DVPP

Kurzy akreditované pro školy

Akreditace MŠMT DVPP

OKsystem nabízí akreditované vzdělávací akce v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) již od listopadu 2003. Kurzy jsou akreditovány MŠMT podle pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 14980/2005-25 o vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. OKsystem na ně poskytuje školám až 25% slevy z běžného ceníku.

Vzdělávání v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) je v současnosti určeno pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, základních, středních, speciálních škol a školských zařízení zařazených v síti škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Toto vzdělávání má nyní celkem čtyři kategorie: Z, P, S, N. Školení firmy OKsystem patří do kategorie S.

Kód Titulek Číslo jednací Datum akreditace Platnost do Cena pro školy s DPH
A100 Agile Mind Set 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 6 534 Kč
A200 Klíčové principy agilního řízení pro projektové managery 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 6 534 Kč
AI-102 Návrh a implementace řešení Azure AI 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 26 862 Kč
AI-900 Základy Microsoft Azure AI 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 5 899 Kč
AZ-104 Nasazení a administrace prostředí Microsoft Azure 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 26 772 Kč
AZ-140 Konfigurace a správa Windows Virtual Desktop v prostředí Microsoft Azure 20970/2021-1-729 5. 10. 2021 5. 10. 2024 25 592 Kč
AZ-400 Návrh a implementace řešení Microsoft DevOps 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 33 306 Kč
AZ-500 Bezpečnost v prostředí Microsoft Azure 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 26 590 Kč
AZ-600 Konfigurace a správa hybridního cloudu pomocí Microsoft Azure Stack Hub 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 26 409 Kč
AZ-900 Základy Microsoft Azure 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 14 067 Kč
C10 Jazyk C - programování 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
C20 Jazyk C++ - objektově orientované programování v C++ 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
C30 Jazyk C++ - vlákna a paralelní programování v C++ 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 4 538 Kč
C40 Jazyk C++ - moderní C++, STL, šablony a standardní knihovny 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
C50 Jazyk C# - programování 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
C60 Jazyk C# - paralelní, asynchronní a vícevláknové aplikace 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
CCNA Implementace a administrace Cisco řešení 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 31 763 Kč
CLCEI Nasazení Cisco Collaboration na hranici sítě a v cloudu 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 49 913 Kč
CLCOR Nasazení a správa Cisco Collaboration 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 49 913 Kč
CLICA Nasazení Cisco Collaboration aplikací 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 49 913 Kč
DA-100 Analýza dat pomocí Microsoft Power BI 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 26 409 Kč
DB-ADM Instalace, Administrace a údržba Microsoft SQL Serveru a databází 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 26 772 Kč
DB-ANALYSIS Vývoj datových modelů pomocí analytických služeb SQL Serveru 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 16 063 Kč
DB-DESIGN Úvod, návrh a modelování databází 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 10 709 Kč
DB-DEV Vývoj SQL databází 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 26 772 Kč
DB-DW Implementace datového skladu pomocí SQL Serveru 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 21 417 Kč
DB-EXCEL Analýza SQL dat v Microsoft Excelu 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 10 709 Kč
DB-REPORTS Analýza dat pomocí SQL Server reportovacích služeb 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 21 417 Kč
DB-TUNING Ladění výkonu a optimalizace SQL databází 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 21 417 Kč
DB-UPGRADE Přechod na nejnovější verzi SQL Serveru 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 10 709 Kč
DEV100 Vývoj aplikací v ASP.NET Core 26147/2019-1-874 6. 11. 2019 6. 11. 2022 5 899 Kč
DEV105 Vývoj aplikací v ASP.NET Core pro pokročilé 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 5 899 Kč
DEV110 Vývoj REST API v ASP.NET Core 26147/2019-1-874 6. 11. 2019 6. 11. 2022 5 899 Kč
DEV120 Dokumentace REST API v ASP.NET Core 26147/2019-1-874 6. 11. 2019 6. 11. 2022 5 899 Kč
DEV130 ASP.NET Core gRPC 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 5 899 Kč
DEV200 Blazor 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 8 622 Kč
DEV300 Vývoj ASP.NET webových aplikací 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
DEV310 ASP.NET Web Forms a serverové ovládací prvky 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
DEV320 Vývoj webových aplikací pomocí ASP.NET MVC 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
DEV330 MVC Bootstrap HTML5 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
DEV340 ASP.NET a IIS z pohledu vývoje aplikací 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
DEV350 WCF Windows Communication Services 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
DEV360 Vývoj webových služeb v ASP.NET 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 4 538 Kč
DEV370 Zabezpečení webových aplikací 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
DEVASC Vývoj aplikací a automatizačních procesů využitím Cisco Core platforem 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 49 913 Kč
DEVCOR Vývoj aplikací s využitím Cisco Core platforem a API 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 49 913 Kč
DNS Administrace DNS 591/2019-1-117 25. 2. 2019 25. 2. 2022 3 449 Kč
DP-050 Migrace SQL dat do prostředí Azure 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 14 067 Kč
DP-060 Migrace NoSQL dat do Azure Cosmos DB 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 7 714 Kč
DP-070 Migrace Open Source dat do prostředí Azure 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 7 714 Kč
DP-080 Microsoft SQL Server - jazyk SQL 20970/2021-1-729 5. 10. 2021 5. 10. 2024 14 067 Kč
DP-090 Implementace Machine Learning Solution v prostředí Microsoft Azure Databricks 20970/2021-1-729 5. 10. 2021 5. 10. 2024 8 622 Kč
DP-100 Návrh a implementace řešení Data Science v prostředí Azure 26147/2019-1-874 6. 11. 2019 6. 11. 2022 19 784 Kč
DP-203 Datové inženýrství v Microsoft Azure 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 26 409 Kč
DP-300 Administrace relačních databází v Microsoft Azure 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 25 410 Kč
DP-900 Základy Microsoft Azure Data 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 7 442 Kč
EA-A Modelování pomocí Enterprise Architect v procesu analýzy SW 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 14 157 Kč
EA-D Modelování pomocí Enterprise Architect v procesu návrhu SW 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 14 157 Kč
EA-DA Modelování pomocí Enterprise Architect v procesu návrhu a analýzy SW 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 23 595 Kč
ENARSI Implementace pokročilého směrování ve firemních sítích 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 49 913 Kč
ENCOR Nasazení a správa firemních sítí 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 49 913 Kč
EXCH-ADM Administrace Microsoft Exchange Server 2016/2019 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 26 772 Kč
EXCH-ONLINE Nasazení a správa služby Exchange Online 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 10 709 Kč
iOS-100 Úvod do programování pro iOS 26147/2019-1-874 6. 11. 2019 6. 11. 2022 14 702 Kč
IP6FD Základy, návrh a nasazení IPv6 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 45 375 Kč
JS10 Tvorba webových aplikací pomocí frameworku React 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
JS20 Programování v HTML5 pomocí JavaScript a CSS3 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 23 595 Kč
JS30 Javascript pro pokročilé a Node.js 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
Linux Úvod do Linuxu a Unixu 591/2019-1-117 25. 2. 2019 25. 2. 2022 8 168 Kč
M10961 Automatizace správy pomocí Windows PowerShell 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 26 318 Kč
M10962 Pokročilá automatizace správy pomocí Windows PowerShell 591/2019-1-117 25. 2. 2019 25. 2. 2022 12 433 Kč
M10982 Podpora a odstraňování potíží ve Windows 10 v podnikovém prostředí 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 20 964 Kč
M10987 Ladění výkonu a optimalizace SQL databází 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 25 410 Kč
M10990 Analýza dat pomocí SQL Server reportovacích služeb 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 26 318 Kč
M20703-1 System Center Configuration Manager - administrace 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 31 763 Kč
M20740 Správa úložiště, virtualizace a vysoké dostupnosti ve Windows Server 2016 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 31 763 Kč
M20741 Síťová infrastruktura ve Windows Server 2016 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 31 763 Kč
M20742 Správa identit a adresářových služeb ve Windows Server 2016 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 31 763 Kč
M20744 Správa bezpečnosti ve Windows Server 2016/2019 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 31 763 Kč
M20745 Nasazení softwarově definovaných datacenter pomocí Hyper-V a System Center 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 31 763 Kč
M20768 Vývoj datových modelů v SQL Serveru 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 19 058 Kč
M20777 Implementace Microsoft Azure Cosmos DB 591/2019-1-117 25. 2. 2019 25. 2. 2022 19 058 Kč
M20779 Analýza SQL dat v Excelu 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 19 058 Kč
MD-100 Instalace, konfigurace a údržba Windows 10 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 21 780 Kč
MD-101 Nasazení, správa a ochrana moderních desktopů 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 27 135 Kč
MEXCELP Microsoft Excel - Pokročilý kurz 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 3 993 Kč
MEXCELZ Microsoft Excel - Základní kurz 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 1 997 Kč
MHyper-V Nasazení a pokročilá správa Windows Server Hyper-V 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 10 709 Kč
MO365U Microsoft Office 365 pro uživatele 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 3 449 Kč
MOUTL Microsoft Outlook 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 3 993 Kč
MPKI Infrastruktura veřejných klíčů 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 16 063 Kč
MPPOINT Microsoft PowerPoint 591/2019-1-117 25. 2. 2019 25. 2. 2022 3 993 Kč
MPRO Microsoft Office Project - Správa projektů 591/2019-1-117 25. 2. 2019 25. 2. 2022 6 262 Kč
MPROS Microsoft Project Server 2019 - Správa projektů 591/2019-1-117 25. 2. 2019 25. 2. 2022 6 262 Kč
MS-030 Administrace Office 365 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 32 307 Kč
MS-040 Správa SharePoint a OneDrive v Microsoft 365 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 20 328 Kč
MS-050 SharePoint Server 2019, SharePoint Hybrid a migrace 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 33 850 Kč
MS-100 Identity a služby v prostředí Microsoft 365 26147/2019-1-874 6. 11. 2019 6. 11. 2022 32 307 Kč
MS-101 Mobilita a bezpečnost v prostředí Microsoft 365 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 32 307 Kč
MS-203 Nasazení platformy pro přenos zpráv v prostředí Microsoft 365 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 33 941 Kč
MS-500 Bezpečnost v prostředí Microsoft 365 26147/2019-1-874 6. 11. 2019 6. 11. 2022 26 318 Kč
MS-700 Správa Microsoft Teams 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 27 951 Kč
MS-900 Základy Microsoft 365 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 7 714 Kč
MServer-A Administrace Windows Server 2016/2019 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 24 957 Kč
MServer-AD Pokročilá správa Active Directory ve Windows Server 2016/2019 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 16 063 Kč
MServer-D Automatizované nasazení stanic a serverů pro malé a střední podniky a organizace 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 10 709 Kč
MServer-F-HA Nasazení a pokročilá správa souborových serverů, úložišť a vysoké dostupnosti ve Windows Server 2016/2019 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 10 709 Kč
MServer-N Novinky ve Windows Server 2019 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 10 709 Kč
MServer-S Pokročilá síťová infrastruktura ve Windows Server 2016/2019 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 10 709 Kč
MSHP Microsoft SharePoint pro uživatele 14803/2019-1-632 23. 9. 2019 23. 9. 2022 3 449 Kč
MSHP-ADM Plánování a administrace SharePoint Server 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 26 772 Kč
MSSQL-HA Vysoká dostupnost v SQL Server 591/2019-1-117 25. 2. 2019 25. 2. 2022 16 063 Kč
MWORDP Microsoft Word - Pokročilý kurz 591/2019-1-117 25. 2. 2019 25. 2. 2022 3 993 Kč
MWORDZ Microsoft Word - Základní kurz 591/2019-1-117 25. 2. 2019 25. 2. 2022 1 997 Kč
NET-LIN Linux v sítích 26147/2019-1-874 6. 11. 2019 6. 11. 2022 9 801 Kč
NET101 Principy počítačových sítí a TCP/IP 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 8 168 Kč
NET201 Optimalizace přepínaných LAN sítí 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 8 168 Kč
NET202 Směrování v IP sítích 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 8 168 Kč
NET203 Nasazení IPv6 26147/2019-1-874 6. 11. 2019 6. 11. 2022 8 168 Kč
NET204 Zachycení a analýza síťové komunikace 26147/2019-1-874 6. 11. 2019 6. 11. 2022 8 168 Kč
NET301 Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 8 168 Kč
NET302 Úvod do zabezpečení datových sítí 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 8 168 Kč
OKR124 Administrace Red Hat - CentOS 1 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 20 691 Kč
OKR134 Administrace Red Hat - CentOS 2 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 20 691 Kč
OKR294 Administrace Red Hat - CentOS 3 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 20 691 Kč
PKI Principy kryptografie 39131/2020-2-998 15. 12. 2020 15. 12. 2023 5 355 Kč
PL-900 Základy Microsoft Power Platform 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 13 885 Kč
PowerBI Microsoft Power BI Desktop 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 16 063 Kč
PowerShell-1 Automatizace správy pomocí Windows PowerShell 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 21 417 Kč
PowerShell-2 Pokročilá automatizace správy pomocí Windows PowerShell 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 10 709 Kč
PRG10 Vývoj Windows Forms aplikací v Microsoft .NET 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
PRG100 XML na platformě .NET 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 4 538 Kč
PRG20 Windows Presentation Foundation (WPF) v MS Visual Studiu 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
PRG30 Windows Presentation Foundation (WPF) - Databinding 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
PRG40 Tvorba databázových aplikací pomocí ADO.NET 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 9 075 Kč
PRG50 ADO.NET Entity Framework - Dynamic Data 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
PRG60 Datové modely v Entity Framework Code First 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 613 Kč
PRGSHELL Programování v shellu 26147/2019-1-874 6. 11. 2019 6. 11. 2022 9 801 Kč
PSS-1 Stakeholder Engagement 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 068 Kč
PSS-2 Time Management 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 068 Kč
PSS-3 Leadership 31120/2020-2-798 17. 9. 2020 17. 9. 2023 13 068 Kč
Python1 Základy jazyka Python 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 14 157 Kč
Python2 Analýza dat pomocí jazyka Python 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 14 157 Kč
Python3 Využití jazyka Python pro automatizaci správy sítě 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 14 157 Kč
R-jazyk Základy jazyka R 14803/2019-1-632 23. 9. 2019 23. 9. 2022 10 709 Kč
R-jazyk 2 Analýza dat pomocí jazyka R 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 10 709 Kč
SASAA Pokročilá implementace Cisco ASA 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 45 375 Kč
SASAC Implementace Cisco ASA 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 45 375 Kč
SCCM System Center Configuration Manager - administrace 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 26 772 Kč
SCOM System Center Operations Manager - administrace 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 26 772 Kč
SCOR Implementace a správa hlavních bezpečnostních technologií Cisco 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 49 913 Kč
SEC-LIN Linux - bezpečnost a zabezpečení 26147/2019-1-874 6. 11. 2019 6. 11. 2022 14 702 Kč
SEC100 Pravidla IT bezpečnosti pro zaměstnance 591/2019-1-117 25. 2. 2019 25. 2. 2022 3 449 Kč
SESA Zabezpečení pošty pomocí Cisco Email Security Appliance 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 36 300 Kč
SISE Implementace a konfigurace Cisco Identity Services Engine 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 45 375 Kč
SLE200 Novinky v SUSE Linux Enterprise 15 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 4 447 Kč
SLE201 Administrace SUSE Linux Enterprise Server 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 28 133 Kč
SLE301 Pokročilá administrace SUSE Linux Enterprise Server 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 28 133 Kč
SQL-Jazyk 0 Úvod do jazyka SQL pro uživatele 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 10 709 Kč
SQL-Jazyk 1 Základy jazyka SQL 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 16 063 Kč
SQL-Jazyk 2 SQL jazyk pro pokročilé 6939/2021-1-314 27. 4. 2021 27. 4. 2024 10 709 Kč
SVPN Implementace Virtuálních privátních sítí VPN 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 49 913 Kč
UML-Jazyk Jazyk UML 19671/2020-2-589 21. 7. 2020 21. 7. 2023 14 157 Kč
W10-TSHOOT Podpora a odstraňování potíží ve Windows 10 v podnikovém prostředí 13055/2021-1-545 18. 7. 2021 18. 7. 2024 16 063 Kč
WIFI1 Základy WIFI 26147/2019-1-874 6. 11. 2019 6. 11. 2022 13 794 Kč
WIFI2 Správa WIFI sítí 40713/2019-4-118 21. 4. 2020 21. 4. 2023 13 794 Kč