Bezpečnost a ochrana dat

PDF ke stažení

Pravidla IT bezpečnosti pro zaměstnance

SEC100

Kurz je určen pro všechny zaměstnance, kteří se zabývají zpracováním informací a používají informační technologie a internet v každodenní práci. Zaměstnanci se naučí bezpečně pracovat s daty a vyvarovat se bezpečnostních hrozeb. V souvislosti s nařízením GDPR je nutné zvýšit bezpečnostní povědomí všech, kdo přicházejí s osobními daty do styku. Kurz není určen pro IT profesionály.

21. 1. 2022 - 21. 1. 2022 cs
18. 3. 2022 - 18. 3. 2022 cs
20. 5. 2022 - 20. 5. 2022 cs

Principy kryptografie

PKI

Kurz seznamuje s kryptografickými pojmy a technikami využívanými v informačních technologiích. V kurzu účastník získá teoretickou základnu pro využití kryptografie v praxi. 

17. 1. 2022 - 17. 1. 2022 cs
14. 3. 2022 - 14. 3. 2022 cs
16. 5. 2022 - 16. 5. 2022 cs

Infrastruktura veřejných klíčů

MPKI

Třídenní kurz poskytne studentům znalosti a dovednosti pro praktické nasazení a správu PKI v prostředí Microsoft Windows Server 2016 a Windows 10. Posluchači si na kurzu prakticky vyzkouší instalaci a konfiguraci Active Directory certifikačních služeb a použití PKI v aplikacích a službách. Je určen pro pokročilé uživatele, správce informačních systémů a všechny zájemce o použití elektronických podpisů a aplikované kryptografie.

18. 1. 2022 - 20. 1. 2022 cs
17 700 Kč Přidat do košíku
15. 3. 2022 - 17. 3. 2022 cs
17 700 Kč Přidat do košíku
17. 5. 2022 - 19. 5. 2022 cs
17 700 Kč Přidat do košíku

Úvod do zabezpečení datových sítí

NET302

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

23. 2. 2022 - 24. 2. 2022 cs
27. 4. 2022 - 28. 4. 2022 cs
13. 6. 2022 - 14. 6. 2022 cs

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.