Enterprise Track

PDF ke stažení

Principy počítačových sítí a TCP/IP

NET101

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

17. 7. 2023 - 18. 7. 2023 cs
9 000 Kč
7 200 Kč Přidat do košíku
18. 9. 2023 - 19. 9. 2023 cs
20. 11. 2023 - 21. 11. 2023 cs

Optimalizace přepínaných LAN sítí

NET201

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

14. 8. 2023 - 15. 8. 2023 cs
9 000 Kč
7 200 Kč Přidat do košíku
9. 10. 2023 - 10. 10. 2023 cs
27. 11. 2023 - 28. 11. 2023 cs

Směrování v IP sítích

NET202

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

12. 6. 2023 - 13. 6. 2023 cs
16. 8. 2023 - 17. 8. 2023 cs
9 000 Kč
7 200 Kč Přidat do košíku
11. 10. 2023 - 12. 10. 2023 cs
29. 11. 2023 - 30. 11. 2023 cs

Administrace DNS

DNS

V kurzu se účastníci se seznámí s principy a funkcemi systému DNS a naučí se instalovat, konfigurovat a spravovat nejrozšířenější jmenný server BIND.

21. 6. 2023 - 21. 6. 2023 cs
21. 7. 2023 - 21. 7. 2023 cs
3 800 Kč
3 040 Kč Přidat do košíku
22. 9. 2023 - 22. 9. 2023 cs
24. 11. 2023 - 24. 11. 2023 cs

Nasazení IPv6

NET203

Na tomto dvoudenním kurzu se účastníci dozvědí o nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6, službách v IPv6 a možnostech souběžného provozu IPv4 a IPv6. Účastníci si také prakticky vyzkouší základní nastavení IPv6. 

14. 6. 2023 - 15. 6. 2023 cs
4. 9. 2023 - 5. 9. 2023 cs
13. 11. 2023 - 14. 11. 2023 cs

Zachycení a analýza síťové komunikace

NET204

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače se zachytáváním a analýzou síťové komunikace. Účastníci budou seznámeni mimo jiné se základními síťovými protokoly (Ethernet, IP, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, SSL) s ohledem na jejich využití při zachytávání a analýze, se způsoby zachytávání dat (na koncových stanicích, přepínačích, využití ARP poisoningu atd.) a základy analýzy (wireshark atd.)

29. 6. 2023 - 30. 6. 2023 cs
19. 7. 2023 - 20. 7. 2023 cs
9 000 Kč
7 200 Kč Přidat do košíku
20. 9. 2023 - 21. 9. 2023 cs
22. 11. 2023 - 23. 11. 2023 cs

Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji

NET301

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Na kurzu se účastníci seznámí s metodami, principy a postupy řešení síťových problémů. Teoretický výklad je doplněn o praktické ukázky, případně cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

26. 6. 2023 - 27. 6. 2023 cs
28. 8. 2023 - 29. 8. 2023 cs
9 000 Kč
7 200 Kč Přidat do košíku
30. 10. 2023 - 31. 10. 2023 cs
18. 12. 2023 - 19. 12. 2023 cs

Workshop Troubleshooting sítí

NET303

Tento jednodenní workshop je složen z úloh, na kterých si účastník vyzkouší své schopnosti hledání a odstraňování problémů v počítačových sítích. V průběhu workshopu bude účastník prakticky řešit problémy s koncovým klientem počítačové sítě, problémy s nastavením switchů, problémy s nastavením směrování v síti a problémy s filtrováním provozu. Součástí workshopu může být i diskuse nad použitou metodou identifikace problému a jeho odstranění. Od účastníka workshopu se očekává znalost prostředí Windows a zařízení Cisco (switche, routery) jakož i protokolů a funkcionalit používaných v počítačových sítích.

28. 6. 2023 - 28. 6. 2023 cs
30. 8. 2023 - 30. 8. 2023 cs
6 500 Kč
5 200 Kč Přidat do košíku
1. 11. 2023 - 1. 11. 2023 cs
20. 12. 2023 - 20. 12. 2023 cs

Implementace a administrace Cisco řešení

CCNA

Tento autorizovaný pětidenní kurz poskytne zájemci dovednosti a znalosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě jednoduchých IPV4 a IPv6 sítí včetně konfigurace síťových zařízení jako přepínače, směrovače a Wifi kontrolérů. Kurz CCNA nyní zahrnuje i informace z oblastí bezdrátových sítí, SD-WAN, DNA Centra a o bezpečnostních rizicích.

21. 8. 2023 - 25. 8. 2023 cs
37 000 Kč
29 600 Kč Přidat do košíku
16. 10. 2023 - 20. 10. 2023 cs
37 000 Kč Přidat do košíku
11. 12. 2023 - 15. 12. 2023 cs
37 000 Kč Přidat do košíku

Nasazení a správa firemních sítí

ENCOR

Tento autorizovaný pětidenní kurz je zaměřen na získání dovedností důležitých pro síťové administrátory, síťovou podporu a techniky help-desk. Věnuje se klíčovým znalostem a dovednostem pro úspěšné nasazování, nastavování, operativu a troubleshooting firemních sítí. Pomůže v porozumění a nasazení bezpečnostních principů ve firemních sítích a věnuje se otázkám softwarově definovaných přístupových a WAN sítí (SD-Access a SD-WAN) a také automatizaci a programovatelnosti sítí.

24. 7. 2023 - 28. 7. 2023 cs
55 000 Kč
44 000 Kč Přidat do košíku
18. 9. 2023 - 22. 9. 2023 cs
55 000 Kč Přidat do košíku
20. 11. 2023 - 24. 11. 2023 cs
55 000 Kč Přidat do košíku

Implementace pokročilého směrování ve firemních sítích

ENARSI

Tento autorizovaný pětidenní kurz je náhradou a rozšířením původního kurzu ROUTE. Je zaměřen na získání znalostí potřebných na instalaci, konfiguraci, správu a odstraňování chyb ve firemních směrovaných sítích. Slouží také jako příprava na zkoušku Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI), která je součástí CCNP Enterprise certifikace.

19. 6. 2023 - 23. 6. 2023 cs
55 000 Kč Přidat do košíku
14. 8. 2023 - 18. 8. 2023 cs
55 000 Kč
44 000 Kč Přidat do košíku
6. 11. 2023 - 10. 11. 2023 cs
55 000 Kč Přidat do košíku

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.