Bezpečnost IT

PDF ke stažení

Pravidla IT bezpečnosti pro zaměstnance

SEC100

Kurz je určen pro všechny zaměstnance, kteří se zabývají zpracováním informací a používají informační technologie a internet v každodenní práci. Zaměstnanci se naučí bezpečně pracovat s daty a vyvarovat se bezpečnostních hrozeb. V souvislosti s nařízením GDPR je nutné zvýšit bezpečnostní povědomí všech, kdo přicházejí s osobními daty do styku. Kurz není určen pro IT profesionály.

18. 3. 2022 - 18. 3. 2022 cs
20. 5. 2022 - 20. 5. 2022 cs

Principy kryptografie

PKI

Kurz seznamuje s kryptografickými pojmy a technikami využívanými v informačních technologiích. V kurzu účastník získá teoretickou základnu pro využití kryptografie v praxi. 

14. 3. 2022 - 14. 3. 2022 cs
16. 5. 2022 - 16. 5. 2022 cs

Úvod do zabezpečení datových sítí

NET302

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

23. 2. 2022 - 24. 2. 2022 cs
27. 4. 2022 - 28. 4. 2022 cs
13. 6. 2022 - 14. 6. 2022 cs

Linux - bezpečnost a zabezpečení

SEC-LIN

Tento třídenní kurz je zaměřen na různé aspekty bezpečnosti Linuxu a zabezpečení komunikace s ním. Zabývá se šifrováním dat na discích, zabezpečením služeb, zabezpečením síťové komunikace a kontrolou integrity systému.

9. 2. 2022 - 11. 2. 2022 cs
16 200 Kč Přidat do košíku
26. 4. 2022 - 28. 4. 2022 cs
16 200 Kč Přidat do košíku
29. 6. 2022 - 1. 7. 2022 cs
16 200 Kč Přidat do košíku

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.