Jazyky C, C++, C#

PDF ke stažení

Jazyk C - programování

C10

Kurz jazyk C - programování je určen všem uživatelům, kteří chtějí získat základní znalosti standardního programovacího jazyka C jak ho implementuje norma ANSI.

11. 1. 2022 - 13. 1. 2022 cs
15 000 Kč Přidat do košíku
1. 3. 2022 - 3. 3. 2022 cs
15 000 Kč Přidat do košíku
3. 5. 2022 - 5. 5. 2022 cs
15 000 Kč Přidat do košíku

Jazyk C++ - objektově orientované programování v C++

C20

Kurz Jazyk C++ – Objektově orientované programování v C++ je určen pro posluchače, kteří přecházejí z jazyka C na C++, nebo jen chtějí proniknout do problematiky návrhu a implementace objektů v jazyce C++. Na kurzu se naučíte definovat objekty, konstruktory a destruktory, používat virtuální funkce, dědičnost a agregaci, přetěžovat operátory a zpracovávat události a výjimky.

17. 1. 2022 - 19. 1. 2022 cs
15 000 Kč Přidat do košíku
14. 3. 2022 - 16. 3. 2022 cs
15 000 Kč Přidat do košíku
10. 5. 2022 - 12. 5. 2022 cs
15 000 Kč Přidat do košíku

Jazyk C++ - vlákna a paralelní programování v C++

C30

Kurz Jazyk C++ – Vlákna a paralelní programování v C++ je určen pro pokročilé vývojáře, kteří se chtějí seznámit s novými koncepty a třídami pro tvorbu přenositelných vícevláknových aplikací s pomocí standardních C++ 11 knihoven. Vysvětlíme typické problémy paralelních aplikací jako souběh operací na sdílených datech ("race condition") nebo uváznutí ("deadlock"). Představíme vlákna ("threads") a použítí paralelních úloh ("task parallelism"). Uvidíme kritické sekce důležité pro vzájemné vyloučení vláken a jejich použití u objektů typu "monitor". Podíváme se na předávání zpráv, výhody neblokujících operací a atomické datové typy.    

20. 1. 2022 - 20. 1. 2022 cs
17. 3. 2022 - 17. 3. 2022 cs
23. 5. 2022 - 23. 5. 2022 cs

Jazyk C++ - moderní C++, STL, šablony a standardní knihovny

C40

Kurz Jazyk C++ – Moderní C++, STL, šablony a standardní knihovny je navržen pro C++ programátory, kteří se chtějí seznámit s návrhem šablonových funkcí a tříd s použitím standardních C++ knihoven (STL).    

1. 2. 2022 - 3. 2. 2022 cs
15 000 Kč Přidat do košíku
29. 3. 2022 - 31. 3. 2022 cs
15 000 Kč Přidat do košíku
24. 5. 2022 - 26. 5. 2022 cs
15 000 Kč Přidat do košíku

Jazyk C# - programování

C50

Kurz Jazyk C# - programování je určen pro všechny programátory, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti s vytvářením aplikací v jazyce C# na platformě Microsoft .NET. Na kurzu získáte přehled o platformě Microsoft .NET Framework a jejím vývojovém prostředí Microsoft Visual Studiu .NET. Seznámíte se s jazykem C# s důrazem na objektově orientované programování.    

13. 12. 2021 - 14. 12. 2021 cs
10 000 Kč Přidat do košíku
7. 2. 2022 - 8. 2. 2022 cs
10 000 Kč Přidat do košíku
4. 4. 2022 - 5. 4. 2022 cs
10 000 Kč Přidat do košíku
13. 6. 2022 - 14. 6. 2022 cs
10 000 Kč Přidat do košíku

Jazyk C# - paralelní, asynchronní a vícevláknové aplikace

C60

Kurz Paralelní, asynchronní a vícevláknové aplikace je určen pro pokročilé vývojáře, kteří hledají možnost, jak posunout své znalosti do oblasti paralelních a asynchronních aplikací. Vysvětleny budou základy vláken a představeny objekty a produkty usnadňující toto programování. Mnoho novinek přichází s .NET Frameworkem 4 (např. Task Parallel Library) a 4.5 (např. async/await). Také probereme rozdíly a správná řešení IO bound a CPU bound problémů. A podíváme se také na Power Threading Library. Řešení pro synchronizace jako locky, mutexy, lock-free operace jsou probrány v zavěrečné části kurzu, včetně specifik a vhodnosti jednotlivých řešení.    

15. 12. 2021 - 17. 12. 2021 cs
15 000 Kč Přidat do košíku
9. 2. 2022 - 11. 2. 2022 cs
15 000 Kč Přidat do košíku
6. 4. 2022 - 8. 4. 2022 cs
15 000 Kč Přidat do košíku
15. 6. 2022 - 17. 6. 2022 cs
15 000 Kč Přidat do košíku

Tvorba regulárních výrazů

REGEX

Kurz je určen vývojářům i IT profesionálům, kteří se chtějí naučit vytvářet a rozumět zápisům regulárních výrazů pro elegantní a účinnou práci s textovými řetězci, umožňujícími například jejich vyhledávání, nahrazování nebo dělení na části. Kurz není vázán na žádný konkrétní programovací jazyk, nabyté vědomosti lze následně uplatnit v celé řadě jazyků (PHP, JavaScript, Ruby, Perl, Python, C/C++, C#, Java, ...) nebo i při správě IT prostředí.

2. 2. 2022 - 2. 2. 2022 cs
23. 3. 2022 - 23. 3. 2022 cs
3. 5. 2022 - 3. 5. 2022 cs
21. 6. 2022 - 21. 6. 2022 cs

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.