Sítě

PDF ke stažení

Principy počítačových sítí a TCP/IP

NET101

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

1. 8. 2022 - 2. 8. 2022 cs
9 000 Kč
7 200 Kč Přidat do košíku
3. 10. 2022 - 4. 10. 2022 cs
28. 11. 2022 - 29. 11. 2022 cs

Optimalizace přepínaných LAN sítí

NET201

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

3. 8. 2022 - 4. 8. 2022 cs
9 000 Kč
7 200 Kč Přidat do košíku
5. 10. 2022 - 6. 10. 2022 cs
30. 11. 2022 - 1. 12. 2022 cs

Směrování v IP sítích

NET202

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

22. 8. 2022 - 23. 8. 2022 cs
9 000 Kč
7 200 Kč Přidat do košíku
17. 10. 2022 - 18. 10. 2022 cs
12. 12. 2022 - 13. 12. 2022 cs

Administrace DNS

DNS

V kurzu se účastníci se seznámí s principy a funkcemi systému DNS a naučí se instalovat, konfigurovat a spravovat nejrozšířenější jmenný server BIND.

18. 8. 2022 - 18. 8. 2022 cs
3 800 Kč
3 040 Kč Přidat do košíku
13. 10. 2022 - 13. 10. 2022 cs
22. 12. 2022 - 22. 12. 2022 cs

Nasazení IPv6

NET203

Na tomto dvoudenním kurzu se účastníci dozvědí o nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6, službách v IPv6 a možnostech souběžného provozu IPv4 a IPv6. Účastníci si také prakticky vyzkouší základní nastavení IPv6. 

24. 8. 2022 - 25. 8. 2022 cs
9 000 Kč
7 200 Kč Přidat do košíku
19. 10. 2022 - 20. 10. 2022 cs
14. 12. 2022 - 15. 12. 2022 cs

Zachycení a analýza síťové komunikace

NET204

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače se zachytáváním a analýzou síťové komunikace. Účastníci budou seznámeni mimo jiné se základními síťovými protokoly (Ethernet, IP, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, SSL) s ohledem na jejich využití při zachytávání a analýze, se způsoby zachytávání dat (na koncových stanicích, přepínačích, využití ARP poisoningu atd.) a základy analýzy (wireshark atd.)

29. 8. 2022 - 30. 8. 2022 cs
9 000 Kč
7 200 Kč Přidat do košíku
24. 10. 2022 - 25. 10. 2022 cs
19. 12. 2022 - 20. 12. 2022 cs

Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji

NET301

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

31. 8. 2022 - 1. 9. 2022 cs
9 000 Kč
7 200 Kč Přidat do košíku
31. 10. 2022 - 1. 11. 2022 cs
21. 12. 2022 - 22. 12. 2022 cs

Úvod do zabezpečení datových sítí

NET302

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

18. 8. 2022 - 19. 8. 2022 cs
9 000 Kč
7 200 Kč Přidat do košíku
26. 10. 2022 - 27. 10. 2022 cs
21. 12. 2022 - 22. 12. 2022 cs

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.