Azure

PDF ke stažení

Základy Microsoft Azure

AZ-900

Kurz je určen pro začátečníky v prostředí cloudové služby Microsoft Azure. Jako úvodní kurz posluchače seznámí s koncepty, názvoslovím a základy práce v tomto prostředí. Vhodný je nejen pro správce, ale i pro pracovníky, kteří mají mít obecný prehled o této službě, nebo obecněji o konceptu cloudu.

3. 3. 2022 - 4. 3. 2022 cs
15 500 Kč Přidat do košíku
25. 4. 2022 - 26. 4. 2022 cs
15 500 Kč Přidat do košíku
20. 6. 2022 - 21. 6. 2022 cs
15 500 Kč Přidat do košíku

Nasazení a administrace prostředí Microsoft Azure

AZ-104

Tento kurz je určen pro IT profesionály, kteří spravují předplatné služby Azure, zabezečují identity, spravují infrastrukturu, virtuální sítě, propojení sítí, nasazení virtuálnísch strojů, nebo služeb a v neposlední řadě i zálohují data. Je rovněž určen pro zájemce o zkoušku AZ-104.

14. 3. 2022 - 17. 3. 2022 cs
29 500 Kč Přidat do košíku
2. 5. 2022 - 5. 5. 2022 cs
29 500 Kč Přidat do košíku

Konfigurace a správa Windows Virtual Desktop v prostředí Microsoft Azure

AZ-140

Tento kurz naučí administrátory Azure jak plánovat, doručovat a spravovat prostředí virtuálních počítačů a vzdálené aplikace pro jakékoli zařízení v Azure. Studenti se naučí pomocí kombinace demonstrací a praktických cvičení nasazovat prostředí a aplikace pro virtuální počítače na Windows Virtual Desktop a jejich optimalizaci pro běh ve virtuálních prostředích s více relacemi. 

7. 2. 2022 - 10. 2. 2022 cs
28 200 Kč Přidat do košíku
21. 3. 2022 - 24. 3. 2022 cs
28 200 Kč Přidat do košíku
9. 5. 2022 - 12. 5. 2022 cs
28 200 Kč Přidat do košíku

Návrh řešení infrastruktury v Microsoft Azure

AZ-305

Tento kurz naučí architekty prostředí Azure, jak navrhovat řešení infrastruktury. Témata kurzu pokrývají řízení, výpočty, architekturu aplikací, úložiště, integraci dat, autentizaci, sítě, kontinuitu podnikání a migrace. Kurz kombinuje přednášku s případovými studiemi k demonstraci základních principů architektonického designu.

1. 3. 2022 - 4. 3. 2022 cs
28 200 Kč Přidat do košíku
16. 5. 2022 - 19. 5. 2022 cs
28 200 Kč Přidat do košíku

Návrh a implementace řešení Microsoft DevOps

AZ-400

Tento pětidenní kurz poskytuje znalosti a dovednosti pro návrh a implementaci procesů a postupů DevOps. Studenti se naučí, jak plánovat DevOps, používat řízení zdrojů, škálovat Git pro podnik, konsolidovat artefakty, navrhovat strategii správy závislostí, spravovat tajemství, implementovat kontinuální integraci, implementovat strategii sestavování kontejnerů, navrhovat strategii vydání, nastavovat verzi pracovní tok správy, implementovat vzor nasazení a optimalizovat mechanismy zpětné vazby.

21. 2. 2022 - 25. 2. 2022 cs
36 700 Kč Přidat do košíku
4. 4. 2022 - 8. 4. 2022 cs
36 700 Kč Přidat do košíku
6. 6. 2022 - 10. 6. 2022 cs
36 700 Kč Přidat do košíku

Bezpečnost v prostředí Microsoft Azure

AZ-500

V tomto kurzu studenti získají znalosti a dovednosti potřebné k implementaci bezpečnosti, udržování zabezpečení, identifikaci a nápravu zranitelností pomocí různých bezpečnostních nástrojů. Kurz zahrnuje skriptování a automatizaci, virtualizaci a cloudovou architekturu N-tier.

14. 2. 2022 - 17. 2. 2022 cs
29 300 Kč Přidat do košíku
28. 3. 2022 - 31. 3. 2022 cs
29 300 Kč Přidat do košíku
16. 5. 2022 - 19. 5. 2022 cs
29 300 Kč Přidat do košíku

Konfigurace a správa hybridního cloudu pomocí Microsoft Azure Stack Hub

AZ-600

Tento kurz naučí správce Azure a operátory Azure Stack Hub jak plánovat, připravovat, nasazovat, aktualizovat a udržovat infrastrukturu Azure Stack Hub. Kapitola zahrnují nasazení Azure Stack Hub, správu Azure Stack Hub Marketplace, nabídku poskytovatelů služeb App Services a Event Hub, správu registrace Azure Stack Hub a údržbu stavu systému. 

14. 2. 2022 - 17. 2. 2022 cs
29 100 Kč Přidat do košíku
28. 3. 2022 - 31. 3. 2022 cs
29 100 Kč Přidat do košíku
16. 5. 2022 - 19. 5. 2022 cs
29 100 Kč Přidat do košíku

Implementace sítí v prostředí Microsoft Azure

AZ-700

Tento kurz je určen zájemcům, kteří navrhují, nasazují a spravují síťová řešení a služby v prostředí Microsoft Azure. Probíraná témata zahrnují jak vlastní infrastrukturu síťových služeb, tak i aplikační využití.

1. 3. 2022 - 3. 3. 2022 cs
22 400 Kč Přidat do košíku
10. 5. 2022 - 12. 5. 2022 cs
22 400 Kč Přidat do košíku

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.