Rozšířené vyhledávání

M20743 Přechod na Windows Server 2016

Pětidenní kurz popisuje implemantaci a konfiguraci nových funkcí a vlastností Windows Server 2016. Je určen pro posluchače, kteří již mají zkušenosti se správou systémů Windows Server 2008 nebo 2012 a chtějí se seznámit s novinkami obsaženými ve Windows Serveru 2016. Kurz se zaměřuje zejména na novinky v instalaci nového OS, správě síťové infrastruktury a úložiště, vzdáleného přístupu, Hyper-V, vysoké dostupnosti, Active Directory, AD FS a Windows a Hyper-V kontejnerů.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
19. 2. 2018 - 23. 2. 2018 Praha 26 200 Kč
9. 4. 2018 - 13. 4. 2018 Praha 26 200 Kč
18. 6. 2018 - 22. 6. 2018 Praha 26 200 Kč

MServerA Administrace Windows Server 2016

Úvodní pětidenní kurz do správy Windows Server 2016 je určený pro začínající administrátory nebo IT profesionály, kteří se chtějí seznámit se správou tohoto systému. Kurz obsahuje přehled nejdůležitějších nastavení, které administrátor běžně provádí, a součástí jsou také názorná cvičení, kde si posluchač procvičí probíraná témata. Součástí školení je instalace serveru, seznámení s principy a instalací Active Directory, správa objektů, základní síťové služby, souborové a tiskové služby a také zabezpečení Windows Serveru 2016.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
19. 2. 2018 - 23. 2. 2018 Brno 21 900 Kč
5. 3. 2018 - 9. 3. 2018 Praha 21 900 Kč
9. 4. 2018 - 13. 4. 2018 Brno 21 900 Kč
14. 5. 2018 - 18. 5. 2018 Praha 21 900 Kč
4. 6. 2018 - 8. 6. 2018 Brno 21 900 Kč

MAdminAD Administrace Active Directory ve Windows Server 2016

Čtyřdenní kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě služby Active Directory (AD DS) a jejích služeb v prostředí operačního systému Microsoft Windows Server 2016. Kurz se také zabývá ochranou přístupu k datům a informacím, implemantací Group Policy, zálohováním, obnovou, monitorováním a odstraňováním potíží v Active Directory.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
5. 2. 2018 - 8. 2. 2018 Praha 19 800 Kč
12. 3. 2018 - 15. 3. 2018 Brno 19 800 Kč
3. 4. 2018 - 6. 4. 2018 Praha 19 800 Kč
23. 4. 2018 - 26. 4. 2018 Brno 19 800 Kč
11. 6. 2018 - 14. 6. 2018 Praha 19 800 Kč
18. 6. 2018 - 21. 6. 2018 Brno 19 800 Kč

M20740 Správa úložiště, virtualizace a vysoké dostupnosti ve Windows Server 2016

Pětidenní kurz je primárně určen pro IT profesionály, kteří již mají nějakou zkušenost se správou Windows Serverů, případně pro začátečníky v oblasti správy IT. Obsahem kurzu je instalace, upgrade a základy správy Windows Serveru 2016, včetně Nano serveru, přehled typů úložišť a jejich správa ve Windows Server 2016, instalace a konfigurace Hyper-V, kontejnerů, vysoké dostupnosti a rozložení zátěže.  Součástí kurzu je také zálohování a obnova, monitorování a údržba Windows Serveru 2016 a nasazování klientů a serverů pomocí technologií WDS a MDT.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
29. 1. 2018 - 2. 2. 2018 Praha 26 200 Kč
19. 3. 2018 - 23. 3. 2018 Praha 26 200 Kč
28. 5. 2018 - 1. 6. 2018 Praha 26 200 Kč

M20741 Síťová infrastruktura ve Windows Server 2016

Pětidenní kurz je určený správcům, kteří implementují síťové služby v operačním systému Windows Server 2016. Kurz se zabývá IP adresací, technologiemi vzdáleho přístupu (VPN a DirectAccess), instalací a konfigurací technologií IPAM, DNS a DHCP. Posluchači se také naučí integrovat síťovou infrastrukturu spolu s technologií Hyper-V a jejími dílčími technologiemi, implementovat službu BranchCache a DFS a také se naučí konfigurovat softwarově definované sítě.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
12. 2. 2018 - 16. 2. 2018 Praha 26 200 Kč
9. 4. 2018 - 13. 4. 2018 Praha 26 200 Kč
11. 6. 2018 - 15. 6. 2018 Praha 26 200 Kč

M20742 Správa identit a adresářových služeb ve Windows Server 2016

Pětidenní kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě služby Active Directory (AD DS) a jejích technologií v prostředí operačního systému Microsoft Windows Server 2016. Kurz se také zabývá ochranou přístupu k datům a informacím, implemantací Group Policy, zálohováním, obnovou, monitorováním a odstraňováním potíží v Active Directory. Navíc jsou v kurzu probrány i technologie AD CS, AD RMS a AD FS a také nasazení cloud technologie Windows Azure Active Directory.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
26. 2. 2018 - 2. 3. 2018 Praha 26 200 Kč
23. 4. 2018 - 27. 4. 2018 Praha 26 200 Kč
25. 6. 2018 - 29. 6. 2018 Praha 26 200 Kč

M20410 Instalace a úvod do konfigurace Windows Server 2012

Tento pětidenní kurz je prvním ze série tří kurzů zaměřených na Windows Server 2012. Poskytne znalosti a dovednosti pro nasazení Windows Server 2012 v existujícím prostředí.

Celá série kurzů pak pokrývá implementaci, správu a údržbu infrastruktury ve Windows Server 2012.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
12. 3. 2018 - 16. 3. 2018 Praha 26 200 Kč
21. 5. 2018 - 25. 5. 2018 Praha 26 200 Kč

M20411 Administrace Windows Server 2012

Pětidenní kurz je určený správcům seznamujícím se s tímto systémem, kteří budou zodpovědní za instalaci, konfiguraci, správu a podporu síťové infrastruktury systému Microsoft Windows Server 2012 nebo Windows Server 2012 R2. Kurz se soustřeďuje na implementaci Group Policy, správu uživatelských a servisních účtů, údržbu Active Directory, správu DNS, WDS, vzdáleného přístupu, NAP a NPS, souborových služeb, bezpečnostních nastavení a na monitorování Windows Server 2012. Tento kurz je součástí série kurzů zaměřujících se na správu Windows Server 2012. Tento kurz je také přípravným kurzem ke zkoušce 70-411 - Administering Windows Server 2012.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
9. 4. 2018 - 13. 4. 2018 Praha 26 200 Kč
18. 6. 2018 - 22. 6. 2018 Praha 26 200 Kč

M20412 Pokročilá konfigurace síťových služeb Windows Server 2012

Kurz je poslední ze série kurzů (M20410,M20411,M20412). Poskytuje rozšíření a prohloubení znalostí nabytých v předchozích kurzech. Řeší pokročilejší služby a nástroje, jako je clustering, NLB a další. Zároveň je přípravným kurzem pro zkoušku 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
12. 2. 2018 - 16. 2. 2018 Praha 26 200 Kč
23. 4. 2018 - 27. 4. 2018 Praha 26 200 Kč

MHyper-V Nasazení a správa Windows Server Hyper-V

Dvoudenní kurz je zaměřený na implementaci a správu technologie Hyper-V v nejnovější verzi. Kurz je primárně určen administrátorům Windows Serverů, kteří plánují nasadit nebo již provozují technologii Hyper-V.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
1. 3. 2018 - 2. 3. 2018 Praha 8 200 Kč
2. 5. 2018 - 3. 5. 2018 Praha 8 200 Kč

M10971 Nasazení a správa Windows Server clusterů

Dvoudenní kurz se v první části zabývá problematikou technologií úložišť, jako jsou DAN, NAS, SAN. Dále pak technologiemi příbuznými (StorageSpaces, Data deduplication, sdílení). Druhá část je pak věnována vysoké dostupnosti zejména technologie Hyper-V a to jak s použitím funkce failover clustering, tak i pomocí jiných mechanismů. Závěr je pak věnován technologii NLB. Okrajově se zabývá spoluprací s platformou Azure a System Center VMM se zaměřením na probíranou oblast.

TermínMístoJazykCena (bez DPH)Dostupnost
22. 1. 2018 - 23. 1. 2018 Praha 13 100 Kč
12. 3. 2018 - 13. 3. 2018 Praha 13 100 Kč
2. 5. 2018 - 3. 5. 2018 Praha 13 100 Kč

Windows Server

Windows Server

OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.

OKsystem a.s.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.