Red Hat - Rocky Linux

PDF ke stažení

Úvod do Linuxu a Unixu

Linux

Tento dvoudenní kurz je určen pro úplné začátečníky v operačním systému Linux. Zabývá se konceptem Linuxu, popisem součástí systému, ovládáním v grafickém rozhraní, práci s nejobvyklejšími programy a nástroji a základy příkazové řádky.

24. 7. 2024 - 25. 7. 2024 cs
10 800 Kč Přidat do košíku
2. 9. 2024 - 3. 9. 2024 cs
10 800 Kč Přidat do košíku
7. 11. 2024 - 8. 11. 2024 cs
10 800 Kč Přidat do košíku

Administrace Red Hat – Rocky Linux 1

OKR124

Třídenní kurz je určen začínajícím správcům Linuxu (distribucí Red Hat, Centos, Rocky Linux, Fedora a Scientific Linux). Má za cíl poskytnout posluchačům základy potřebné pro správu systému, jde o úvodní kurz ke kurzu OKR134. Zahrnuje seznámení s historií i se současným stavem Linuxu, používání grafického prostředí a systému nápovědy. Zaměřuje se dále na správu systému, souborového systému, databáze uživatelů a skupin, přístupových práv a softwaru, používání shellu a textových editorů. Školení probíhá na distribuci Rocky Linux, která má stejné jádro jako Red Hat.

12. 8. 2024 - 14. 8. 2024 cs
22 800 Kč Přidat do košíku
16. 10. 2024 - 18. 10. 2024 cs
22 800 Kč Přidat do košíku
16. 12. 2024 - 18. 12. 2024 cs
22 800 Kč Přidat do košíku

Administrace Red Hat – Rocky Linux 2

OKR134

Třídenní kurz navazuje na kurz OKR124 – Administrace Red Hat - Rocky Linux 1 (Administering of Red Hat based operating systems I) a doplňuje účastníkovy znalosti na úroveň Enterprise administrátora. Tímto kurzem účastník uzavírá okruh témat, která se vyskytují ve zkoušce Red Hat Certified System Administrator (RHCSA). Školení probíhá na distribuci Rocky Linux, která má stejné jádro jako Red Hat.

21. 8. 2024 - 23. 8. 2024 cs
22 800 Kč Přidat do košíku
29. 10. 2024 - 31. 10. 2024 cs
22 800 Kč Přidat do košíku

Administrace Red Hat – Rocky Linux 3

OKR294

Třídenní kurz se zabývá automatizací administračních úkonů pomocí nástroje Ansible. Pokrývá oblast témat, jež jsou předmětem zkoušky vedoucí k získání certifikace Red Hat Certified System Engineer. Školení probíhá na distribuci Rocky Linux, která má stejné jádro jako Red Hat.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Programování v shellu

PRGSHELL

Tento dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi skriptování v shellu. Jeho obsahem je popis konstrukcí, ze kterých se skripty skládají, popis používaných technik a rešení běžných úloh.

5. 9. 2024 - 6. 9. 2024 cs
10 800 Kč Přidat do košíku
11. 11. 2024 - 12. 11. 2024 cs
10 800 Kč Přidat do košíku

Linux v sítích

NET-LIN

Dvoudenní kurz seznámí posluchače se správou a administrací TCP/IP sítí v prostředí Linuxu. Účastníci budou seznámeni s nastavením Linuxu v režimu klienta včetně systému DNS a firewallových služeb. Dále s nastavením SSH  přístupu a pokročilejších konfigurací jako např. bridging, bonding NAT a další.

29. 7. 2024 - 30. 7. 2024 cs
10 800 Kč Přidat do košíku
9. 9. 2024 - 10. 9. 2024 cs
10 800 Kč Přidat do košíku
14. 11. 2024 - 15. 11. 2024 cs
10 800 Kč Přidat do košíku

Linux – bezpečnost a zabezpečení

SEC-LIN

Tento dvoudenní kurz je zaměřen na různé aspekty bezpečnosti Linuxu a zabezpečení komunikace s ním. Zabývá se šifrováním dat na discích, zabezpečením služeb, zabezpečením síťové komunikace a kontrolou integrity systému.

19. 9. 2024 - 20. 9. 2024 cs
10 800 Kč Přidat do košíku
21. 11. 2024 - 22. 11. 2024 cs
10 800 Kč Přidat do košíku

Principy počítačových sítí a TCP/IP

NET101

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

27. 6. 2024 - 28. 6. 2024 cs
9. 9. 2024 - 10. 9. 2024 cs
11. 11. 2024 - 12. 11. 2024 cs

Optimalizace přepínaných LAN sítí

NET201

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

11. 9. 2024 - 12. 9. 2024 cs
13. 11. 2024 - 14. 11. 2024 cs

Směrování v IP sítích

NET202

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

30. 9. 2024 - 1. 10. 2024 cs
4. 11. 2024 - 5. 11. 2024 cs

Administrace DNS

DNS

V kurzu se účastníci se seznámí s principy a funkcemi systému DNS a naučí se instalovat, konfigurovat a spravovat nejrozšířenější jmenný server BIND.

13. 9. 2024 - 13. 9. 2024 cs
15. 11. 2024 - 15. 11. 2024 cs

Nasazení IPv6

NET203

Na tomto dvoudenním kurzu se účastníci dozvědí o nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6, službách v IPv6 a možnostech souběžného provozu IPv4 a IPv6. Účastníci si také prakticky vyzkouší základní nastavení IPv6. 

9. 8. 2024 - 9. 8. 2024 cs
9 000 Kč
6 500 Kč Přidat do košíku
2. 9. 2024 - 3. 9. 2024 cs
2. 10. 2024 - 3. 10. 2024 cs
6. 11. 2024 - 7. 11. 2024 cs

Principy kryptografie

PKI

Kurz seznamuje s kryptografickými pojmy a technikami využívanými v informačních technologiích. V kurzu účastník získá teoretickou základnu pro využití kryptografie v praxi. 

26. 6. 2024 - 26. 6. 2024 cs
19. 9. 2024 - 19. 9. 2024 cs
13. 11. 2024 - 13. 11. 2024 cs

Zachycení a analýza síťové komunikace

NET204

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače se zachytáváním a analýzou síťové komunikace. Účastníci budou seznámeni mimo jiné se základními síťovými protokoly (Ethernet, IP, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, SSL) s ohledem na jejich využití při zachytávání a analýze, se způsoby zachytávání dat (na koncových stanicích, přepínačích, využití ARP poisoningu atd.) a základy analýzy (wireshark atd.)

16. 9. 2024 - 17. 9. 2024 cs
25. 11. 2024 - 26. 11. 2024 cs

Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji

NET301

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Na kurzu se účastníci seznámí s metodami, principy a postupy řešení síťových problémů. Teoretický výklad je doplněn o praktické ukázky, případně cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

7. 8. 2024 - 8. 8. 2024 cs
21. 10. 2024 - 22. 10. 2024 cs
2. 12. 2024 - 3. 12. 2024 cs

Úvod do zabezpečení datových sítí

NET302

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

24. 10. 2024 - 25. 10. 2024 cs
5. 12. 2024 - 6. 12. 2024 cs

Workshop Troubleshooting sítí

NET303

Tento jednodenní workshop je složen z úloh, na kterých si účastník vyzkouší své schopnosti hledání a odstraňování problémů v počítačových sítích. V průběhu workshopu bude účastník prakticky řešit problémy s koncovým klientem počítačové sítě, problémy s nastavením switchů, problémy s nastavením směrování v síti a problémy s filtrováním provozu. Součástí workshopu může být i diskuse nad použitou metodou identifikace problému a jeho odstranění. Od účastníka workshopu se očekává znalost prostředí Windows a zařízení Cisco (switche, routery) jakož i protokolů a funkcionalit používaných v počítačových sítích.

23. 10. 2024 - 23. 10. 2024 cs
4. 12. 2024 - 4. 12. 2024 cs

OKsystem has no affiliation with Red Hat, Inc. The RED HAT trademark is used for identification purposes only and is not Intended to indicate affiliation with or approval by Red Hat, Inc.

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.