a na příkladech ukázány všechny důležité části iOS SDK (UI prvky, práce se sítí, Core data, keychain, push notifikace, ..) a dále vývoj aplikace od začátku až po schválení na App store. Příklady budou ukazovány v programovacím jazyce Swift. Školení přepdpokládá, že účastník je programátor. V rámci školení bude postupně naprogramována aplikace, která bude používat probírané prostředky SDK.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
22. 6. 2020 - 24. 6. 2020 Praha 16 200 Kč
12 960 Kč
1. 9. 2020 - 3. 9. 2020 Praha 16 200 Kč
12 960 Kč
18. 11. 2020 - 20. 11. 2020 Praha 16 200 Kč

Python1 Základy jazyka Python

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače se základy jazyka Python. Jeho obsahem je naučit se základní vlastnosti jazyka Python, datové typy, proměnné, základní konstrukce, výjimky, psát skripty, OOP, využívat balíčky a moduly.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
22. 7. 2020 - 24. 7. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
14. 9. 2020 - 16. 9. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
18. 11. 2020 - 20. 11. 2020 Praha 15 600 Kč

Python2 Analýza dat pomocí jazyka Python

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi práce s daty, provádět transformace, analýzu a vizualizace dat v jazyce Python. Jeho obsahem je naučit se využívat balíčky a moduly pro práci s daty. Zaměřen je především na knihovnu Pandas a její možnosti v oblasti zpracování a publikace dat.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 5. 8. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
29. 9. 2020 - 1. 10. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
24. 11. 2020 - 26. 11. 2020 Praha 15 600 Kč

Python3 Využití jazyka Python pro automatizaci správy sítě

Tento třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi automatizace úloh v rámci správy sítě pomocí jazyka Python a využití jeho balíčků a modulů k tomu využitelných.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
15. 6. 2020 - 17. 6. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
24. 8. 2020 - 26. 8. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
21. 10. 2020 - 23. 10. 2020 Praha 15 600 Kč
14. 12. 2020 - 16. 12. 2020 Praha 15 600 Kč

UML-Jazyk Jazyk UML

Tento třídenní kurz Vás naučí používat jazyk UML při návrhu a analýze informačních systémů. Zjistíte, jak využívat základní diagramy jako např.: diagram jednání, diagram aktivit, sekvenční diagram, diagram komunikace, stavový diagram, diagram tříd, objektový diagram a mnohé další. Vše si  vyzkoušíte na praktických příkladech.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
3. 8. 2020 - 5. 8. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
5. 10. 2020 - 7. 10. 2020 Praha 15 600 Kč
25. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 15 600 Kč

EA-D Modelování pomocí Enterprise Architect v procesu návrhu SW

V tomto třídenním kurzu se naučíte vytvářet návrh software pomocí Enterprise Architect.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
15. 6. 2020 - 17. 6. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
17. 8. 2020 - 19. 8. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
14. 10. 2020 - 16. 10. 2020 Praha 15 600 Kč
1. 12. 2020 - 3. 12. 2020 Praha 15 600 Kč

EA-A Modelování pomocí Enterprise Architect v procesu analýzy SW

V tomto třídenním kurzu se naučíte analyzovat software pomocí Enterprise Architect

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
29. 6. 2020 - 1. 7. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
24. 8. 2020 - 26. 8. 2020 Praha 15 600 Kč
12 480 Kč
19. 10. 2020 - 21. 10. 2020 Praha 15 600 Kč
7. 12. 2020 - 9. 12. 2020 Praha 15 600 Kč

EA-DA Modelování pomocí Enterprise Architect v procesu návrhu a analýzy SW

V tomto pětidenním kurzu se naučíte vytvářet návrhy a následně je analyzovat pomocí Enterprise Architect.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
7. 9. 2020 - 11. 9. 2020 Praha 26 000 Kč
20 800 Kč
2. 11. 2020 - 6. 11. 2020 Praha 26 000 Kč

UWP100 Vývoj UWP aplikací I.

Kurz má za cíl seznámit posluchače se základy vývoje univerzálních aplikací pro Windows 10 (UWP). Obsahem kurzu je úvod do konfigurace vývojového prostředí, specifika platformy a základní přístupy při vývoji UWP aplikací. Kurz je realizován formou teoretické výuky, lektorem vedených praktických ukázek a samostatných cvičení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
13. 7. 2020 - 17. 7. 2020 Praha 23 000 Kč
18 400 Kč
7. 9. 2020 - 11. 9. 2020 Praha 23 000 Kč
18 400 Kč
2. 11. 2020 - 6. 11. 2020 Praha 23 000 Kč

UWP110 Vývoj UWP aplikací II.

Kurz má za cíl zlepšit schopnosti posluchačů vyvíjejících univerzální aplikace pro Windows 10 (UWP). Obsahem kurzu je kromě shrnutí klíčových informací a důkladné seznámení s pokročilými praktikami při vývoji UWP aplikací. Kurz je realizován formou teoretické výuky a především lektorem vedených praktických ukázek včetně samostatných cvičení.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
27. 7. 2020 - 31. 7. 2020 Praha 25 000 Kč
20 000 Kč
21. 9. 2020 - 25. 9. 2020 Praha 25 000 Kč
20 000 Kč
23. 11. 2020 - 27. 11. 2020 Praha 25 000 Kč

OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.

OKsystem a.s.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Více informací