Azure

PDF ke stažení

Základy Microsoft Azure

AZ-900

Kurz je určen pro začátečníky v prostředí cloudové služby Microsoft Azure. Jako úvodní kurz posluchače seznámí s koncepty, názvoslovím a základy práce v tomto prostředí. Vhodný je nejen pro správce, ale i pro pracovníky, kteří mají mít obecný prehled o této službě, nebo obecněji o konceptu cloudu.

8. 4. 2024 - 8. 4. 2024 cs
17. 6. 2024 - 17. 6. 2024 cs

Nasazení a administrace prostředí Microsoft Azure

AZ-104

Tento kurz je určen pro IT profesionály, kteří spravují předplatné služby Azure, zabezečují identity, spravují infrastrukturu, virtuální sítě, propojení sítí, nasazení virtuálnísch strojů, nebo služeb a v neposlední řadě i zálohují data. Je rovněž určen pro zájemce o zkoušku AZ-104.

9. 4. 2024 - 12. 4. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku
18. 6. 2024 - 21. 6. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku

Administrace Windows Server hybridního prostředí

AZ-800

Čtyřdenní kurz je určen pro správce, kteří potřebují spravovat základní služby Windows Serveru a to nejen v on-premise prostředí, ale i v cloudu a případně spravovat jejich vzájemé spojení a spolupráci. Mezi probíraná témata patří správa identit, úložišť, virtualizace a problematika sítí. Rovněž je přípravou na zkoušku AZ-800.

15. 4. 2024 - 18. 4. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku
3. 6. 2024 - 6. 6. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku

Pokročilá administrace Windows Server hybridního prostředí

AZ-801

Kurz navazuje na AZ-800 a rozšiřuje oblast znalostí zejména o bezpečnost, vysokou dostupnost a monitorování. Nedílnou součástí jsou i scénáře migrace řady služeb do prostředí cloudu. Další oblastí je zotavení se z havárie jak v prostředí on-premise, tak i v prostředích hybridních. Kurz posluchače seznamuje s řadou technologií zahrnující např. Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity atp.

22. 4. 2024 - 25. 4. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku
17. 6. 2024 - 20. 6. 2024 cs
29 500 Kč Přidat do košíku

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.