Pravidla soutěže

 1. Pořadatel Soutěže. Společnost OKsystem a.s. se sídlem Na Pankráci 125, 140 21, Praha 4, IČO 27373665, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 20326 (dále jen „Pořadatel“), pořádá tuto marketingovou soutěž „Vánoční kolotoč“ (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).
 2. Doba Soutěže. Soutěž probíhá v době od 30. 11. 2023 do 24. 12. 2023.
 3. Soutěžící. Soutěže se účastní každá fyzická osoba starší 18 let, která má e-mailovou adresu, a která se v Době soutěže přihlásí na web okskoleni.cz (dále jen „Soutěžící“). Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 4. Princip Soutěže. Každý den od 30. 11. 2023 do 24. 12. 2023 je na stránkách www.okskoleni.cz aktivní tlačítko pro roztočení kolotoče. Po kliknutí na toto tlačítko (pokud je Soutěžící přihlášený) se objeví výhra, kterou Soutěžící získá, pokud:
  • objedná školení minimálně za 5 000 Kč
  • objednávka proběhne nejpozději do 31. 1. 2024, termín školení není rozhodující.
  Výhra může být sleva na školení nebo věcný dárek. 
 5. Výhra 1 + 1 zdarma a 2 + 1 zdarma. Při výhře 1 + 1 zdarma (2 + 1 zdarma) mají výherci možnost si vybrat dvě (tři) různá školení, přičemž školení s nižší (nejnižší) cenou budou mít zdarma, nebo se mohou rozhodnout přihlásit dvě (tři) osoby na jedno školení a zaplatí pouze za jednu (dvě) osobu(y).
 6. Předání Výhry a kontaktování Soutěžících. Slevu 2 + 1 zdarma a 1 + 1 zdarma můžete uplatnit rovnou při objednávání školení. Do poznámky ve druhém kroku objednávky napište název výhry, cenu upravíme až při potvrzení objednávky nejdéle do 3 pracovních dnů. V případě věcného dárku uvede Soutěžící jeho název do poznámky ve druhém kroku objednávky školení. Po připsání platby na účet Pořadatele zašle pořadatel Výhru poštou, nebo si jej Soutěžící osobně vyzvedne v pražském sídle společnosti OKsystem. Při jedné objednávce může Soutěžící uplatnit jednu slevu, nebo jeden věcný dárek. Pro získání více dárků je potřeba objednat více školení (každé na zvláštní objednávce).
 7. Soutěžící bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhry nejsou soudně vymahatelné.
 8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.
 9. Souhlas Soutěžícího s Pravidly a zpracováním osobních údajů. Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s těmito Pravidly a poskytuje společnosti OKsystem dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které budou získány v rámci Soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace Soutěže. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti OKsystem; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné Výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 11. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře ani za objednání Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.
 12. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.okskoleni.cz.
 13. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 30. 11. 2023.