Modelování pomocí Enterprise Architect v procesu návrhu a analýzy SW

EA-DA

V tomto pětidenním kurzu se naučíte vytvářet návrhy a následně je analyzovat pomocí Enterprise Architect.

Délka kurzu: 5 dní (8:30 - 16:00)


Katalogová cena: 26 000 Kč (bez DPH)

Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

PDF ke stažení Rozbalit všeSbalit vše

 • Absolvent kurzu bude umět

  • modelovat požadavky
  • modelovat případy užití
  • modelovat podnikové procesy
  • modelovat uživatelské rozhraní
  • vytvořit doménový a datový model
  • vytvořit model komponent
  • vytvořit model implementace
 • Požadavky pro absolvování kurzu

  Základní práce s počítačem a základy programování.

 • Kurz určen pro

  Vývojáře software.

 • Literatura

  Všichni účastníci školení obdrží materiály společnosti OKsystem.

 • Technické vybavení

  Všechny učebny jsou vybaveny nadstandardními počítači připojenými k Internetu, učebny jsou prostorné, klimatizované, bezbariérové a s připojením na Wi-Fi. V případě zájmu lze školení absolvovat online live.

 • Osnova

  Modul 1: Úvod do nástroje Enterprise Architect

  • Seznámení se s filozofií nástroje Enterprise Architect
  • Používaná terminologie
  • Definice slovníku
  • Matice relací trasování vztahů mezi prvky modelu
  • Přizpůsobení definice atributů prostřednictvím šablon a profilů
  • Sledování změn

  Modul 2: Modelování požadavků

  • Externě definované požadavky
  • Interně definované požadavky

  Modul 3: Model případů užití

  • Diagram případů užití (UML)
  • Strukturovaný scénář
  • Generování souvisejících diagramů
  • Generování souvisejícího testovacího případu

  Modul 4: Modelování podnikových procesů

  • Diagram byznys procesů (BPMN)
  • Diagram aktivit (UML)
  • Stavový diagram (UML)
  • Sekvenční diagram (UML)

  Modul 5: Model uživatelského rozhraní

  • Použití standardních profilů v EA
  • Použití plug-in-ů od třetích stran

  Modul 6: Doménový a datový model

  • Diagram vztahů mezi entitami
  • Logický datový model
  • Fyzický datový model
  • MDA transformace
  • Generování DDL skriptu
  • Import tabulek databáze do diagramu

  Modul 7: Komponent model

  • Diagram komponent (UML)
  • Postup sestavení

  Modul 8: Implementační model

  • Diagram tříd (UML)
  • Diagram objektů (UML)
  • Popis algoritmů pomocí diagramu aktivit (UML)
  • Popis kooperace objektů pomocí sekvenčního diagramu (UML)
  • Popis chování objektů pomocí stavového diagramu (UML)
  • Generování zdrojového kódu z diagramu tříd
  • Import diagramu tříd ze zdrojového kódu

  Module 9: Model nasazení

  • Diagram nasazení (UML)
  • Postup sestavení

  Module 10: Generování dokumentace modelů

  • Použití standardních možností v EA
  • Použití plug-in-ů od třetích stran

  Module 11: Podpůrné funkce

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.