Azure

PDF ke stažení

Základy Microsoft Azure

AZ-900

Kurz je určen pro začátečníky v prostředí cloudové služby Microsoft Azure. Jako úvodní kurz posluchače seznámí s koncepty, názvoslovím a základy práce v tomto prostředí. Vhodný je nejen pro správce, ale i pro pracovníky, kteří mají mít obecný prehled o této službě, nebo obecněji o konceptu cloudu.

31. 7. 2024 - 31. 7. 2024 cs
2. 9. 2024 - 2. 9. 2024 cs
4. 10. 2024 - 4. 10. 2024 cs
5. 12. 2024 - 5. 12. 2024 cs

Nasazení a administrace prostředí Microsoft Azure

AZ-104

Tento kurz je určen pro IT profesionály, kteří spravují předplatné služby Azure, zabezečují identity, spravují infrastrukturu, virtuální sítě, propojení sítí, nasazení virtuálnísch strojů, nebo služeb a v neposlední řadě i zálohují data. Je rovněž určen pro zájemce o zkoušku AZ-104.

13. 8. 2024 - 16. 8. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku
9. 9. 2024 - 12. 9. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku
8. 10. 2024 - 11. 10. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku
10. 12. 2024 - 13. 12. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku

Bezpečnost v prostředí Microsoft Azure

AZ-500

Kurz je zaměřen na bezpečnost v prostředí MS Azure, pokrývá všechna základní témata, jako je implementace bezpečnosti, správa bezpečnostních politik a identit. Nebude vynechána problematika zranitelností.) Hlavní témata ochrany jsou identity, přístupy, platforma Azure, data v Azure a bezpečnostní operace. Kurz pokrývá certifikaci Microsoft AZ-500. 

21. 10. 2024 - 24. 10. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku

Administrace Windows Server hybridního prostředí

AZ-800

Čtyřdenní kurz je určen pro správce, kteří potřebují spravovat základní služby Windows Serveru a to nejen v on-premise prostředí, ale i v cloudu a případně spravovat jejich vzájemé spojení a spolupráci. Mezi probíraná témata patří správa identit, úložišť, virtualizace a problematika sítí. Rovněž je přípravou na zkoušku AZ-800.

12. 8. 2024 - 15. 8. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku
12. 11. 2024 - 15. 11. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku

Pokročilá administrace Windows Server hybridního prostředí

AZ-801

Kurz navazuje na AZ-800 a rozšiřuje oblast znalostí zejména o bezpečnost, vysokou dostupnost a monitorování. Nedílnou součástí jsou i scénáře migrace řady služeb do prostředí cloudu. Další oblastí je zotavení se z havárie jak v prostředí on-premise, tak i v prostředích hybridních. Kurz posluchače seznamuje s řadou technologií zahrnující např. Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity atp.

17. 9. 2024 - 20. 9. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku
19. 11. 2024 - 22. 11. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.