Business Intelligence

PDF ke stažení

Základy jazyka R

R-jazyk

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače se základy jazyka R. Jeho obsahem je naučit se základní vlastnosti jazyka R, datové typy, proměnné, základní konstrukce, objekty, výjimky, psát skripty, využívat balíčky a moduly.

7. 2. 2022 - 8. 2. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
19. 4. 2022 - 20. 4. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
20. 6. 2022 - 21. 6. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku

Analýza dat pomocí jazyka R

R-jazyk 2

Dvoudenní kurz si klade za cíl seznámit studenty s možnostmi práce s daty, provádět datové transformace, analýzy a vizualizace pomocí jazyka R. Jeho obsahem je také naučit se používat balíčky a moduly pro práci s daty a vizualizacemi.

9. 2. 2022 - 10. 2. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
21. 4. 2022 - 22. 4. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
22. 6. 2022 - 23. 6. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku

Základy Microsoft Azure AI

AI-900

Kurz Základy Microsoft Azure AI je zaměřen na úvod do AI a služeb, které mohou posluchači použít k tvorbě AI řešení.
V rámci kurzu se studenti seznámí s koncepty umělé inteligence (AI) a službami Microsoft Azure, které se používají pro tvorbu AI řešení. Kurz si neklade za cíl učinit z posluchačů odborníky v oblasti data science nebo vývoje softwaru, je spíše orientován na získání všeobecného přehledu v oblasti AI a schopnosti orientace v Azure službách, které tuto oblast podporují.

14. 2. 2022 - 14. 2. 2022 cs
11. 4. 2022 - 11. 4. 2022 cs
20. 6. 2022 - 20. 6. 2022 cs

Návrh a implementace řešení Azure AI

AI-102

Tento čtyřdenní kurz je zaměřený na vývojáře softwaru, kteří chtějí budovat AI řešení s využitím kognitivních služeb, kognitivního hledání a Microsoft Bot Frameworku. Kurz používá C# a Python jako programovací jazyky.

15. 2. 2022 - 18. 2. 2022 cs
29 600 Kč Přidat do košíku
19. 4. 2022 - 22. 4. 2022 cs
29 600 Kč Přidat do košíku
21. 6. 2022 - 24. 6. 2022 cs
29 600 Kč Přidat do košíku

Migrace SQL dat do prostředí Azure

DP-050

V tomto kurzu se studenti naučí, jak provést modernizace datové platformy a jak je vhodná pro dané firemní požadavky. Studenti se také naučí, jak migrovat na tři cílové platformy založené na SQL datech: Azure Virtual Machines, Azure SQL Databases, Azure SQL Database Managed Instance. Studenti se dále seznámí s výhodami a omezeními každé cílové platformy, jak je lze použít ke splnění obchodních i technických požadavků na modernizaci SQL dat a naučí se používat dostupné nástroje pro migraci.

2. 2. 2022 - 3. 2. 2022 cs
15 500 Kč Přidat do košíku
13. 4. 2022 - 14. 4. 2022 cs
15 500 Kč Přidat do košíku
7. 6. 2022 - 8. 6. 2022 cs
15 500 Kč Přidat do košíku

Migrace NoSQL dat do Azure Cosmos DB

DP-060

V kurzu se studenti naučí pracovat s Cosmos DB a jak migrovat MongoDB a Cassandra DB data do Cosmos DB.

4. 2. 2022 - 4. 2. 2022 cs
25. 4. 2022 - 25. 4. 2022 cs
9. 6. 2022 - 9. 6. 2022 cs

Migrace Open Source dat do prostředí Azure

DP-070

V kurzu se studenti naučí používat Azure SQL Database, postup pro migraci Open Source dat z MySQL a PostgreSQL databází do Azure SQL Database.

14. 2. 2022 - 14. 2. 2022 cs
26. 4. 2022 - 26. 4. 2022 cs
10. 6. 2022 - 10. 6. 2022 cs

Analýza dat pomocí SQL Server reportovacích služeb

DB-REPORTS

Tento 4-denní kurz provede studenty tvorbou a správou reportů reportovacích služeb v produktu Microsoft SQL Server. Kurz je zaměřen na nástroje pro vývoj reportů reportovacích služeb, jejich správu a implementaci self-service BI.

15. 2. 2022 - 18. 2. 2022 cs
23 600 Kč Přidat do košíku
4. 4. 2022 - 7. 4. 2022 cs
23 600 Kč Přidat do košíku
27. 6. 2022 - 30. 6. 2022 cs
23 600 Kč Přidat do košíku

Analýza dat pomocí Microsoft Power BI

DA-100

Tento čtyřdenní kurz se zabývá metodami a postupy, které jsou v souladu s obchodními a technickými požadavky na modelování, vizualizaci a analýzu dat pomocí Power BI. Kurz také ukáže, jak přistupovat k datům a zpracovávat je z celé řady zdrojů dat, včetně relačních i nerelačních dat. Tento kurz se také zabývá, jak implementovat správné bezpečnostní standardy a politiky napříč spektrem Power BI, včetně datových sad a skupin. Kurz se bude také zabývat, jak spravovat a implementovat reporty a dashboardy pro sdílení a distribuci obsahu, jak vytvářet stránkované sestavy v rámci služby Power BI a publikovat je do pracovního prostoru do Power BI.

28. 3. 2022 - 31. 3. 2022 cs
29 100 Kč Přidat do košíku
23. 5. 2022 - 26. 5. 2022 cs
29 100 Kč Přidat do košíku

Microsoft Power BI Desktop

PowerBI

Tento 3-denní kurz naučí uživatele používat Microsoft Power BI, provádět analýzu dat a reporting pomocí nástroje Power BI Desktop. Součástí kurzu je import a transformace dat, tvorba a úprava datového modelu, využití jazyka DAX pro výpočty, tvorba vizualizací a publikace výsledků. V kurzu se využívá nástroj Power BI Desktop, služba PowerBI.com a Power BI Report Server.

23. 2. 2022 - 25. 2. 2022 cs
17 700 Kč Přidat do košíku
27. 4. 2022 - 29. 4. 2022 cs
17 700 Kč Přidat do košíku
22. 6. 2022 - 24. 6. 2022 cs
17 700 Kč Přidat do košíku

Analýza SQL dat v Microsoft Excelu

DB-EXCEL

Tento 2-denní kurz provede studenty jak provádět analýzu dat a reporting pomocí produktu MS Excel. Kurz naučí studenty vylepšit možnosti tabulek a grafů s použitím kontingenčních tabulek a grafů, Excel datového modelu a jazyka DAX.

21. 2. 2022 - 22. 2. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
25. 4. 2022 - 26. 4. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
20. 6. 2022 - 21. 6. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku

Vývoj datových modelů pomocí analytických služeb SQL Serveru

DB-ANALYSIS

Tento 3-denní kurz provede studenty tvorbou a správou datových modelů analytických služeb pomocí Microsoft SQL Serveru. Studenti se naučí tvořit multidimenzionální a tabulární datové modely, tvořit kostky, dimenze, měřítka, skupiny měřítek a naučí se používat jazyky MDX a DAX.

21. 2. 2022 - 23. 2. 2022 cs
17 700 Kč Přidat do košíku
19. 4. 2022 - 21. 4. 2022 cs
17 700 Kč Přidat do košíku
27. 6. 2022 - 29. 6. 2022 cs
17 700 Kč Přidat do košíku

Základy jazyka Python

Python1

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače se základy jazyka Python. Jeho obsahem je naučit se základní vlastnosti jazyka Python, datové typy, proměnné, základní konstrukce, výjimky, psát skripty, OOP, využívat balíčky a moduly.

21. 3. 2022 - 23. 3. 2022 cs
15 600 Kč Přidat do košíku
10. 5. 2022 - 12. 5. 2022 cs
15 600 Kč Přidat do košíku

Analýza dat pomocí jazyka Python

Python2

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi práce s daty, provádět transformace, analýzu a vizualizace dat v jazyce Python. Jeho obsahem je naučit se využívat balíčky a moduly pro práci s daty. Zaměřen je především na knihovnu Pandas a její možnosti v oblasti zpracování a publikace dat.

1. 2. 2022 - 3. 2. 2022 cs
15 600 Kč Přidat do košíku
5. 4. 2022 - 7. 4. 2022 cs
15 600 Kč Přidat do košíku
24. 5. 2022 - 26. 5. 2022 cs
15 600 Kč Přidat do košíku

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.