Školení Pravidla IT bezpečnosti

Komplexní školení Pravidla IT bezpečnosti pro zaměstnance

Oblast kybernetické bezpečnosti je stále diskutovanějším tématem, kterému je v dnešní době třeba věnovat zvýšenou pozornost. Ztráta či odcizení interních a citlivých dat při kybernetickém útoku může být pro firmu katastrofální. Rizika ohrožení firemních dat je přitom možné snadno eliminovat efektivním a systematickým vzděláváním zaměstnanců.

Nabízíme komplexní školení kybernetické bezpečnosti, maximálně přizpůsobené individuálním potřebám a prostředí Vaší společnosti. Naši lektoři vychází ze standardů a nejaktuálnějších trendů v oblasti IT bezpečnosti. Dle interních pravidel a požadavků Vaší společnosti připraví interaktivní školení na míru pro Vaše zaměstnance, včetně četných příkladů z praxe. Poutavou a přístupnou formou seznámí lektoři účastníky s nejčastějšími hrozbami a současně zaměstnancům ukáží postup, jak se účinně bránit.

Průběh vzdělávací akce:

  • Konzultace našeho lektora s odpovědnou osobou (bezpečnostním konzultantem, IT manažerem atp.) ve Vaší společnosti, během které budou adresovány vnitřní předpisy a nejpalčivější bezpečnostní otázky relevantní právě pro Vaši firmu. Doporučená dotace konzultace je 2 hod.
  • Příprava školení na míru Vaší firmě.
  • Školení probíhá prezenční formou workshopu na adrese zákazníka, se standardní časovou dotací 2 hod. na jednu školenou skupinu, tj. do 25 osob.
  • Zpětná vazba reportovaná zadavateli.

Proč zvolit prezenční formu kurzu

Výhodou prezenčního školení je zejména interaktivní formát, který umožňuje zaměstnancům klást dotazy, aktivně vstupovat do výkladu lektora a diskutovat s ostatními účastníky o vlastních zkušenostech. Zdravé povědomí o IT bezpečnosti je neodmyslitelně spjaté se vzájemnou důvěrou zaměstnanců a zodpovědných osob. Během prezenčního školení je na kladen důraz na sdílení zkušeností, jehož osobní a informační hodnota je vyšší než v případě alternativy v podobě online tréninkového prostředí či virtuálních školení.

Školení zaměstnanců Vám pomůže splnit zákonné povinnosti v souladu s §9 vyhlášky č.82 /2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti, případně povinnosti vyplývající z certifikací, jimiž Vaše společnost disponuje.

Cenová nabídka

 

varianta S

varianta M

varianta L

varianta XL

počet zaměstnanců

< 20

< 50

< 100

> 100

počet běhů školení

1x2 hodiny

2x2 hodiny

4x2 hodiny

dle počtu účastníků

konzultace

2 hodiny

2 hodiny

4 hodiny

4 hodiny

příprava školení na míru

certifikát o absolvování kurzu

cena*

19 500 Kč

38 500 Kč

58 000 Kč

kontaktujte nás

* nezahrnuje DPH a cestovní a dopravní náklady mimo Prahu

Nezávazná objednávka


Informace o zpracování osobních údajů.


Položky označené * jsou povinné.