SUSE Linux Enterprise Server

PDF ke stažení

Úvod do Linuxu a Unixu

Linux

Tento dvoudenní kurz je určen pro úplné začátečníky v operačním systému Linux. Zabývá se konceptem Linuxu, popisem součástí systému, ovládáním v grafickém rozhraní, práci s nejobvyklejšími programy a nástroji a základy příkazové řádky.

4. 10. 2023 - 5. 10. 2023 cs
10 800 Kč Přidat do košíku
12. 12. 2023 - 13. 12. 2023 cs
10 800 Kč Přidat do košíku

Administrace SUSE Linux Enterprise Server

SLE201

Čtyřdenní kurz je určen začínajícím správcům Linuxu. Má za cíl poskytnout posluchačům základy potřebné pro správu systému. Zahrnuje seznámení s historií i se současným stavem Linuxu, používání grafického prostředí a systému nápovědy. Zaměřuje se dále na správu systému YaSTem, souborový systém, databázi uživatelů a skupin, přístupová práva a software, používání shellu, textových editorů a na základní konfiguraci síťového připojení.

9. 10. 2023 - 12. 10. 2023 cs
29 200 Kč Přidat do košíku
4. 12. 2023 - 7. 12. 2023 cs
29 200 Kč Přidat do košíku

Pokročilá administrace SUSE Linux Enterprise Server

SLE301

Tento čtyřdenní kurz navazuje na kurz SLE201 - Administrace SUSE Linux Enterprise Server a pokračuje pokročilou administrací SLESu. Kurz se zabývá pokročilými aspekty administrace SLESu - certifikačními autoritami, tvorbou RPM balíčků, konfiguračním správcem SALT a samozřejmě také obecnými znalostmi, jakými jsou skriptování v bashi, správa identit a nastavování síťových služeb.

23. 10. 2023 - 26. 10. 2023 cs
29 200 Kč Přidat do košíku

Nasazení SUSE Linux Enterprise Server 15

SLE211

Tento kurz ukazuje aktuální technologie pro nasazení OS SLES na fyzický hardware, ve virtuálních prostředích a veřejných cloudech. Účastníci si vyzkouší různé způsoby instalace od nejjednodušších, přes automatizovovnou instalaci pomocí AutoYAST až po vytváření obrazů OS pomocí KIWI.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Programování v shellu

PRGSHELL

Tento dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi skriptování v shellu. Jeho obsahem je popis konstrukcí, ze kterých se skripty skládají, popis používaných technik a rešení běžných úloh.

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023 cs
10 800 Kč Přidat do košíku

Linux v sítích

NET-LIN

Dvoudenní kurz seznámí posluchače se správou a administrací TCP/IP sítí v prostředí Linuxu. Účastníci budou seznámeni s nastavením Linuxu v režimu klienta včetně systému DNS a firewallových služeb. Dále s nastavením SSH  přístupu a pokročilejších konfigurací jako např. bridging, bonding NAT a další.

13. 11. 2023 - 14. 11. 2023 cs
10 800 Kč Přidat do košíku
15. 11. 2023 - 16. 11. 2023 cs
10 800 Kč Přidat do košíku

Linux – bezpečnost a zabezpečení

SEC-LIN

Tento dvoudenní kurz je zaměřen na různé aspekty bezpečnosti Linuxu a zabezpečení komunikace s ním. Zabývá se šifrováním dat na discích, zabezpečením služeb, zabezpečením síťové komunikace a kontrolou integrity systému.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

SUSE Linux Enterprise High Availability Operations

SLE221

Tento dvoudenní kurz se zabývá správou a použitím SUSE Linux Enterprise High Availability klastru po jeho nasazení. Pokrývá témata správy komponent klastru, monitorování a řešení problémů, zálohování a obnovy záloh, a aktualizaci klastru.

27. 11. 2023 - 28. 11. 2023 cs
14 600 Kč Přidat do košíku

Nasazení a administrace SUSE Linux Enterprise High Availability

SLE321

Tento třídenní kurz se zabývá nasazením a správou SUSE Linux Enterprise High Availability 15. Součástí je seznámení s vlastnostmi produktu, naplánování lokálního i cloudového nasazení. Dále se pak zabývá vlastním nasazením, konfigurací komponent, otestováním a správou klastru. 

29. 11. 2023 - 1. 12. 2023 cs
21 900 Kč Přidat do košíku

Principy počítačových sítí a TCP/IP

NET101

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

23. 10. 2023 - 24. 10. 2023 cs
20. 11. 2023 - 21. 11. 2023 cs

Optimalizace přepínaných LAN sítí

NET201

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

9. 10. 2023 - 10. 10. 2023 cs
27. 11. 2023 - 28. 11. 2023 cs

Směrování v IP sítích

NET202

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

29. 11. 2023 - 30. 11. 2023 cs

Administrace DNS

DNS

V kurzu se účastníci se seznámí s principy a funkcemi systému DNS a naučí se instalovat, konfigurovat a spravovat nejrozšířenější jmenný server BIND.

24. 11. 2023 - 24. 11. 2023 cs

Nasazení IPv6

NET203

Na tomto dvoudenním kurzu se účastníci dozvědí o nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6, službách v IPv6 a možnostech souběžného provozu IPv4 a IPv6. Účastníci si také prakticky vyzkouší základní nastavení IPv6. 

13. 11. 2023 - 14. 11. 2023 cs

Principy kryptografie

PKI

Kurz seznamuje s kryptografickými pojmy a technikami využívanými v informačních technologiích. V kurzu účastník získá teoretickou základnu pro využití kryptografie v praxi. 

27. 10. 2023 - 27. 10. 2023 cs
4. 12. 2023 - 4. 12. 2023 cs

Zachycení a analýza síťové komunikace

NET204

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače se zachytáváním a analýzou síťové komunikace. Účastníci budou seznámeni mimo jiné se základními síťovými protokoly (Ethernet, IP, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, SSL) s ohledem na jejich využití při zachytávání a analýze, se způsoby zachytávání dat (na koncových stanicích, přepínačích, využití ARP poisoningu atd.) a základy analýzy (wireshark atd.)

22. 11. 2023 - 23. 11. 2023 cs

Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji

NET301

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Na kurzu se účastníci seznámí s metodami, principy a postupy řešení síťových problémů. Teoretický výklad je doplněn o praktické ukázky, případně cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

25. 10. 2023 - 26. 10. 2023 cs
18. 12. 2023 - 19. 12. 2023 cs

Úvod do zabezpečení datových sítí

NET302

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

2. 11. 2023 - 3. 11. 2023 cs
18. 12. 2023 - 19. 12. 2023 cs

Workshop Troubleshooting sítí

NET303

Tento jednodenní workshop je složen z úloh, na kterých si účastník vyzkouší své schopnosti hledání a odstraňování problémů v počítačových sítích. V průběhu workshopu bude účastník prakticky řešit problémy s koncovým klientem počítačové sítě, problémy s nastavením switchů, problémy s nastavením směrování v síti a problémy s filtrováním provozu. Součástí workshopu může být i diskuse nad použitou metodou identifikace problému a jeho odstranění. Od účastníka workshopu se očekává znalost prostředí Windows a zařízení Cisco (switche, routery) jakož i protokolů a funkcionalit používaných v počítačových sítích.

1. 11. 2023 - 1. 11. 2023 cs
20. 12. 2023 - 20. 12. 2023 cs

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.