Jazyk C++ – moderní C++, STL, šablony a standardní knihovny

C40

Kurz Jazyk C++ – Moderní C++, STL, šablony a standardní knihovny je navržen pro C++ programátory, kteří se chtějí seznámit s návrhem šablonových funkcí a tříd s použitím standardních C++ knihoven (STL).    

Délka kurzu: 3 dny (8:30 - 16:00)


Katalogová cena: 15 000 Kč (bez DPH)

Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

PDF ke stažení Rozbalit všeSbalit vše

 • Absolvent kurzu bude umět

  • Princip generického programování
  • Rozvinutí šablony, implicitní a explicitní určení parametrů šablony i jejich návrh
  • Základní algoritmy copy, accumulate, find, count, min_element, replace, reverse
  • Návrh a použití funkčních objektů a predikátů
  • Modifikace a přizpůsobování základních algoritmů 
  • Používat generický kontejner
  • Návrh vkládacího iterátoru
  • Kontejner vector, jeho struktura a rozhraní
  • Alokační strategie vektoru a invalidování iterátorů
  • Generování prvků, algoritmus generace
  • více viz. osnova
      
 • Požadavky pro absolvování kurzu

  Základy programování.

 • Kurz určen pro

  Programátory, kteří se chtějí seznámit s návrhem šablonových funkcí a tříd s použitím standardních C++ knihoven (STL).

 • Literatura

  Všichni účastníci školení obdrží materiály společnosti OKsystem.

 • Technické vybavení

  Všechny učebny jsou vybaveny nadstandardními počítači připojenými k Internetu, učebny jsou prostorné, klimatizované, bezbariérové a s připojením na Wi-Fi. V případě zájmu lze školení absolvovat online live.

 • Osnova

  • Princip generického programování
  • Klíčové slovo template
  • Rozvinutí šablony, implicitní a explicitní určení parametrů šablony
  • Specializace šablony (vyjímky ze šablony)
  • Návrh parametrů šablony
  • Základní algoritmy copy, accumulate, find, count, min_element, replace, reverse
  • Přetížení operátoru ( ) - kulaté závorky
  • Návrh a použití funkčních objektů a predikátů
  • Modifikace a přizpůsobování základních algoritmů for_each, transform, find_if, count_if, replace_if, min_element, accumulate
  • Návrh generického kontejneru
  • Základní operace s kontejnery
  • Koncept iterátoru a použití kontejnerů v algoritmech
  • Návrh vkládacího iterátoru
  • Použití funkcí back_inserter, front_inserter, inserter
  • Proudové iterátory input_stream_iterator, output_stream_iterator
  • Kontejner vector, jeho struktura a rozhraní
  • Alokační strategie vektoru a invalidování iterátorů
  • Generování prvků, algoritmus generace
  • Zpětné iterátory
  • Kontejnery deque, list a jejich speciální vlastnosti
  • Třídění vektoru a seznamu, duplikování STL algoritmu členskou metodou kontejneru
  • Odstranění prvků z pole, vektoru či seznamu pomocí remove
  • Třída basic_string, string a wstring
  • Elementární řetězcové operace
  • Neformátované čtení řetězců z proudu getline
  • Řetězcové proudy v hlavičce
  • Kontejnery set, multiset
  • Určování třídícího kriteria
  • Algoritmy find, count, lower_bound, upper_bound
  • Množinové operace set_union, set_intersection, set_difference, set_symmetric_difference
  • Kontejnery map, multimap a jejich použití
  • Operátor [] u kontejneru map
  • Pomocná třída pair
  • Předdefinované funkční objekty less, greater, equal_to, plus, minus, multiply…
  • Vázání parametrů bind1st, bind2nd
  • Adaptéry členských funkcí mem_fun, mem_fun_ref
  • Adaptér pro normální funkce ptr_fun
  • Návrhový vzor smart pointer
  • Návrh, správné a nesprávné použití třídy auto_ptr
  • Novinky TR1: shared_ptr (bind, mem_fn)

   

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.