PDF ke stažení

Workshop AI pro lenochy: Nechte stroje dělat práci za vás

OK-AI

Neztrácejte čas a nechte AI pracovat za vás. Workshop "AI pro lenochy" vám ukáže, jak můžete využít dostupné AI nástroje pro úsporu času a zlepšení své produktivity. Užijete si několik skvělých hodin věcného, praktického a zábavného výkladu. Ať už jste IT profesionálem, vývojářem, obchodníkem, manažerem, projektovým lídrem či marketingovým specialistou, pokud si umíte připustit, že tvrzení „AI vás nenahradí. Zatím. Ale osoba, která AI používá, ano.“ je pravdivé, pak přijďte.

Seznámíte se, krom jiného, s využitím nástrojů ala ChatGPT, Midjourney, DALL-E, HeyGen, apod. Jak tyto nástroje správně používat? Jak klást efektivní dotazy? Co se v praxi osvědčuje? Jaké scénáře můžeme ihned s AI dobře řešit? A k čemu nyní, zatím, dobrá není? Přidáváme i praktické ukázky využití Microsoft Copilot v rámci Office aplikací. Více se dozvíte ve videopozvánce.

Workshop jsme připravili ve spolupráci s Kamilem Juříkem, CEO společnosti Accelapps.

26. 9. 2024 - 26. 9. 2024 Praha
5 900 Kč

Copilot v M365 - každodenní použití

MCOPILOT

V našem kurzu “Copilot v M365 – každodenní použití”, projdeme krátce úvodní část, kde se zaměříme na možnosti Copilota a jeho omezení, ukážeme si oblasti, kde lze použít a pak se vrhneme na zkoušení Copilota v různých aplikacích M365. Školení je ideální pro ty, kteří chtějí nejen porozumět principům AI, ale také získat praktické dovednosti, které mohou okamžitě aplikovat ve své práci.

20. 9. 2024 - 20. 9. 2024 Praha
4 900 Kč
31. 10. 2024 - 31. 10. 2024 Praha
4 900 Kč
16. 12. 2024 - 16. 12. 2024 Praha
4 900 Kč

Základy Microsoft Azure AI

AI-900

Kurz obsahuje základní principy práce s AI a prostředí Azure pro AI aplikace. Cílem kurzu je podat ucelený přehled AI z pohledu Microsoft produktů, zejména v Azure.

16. 10. 2024 - 16. 10. 2024 Praha
6 500 Kč
17. 12. 2024 - 17. 12. 2024 Praha
6 500 Kč

Vytvoření a správa canvas aplikací v Power App

PL-7001

Tento kurz je zaměřen na Canvas aplikace v prostředí M365, účastník si projde životním procesem tvorby aplikace. Canvas aplikace je vhodná na řešení dílčích zadání dle procesů v organizaci.

Během kurzu navrhneme aplikaci od základů, ukážeme si základy návrhu aplikací, řekneme si něco o datovém modelu, připojíme datový zdroj, nakonfigurujeme výpis dat, připravíme stránku s detaily pro jednotlivé záznamy, připravíme formulář pro zadávání dat a aplikaci budeme publikovat.

14. 10. 2024 - 14. 10. 2024 Praha
6 500 Kč
2. 12. 2024 - 2. 12. 2024 Praha
6 500 Kč

Vytvoření a správa automatizovaného procesu za využití Power Automate

PL-7002

Tento kurz je zaměřen na využití Power Automate, účastník si projde životním procesem tvorby procesu v prostředí Power Automate.

Během kurzu navrhneme automatizaci ukázkového procesu, vyzkoušíme si různé spouštěče, podíváme se na akce, které můžeme v Power Automate využít a napojíme některé služby do našeho procesu. Výsledkem bude mimo jiné nastavení procesu automatického schvalování s reakcemi dle zadaných podmínek.

15. 10. 2024 - 15. 10. 2024 Praha
6 500 Kč
3. 12. 2024 - 3. 12. 2024 Praha
6 500 Kč

Vytvoření a správa model-driven aplikace v Power Apps a Dataverzu

PL-7003

Tento kurz je zaměřen na využití Power Apps, konkrétně model-driven aplikace. Tento typ aplikací je určen pro práci s rozsáhlou datovou základnou.

V kurzu se podíváme na Microsoft Datavers, připravíme si data pro aplikaci, budeme si hrát s formuláři pro zadávání dat a s pohledy na data. Vše bude podpořeno výkladem a také laby s připraveným ukázkovým příkladem.

18. 10. 2024 - 18. 10. 2024 Praha
6 500 Kč
4. 12. 2024 - 4. 12. 2024 Praha
6 500 Kč

Microsoft Power Platform Functional Consultant

PL-200

Kurz je navržen pro jednotlivce, kteří se chtějí naučit, jak používat Microsoft Power Platform k vytváření řešení pro správu procesů a toku pracovních postupů v organizaci. Zaměřuje se na práci s Power Apps, Power Automate (Flow), Power BI a Dataverse (Common Data Service), což jsou klíčové komponenty Microsoft Power Platform. Účastníci se naučí, jak vytvářet a upravovat aplikace v Power Apps, jak automatizovat pracovní postupy pomocí Power Automate (Flow) a jak vytvářet vizuální zprávy a dashboardy v Power BI, správu dat v Dataverse a jejich integtraci. Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe.

3. 9. 2024 - 5. 9. 2024 Praha
21 800 Kč
5. 11. 2024 - 7. 11. 2024 Praha
21 800 Kč

Analýza dat pomocí SQL Server reportovacích služeb

DB-REPORTS

Tento 4-denní kurz provede studenty tvorbou a správou reportů reportovacích služeb v produktu Microsoft SQL Server. Kurz je zaměřen na nástroje pro vývoj reportů reportovacích služeb, jejich správu a implementaci self-service BI.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Microsoft Power BI Desktop

PowerBI

Kurz v rozsahu 2 dnů je určen pro uživatele zaměřené na datovou analýzu. Účastník se dozví vše nutné pro nasazení Power BI ve své organizaci. Vše začíná datovou analýzou, možnostmi importu dat, tvorbou datového modelu, výpočty pomocí jazyka DAX a vizualizací. Na závěr přijde na řadu publikování a zabezpečení publikovaných dat. Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe.

16. 9. 2024 - 17. 9. 2024 Praha
11 800 Kč
25. 11. 2024 - 26. 11. 2024 Praha
11 800 Kč

DAX pro Power BI

PBI-DAX

Jednodenní kurz je zaměřen na používání jazyka DAX v prostředí Power BI. Podíváme se na jazyk jako takový, na jeho použití a vyzkoušíme si výpočty na několika scénářích.  Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe.

30. 10. 2024 - 30. 10. 2024 Praha
5 900 Kč
6. 12. 2024 - 6. 12. 2024 Praha
5 900 Kč

Analýza SQL dat v Microsoft Excelu

DB-EXCEL

Tento 2-denní kurz provede studenty jak provádět analýzu dat a reporting pomocí produktu MS Excel. Kurz naučí studenty vylepšit možnosti tabulek a grafů s použitím kontingenčních tabulek a grafů, Excel datového modelu a jazyka DAX.

12. 8. 2024 - 13. 8. 2024 Praha
11 800 Kč
17. 10. 2024 - 18. 10. 2024 Praha
11 800 Kč
16. 12. 2024 - 17. 12. 2024 Praha
11 800 Kč

Power Query

PQuery

Kurz na Power Query je určen pro začínající i pokročilé uživatele, kteří se chtějí naučit, jak efektivně využívat tento nástroj k úpravě, transformaci a analýze dat. V průběhu kurzu se účastníci naučí, jak používat různé funkce a nástroje Power Query pro importování dat z různých zdrojů, transformaci a čištění dat, vytváření vztahů a výpočtů, tvorbu pivot tabulek a dalších funkcí. Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe.

29. 10. 2024 - 29. 10. 2024 Praha
5 900 Kč
9. 12. 2024 - 9. 12. 2024 Praha
5 900 Kč

Vývoj datových modelů pomocí analytických služeb SQL Serveru

DB-ANALYSIS

Tento 3-denní kurz provede studenty tvorbou a správou datových modelů analytických služeb pomocí Microsoft SQL Serveru. Studenti se naučí tvořit multidimenzionální a tabulární datové modely, tvořit kostky, dimenze, měřítka, skupiny měřítek a naučí se používat jazyky MDX a DAX.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Základy jazyka Python

Python1

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače se základy jazyka Python. Jeho obsahem je naučit se základní vlastnosti jazyka Python, datové typy, proměnné, základní konstrukce, výjimky, psát skripty, OOP, využívat balíčky a moduly.

17. 9. 2024 - 19. 9. 2024 Praha
15 600 Kč
19. 11. 2024 - 21. 11. 2024 Praha
15 600 Kč

Analýza dat pomocí jazyka Python

Python2

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi práce s daty, provádět transformace, analýzu a vizualizace dat pomocí jazyka Python. Jeho obsahem je naučit se využívat balíčky a moduly pro práci s daty. Zaměřen je především na knihovnu pandas, NumPy a Dask a jejich možnosti v oblasti zpracování a publikace dat.

15. 10. 2024 - 17. 10. 2024 Praha
15 600 Kč
16. 12. 2024 - 18. 12. 2024 Praha
15 600 Kč

Bezpečnost v prostředí Microsoft Azure

AZ-500

Kurz je zaměřen na bezpečnost v prostředí MS Azure, pokrývá všechna základní témata, jako je implementace bezpečnosti, správa bezpečnostních politik a identit. Nebude vynechána problematika zranitelností.) Hlavní témata ochrany jsou identity, přístupy, platforma Azure, data v Azure a bezpečnostní operace. Kurz pokrývá certifikaci Microsoft AZ-500. 

21. 10. 2024 - 24. 10. 2024 Praha
29 500 Kč

Správa bezpečnosti ve Windows Server 2016/2019

MServer-SEC

Tento pětidenní kurz Vás naučí, jak zvýšit bezpečnost IT infrastruktury. Zjistíte, jak můžete pomocí auditu a funkce Advanced Threat Analysis v systému Windows Server 2016 identifikovat problémy se zabezpečením. Dozvíte se, jak zmírnit hrozby malware, jak zabezpečit virtualizační platformu, jak může nasazení Nano serverů a kontejnerů zvýšit bezpečnost. Kurz také vysvětluje, jak můžete chránit přístup k souborům pomocí šifrování a dynamického řízení přístupu i jak můžete zvýšit zabezpečení vaší sítě.

30. 9. 2024 - 4. 10. 2024 Praha
35 000 Kč

Infrastruktura veřejných klíčů

MPKI

Třídenní kurz poskytne studentům znalosti a dovednosti pro praktické nasazení a správu PKI v prostředí Microsoft Windows Server 2019/2022 a Windows 10/11. Posluchači si na kurzu prakticky vyzkouší instalaci a konfiguraci Active Directory certifikačních služeb a použití PKI v aplikacích a službách. Je určen pro pokročilé uživatele, správce informačních systémů a všechny zájemce o použití elektronických podpisů a aplikované kryptografie.

13. 11. 2024 - 15. 11. 2024 Praha
17 700 Kč

Principy kryptografie

PKI

Kurz seznamuje s kryptografickými pojmy a technikami využívanými v informačních technologiích. V kurzu účastník získá teoretickou základnu pro využití kryptografie v praxi. 

19. 9. 2024 - 19. 9. 2024 Praha
5 900 Kč
13. 11. 2024 - 13. 11. 2024 Praha
5 900 Kč

Úvod do zabezpečení datových sítí

NET302

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

24. 10. 2024 - 25. 10. 2024 Praha
9 000 Kč
5. 12. 2024 - 6. 12. 2024 Praha
9 000 Kč

Základy Microsoft 365

MS-900

Tento jednodenní kurz nabízí základní znalost cloudových služeb a cloudového modelu Software jako služby (SaaS) se zaměřením na cloudové služby Microsoft 365.

15. 7. 2024 - 15. 7. 2024 Praha
6 500 Kč
16. 9. 2024 - 16. 9. 2024 Praha
6 500 Kč
1. 11. 2024 - 1. 11. 2024 Praha
6 500 Kč

Administrace Microsoft 365

MS-102

Tento kurz poskytuje komplexní školení v administraci Microsoft 365, které zahrnuje klíčové prvky, jako je správa tenantů, synchronizace identit a zabezpečení a compliance. Účastníci se naučí konfigurovat svého tenanta Microsoft 365, spravovat uživatelské účty a licence a implementovat konektivitu klientů Office. Získají také odborné znalosti v oblasti Azure Active Directory Connect a Connect Cloud Sync pro synchronizaci identit a také řešení zabezpečení Microsoft 365 včetně detekce a hlášení hrozeb. Kurz končí prozkoumáním funkcí správy dat, archivace, uchovávání a dodržování předpisů pomocí klasifikace dat a štítků citlivosti.

29. 7. 2024 - 2. 8. 2024 Praha
35 600 Kč
30. 9. 2024 - 4. 10. 2024 Praha
35 600 Kč
2. 12. 2024 - 6. 12. 2024 Praha
35 600 Kč

Správa Microsoft Teams

MS-700

Tento čtyřdenní kurz je určen pro roli administrátora týmové práce Microsoft 365 (Teamwork Administrator). Správci Microsoft Teams konfigurují, nasazují a spravují služby Microsoft Office 365, které se zaměřují na efektivní spolupráci a komunikaci v podnikovém prostředí.

17. 9. 2024 - 20. 9. 2024 Praha
30 800 Kč
12. 11. 2024 - 15. 11. 2024 Praha
30 800 Kč

Microsoft Office 365 pro uživatele

MO365U

Na tomto jednodenním kurzu se účastníci naučí základy práce se sadou nástrojů Microsoft Office 365.

8. 8. 2024 - 8. 8. 2024 Praha
3 800 Kč
2. 9. 2024 - 2. 9. 2024 Praha
3 800 Kč
4. 11. 2024 - 4. 11. 2024 Praha
3 800 Kč

Základy Microsoft Azure

AZ-900

Kurz je určen pro začátečníky v prostředí cloudové služby Microsoft Azure. Jako úvodní kurz posluchače seznámí s koncepty, názvoslovím a základy práce v tomto prostředí. Vhodný je nejen pro správce, ale i pro pracovníky, kteří mají mít obecný prehled o této službě, nebo obecněji o konceptu cloudu.

31. 7. 2024 - 31. 7. 2024 Praha
6 500 Kč
2. 9. 2024 - 2. 9. 2024 Praha
6 500 Kč
4. 10. 2024 - 4. 10. 2024 Praha
6 500 Kč
5. 12. 2024 - 5. 12. 2024 Praha
6 500 Kč

Nasazení a administrace prostředí Microsoft Azure

AZ-104

Tento kurz je určen pro IT profesionály, kteří spravují předplatné služby Azure, zabezečují identity, spravují infrastrukturu, virtuální sítě, propojení sítí, nasazení virtuálnísch strojů, nebo služeb a v neposlední řadě i zálohují data. Je rovněž určen pro zájemce o zkoušku AZ-104.

13. 8. 2024 - 16. 8. 2024 Praha
29 500 Kč
9. 9. 2024 - 12. 9. 2024 Praha
29 500 Kč
8. 10. 2024 - 11. 10. 2024 Praha
29 500 Kč
10. 12. 2024 - 13. 12. 2024 Praha
29 500 Kč

Administrace Windows Server hybridního prostředí

AZ-800

Čtyřdenní kurz je určen pro správce, kteří potřebují spravovat základní služby Windows Serveru a to nejen v on-premise prostředí, ale i v cloudu a případně spravovat jejich vzájemé spojení a spolupráci. Mezi probíraná témata patří správa identit, úložišť, virtualizace a problematika sítí. Rovněž je přípravou na zkoušku AZ-800.

12. 8. 2024 - 15. 8. 2024 Praha
29 500 Kč
12. 11. 2024 - 15. 11. 2024 Praha
29 500 Kč

Pokročilá administrace Windows Server hybridního prostředí

AZ-801

Kurz navazuje na AZ-800 a rozšiřuje oblast znalostí zejména o bezpečnost, vysokou dostupnost a monitorování. Nedílnou součástí jsou i scénáře migrace řady služeb do prostředí cloudu. Další oblastí je zotavení se z havárie jak v prostředí on-premise, tak i v prostředích hybridních. Kurz posluchače seznamuje s řadou technologií zahrnující např. Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity atp.

17. 9. 2024 - 20. 9. 2024 Praha
29 500 Kč
19. 11. 2024 - 22. 11. 2024 Praha
29 500 Kč

Základy Microsoft Azure Data

DP-900

V rámci tohoto jednodenního kurzu se studenti seznámí se základy databázových konceptů v cloudovém prostředí, získají základní dovednosti v cloudových datových službách a vybudují si základní znalosti o cloudových datových službách v Microsoft Azure.

30. 8. 2024 - 30. 8. 2024 Praha
6 500 Kč
18. 9. 2024 - 18. 9. 2024 Praha
6 500 Kč

Administrace relačních databází v Microsoft Azure

DP-300

Tento kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti pro správu databázové infrastruktury SQL Serveru pro cloudové, lokální a hybridní relační databáze. Je určen pro ty, kteří pracují s relačními databázemi Microsoft PaaS. Navíc je určen pro administrátory, manažery a další IT pracovníky, kteří vyvíjejí aplikace dodávající obsah z relačních databází založených na SQL.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Základy Microsoft Power Platform

PL-900

Microsoft Power Platform poskytuje ucelenou platformu pro analýzu dat Power BI, vytváření no-code aplikací s Power Apps, automatizaci rutinních činností s Power Automate a využití chatbota Power Virtual Agents. V rámci jednodenního kurzu pozná účastník charakteristiku těchto nástrojů a možnosti jejich využití během ukázkových scénářů.  Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe.

12. 8. 2024 - 12. 8. 2024 Praha
6 500 Kč
7. 10. 2024 - 7. 10. 2024 Praha
6 500 Kč

Administrace Microsoft Exchange Server 2016/2019

EXCH-ADM

Pětidenní kurz je určen pro IT profesionály, kteří spravují Exchange Server 2016 nebo 2019. Obsahem je nejen instalace, ale i správa příjemců a veřejných složek, přístupu klientů, přenosu zpráv i základní ochrany před nevyžádanou poštou. Řešena je rovněž vysoká dostupnost, zálohování a obnova.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Nasazení a správa služby Exchange Online

EXCH-ONLINE

Kurz je zaměřen na správu a nasazení služby Exchange Online, která je součástí Microsoft Office 365. Oproti kurzu nasazení Exchnage Serveru v organizaci je omezen na správu služeb a nastavení, které jsou v cloudovém prostředí k dispozici. Součástí kurzu je i prvotní spuštění a úvodní konfigurace. Tématem je i bezpečnost a propojení s vnitrofiremním prostředí.

16. 9. 2024 - 17. 9. 2024 Praha
11 800 Kč
11. 11. 2024 - 12. 11. 2024 Praha
11 800 Kč

Nasazení platformy pro přenos zpráv v prostředí Microsoft 365

MS-203

Obsah kurzu je součástí školení EXCH-ONLINE: Nasazení a správa služby Exchange Online.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Instalace a konfigurace IIS

IIS

Tento třídenní kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro správu služby IIS. Je určen nejen správcům webových serverů, ale i administrátorům aplikací, které IIS využívají jako např. SharePoint nebo Exchange server. Kurz není zaměřen na vývoj webových aplikací.

18. 9. 2024 - 20. 9. 2024 Praha
16 500 Kč

Microsoft Word – Základní kurz

MWORDZ

Jednodenní kurz je určen pro všechny uživatele, kteří si chtějí osvojit základy práce v aplikaci MS Word. Na sérii příkladů si vyzkouší, jaké nástroje lze použít pro úpravy dokumentu, jak dokument uložit, vyhledat a otevřít. Naučí se vložit záhlaví a zápatí nebo číslování stránek. Dozví se, jak zkontrolovat pravopis a jak dokument vytisknout.

24. 7. 2024 - 24. 7. 2024 Praha
2 200 Kč
4. 9. 2024 - 4. 9. 2024 Praha
2 200 Kč
6. 11. 2024 - 6. 11. 2024 Praha
2 200 Kč

Microsoft Word – Pokročilý kurz

MWORDP

Dvoudenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s aplikací MS Office Word a chtějí si rozšířit své základní znalosti. Výklad je zaměřen na nejčastější a nejužitečnější funkce, které při své práci uživatelé používají. V průběhu kurzu lektor upozorní na zajímavá nastavení a triky, které uživateli v mnohých případech urychlí práci.

Účastníci kurzu se dozví, jak je možné ušetřit čas při formátování pomocí existujících i vlastních stylů, jak styly kopírovat mezi dokumenty. Naučí se vytvářet a používat šablony dokumentu, formátovat a vytvářet tabulky.

Při práci s delšími dokumenty využijí poznámky pod čarou či vysvětlivky, číslované titulky k obrázkům a tabulkám, vytvoří jejich seznam a obsah dokumentu. Dozví se, jak číslovat stránky až od určité strany, či jak změnit orientaci pouze určitých stran dokumentu. V poslední části si účastníci osvojí práci s revizemi a porovnáváním verzí určitého souboru.

25. 7. 2024 - 26. 7. 2024 Praha
4 400 Kč
5. 9. 2024 - 6. 9. 2024 Praha
4 400 Kč
7. 11. 2024 - 8. 11. 2024 Praha
4 400 Kč

Microsoft Word – Tvorba šablon

MWORDS

Tento jednodenní kurz nabízí pokročilou znalost Wordu se zaměřením na tvorbu a nastavení šablon. Účastníci se naučí navrhnout a připravit motiv a stavební bloky tak, aby se šablona dokumentu co nejvíce automatizovala a její případná a následná změna a změna dokumentů na ní postavených byla co nejjednodušší. Zároveň se účastníci naučí používat styly písma a formulářová pole pokročilým způsobem do záhlaví a zápatí. 

27. 9. 2024 - 27. 9. 2024 Praha
2 900 Kč
22. 11. 2024 - 22. 11. 2024 Praha
2 900 Kč

Microsoft Excel – Základní kurz

MEXCELZ

Jednodenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s počítačem a kteří se potřebují naučit užívání aplikace MS Excel od úplných základů. Na konci kurzu budou schopni vytvářet a formátovat tabulky, vypočítat klíčové hodnoty a vytisknout výsledek své práce. Rovněž se naučí pracovat s grafy a rozlišit, který graf je pro jakou situaci vhodný. Důraz je přitom kladen na praktické procvičování.

5. 8. 2024 - 5. 8. 2024 Praha
2 200 Kč
7. 10. 2024 - 7. 10. 2024 Praha
2 200 Kč
12. 12. 2024 - 12. 12. 2024 Praha
2 200 Kč

Microsoft Excel – Pokročilý kurz

MEXCELP

Dvoudenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s aplikací MS Office Excel a chtějí si rozšířit své základní znalosti. Výklad je zaměřen na nejčastější a nejužitečnější funkce, které při své práci uživatelé používají. V průběhu kurzu lektor upozorní na zajímavá nastavení a triky, které uživateli v mnohých případech urychlí práci.

6. 8. 2024 - 7. 8. 2024 Praha
4 400 Kč
8. 10. 2024 - 9. 10. 2024 Praha
4 400 Kč
12. 12. 2024 - 13. 12. 2024 Praha
4 400 Kč

Microsoft Excel – Tvorba formulářů

MEXCELF

Tento jednodenní kurz nabízí pokročilou znalost Excelu se zaměřením na tvorbu a nastavení formulářů. Účastníci se naučí navrhnout a připravit motiv tak, aby se šablona dokumentu co nejvíce automatizovala a její případná a následná změna a změna dokumentů na ní postavených byla co nejjednodušší. Zároveň se účastníci naučí používat formulářové prvky a nahlédnou do tvorby maker.

14. 8. 2024 - 14. 8. 2024 Praha
2 900 Kč
15. 10. 2024 - 15. 10. 2024 Praha
2 900 Kč
17. 12. 2024 - 17. 12. 2024 Praha
2 900 Kč

Microsoft Excel – Makra

MEXCELM

Tento třídenní kurz nabízí pokročilou znalost Excelu se zaměřením na tvorbu maker. Účastníci se naučí makra nahrávat i zapisovat, naučí se vytvářet i vlastní funkce. Naučí se makra odlaďovat, ošetřovat chyby a zobrazovat vlastní chybová hlášení.  

24. 9. 2024 - 26. 9. 2024 Praha
7 500 Kč
19. 11. 2024 - 21. 11. 2024 Praha
7 500 Kč

Microsoft Excel – Workshop

MEXCELW

Máte problémy se soubory v Excelu, něco vám nefunguje? Chcete je vyřešit? Pak je tento kurz právě pro vás. 

Tento jednodenní kurz nabízí pokročilou znalost Excelu se zaměřením na tvorbu, přípravu a nastavení šablon, včetně řešení častých i méně častých problémů.

16. 10. 2024 - 16. 10. 2024 Praha
2 900 Kč
18. 12. 2024 - 18. 12. 2024 Praha
2 900 Kč

Microsoft PowerPoint

MPPOINT

Jednodenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s počítačem a kteří si potřebují osvojit užívání aplikace MS PowerPoint od základů po pokročilé funkce. Účastníci školení se naučí využívat celou škálu grafických objektů. Budou schopni vytvořit prezentace podle jednotné předlohy, nastavovat animace pro objekty a jednotlivé snímky, prezentaci vytisknout jako podklady pro schůzku. Na konci kurzu budou schopni navrhovat prezentace podle účelu a smyslu využití prezentace.

8. 8. 2024 - 8. 8. 2024 Praha
2 200 Kč
10. 10. 2024 - 10. 10. 2024 Praha
2 200 Kč
13. 12. 2024 - 13. 12. 2024 Praha
2 200 Kč

Microsoft Outlook

MOUTL

Jednodenní kurz je určen pro všechny uživatele, kteří se potřebují seznámit s principy práce v aplikaci MS Outlook od základů po náročné plánování schůzek a sdílení složek. Účastníci školení se naučí principy práce tvorby a odesílání pošty, vytvoří a uloží kontakty, dozví se, jak organizovat svůj čas pomocí kalendáře a úkolů. Pro organizaci zpráv se seznámí s principy automatických pravidel a třídění pošty. Účastníci školení zjistí, jak uzpůsobit pracovní prostředí svým požadavkům, jak nastavit tzv. pomocníka pro práci mimo kancelář, jak delegovat úkony na jinou osobu. Uživatelé se seznámí i s některými důležitými nastaveními jako je archivace, export dat (pošta, kontakty, kalendář aj.) a osvojí si i základy zabezpečení zpráv.

14. 8. 2024 - 14. 8. 2024 Praha
2 200 Kč
14. 10. 2024 - 14. 10. 2024 Praha
2 200 Kč
16. 12. 2024 - 16. 12. 2024 Praha
2 200 Kč

Microsoft Access

MACCESS

Tento pětidenní kurz nabízí základní i pokročilou znalost MS Access. Kurz se zabývá tvorbou databáze od počátku návrhu, až po její realizaci formou tabulek, dotazů a následně i nastavení vstupů a výstupů jako jsou formuláře a sestavy. Věnuje se i její automatizaci formou maker a základů VBA.

9. 9. 2024 - 13. 9. 2024 Praha
14 500 Kč
25. 11. 2024 - 29. 11. 2024 Praha
14 500 Kč

Microsoft Teams pro uživatele

MTEAMS

Tento jednodenní kurz nabízí základní i pokročilou znalost Teams pro uživatele. Uživatelé se naučí a rozšíří si znalosti ohledně komunikace a organizace schůzek, naučí se spravovat skupiny a jejich členy. Uživatelé získají znalosti potřebné k nastavení Teams a připojení, zakázání a použití aplikací ve spolupráci s Teams.

23. 9. 2024 - 23. 9. 2024 Praha
2 900 Kč
18. 11. 2024 - 18. 11. 2024 Praha
2 900 Kč

Microsoft Visio – Základní kurz

MVISIOZ

Dvoudenní kurz seznámí účastníky s vytvářením vývojových diagramů, organizačních struktur, map webů a databází, prostorových a stavebních plánů, projektových podkladů a dalších technických nebo obchodních schémat a diagramů.

29. 7. 2024 - 30. 7. 2024 Praha
5 500 Kč
30. 9. 2024 - 1. 10. 2024 Praha
5 500 Kč

Microsoft Visio – Pokročilý kurz

MVISIOP

V jednodenním kurzu se účastníci naučí definovat pokročilé knihovny grafických objektů včetně synchronizace údajů z externích úložišť. Kurz se věnuje ShapeSheet, tabulce, která umožní velmi detailně konfigurovat vlastnosti jednotlivých objektů s využitím aparátu funkcí. Pomocí těchto nástrojů se účastníci seznámí s možnostmi, jak tvorbu schémat automatizovat. 

1. 8. 2024 - 1. 8. 2024 Praha
2 900 Kč
3. 10. 2024 - 3. 10. 2024 Praha
2 900 Kč

Microsoft SharePoint pro uživatele

MSHP

Jednodenní kurz provede posluchače od základní práce s prostředím SharePoint (Server i Foundation) až k pokročilejším částem, jako je vytváření vlastních pohledů, personalizace webů nebo i vytváření vlastních SharePoint webů. Posluchači budou pracovat se skutečným prostředím SharePoint, a tudíž budou mít možnost si vše ihned vyzkoušet.

9. 8. 2024 - 9. 8. 2024 Praha
3 200 Kč
3. 9. 2024 - 3. 9. 2024 Praha
3 200 Kč
5. 11. 2024 - 5. 11. 2024 Praha
3 200 Kč

Plánování a administrace SharePoint Server

MSHP-ADM

Pětidenní kurz určený všem IT specialistům, kteří jsou odpovědni za implementaci, konfiguraci, nasazení, správu a podporu SharePoint serveru 2019.

9. 9. 2024 - 13. 9. 2024 Praha
27 500 Kč
18. 11. 2024 - 22. 11. 2024 Praha
27 500 Kč

Principy počítačových sítí a TCP/IP

NET101

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

9. 9. 2024 - 10. 9. 2024 Praha
9 000 Kč
11. 11. 2024 - 12. 11. 2024 Praha
9 000 Kč

Optimalizace přepínaných LAN sítí

NET201

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

11. 9. 2024 - 12. 9. 2024 Praha
9 000 Kč
13. 11. 2024 - 14. 11. 2024 Praha
9 000 Kč

Směrování v IP sítích

NET202

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

30. 9. 2024 - 1. 10. 2024 Praha
9 000 Kč
4. 11. 2024 - 5. 11. 2024 Praha
9 000 Kč

Administrace DNS

DNS

V kurzu se účastníci se seznámí s principy a funkcemi systému DNS a naučí se instalovat, konfigurovat a spravovat nejrozšířenější jmenný server BIND.

13. 9. 2024 - 13. 9. 2024 Praha
3 800 Kč
15. 11. 2024 - 15. 11. 2024 Praha
3 800 Kč

Nasazení IPv6

NET203

Na tomto dvoudenním kurzu se účastníci dozvědí o nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6, službách v IPv6 a možnostech souběžného provozu IPv4 a IPv6. Účastníci si také prakticky vyzkouší základní nastavení IPv6. 

9. 8. 2024 - 9. 8. 2024 Praha
9 000 Kč
6 500 Kč
2. 9. 2024 - 3. 9. 2024 Praha
9 000 Kč
2. 10. 2024 - 3. 10. 2024 Praha
9 000 Kč
6. 11. 2024 - 7. 11. 2024 Praha
9 000 Kč

Zachycení a analýza síťové komunikace

NET204

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače se zachytáváním a analýzou síťové komunikace. Účastníci budou seznámeni mimo jiné se základními síťovými protokoly (Ethernet, IP, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, SSL) s ohledem na jejich využití při zachytávání a analýze, se způsoby zachytávání dat (na koncových stanicích, přepínačích, využití ARP poisoningu atd.) a základy analýzy (wireshark atd.)

16. 9. 2024 - 17. 9. 2024 Praha
9 000 Kč
25. 11. 2024 - 26. 11. 2024 Praha
9 000 Kč

Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji

NET301

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Na kurzu se účastníci seznámí s metodami, principy a postupy řešení síťových problémů. Teoretický výklad je doplněn o praktické ukázky, případně cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

7. 8. 2024 - 8. 8. 2024 Praha
9 000 Kč
21. 10. 2024 - 22. 10. 2024 Praha
9 000 Kč
2. 12. 2024 - 3. 12. 2024 Praha
9 000 Kč

Workshop Troubleshooting sítí

NET303

Tento jednodenní workshop je složen z úloh, na kterých si účastník vyzkouší své schopnosti hledání a odstraňování problémů v počítačových sítích. V průběhu workshopu bude účastník prakticky řešit problémy s koncovým klientem počítačové sítě, problémy s nastavením switchů, problémy s nastavením směrování v síti a problémy s filtrováním provozu. Součástí workshopu může být i diskuse nad použitou metodou identifikace problému a jeho odstranění. Od účastníka workshopu se očekává znalost prostředí Windows a zařízení Cisco (switche, routery) jakož i protokolů a funkcionalit používaných v počítačových sítích.

23. 10. 2024 - 23. 10. 2024 Praha
6 500 Kč
4. 12. 2024 - 4. 12. 2024 Praha
6 500 Kč

Úvod do databází

DB-FND

Dvoudenní kurz je určen pro začátečníky v oblasti databází. Poskytuje znalosti potřebné pro návrh a modelování databází nezávislých na databázové platformě. Absolventi se seznámí s postupem návrhu relačních i analytických databází, normalizací, tvorbou databázových diagramů, implementací databáze a základy jazyka SQL.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Úvod do jazyka SQL pro uživatele

SQL-Jazyk 0

Tento dvoudenní kurz slouží jako vstupenka do světa SQL dotazování. Nabízí úvod do konceptu relačních databází a syntaxe jazyka SQL pro jednoduché dotazy.
Kurz má za cíl seznámit posluchače s absolutními základy SQL jazyka a je určen pro uživatele, kteří pro svou práci potřebují znát především příkaz SELECT a chtějí v datech umět vyhledávat, filtrovat a řadit je. Pokud pak budou chtít své znalosti obohatit, lze jako navazující absolvovat kurzy Základy SQL jazyka a SQL jazyk pro pokročilé.
Kurz je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

7. 10. 2024 - 8. 10. 2024 Praha
11 800 Kč
9. 12. 2024 - 10. 12. 2024 Praha
11 800 Kč

Základy jazyka SQL

SQL-Jazyk 1

Tento třídenní kurz má za cíl nabídnout posluchačům ucelený přehled základních technik dotazování v jazyce SQL.
Jeho obsahem je popis syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty. Kurz je možné absolvovat jako navazující kurz po Úvodu do SQL jazyka či DB-design nebo může být absolvován jako úvodní kurz SQL jazyka. Kurz je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

26. 8. 2024 - 28. 8. 2024 Praha
17 700 Kč
9. 10. 2024 - 11. 10. 2024 Praha
17 700 Kč
11. 12. 2024 - 13. 12. 2024 Praha
17 700 Kč

SQL jazyk pro pokročilé

SQL-Jazyk 2

Tento třídenní kurz rozšiřuje a prohlubuje znalosti posluchačů v oblasti SQL dotazování. Jeho obsahem je popis pokročilé syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty.
Navazuje na kurz Základy SQL jazyka a je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

23. 9. 2024 - 25. 9. 2024 Praha
17 700 Kč
16. 12. 2024 - 18. 12. 2024 Praha
17 700 Kč

Vývoj SQL databází

DB-DEV

Tento 5-denní kurz naučí studenty navrhovat a vyvíjet databáze, databázové objekty a indexy pro Microsoft SQL Server s využitím jeho nástrojů a možností. Dále se věnuje výkonu, transakčnímu zpracování, odchytávání chyb, speciálním datovým typům včetně práci s binárními daty.

22. 7. 2024 - 26. 7. 2024 Praha
27 500 Kč
14. 10. 2024 - 18. 10. 2024 Praha
27 500 Kč
9. 12. 2024 - 13. 12. 2024 Praha
27 500 Kč

Instalace, Administrace a údržba Microsoft SQL Serveru a databází

DB-ADM

Pětidenní kurz je určen všem, kteří potřebují získat znalosti potřebné k efektivnímu nasazení, konfiguraci, správě a údržbě nejnovější verze Microsoft SQL Serveru 2019. Kurz je zaměřen na nasazení, konfiguraci, administraci, údržbu, monitoring, tracing, využití služeb a nástrojů SQL Serveru vztahujících se ke správě databází. Kurz je alternativou k autorizovaným kurzům M20764 a M20765.

19. 8. 2024 - 23. 8. 2024 Praha
27 500 Kč
4. 11. 2024 - 8. 11. 2024 Praha
27 500 Kč

Ladění výkonu a optimalizace SQL databází

DB-TUNING

Tento 4-denní kurz provede studenty možnostmi ladění výkonu a optimalizacemi SQL Serveru a databází v produktu Microsoft SQL Server. Cílem je také najít a odstranit úzká místa vedoucí ke zvýšení výkonu.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Implementace datového skladu pomocí SQL Serveru

DB-DW

Tento čtyřdenní kurz naučí studenty jak navrhnout a vytvořit datový sklad, jak implementovat ETL procesy, jak validovat, čistit, konsolidovat a kontrolovat data pomocí služeb SQL Server Integration services (SSIS), Data Quality Services (DQS) a Master Data Services.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Vysoká dostupnost v SQL Server

MSSQL-HA

Tento třídenní kurz provede studenty návrhem, implementací a správou technologií vysoké dostupnosti v MS SQL Serveru.

10. 9. 2024 - 12. 9. 2024 Praha
16 500 Kč

System Center Configuration Manager – administrace

SCCM

Tento 5-denní kurz naučí studenty jak používat Configuration Manager a jeho nástroje pro správu síťových zdrojů. Naučí se každodenní úlohy, jak spravovat aplikace, klienty, hardware, software, nasazení OS a aktualizace software. Naučí se také používat System Center Endpoint Protection, vytvářet dotazy a reporty.

9. 9. 2024 - 13. 9. 2024 Praha
29 500 Kč
4. 11. 2024 - 8. 11. 2024 Praha
29 500 Kč

System Center Operations Manager – administrace

SCOM

Pětidenní urz je určen administrátorům, kteří potřebují ovládnout nasazení a správu produktu System Center 2019 Operations Manager.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Nasazení a pokročilá správa Windows Server Hyper-V

MHyper-V

Dvoudenní kurz je zaměřený na implementaci a správu technologie Hyper-V v nejnovější verzi. Kurz je primárně určen administrátorům Windows Serverů, kteří plánují nasadit nebo již provozují technologii Hyper-V.

3. 10. 2024 - 4. 10. 2024 Praha
11 800 Kč
5. 12. 2024 - 6. 12. 2024 Praha
11 800 Kč

Automatizace správy pomocí Windows PowerShell

PowerShell-1

Čtyřdenní kurz je pro správce, kteří se chtějí seznámit s prostředím PowerShellu pro správu nejen Windows Serveru. Hlavní náplní je vlastní jazyk a možnosti prostředí, ale pozornost je věnována vlastnímu použití pro správu. Přestože se jedná o kurz zaměřený na verzi 5, není znalost předchozích verzí nutná.

19. 8. 2024 - 22. 8. 2024 Praha
22 000 Kč
29. 10. 2024 - 1. 11. 2024 Praha
22 000 Kč

Pokročilá automatizace správy pomocí Windows PowerShell

PowerShell-2

Tento dvoudenní kurz navazuje na M10961. Obsahem je rozšíření znalostí o pokročilejší techniky v prostředí Windows Server 2016 a Windows 10. Užitečný je ale i pro administrátory předchozích verzí v2.0 nebo v3.0.

Důraz je kladen především na vytváření škálovatelnějších a univerzálnějších skriptů. Probíraná témata jsou z oblastí rozšířených funkcí, modulů, řízení skriptů nebo rozšířeného ošetření chyb. Zabývá se rovněž spoluprací s .NET. Kurz obsahuje řadu praktických cvičení pro upevnění znalostí.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Automatizace správy pomocí Windows PowerShell

AZ-040

Kurz je určen pro zájemce o automatizaci administrace Windows Serveru pomocí prostředí PowerShell. Zájemce seznámí se základy i mírně pokročilými technikami. Hlavní náplní je správa Windows Serveru, ale probírána jsou i témata související se správou cloudových služeb. 

Obsah kurzu je součástí školení PowerShell-1 - Automatizace správy pomocí Windows PowerShell


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Správce koncových bodů Microsoft 365

MD-102

V tomto pětidenním kurzu se studenti naučí plánovat a provádět nasazení koncových bodů pomocí současných technik nasazení a implementace aktualizačních strategií. Kurz seznamuje se základními prvky moderního managementu, co-managementu a integrací Microsoft Intune. Kurz pokrývá nasazení aplikací, správu aplikací založených na prohlížeči a klíčové koncepty zabezpečení, jako je ověřování, identity, přístup a zásady compliance. Kurz se věnuje technologiím k ochraně zařízení a dat, jako jsou Azure Active Directory, Azure Information Protection a Microsoft Defender for Endpoint.

22. 7. 2024 - 26. 7. 2024 Praha
35 600 Kč
23. 9. 2024 - 27. 9. 2024 Praha
35 600 Kč
18. 11. 2024 - 22. 11. 2024 Praha
35 600 Kč

Instalace, konfigurace a údržba Windows 10/11

WIN-ADM

V tomto kurzu se studenti učí připravit a provést instalaci Windows 10/11 a úlohy spojené s uvedením do provozu. Tématika pokrývá přípravu vlastních obrazů a jejich úprav. Další oblastí je správa úložišť, ovladačů, tiskáren nebo síťové konektivity. V neposlední řadě se kurz zabývá problematikou bezpečnosti v tématech, jako jsou účty uživatelů, přístupová oprávnění, bezpečnostní politiky, šifrování, bezpečnost síťové komunikace nebo nástoje jako je Windows Defender. Studenti se naučí správu a troubleshooting ve Windows 10/11.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Nasazení Windows 10/11

WIN-D

Na tomto kurzu se naučíte, jak pokročilým způsobem nasazovat nejen operační systém Windows 11/10, a to pomocí jednotlivých samostatných nástrojů a technologií (Windows ADK, PowerShell), tak především pomocí nástroju pro automatizované nasazení (MDT, SCCM).


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Podpora a odstraňování potíží ve Windows stanicích v podnikovém prostředí

W-TSHOOT

Kurz je určen pro správce, kteří instalují a spravují zařízení s Windows 10/11 ve firemním prostředí. Zabývá se instalací systému i aplikací, konfigurací lokálních i vzdálených sítí. Rovněž se věnuje bezpečnosti, údržbě, aktualizaci a obnově Windows 10/11.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Automatizované nasazení stanic a serverů pro malé a střední podniky a organizace

MServer-D

Kurz je určen pro administrátory, kteří řeší problematiku nasazení zejména stanic s opreračním systémem Windows v prostředí menších a středních firem, kde nemají k dispozici komplexní systémy nasazení a správy stanic. Proto se tématikou zabývá od nejjednodušších možností automatizace až po ty vyšší, k čemu využívá nástroje, které jsou buď součástí operačních systémů, případně volně dostupné od výrobce.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Síťová infrastruktura ve Windows Server

MServer-SI

Pětidenní kurz je určený správcům, kteří implementují síťové služby v operačním systému Windows Server 2016/2019. Kurz se zabývá IP adresací, technologiemi vzdáleho přístupu (VPN a DirectAccess), instalací a konfigurací technologií IPAM, DNS a DHCP. Posluchači se také naučí integrovat síťovou infrastrukturu spolu s technologií Hyper-V a jejími dílčími technologiemi, implementovat službu BranchCache a DFS a také se naučí konfigurovat softwarově definované sítě.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Administrace Windows Server 2016/2019

MServer-A

Úvodní pětidenní kurz do správy Windows Server 2016/2019 je určený pro začínající administrátory nebo IT profesionály, kteří se chtějí seznámit se správou tohoto systému. Kurz obsahuje přehled nejdůležitějších nastavení, které administrátor běžně provádí, a součástí jsou také názorná cvičení, kde si posluchač procvičí probíraná témata. Součástí školení je instalace serveru, seznámení s principy a instalací Active Directory, správa objektů, základní síťové služby, souborové a tiskové služby a také zabezpečení Windows Serveru 2016/2019.

2. 9. 2024 - 6. 9. 2024 Praha
27 500 Kč
25. 11. 2024 - 29. 11. 2024 Praha
27 500 Kč

Nasazení a pokročilá správa souborových serverů, úložišť a vysoké dostupnosti ve Windows Server 2016/2019

MServer-F-HA

Kurz je určen pro zájemce o technologie vysoké dostupnosti a o využití Windows Serveru v roli úložiště dat. Svým obsahem navazuje na kurz MServerA, který rozšiřuje o zmíněnou oblast. Probírané technologie jsou Failover Cluster i Network Load Balancing. Z úložných technologií se kurz věnuje roli iSCSI, datové deduplikaci i řešení vzdálených poboček. Dalším tématem jsou technologie Storage Replica a Storage Space Direct.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Pokročilá správa Active Directory ve Windows Server 2016/2019

MServer-AD

Třídenní kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě služby Active Directory (AD DS) a jejích služeb v prostředí operačního systému Microsoft Windows Server 2016/2019. Kurz se také zabývá replikacemi databáze AD, implemantací Group Policy, zálohováním a obnovou v Active Directory.

3. 9. 2024 - 5. 9. 2024 Praha
17 700 Kč
30. 9. 2024 - 2. 10. 2024 Praha
17 700 Kč
2. 12. 2024 - 4. 12. 2024 Praha
17 700 Kč

Active Directory Internals a řešení problémů v Microsoft Windows Server

MServer-AD-I

Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Implementace a administrace Cisco řešení

CCNA

Tento autorizovaný pětidenní kurz poskytne zájemci dovednosti a znalosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě jednoduchých IPV4 a IPv6 sítí včetně konfigurace síťových zařízení jako přepínače, směrovače a Wifi kontrolérů. Kurz CCNA nyní zahrnuje i informace z oblastí bezdrátových sítí, SD-WAN, DNA Centra a o bezpečnostních rizicích.

19. 8. 2024 - 23. 8. 2024 Praha
38 500 Kč
4. 11. 2024 - 8. 11. 2024 Praha
38 500 Kč

Základy Cisco Collaboration

CLFNDU

Tento kurz poskytne účastníkovi potřebné znalosti a dovednosti k administraci a podpoře jednopobočkových Cisco® Unified Communications Manager (CM) řešení se Session Initiation Protocol (SIP) branou. Kurz pokrývá nastavení základních parametrů, správu zařízení včetně telefonů a videotelefonů, správu uživatelů a multimediálních zdrojů a údržbu a troubleshooting Cisco Unified Communication řešení. Navíc se naučíte základy IP vytáčecích plánů včetně připojení k veřejné telefonní síti a CoS (zajištění kvality). Kurz nemá přímo přidělenou certifikační zkoušku, ale jeho absolvování poskytne 30 Cisco kreditů použitelných k splnění požadavků recertifikace.

26. 8. 2024 - 30. 8. 2024 Praha
55 000 Kč

Nasazení a správa Cisco Collaboration

CLCOR

Tento autorizovaný pětidenní kurz je náhradou za kurzy CIPTV1 a CIPTV2 a zaměřuje se primárně na Cisco Unified Communications Manager (CUCM). Pomáhá připravit na zkoušku pro získání certifikace CCNP Collaboration a CCIE Collaboration. V kurzu uchazeč získá dovednosti potřebné pro nasazování a správu collaboration technologií od firmy Cisco. Získá vědomosti o protokolech, kodekách, VoIP branách, multimediálních zdrojích, kontrole hovoru, QoS a aplikacích.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Nasazení Cisco Collaboration na hranici sítě a v cloudu

CLCEI

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na Cisco Expressay řešení, umožňujícím komunikovat B2B (business-to-business), použití Cisco Mobile, vzdálený přístup a různé autentizační možnosti.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Nasazení Cisco Collaboration aplikací

CLICA

Tento autorizovaný pětidenní kurz poskytuje informace potřebné pro provoz, pokročilé nastavení a integraci Cisco Jabber, Cisco Unified IM and Presence, Cisco Unity Connection a Cisco Unity Express. 


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Využití jazyka Python pro automatizaci správy sítě

Python3

Tento třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi automatizace úloh v rámci správy sítě pomocí jazyka Python. Je orientován na praktická cvičení zaměřená na osvojení si představených modulů, postupů a nástrojů. V rámci kurzu si účastníci vytvoří funkční skripty.

22. 10. 2024 - 24. 10. 2024 Praha
15 600 Kč
9. 12. 2024 - 11. 12. 2024 Praha
15 600 Kč

Vývoj aplikací a automatizačních procesů využitím Cisco Core platforem

DEVASC

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na přípravu na zkoušku Cisco DevNet Associate a pro síťové administrátory setkávající se s požadavky automatizace. Kurz se zaměřuje na implementaci základních síťových aplikací pomocí Cisco platformy jako základny, stejně jako na implementaci automatizačních procesů napříč počítačovou bezpečností, kolaboračními nástroji a výpočetní infrastrukturou. Kurz poskytuje praktické seznámení s řešením reálných problémů pomocí Cisco Application Programming Interfaces (API) a moderních vývojových nástrojů. 

 


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Vývoj aplikací s využitím Cisco Core platforem a API

DEVCOR

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na přípravu na Cisco zkoušku 350-901, která je součástí certifikací Cisco Certified DevNet Professional, Cisco Certified DevNet Specialist - Core. Je zaměřen na síťovou administraci na profesionální úrovni. Naučíte se, jak implementovat síťové aplikace využitím Cisco platformy jako základny, od designu aplikace, přes integraci až po testování a automatizaci. Kurz poskytuje praktické seznámení s řešením reálných problémů pomocí Cisco Application Programming Interface (API) a moderních vývojových nástrojů. 


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Nasazení a správa firemních sítí

ENCOR

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na získání dovedností důležitých pro síťové administrátory, síťovou podporu a techniky help-desk. Věnuje se klíčovým znalostem a dovednostem pro úspěšné nasazování, nastavování, operativu a troubleshooting firemních sítí. Pomůže v porozumění a nasazení bezpečnostních principů ve firemních sítích a věnuje se otázkám softwarově definovaných přístupových a WAN sítí (SD-Access a SD-WAN) a také automatizaci a programovatelnosti sítí.

16. 9. 2024 - 20. 9. 2024 Praha
63 000 Kč
18. 11. 2024 - 22. 11. 2024 Praha
63 000 Kč

Implementace pokročilého směrování ve firemních sítích

ENARSI

Tento autorizovaný pětidenní kurz je náhradou a rozšířením původního kurzu ROUTE. Je zaměřen na získání znalostí potřebných na instalaci, konfiguraci, správu a odstraňování chyb ve firemních směrovaných sítích. Slouží také jako příprava na zkoušku Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI), která je součástí CCNP Enterprise certifikace.

23. 9. 2024 - 27. 9. 2024 Praha
58 000 Kč
25. 11. 2024 - 29. 11. 2024 Praha
58 000 Kč

Implementace a správa hlavních bezpečnostních technologií Cisco

SCOR

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na implementaci a správu bezpečnostních technologií včetně síťové bezpečnosti, cloudové bezpečnosti, bezpečnosti obsahu, bezpečnosti koncových bodů, zabezpečený síťový přístup, viditelnost, detekce a vynucování pravidel.

30. 9. 2024 - 4. 10. 2024 Praha
63 000 Kč
2. 12. 2024 - 6. 12. 2024 Praha
63 000 Kč

Implementace Virtuálních privátních sítí VPN

SVPN

Autorizovaný pětidenní kurz zaměřený na nasazení a nastavení virtuálních privátních sítí (VPN) pomocí zařízení Cisco ASA a Cisco IOS směrovačů. Účastník získá praktické dovednosti v nastavování a řešení problémů s různými druhy VPN nasazovanými ve firemních prostředích, včetně tradičních IPsec, DMVPN a FlexVPN.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Implementace a konfigurace Cisco Identity Services Engine

SISE

Kurz se zabývá novým jednotným řešením pro ověřování identit a řízení přístupu k síti - Cisco Identity Services Engine (ISE). Cisco ISE kombinuje funkce autentizace, autorizace, logování (AAA), posture, profiling, device on-boarding a guest management v jedné context-aware platformě.

16. 9. 2024 - 20. 9. 2024 Praha
63 000 Kč
14. 10. 2024 - 18. 10. 2024 Praha
63 000 Kč
9. 12. 2024 - 13. 12. 2024 Praha
63 000 Kč

Zabezpečení pošty pomocí Cisco Email Security Appliance

SESA

Autorizovaný čtyřdenní kurz zaměřený na využití Cisco Email Security Appliance k ochraně emailových systémů proti útoků typu phishing, business email comproimise, ransomware spolu s dalšími funkcionalitami jako je blokování spamu a malwaru, antivirová ochrana, šifrování a data loss protection.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Zabezpečení webu pomocí Cisco Web Security Appliance

SWSA

Tento kurz vás naučí implementovat, používat a spravovat zařízení Cisco® Web Security Appliance (WSA), které poskytuje pokročilou ochranu při využívaní Webových služeb.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Základy Wi-Fi

WIFI1

Kurz je zaměřen na bezdrátové sítě Wi-Fi, základní prvky v bezdrátových sítích, způsoby komunikace včetně modulace, frekvencí protokolů a nastavení samostatných prvků bezdrátových sítí. Účastník získá jak teoretické vědomosti, tak i praktické dovednosti v nastavování bezdrátových sítí.

19. 8. 2024 - 20. 8. 2024 Praha
18 000 Kč
2. 12. 2024 - 3. 12. 2024 Praha
18 000 Kč

Správa Wi-Fi sítí

WIFI2

Pokročilý kurz, navazující na kurz WIFI1, je zaměřen na hlubší porozumění problematice Wi-Fi sítí i z hlediska bezpečnosti, problematiku výstavby, centralizované správy a monitorování bezdrátových sítí. Účastník získá jak teoretické vědomosti, tak i praktické dovednosti v nastavování a monitorování bezdrátových sítí.

21. 8. 2024 - 22. 8. 2024 Praha
18 000 Kč
4. 12. 2024 - 5. 12. 2024 Praha
18 000 Kč

Linux - Administrace systému

LXI2

a


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Linux - Instalace

LXI1

a


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Úvod do Linuxu a Unixu

Linux

Tento dvoudenní kurz je určen pro úplné začátečníky v operačním systému Linux. Zabývá se konceptem Linuxu, popisem součástí systému, ovládáním v grafickém rozhraní, práci s nejobvyklejšími programy a nástroji a základy příkazové řádky.

24. 7. 2024 - 25. 7. 2024 Praha
10 800 Kč
2. 9. 2024 - 3. 9. 2024 Praha
10 800 Kč
7. 11. 2024 - 8. 11. 2024 Praha
10 800 Kč

Administrace SUSE Linux Enterprise Server

SLE201

Čtyřdenní kurz je určen začínajícím správcům Linuxu. Má za cíl poskytnout posluchačům základy potřebné pro správu systému. Zahrnuje seznámení s historií i se současným stavem Linuxu, používání grafického prostředí a systému nápovědy. Zaměřuje se dále na správu systému YaSTem, souborový systém, databázi uživatelů a skupin, přístupová práva a software, používání shellu, textových editorů a na základní konfiguraci síťového připojení.

6. 8. 2024 - 9. 8. 2024 Praha
29 200 Kč
7. 10. 2024 - 10. 10. 2024 Praha
29 200 Kč
2. 12. 2024 - 5. 12. 2024 Praha
29 200 Kč

Pokročilá administrace SUSE Linux Enterprise Server

SLE301

Tento čtyřdenní kurz navazuje na kurz SLE201 - Administrace SUSE Linux Enterprise Server a pokračuje pokročilou administrací SLESu. Kurz se zabývá pokročilými aspekty administrace SLESu - certifikačními autoritami, tvorbou RPM balíčků, konfiguračním správcem SALT a samozřejmě také obecnými znalostmi, jakými jsou skriptování v bashi, správa identit a nastavování síťových služeb.

26. 8. 2024 - 29. 8. 2024 Praha
29 200 Kč
21. 10. 2024 - 24. 10. 2024 Praha
29 200 Kč
10. 12. 2024 - 13. 12. 2024 Praha
29 200 Kč

Nasazení SUSE Linux Enterprise Server 15

SLE211

Tento kurz ukazuje aktuální technologie pro nasazení OS SLES na fyzický hardware, ve virtuálních prostředích a veřejných cloudech. Účastníci si vyzkouší různé způsoby instalace od nejjednodušších, přes automatizovovnou instalaci pomocí AutoYAST až po vytváření obrazů OS pomocí KIWI.

12. 9. 2024 - 13. 9. 2024 Praha
14 600 Kč
18. 11. 2024 - 19. 11. 2024 Praha
14 600 Kč

SUSE Linux Enterprise High Availability 15 Administrace

HAE321

Tento čtyřdenní kurz se zabývá správou a použitím SUSE Linux Enterprise High Availability klastru po jeho nasazení. Pokrývá témata správy komponent klastru, monitorování a řešení problémů, zálohování a obnovy záloh, a aktualizaci klastru.

24. 9. 2024 - 27. 9. 2024 Praha
33 500 Kč
25. 11. 2024 - 28. 11. 2024 Praha
33 500 Kč

Nasazení SUSE Linux Enterprise High Availability 15

HAE311

Tento třídenní kurz se zabývá nasazením SUSE Linux Enterprise High Availability 15. Součástí je seznámení s vlastnostmi produktu, naplánování lokálního i cloudového nasazení. Dále se pak zabývá vlastním nasazením, konfigurací komponent, otestováním a správou klastru. 

1. 10. 2024 - 3. 10. 2024 Praha
24 500 Kč
9. 12. 2024 - 11. 12. 2024 Praha
24 500 Kč

Programování v shellu

PRGSHELL

Tento dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi skriptování v shellu. Jeho obsahem je popis konstrukcí, ze kterých se skripty skládají, popis používaných technik a rešení běžných úloh.

5. 9. 2024 - 6. 9. 2024 Praha
10 800 Kč
11. 11. 2024 - 12. 11. 2024 Praha
10 800 Kč

Linux v sítích

NET-LIN

Dvoudenní kurz seznámí posluchače se správou a administrací TCP/IP sítí v prostředí Linuxu. Účastníci budou seznámeni s nastavením Linuxu v režimu klienta včetně systému DNS a firewallových služeb. Dále s nastavením SSH  přístupu a pokročilejších konfigurací jako např. bridging, bonding NAT a další.

29. 7. 2024 - 30. 7. 2024 Praha
10 800 Kč
9. 9. 2024 - 10. 9. 2024 Praha
10 800 Kč
14. 11. 2024 - 15. 11. 2024 Praha
10 800 Kč

Linux – bezpečnost a zabezpečení

SEC-LIN

Tento dvoudenní kurz je zaměřen na různé aspekty bezpečnosti Linuxu a zabezpečení komunikace s ním. Zabývá se šifrováním dat na discích, zabezpečením služeb, zabezpečením síťové komunikace a kontrolou integrity systému.

19. 9. 2024 - 20. 9. 2024 Praha
10 800 Kč
21. 11. 2024 - 22. 11. 2024 Praha
10 800 Kč

Administrace Red Hat – Rocky Linux 1

OKR124

Třídenní kurz je určen začínajícím správcům Linuxu (distribucí Red Hat, Centos, Rocky Linux, Fedora a Scientific Linux). Má za cíl poskytnout posluchačům základy potřebné pro správu systému, jde o úvodní kurz ke kurzu OKR134. Zahrnuje seznámení s historií i se současným stavem Linuxu, používání grafického prostředí a systému nápovědy. Zaměřuje se dále na správu systému, souborového systému, databáze uživatelů a skupin, přístupových práv a softwaru, používání shellu a textových editorů. Školení probíhá na distribuci Rocky Linux, která má stejné jádro jako Red Hat.

12. 8. 2024 - 14. 8. 2024 Praha
22 800 Kč
16. 10. 2024 - 18. 10. 2024 Praha
22 800 Kč
16. 12. 2024 - 18. 12. 2024 Praha
22 800 Kč

Administrace Red Hat – Rocky Linux 2

OKR134

Třídenní kurz navazuje na kurz OKR124 – Administrace Red Hat - Rocky Linux 1 (Administering of Red Hat based operating systems I) a doplňuje účastníkovy znalosti na úroveň Enterprise administrátora. Tímto kurzem účastník uzavírá okruh témat, která se vyskytují ve zkoušce Red Hat Certified System Administrator (RHCSA). Školení probíhá na distribuci Rocky Linux, která má stejné jádro jako Red Hat.

21. 8. 2024 - 23. 8. 2024 Praha
22 800 Kč
29. 10. 2024 - 31. 10. 2024 Praha
22 800 Kč

Administrace Red Hat – Rocky Linux 3

OKR294

Třídenní kurz se zabývá automatizací administračních úkonů pomocí nástroje Ansible. Pokrývá oblast témat, jež jsou předmětem zkoušky vedoucí k získání certifikace Red Hat Certified System Engineer. Školení probíhá na distribuci Rocky Linux, která má stejné jádro jako Red Hat.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

GDPR a zpracování osobních údajů v oblasti pracovněprávních vztahů

GDPR III

Cílem půldenního kurzu je vybavit jeho účastníky dostatečnými znalostmi pro dodržování povinností dle GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679) včetně souvisejících právních podmínek, které je třeba při zpracování OU v oblasti pracovněprávní nebo mzdové dodržet.
Kurz je určen především pro HR specialisty a mzdové účetní.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.

OKsystem has no affiliation with Red Hat, Inc. The RED HAT trademark is used for identification purposes only and is not Intended to indicate affiliation with or approval by Red Hat, Inc.

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.