DVPP

Kurzy akreditované pro školy

Akreditace MŠMT DVPP

OKsystem nabízí akreditované vzdělávací akce v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) již od listopadu 2003. Kurzy jsou akreditovány MŠMT podle pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 14980/2005-25 o vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. OKsystem na ně poskytuje školám až 25% slevy z běžného ceníku.

Vzdělávání v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) je v současnosti určeno pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, základních, středních, speciálních škol a školských zařízení zařazených v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Toto vzdělávání má nyní celkem čtyři kategorie: Z, P, S, N. Školení firmy OKsystem patří do kategorie S.

Kód Titulek Číslo jednací Datum akreditace Platnost do Cena pro školy s DPH
WIFI2 Správa Wi-Fi sítí 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 16 335 Kč
WIFI1 Základy Wi-Fi 21168/2022-2-775 5. 10. 2022 5. 10. 2025 16 335 Kč
W-TSHOOT Podpora a odstraňování potíží ve Windows stanicích v podnikovém prostředí 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 16 063 Kč
UML-Jazyk Jazyk UML 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 14 157 Kč
SWSA Zabezpečení webu pomocí Cisco Web Security Appliance 12790/2022-2-559 21. 8. 2022 21. 8. 2025 26 318 Kč
SVPN Implementace Virtuálních privátních sítí VPN 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 49 913 Kč
SQL-Jazyk 2 SQL jazyk pro pokročilé 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 10 709 Kč
SQL-Jazyk 1 Základy jazyka SQL 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 16 063 Kč
SQL-Jazyk 0 Úvod do jazyka SQL pro uživatele 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 10 709 Kč
SLE301 Pokročilá administrace SUSE Linux Enterprise Server 13055/2021-2-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 26 499 Kč
SLE201 Administrace SUSE Linux Enterprise Server 13055/2021-2-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 26 499 Kč
SISE Implementace a konfigurace Cisco Identity Services Engine 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 53 543 Kč
SESA Zabezpečení pošty pomocí Cisco Email Security Appliance 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 44 468 Kč
SEC100 Pravidla IT bezpečnosti pro zaměstnance 5698/2022-3-339 8. 6. 2022 8. 6. 2025 3 449 Kč
SEC-LIN Linux – bezpečnost a zabezpečení 21168/2022-2-775 29. 11. 2022 28. 11. 2025 9 801 Kč
SCOR Implementace a správa hlavních bezpečnostních technologií Cisco 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 49 913 Kč
SCOM System Center Operations Manager – administrace 13055/2021-2-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 26 772 Kč
SCCM System Center Configuration Manager – administrace 13055/2021-2-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 26 772 Kč
REGEX Tvorba regulárních výrazů 26909/2021-4-901 21. 12. 2021 21. 12. 2024 3 449 Kč
Python3 Využití jazyka Python pro automatizaci správy sítě 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 14 157 Kč
Python2 Analýza dat pomocí jazyka Python 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 14 157 Kč
Python1 Základy jazyka Python 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 14 157 Kč
PSS-3 Leadership 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 068 Kč
PSS-2 Time Management 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 068 Kč
PSS-1 Stakeholder Engagement 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 068 Kč
PRGSHELL Programování v shellu 21168/2022-2-775 5. 10. 2022 5. 10. 2025 9 801 Kč
PRG60 Datové modely v Entity Framework Code First 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
PRG50 ADO.NET Entity Framework – Dynamic Data 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
PRG40 Tvorba databázových aplikací pomocí ADO.NET 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
PRG30 Windows Presentation Foundation (WPF) - Databinding 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
PRG20 Windows Presentation Foundation (WPF) v MS Visual Studiu 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
PRG100 XML na platformě .NET 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 4 538 Kč
PRG10 Vývoj Windows Forms aplikací v Microsoft .NET 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
PowerShell-2 Pokročilá automatizace správy pomocí Windows PowerShell 13055/2021-2-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 10 709 Kč
PowerShell-1 Automatizace správy pomocí Windows PowerShell 13055/2021-2-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 19 965 Kč
PowerBI Microsoft Power BI Desktop 13055/2021-2-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 14 974 Kč
PL-900 Základy Microsoft Power Platform 12790/2022-2-559 21. 8. 2022 21. 8. 2025 5 899 Kč
PL-300 Analýza dat pomocí Microsoft Power BI 12790/2022-2-559 21. 8. 2022 21. 8. 2025 19 784 Kč
PKI Principy kryptografie 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 5 355 Kč
PHP2 PHP – objektové programování 34951/2021-3-104 15. 2. 2022 15. 2. 2025 7 260 Kč
PHP1 PHP – formuláře na webu 34951/2021-3-104 15. 2. 2022 15. 2. 2025 7 260 Kč
OKR294 Administrace Red Hat – Rocky Linux 3 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 20 691 Kč
OKR134 Administrace Red Hat – Rocky Linux 2 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 20 691 Kč
OKR124 Administrace Red Hat – Rocky Linux 1 13055/2021-2-545 15. 12. 2020 15. 12. 2023 20 691 Kč
NET303 Workshop Troubleshooting sítí 27666/2022-2-957 29. 11. 2022 28. 11. 2025 5 899 Kč
NET302 Úvod do zabezpečení datových sítí 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 8 168 Kč
NET301 Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 8 168 Kč
NET204 Zachycení a analýza síťové komunikace 21168/2022-2-775 5. 10. 2022 5. 10. 2025 8 168 Kč
NET203 Nasazení IPv6 21168/2022-2-775 5. 10. 2022 5. 10. 2025 8 168 Kč
NET202 Směrování v IP sítích 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 8 168 Kč
NET201 Optimalizace přepínaných LAN sítí 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 8 168 Kč
NET101 Principy počítačových sítí a TCP/IP 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 8 168 Kč
NET-LIN Linux v sítích 21168/2022-2-775 5. 10. 2022 5. 10. 2025 9 801 Kč
MWORDZ Microsoft Word – Základní kurz 5698/2022-3-339 8. 6. 2022 8. 6. 2025 1 997 Kč
MWORDP Microsoft Word – Pokročilý kurz 5698/2022-3-339 8. 6. 2022 8. 6. 2025 3 993 Kč
MSSQL-HA Vysoká dostupnost v SQL Server 5698/2022-3-339 8. 6. 2022 8. 6. 2025 14 974 Kč
MSHP-ADM Plánování a administrace SharePoint Server 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 24 957 Kč
MSHP Microsoft SharePoint pro uživatele 5698/2022-3-339 8. 6. 2022 8. 6. 2025 2 904 Kč
MServer-F-HA Nasazení a pokročilá správa souborových serverů, úložišť a vysoké dostupnosti ve Windows Server 2016/2019 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 10 709 Kč
MServer-D Automatizované nasazení stanic a serverů pro malé a střední podniky a organizace 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 10 709 Kč
MServer-AD Pokročilá správa Active Directory ve Windows Server 2016/2019 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 16 063 Kč
MServer-A Administrace Windows Server 2016/2019 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 24 957 Kč
MS-900 Základy Microsoft 365 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 5 899 Kč
MS-700 Správa Microsoft Teams 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 27 951 Kč
MS-203 Nasazení platformy pro přenos zpráv v prostředí Microsoft 365 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 33 941 Kč
MS-100 Identity a služby v prostředí Microsoft 365 21168/2022-2-775 5. 10. 2022 5. 10. 2025 32 307 Kč
MPRO Microsoft Office Project – Správa projektů 5698/2022-3-339 8. 6. 2022 8. 6. 2025 6 262 Kč
MPPOINT Microsoft PowerPoint 5698/2022-3-339 29. 11. 2022 28. 11. 2025 1 997 Kč
MPKI Infrastruktura veřejných klíčů 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 16 063 Kč
MOUTL Microsoft Outlook 27666/2022-2-957 29. 11. 2022 28. 11. 2025 1 997 Kč
MO365U Microsoft Office 365 pro uživatele 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 3 449 Kč
MHyper-V Nasazení a pokročilá správa Windows Server Hyper-V 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 10 709 Kč
MEXCELZ Microsoft Excel – Základní kurz 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 1 997 Kč
MEXCELP Microsoft Excel – Pokročilý kurz 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 3 993 Kč
MD-101 Nasazení, správa a ochrana moderních desktopů 13055/2021-2-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 27 135 Kč
MD-100 Instalace, konfigurace a údržba Windows 10 a Windows 11 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 21 780 Kč
Linux Úvod do Linuxu a Unixu 5698/2022-3-339 8. 6. 2022 8. 6. 2025 9 801 Kč
JS30 Javascript pro pokročilé a Node.js 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
JS20 Programování v HTML5 pomocí JavaScript a CSS3 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 23 595 Kč
JS10 Tvorba webových aplikací pomocí frameworku React 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
Java1 Základy programování v jazyce Java 26909/2021-4-901 21. 12. 2021 21. 12. 2024 13 613 Kč
HTML HTML a CSS – webové stránky 34951/2021-3-104 15. 2. 2022 15. 2. 2025 7 260 Kč
GDPR III GDPR a zpracování osobních údajů v oblasti pracovněprávních vztahů 26909/2021-4-901 21. 12. 2021 21. 12. 2024 2 408 Kč
EXCH-ONLINE Nasazení a správa služby Exchange Online 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 10 709 Kč
EXCH-ADM Administrace Microsoft Exchange Server 2016/2019 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 24 957 Kč
ENCOR Nasazení a správa firemních sítí 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 49 913 Kč
ENARSI Implementace pokročilého směrování ve firemních sítích 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 49 913 Kč
EA-DA Modelování pomocí Enterprise Architect v procesu návrhu a analýzy SW 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 23 595 Kč
EA-D Modelování pomocí Enterprise Architect v procesu návrhu SW 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 14 157 Kč
EA-A Modelování pomocí Enterprise Architect v procesu analýzy SW 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 14 157 Kč
DP-900 Základy Microsoft Azure Data 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 7 442 Kč
DP-300 Administrace relačních databází v Microsoft Azure 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 25 410 Kč
DNS Administrace DNS 5698/2022-3-339 8. 6. 2022 8. 6. 2025 3 449 Kč
DEVCOR Vývoj aplikací s využitím Cisco Core platforem a API 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 49 913 Kč
DEVASC Vývoj aplikací a automatizačních procesů využitím Cisco Core platforem 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 49 913 Kč
DEV360 Vývoj webových služeb v ASP.NET 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 4 538 Kč
DEV350 WCF Windows Communication Services 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
DEV340 ASP.NET a IIS z pohledu vývoje aplikací 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
DEV330 MVC Bootstrap HTML5 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
DEV320 Vývoj webových aplikací pomocí ASP.NET MVC 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
DEV310 ASP.NET Web Forms a serverové ovládací prvky 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
DEV300 Vývoj ASP.NET webových aplikací 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
DEV200 Blazor 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 8 622 Kč
DEV130 ASP.NET Core gRPC 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 5 899 Kč
DEV120 Dokumentace REST API v ASP.NET Core 21168/2022-2-775 5. 10. 2022 5. 10. 2025 5 899 Kč
DEV110 Vývoj REST API v ASP.NET Core 21168/2022-1-775 5. 10. 2022 5. 10. 2025 5 899 Kč
DEV105 Vývoj aplikací v ASP.NET Core pro pokročilé 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 5 899 Kč
DEV100 Vývoj aplikací v ASP.NET Core 21168/2022-2-775 5. 10. 2022 5. 10. 2025 5 899 Kč
DB-TUNING Ladění výkonu a optimalizace SQL databází 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 19 965 Kč
DB-REPORTS Analýza dat pomocí SQL Server reportovacích služeb 13055/2021-2-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 19 965 Kč
DB-FND Úvod do databází 27666/2022-2-957 29. 11. 2022 28. 11. 2025 8 077 Kč
DB-EXCEL Analýza SQL dat v Microsoft Excelu 13055/2021-2-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 9 983 Kč
DB-DW Implementace datového skladu pomocí SQL Serveru 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 21 417 Kč
DB-DEV Vývoj SQL databází 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 24 957 Kč
DB-ANALYSIS Vývoj datových modelů pomocí analytických služeb SQL Serveru 13055/2021-2-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 16 063 Kč
DB-ADM Instalace, Administrace a údržba Microsoft SQL Serveru a databází 34800/2022-2-133 20. 3. 2023 19. 3. 2026 24 957 Kč
CLICA Nasazení Cisco Collaboration aplikací 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 49 913 Kč
CLFNDU Základy Cisco Collaboration 21168/2022-2-775 5. 10. 2022 5. 10. 2025 49 913 Kč
CLCOR Nasazení a správa Cisco Collaboration 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 49 913 Kč
CLCEI Nasazení Cisco Collaboration na hranici sítě a v cloudu 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 49 913 Kč
CCNA Implementace a administrace Cisco řešení 8351/2023-2-388 21. 3. 2023 21. 3. 2026 33 578 Kč
C60 Jazyk C# – paralelní, asynchronní a vícevláknové aplikace 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
C50 Jazyk C# – programování 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
C40 Jazyk C++ – moderní C++, STL, šablony a standardní knihovny 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
C30 Jazyk C++ – vlákna a paralelní programování v C++ 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 4 538 Kč
C20 Jazyk C++ – objektově orientované programování v C++ 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
C10 Jazyk C – programování 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
AZ-900 Základy Microsoft Azure 12790/2022-2-559 21. 8. 2022 21. 8. 2025 5 899 Kč
AZ-801 Pokročilá administrace Windows Server hybridního prostředí 5698/2022-3-339 8. 6. 2022 8. 6. 2025 26 772 Kč
AZ-800 Administrace Windows Server hybridního prostředí 5698/2022-3-339 8. 6. 2022 8. 6. 2025 26 772 Kč
AZ-104 Nasazení a administrace prostředí Microsoft Azure 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 26 772 Kč
AZ-040 Automatizace správy pomocí Windows PowerShell 26909/2021-4-901 21. 12. 2021 21. 12. 2024 32 670 Kč
A100 Agile Mind Set 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 6 534 Kč