Windows Server

PDF ke stažení

Administrace Windows Server 2016/2019

MServer-A

Úvodní pětidenní kurz do správy Windows Server 2016/2019 je určený pro začínající administrátory nebo IT profesionály, kteří se chtějí seznámit se správou tohoto systému. Kurz obsahuje přehled nejdůležitějších nastavení, které administrátor běžně provádí, a součástí jsou také názorná cvičení, kde si posluchač procvičí probíraná témata. Součástí školení je instalace serveru, seznámení s principy a instalací Active Directory, správa objektů, základní síťové služby, souborové a tiskové služby a také zabezpečení Windows Serveru 2016/2019.

18. 7. 2022 - 22. 7. 2022 cs
27 500 Kč
22 000 Kč Přidat do košíku
5. 9. 2022 - 9. 9. 2022 cs
27 500 Kč Přidat do košíku
31. 10. 2022 - 4. 11. 2022 cs
27 500 Kč Přidat do košíku
5. 12. 2022 - 9. 12. 2022 cs
27 500 Kč Přidat do košíku

Nasazení a pokročilá správa souborových serverů, úložišť a vysoké dostupnosti ve Windows Server 2016/2019

MServer-F-HA

Kurz je určen pro zájemce o technologie vysoké dostupnosti a o využití Windows Serveru v roli úložiště dat. Svým obsahem navazuje na kurz MServerA, který rozšiřuje o zmíněnou oblast. Probírané technologie jsou Failover Cluster i Network Load Balancing. Z úložných technologií se kurz věnuje roli iSCSI, datové deduplikaci i řešení vzdálených poboček. Dalším tématem jsou technologie Storage Replica a Storage Space Direct.

6. 6. 2022 - 7. 6. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
20. 6. 2022 - 21. 6. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
3. 8. 2022 - 4. 8. 2022 cs
11 800 Kč
9 440 Kč Přidat do košíku
21. 9. 2022 - 22. 9. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
14. 11. 2022 - 15. 11. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku

Pokročilá správa Active Directory ve Windows Server 2016/2019

MServer-AD

Třídenní kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě služby Active Directory (AD DS) a jejích služeb v prostředí operačního systému Microsoft Windows Server 2016/2019. Kurz se také zabývá replikacemi databáze AD, implemantací Group Policy, zálohováním a obnovou v Active Directory.

14. 6. 2022 - 16. 6. 2022 cs
17 700 Kč Přidat do košíku
9. 8. 2022 - 11. 8. 2022 cs
17 700 Kč
14 160 Kč Přidat do košíku
4. 10. 2022 - 6. 10. 2022 cs
17 700 Kč Přidat do košíku
29. 11. 2022 - 1. 12. 2022 cs
17 700 Kč Přidat do košíku

Automatizované nasazení stanic a serverů pro malé a střední podniky a organizace

MServer-D

Kurz je určen pro administrátory, kteří řeší problematiku nasazení zejména stanic s opreračním systémem Windows v prostředí menších a středních firem, kde nemají k dispozici komplexní systémy nasazení a správy stanic. Proto se tématikou zabývá od nejjednodušších možností automatizace až po ty vyšší, k čemu využívá nástroje, které jsou buď součástí operačních systémů, případně volně dostupné od výrobce.

8. 6. 2022 - 9. 6. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
8. 8. 2022 - 9. 8. 2022 cs
11 800 Kč
9 440 Kč Přidat do košíku
26. 9. 2022 - 27. 9. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
23. 11. 2022 - 24. 11. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku

Nasazení a pokročilá správa Windows Server Hyper-V

MHyper-V

Dvoudenní kurz je zaměřený na implementaci a správu technologie Hyper-V v nejnovější verzi. Kurz je primárně určen administrátorům Windows Serverů, kteří plánují nasadit nebo již provozují technologii Hyper-V.

22. 6. 2022 - 23. 6. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
10. 8. 2022 - 11. 8. 2022 cs
11 800 Kč
9 440 Kč Přidat do košíku
29. 9. 2022 - 30. 9. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
28. 11. 2022 - 29. 11. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku

Pokročilá síťová infrastruktura ve Windows Server 2016/2019

MServer-S

Dvoudenní kurz, který navazuje na základní kurz MServer-A, rozšiřuje znalosti o další oblasti a technologie z prostředí sítí ve spojení s Windows Serverem. Zabývá se jak přímo síťovými technologiemi, tak i nástroji pro jejich správu.

1. 8. 2022 - 2. 8. 2022 cs
11 800 Kč
9 440 Kč Přidat do košíku
19. 9. 2022 - 20. 9. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku
21. 11. 2022 - 22. 11. 2022 cs
11 800 Kč Přidat do košíku

Implementace sítí v prostředí Microsoft Azure

AZ-700

Tento kurz je určen zájemcům, kteří navrhují, nasazují a spravují síťová řešení a služby v prostředí Microsoft Azure. Probíraná témata zahrnují jak vlastní infrastrukturu síťových služeb, tak i aplikační využití.

9. 8. 2022 - 11. 8. 2022 cs
22 400 Kč
17 920 Kč Přidat do košíku
4. 10. 2022 - 6. 10. 2022 cs
22 400 Kč Přidat do košíku
29. 11. 2022 - 1. 12. 2022 cs
22 400 Kč Přidat do košíku

Administrace Windows Server hybridního prostředí

AZ-800

Čtyřdenní kurz je určen pro správce, kteří potřebují spravovat základní služby Windows Serveru a to nejen v on-premise prostředí, ale i v cloudu a případně spravovat jejich vzájemé spojení a spolupráci. Mezi probíraná témata patří správa identit, úložišť, virtualizace a problematika sítí. Rovněž je přípravou na zkoušku AZ-800.

13. 6. 2022 - 16. 6. 2022 cs
29 500 Kč Přidat do košíku
12. 7. 2022 - 15. 7. 2022 cs
29 500 Kč
23 600 Kč Přidat do košíku
19. 9. 2022 - 22. 9. 2022 cs
29 500 Kč Přidat do košíku
7. 11. 2022 - 10. 11. 2022 cs
29 500 Kč Přidat do košíku

Pokročilá administrace Windows Server hybridního prostředí

AZ-801

Kurz navazuje na AZ-800 a rozšiřuje oblast znalostí zejména o bezpečnost, vysokou dostupnost a monitorování. Nedílnou součástí jsou i scénáře migrace řady služeb do prostředí cloudu. Další oblastí je zotavení se z havárie jak v prostředí on-premise, tak i v prostředích hybridních. Kurz posluchače seznamuje s řadou technologií zahrnující např. Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity atp.

27. 6. 2022 - 30. 6. 2022 cs
29 500 Kč Přidat do košíku
25. 7. 2022 - 28. 7. 2022 cs
29 500 Kč
23 600 Kč Přidat do košíku
3. 10. 2022 - 6. 10. 2022 cs
29 500 Kč Přidat do košíku
28. 11. 2022 - 1. 12. 2022 cs
29 500 Kč Přidat do košíku

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.