PDF ke stažení

Workshop AI pro lenochy: Nechte stroje dělat práci za vás

OK-AI

Neztrácejte čas a nechte AI pracovat za vás. Workshop "AI pro lenochy" vám ukáže, jak můžete využít dostupné AI nástroje pro úsporu času a zlepšení své produktivity. Užijete si několik skvělých hodin věcného, praktického a zábavného výkladu. Ať už jste IT profesionálem, vývojářem, obchodníkem, manažerem, projektovým lídrem či marketingovým specialistou, pokud si umíte připustit, že tvrzení „AI vás nenahradí. Zatím. Ale osoba, která AI používá, ano.“ je pravdivé, pak přijďte.

Seznámíte se, krom jiného, s využitím nástrojů ala ChatGPT, Midjourney, DALL-E, HeyGen, apod. Jak tyto nástroje správně používat? Jak klást efektivní dotazy? Co se v praxi osvědčuje? Jaké scénáře můžeme ihned s AI dobře řešit? A k čemu nyní, zatím, dobrá není? Více se dozvíte ve videopozvánce.

Workshop jsme připravili ve spolupráci s Kamilem Juříkem, CEO společnosti Accelapps.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Microsoft Power Platform Functional Consultant

PL-200

Kurz je navržen pro jednotlivce, kteří se chtějí naučit, jak používat Microsoft Power Platform k vytváření řešení pro správu procesů a toku pracovních postupů v organizaci. Zaměřuje se na práci s Power Apps, Power Automate (Flow), Power BI a Dataverse (Common Data Service), což jsou klíčové komponenty Microsoft Power Platform. Účastníci se naučí, jak vytvářet a upravovat aplikace v Power Apps, jak automatizovat pracovní postupy pomocí Power Automate (Flow) a jak vytvářet vizuální zprávy a dashboardy v Power BI, správu dat vDataverse a jejich integtraci. Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe. 

10. 10. 2023 - 12. 10. 2023 Praha
21 800 Kč

Analýza dat pomocí SQL Server reportovacích služeb

DB-REPORTS

Tento 4-denní kurz provede studenty tvorbou a správou reportů reportovacích služeb v produktu Microsoft SQL Server. Kurz je zaměřen na nástroje pro vývoj reportů reportovacích služeb, jejich správu a implementaci self-service BI.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Analýza dat pomocí Microsoft Power BI

PL-300

Tento kurz naučí účastníky osvědčené postupy, které jsou v souladu s obchodními a technickými požadavky na modelování, vizualizaci a analýzu dat pomocí Power BI. Kurz také ukáže, jak přistupovat a zpracovávat data z celé řady datových zdrojů včetně relačních i nerelačních dat. Tento kurz také prozkoumá, jak implementovat správné bezpečnostní standardy a zásady v celém spektru Power BI, včetně datových sad a skupin. Kurz bude také diskutovat o tom, jak spravovat a nasazovat sestavy/reporty, řídicí panely/dashboardy pro sdílení a distribuci obsahu. Nakonec tento kurz ukáže, jak vytvořit stránkované sestavy v rámci služby Power BI a publikovat je do pracovního prostoru Power BI. 


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Microsoft Power BI Desktop

PowerBI

Kurz v rozsahu 2 dnů je určen pro uživatele zaměřené na datovou analýzu. Účastník se dozví vše nutné pro nasazení Power BI ve své organizaci. Vše začíná datovou analýzou, možnostmi importu dat, tvorbou datového modelu, výpočty pomocí jazyka DAX a vizualizací. Na závěr přijde na řadu publikování a zabezpečení publikovaných dat. Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe. 

8. 8. 2023 - 9. 8. 2023 Praha
11 800 Kč
9 440 Kč
17. 10. 2023 - 18. 10. 2023 Praha
11 800 Kč
6. 12. 2023 - 7. 12. 2023 Praha
11 800 Kč

DAX pro Power BI

PBI-DAX

Jednodenní kurz je zaměřen na používání jazyka DAX v prostředí Power BI. Podíváme se na jazyk jako takový, na jeho použití a vyzkoušíme si výpočty na několika scénářích.  Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe. 

10. 8. 2023 - 10. 8. 2023 Praha
5 900 Kč
4 720 Kč
19. 10. 2023 - 19. 10. 2023 Praha
5 900 Kč
5. 12. 2023 - 5. 12. 2023 Praha
5 900 Kč

Microsoft Power Platform App Maker

PL-100

Kurz je zaměřen na komplexní zvládnutí Microsoft Power Apps, pomocí low-code přístupu bude účastník vytvářet aplikace v prostředí Microsoft Power Platform. Kurz se skládá z několika modulů, které pokrývají témata jako je tvorba aplikací pomocí Power Apps, vytváření reportů a dashboardů s Power BI a správa datových modelů pomocí Power Automate a Power Virtual Agents. Studenti se naučí používat tato řešení pro zefektivnění a automatizaci firemních procesů a získají certifikaci PL-100: Microsoft Power Platform App Maker.  Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe. 

25. 9. 2023 - 27. 9. 2023 Praha
21 800 Kč
8. 11. 2023 - 10. 11. 2023 Praha
21 800 Kč

Analýza SQL dat v Microsoft Excelu

DB-EXCEL

Tento 2-denní kurz provede studenty jak provádět analýzu dat a reporting pomocí produktu MS Excel. Kurz naučí studenty vylepšit možnosti tabulek a grafů s použitím kontingenčních tabulek a grafů, Excel datového modelu a jazyka DAX.

7. 8. 2023 - 8. 8. 2023 Praha
11 000 Kč
8 800 Kč
24. 10. 2023 - 25. 10. 2023 Praha
11 000 Kč
11. 12. 2023 - 12. 12. 2023 Praha
11 000 Kč

Power Query

PQuery

Kurz na Power Query je určen pro začínající i pokročilé uživatele, kteří se chtějí naučit, jak efektivně využívat tento nástroj k úpravě, transformaci a analýze dat. V průběhu kurzu se účastníci naučí, jak používat různé funkce a nástroje Power Query pro importování dat z různých zdrojů, transformaci a čištění dat, vytváření vztahů a výpočtů, tvorbu pivot tabulek a dalších funkcí. Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe. 

4. 12. 2023 - 4. 12. 2023 Praha
5 900 Kč

Vývoj datových modelů pomocí analytických služeb SQL Serveru

DB-ANALYSIS

Tento 3-denní kurz provede studenty tvorbou a správou datových modelů analytických služeb pomocí Microsoft SQL Serveru. Studenti se naučí tvořit multidimenzionální a tabulární datové modely, tvořit kostky, dimenze, měřítka, skupiny měřítek a naučí se používat jazyky MDX a DAX.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Základy jazyka Python

Python1

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače se základy jazyka Python. Jeho obsahem je naučit se základní vlastnosti jazyka Python, datové typy, proměnné, základní konstrukce, výjimky, psát skripty, OOP, využívat balíčky a moduly.

22. 8. 2023 - 24. 8. 2023 Praha
15 600 Kč
12 480 Kč
3. 10. 2023 - 5. 10. 2023 Praha
15 600 Kč
5. 12. 2023 - 7. 12. 2023 Praha
15 600 Kč

Analýza dat pomocí jazyka Python

Python2

Třídenní kurz má za cíl seznámit posluchače s možnostmi práce s daty, provádět transformace, analýzu a vizualizace dat pomocí jazyka Python. Jeho obsahem je naučit se využívat balíčky a moduly pro práci s daty. Zaměřen je především na knihovnu pandas, NumPy a Dask a jejich možnosti v oblasti zpracování a publikace dat.

12. 9. 2023 - 14. 9. 2023 Praha
15 600 Kč
7. 11. 2023 - 9. 11. 2023 Praha
15 600 Kč

Principy kryptografie

PKI

Kurz seznamuje s kryptografickými pojmy a technikami využívanými v informačních technologiích. V kurzu účastník získá teoretickou základnu pro využití kryptografie v praxi. 

28. 8. 2023 - 28. 8. 2023 Praha
5 900 Kč
4 720 Kč
27. 10. 2023 - 27. 10. 2023 Praha
5 900 Kč
4. 12. 2023 - 4. 12. 2023 Praha
5 900 Kč

Infrastruktura veřejných klíčů

MPKI

Třídenní kurz poskytne studentům znalosti a dovednosti pro praktické nasazení a správu PKI v prostředí Microsoft Windows Server 2016 a Windows 10. Posluchači si na kurzu prakticky vyzkouší instalaci a konfiguraci Active Directory certifikačních služeb a použití PKI v aplikacích a službách. Je určen pro pokročilé uživatele, správce informačních systémů a všechny zájemce o použití elektronických podpisů a aplikované kryptografie.

5. 9. 2023 - 7. 9. 2023 Praha
17 700 Kč

Úvod do zabezpečení datových sítí

NET302

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

26. 6. 2023 - 27. 6. 2023 Praha
9 000 Kč
31. 8. 2023 - 1. 9. 2023 Praha
9 000 Kč
7 200 Kč
2. 11. 2023 - 3. 11. 2023 Praha
9 000 Kč
18. 12. 2023 - 19. 12. 2023 Praha
9 000 Kč

Pravidla IT bezpečnosti pro zaměstnance

SEC100

Kurz je určen pro všechny zaměstnance, kteří se zabývají zpracováním informací a používají informační technologie a internet v každodenní práci. Zaměstnanci se naučí bezpečně pracovat s daty a vyvarovat se bezpečnostních hrozeb. V souvislosti s nařízením GDPR je nutné zvýšit bezpečnostní povědomí všech, kdo přicházejí s osobními daty do styku. Kurz není určen pro IT profesionály.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Základy Microsoft 365

MS-900

Tento jednodenní kurz nabízí základní znalost cloudových služeb a cloudového modelu Software jako služby (SaaS) se zaměřením na cloudové služby Microsoft 365.

31. 7. 2023 - 31. 7. 2023 Praha
6 500 Kč
5 200 Kč
11. 9. 2023 - 11. 9. 2023 Praha
6 500 Kč
10. 11. 2023 - 10. 11. 2023 Praha
6 500 Kč

Identity a služby v prostředí Microsoft 365

MS-100

V tomto kurzu se naučíte spravovat identity a služby v prostředí Microsoft 365, včetně plánování, správy a přizpůsobení účtu vaší organizace. Dozvíte se, jak spravovat bezpečnostní skupiny a licencování. Zjistíte, co je to synchronizace identit mezi firemním prostředím a cloudem, jak přístupovat k aplikacím. Dozvíte se, jak řídit přesun organizace do prostředí Microsoft 365, jak toto prostředí spravovat v souvislosti s prostředím Office 365 ProPlus.

19. 6. 2023 - 23. 6. 2023 Praha
35 600 Kč
24. 7. 2023 - 28. 7. 2023 Praha
35 600 Kč
28 480 Kč

Správa Microsoft Teams

MS-700

Tento čtyřdenní kurz je určen pro roli administrátora týmové práce Microsoft 365 (Teamwork Administrator). Správci Microsoft Teams konfigurují, nasazují a spravují služby Microsoft Office 365, které se zaměřují na efektivní spolupráci a komunikaci v podnikovém prostředí.

1. 8. 2023 - 4. 8. 2023 Praha
30 800 Kč
24 640 Kč
5. 9. 2023 - 8. 9. 2023 Praha
30 800 Kč
6. 11. 2023 - 9. 11. 2023 Praha
30 800 Kč

Microsoft Office 365 pro uživatele

MO365U

Na tomto jednodenním kurzu se účastníci naučí základy práce se sadou nástrojů Microsoft Office 365.

21. 8. 2023 - 21. 8. 2023 Praha
3 800 Kč
3 040 Kč
9. 10. 2023 - 9. 10. 2023 Praha
3 800 Kč
11. 12. 2023 - 11. 12. 2023 Praha
3 800 Kč

Základy Microsoft Azure

AZ-900

Kurz je určen pro začátečníky v prostředí cloudové služby Microsoft Azure. Jako úvodní kurz posluchače seznámí s koncepty, názvoslovím a základy práce v tomto prostředí. Vhodný je nejen pro správce, ale i pro pracovníky, kteří mají mít obecný prehled o této službě, nebo obecněji o konceptu cloudu.

28. 8. 2023 - 28. 8. 2023 Praha
6 500 Kč
5 200 Kč
23. 10. 2023 - 23. 10. 2023 Praha
6 500 Kč
11. 12. 2023 - 11. 12. 2023 Praha
6 500 Kč

Nasazení a administrace prostředí Microsoft Azure

AZ-104

Tento kurz je určen pro IT profesionály, kteří spravují předplatné služby Azure, zabezečují identity, spravují infrastrukturu, virtuální sítě, propojení sítí, nasazení virtuálnísch strojů, nebo služeb a v neposlední řadě i zálohují data. Je rovněž určen pro zájemce o zkoušku AZ-104.

26. 6. 2023 - 29. 6. 2023 Praha
29 500 Kč
29. 8. 2023 - 1. 9. 2023 Praha
29 500 Kč
23 600 Kč
24. 10. 2023 - 27. 10. 2023 Praha
29 500 Kč
12. 12. 2023 - 15. 12. 2023 Praha
29 500 Kč

Administrace Windows Server hybridního prostředí

AZ-800

Čtyřdenní kurz je určen pro správce, kteří potřebují spravovat základní služby Windows Serveru a to nejen v on-premise prostředí, ale i v cloudu a případně spravovat jejich vzájemé spojení a spolupráci. Mezi probíraná témata patří správa identit, úložišť, virtualizace a problematika sítí. Rovněž je přípravou na zkoušku AZ-800.

19. 6. 2023 - 22. 6. 2023 Praha
29 500 Kč
13. 11. 2023 - 16. 11. 2023 Praha
29 500 Kč

Pokročilá administrace Windows Server hybridního prostředí

AZ-801

Kurz navazuje na AZ-800 a rozšiřuje oblast znalostí zejména o bezpečnost, vysokou dostupnost a monitorování. Nedílnou součástí jsou i scénáře migrace řady služeb do prostředí cloudu. Další oblastí je zotavení se z havárie jak v prostředí on-premise, tak i v prostředích hybridních. Kurz posluchače seznamuje s řadou technologií zahrnující např. Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity atp.

18. 12. 2023 - 21. 12. 2023 Praha
29 500 Kč

Základy Microsoft Azure Data

DP-900

V rámci tohoto jednodenního kurzu se studenti seznámí se základy databázových konceptů v cloudovém prostředí, získají základní dovednosti v cloudových datových službách a vybudují si základní znalosti o cloudových datových službách v Microsoft Azure.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Administrace relačních databází v Microsoft Azure

DP-300

Tento kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti pro správu databázové infrastruktury SQL Serveru pro cloudové, lokální a hybridní relační databáze. Je určen pro ty, kteří pracují s relačními databázemi Microsoft PaaS. Navíc je určen pro administrátory, manažery a další IT pracovníky, kteří vyvíjejí aplikace dodávající obsah z relačních databází založených na SQL.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Základy Microsoft Power Platform

PL-900

Microsoft Power Platform poskytuje ucelenou platformu pro analýzu dat Power BI, vytváření no-code aplikací s Power Apps, automatizaci rutinních činností s Power Automate a využití chatbota Power Virtual Agents. V rámci jednodenního kurzu pozná účastník charakteristiku těchto nástrojů a možnosti jejich využití během ukázkových scénářů.  Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe. 

12. 6. 2023 - 12. 6. 2023 Praha
6 500 Kč
7. 8. 2023 - 7. 8. 2023 Praha
6 500 Kč
5 200 Kč
7. 11. 2023 - 7. 11. 2023 Praha
6 500 Kč
18. 12. 2023 - 18. 12. 2023 Praha
6 500 Kč

Administrace Microsoft Exchange Server 2016/2019

EXCH-ADM

Pětidenní kurz je určen pro IT profesionály, kteří spravují Exchange Server 2016 nebo 2019. Obsahem je nejen instalace, ale i správa příjemců a veřejných složek, přístupu klientů, přenosu zpráv i základní ochrany před nevyžádanou poštou. Řešena je rovněž vysoká dostupnost, zálohování a obnova.

24. 7. 2023 - 28. 7. 2023 Praha
27 500 Kč
22 000 Kč
23. 10. 2023 - 27. 10. 2023 Praha
27 500 Kč

Nasazení a správa služby Exchange Online

EXCH-ONLINE

Kurz je zaměřen na správu a nasazení služby Exchange Online, která je součástí Microsoft Office 365. Oproti kurzu nasazení Exchnage Serveru v organizaci je omezen na správu služeb a nastavení, které jsou v cloudovém prostředí k dispozici. Součástí kurzu je i prvotní spuštění a úvodní konfigurace. Tématem je i bezpečnost a propojení s vnitrofiremním prostředí.

29. 11. 2023 - 30. 11. 2023 Praha
11 800 Kč

Nasazení platformy pro přenos zpráv v prostředí Microsoft 365

MS-203

Obsah kurzu je součástí školení EXCH-ONLINE: Nasazení a správa služby Exchange Online.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Instalace a konfigurace IIS

IIS

Tento třídenní kurz poskytuje znalosti a dovednosti potřebné pro správu služby IIS. Je určen nejen správcům webových serverů, ale i administrátorům aplikací, které IIS využívají jako např. SharePoint nebo Exchange server. Kurz není zaměřen na vývoj webových aplikací.

28. 8. 2023 - 30. 8. 2023 Praha
16 500 Kč
13 200 Kč

Microsoft Word - Základní kurz

MWORDZ

Jednodenní kurz je určen pro všechny uživatele, kteří si chtějí osvojit základy práce v aplikaci MS Word. Na sérii příkladů si vyzkouší, jaké nástroje lze použít pro úpravy dokumentu, jak dokument uložit, vyhledat a otevřít. Naučí se vložit záhlaví a zápatí nebo číslování stránek. Dozví se, jak zkontrolovat pravopis a jak dokument vytisknout.

23. 8. 2023 - 23. 8. 2023 Praha
2 200 Kč
1 760 Kč
11. 10. 2023 - 11. 10. 2023 Praha
2 200 Kč
13. 12. 2023 - 13. 12. 2023 Praha
2 200 Kč

Microsoft Word - Pokročilý kurz

MWORDP

Dvoudenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s aplikací MS Office Word a chtějí si rozšířit své základní znalosti. Výklad je zaměřen na nejčastější a nejužitečnější funkce, které při své práci uživatelé používají. V průběhu kurzu lektor upozorní na zajímavá nastavení a triky, které uživateli v mnohých případech urychlí práci.

Účastníci kurzu se dozví, jak je možné ušetřit čas při formátování pomocí existujících i vlastních stylů, jak styly kopírovat mezi dokumenty. Naučí se vytvářet a používat šablony dokumentu, formátovat a vytvářet tabulky.

Při práci s delšími dokumenty využijí poznámky pod čarou či vysvětlivky, číslované titulky k obrázkům a tabulkám, vytvoří jejich seznam a obsah dokumentu. Dozví se, jak číslovat stránky až od určité strany, či jak změnit orientaci pouze určitých stran dokumentu. V poslední části si účastníci osvojí práci s revizemi a porovnáváním verzí určitého souboru.

24. 8. 2023 - 25. 8. 2023 Praha
4 400 Kč
3 520 Kč
12. 10. 2023 - 13. 10. 2023 Praha
4 400 Kč
14. 12. 2023 - 15. 12. 2023 Praha
4 400 Kč

Microsoft Word - Tvorba šablon

MWORDS

Tento jednodenní kurz nabízí pokročilou znalost Wordu sezaměřením natvorbu a nastavení šablon. Účastníci se naučí navrhnout a připravit motiv a stavební bloky tak, aby se šablona dokumentu co nejvíce automatizovala a její případná a následná změna a změna dokumentů na ní postavených byla co nejjednodušší. Zároveň se účastníci naučí používat styly písma a formulářová pole pokročilým způsobem do záhlaví a zápatí. 

20. 7. 2023 - 20. 7. 2023 Praha
2 900 Kč
2 320 Kč
15. 9. 2023 - 15. 9. 2023 Praha
2 900 Kč
16. 11. 2023 - 16. 11. 2023 Praha
2 900 Kč

Microsoft Excel - Základní kurz

MEXCELZ

Jednodenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s počítačem a kteří se potřebují naučit užívání aplikace MS Excel od úplných základů. Na konci kurzu budou schopni vytvářet a formátovat tabulky, vypočítat klíčové hodnoty a vytisknout výsledek své práce. Rovněž se naučí pracovat s grafy a rozlišit, který graf je pro jakou situaci vhodný. Důraz je přitom kladen na praktické procvičování.

14. 8. 2023 - 14. 8. 2023 Praha
2 200 Kč
1 760 Kč
23. 10. 2023 - 23. 10. 2023 Praha
2 200 Kč
18. 12. 2023 - 18. 12. 2023 Praha
2 200 Kč

Microsoft Excel - Pokročilý kurz

MEXCELP

Dvoudenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s aplikací MS Office Excel a chtějí si rozšířit své základní znalosti. Výklad je zaměřen na nejčastější a nejužitečnější funkce, které při své práci uživatelé používají. V průběhu kurzu lektor upozorní na zajímavá nastavení a triky, které uživateli v mnohých případech urychlí práci.

15. 8. 2023 - 16. 8. 2023 Praha
4 400 Kč
3 520 Kč
9. 10. 2023 - 10. 10. 2023 Praha
4 400 Kč
19. 12. 2023 - 20. 12. 2023 Praha
4 400 Kč

Microsoft Excel - Tvorba formulářů

MEXCELF

Tento jednodenní kurz nabízí pokročilou znalost Excelu sezaměřením natvorbu a nastavení formulářů. Účastníci se naučí navrhnout a připravit motiv tak, aby se šablona dokumentu co nejvíce automatizovala a její případná a následná změna a změna dokumentů na ní postavených byla co nejjednodušší. Zároveň se účastníci naučí používat formulářové prvky a nahlédnou do tvorby maker. 

9. 8. 2023 - 9. 8. 2023 Praha
2 900 Kč
2 320 Kč
3. 10. 2023 - 3. 10. 2023 Praha
2 900 Kč
30. 11. 2023 - 30. 11. 2023 Praha
2 900 Kč

Microsoft Excel - Makra

MEXCELM

Tento třídenní kurz nabízí pokročilou znalost Excelu sezaměřením natvorbu maker. Účastníci se naučí makra nahrávat i zapisovat, naučí se vytvářet i vlastní funkce. Naučí se makra odlaďovat, ošetřovat chyby a zobrazovat vlastní chybová hlášení.  

7. 8. 2023 - 8. 8. 2023 Praha
7 500 Kč
6 000 Kč
5. 9. 2023 - 7. 9. 2023 Praha
7 500 Kč
29. 11. 2023 - 1. 12. 2023 Praha
7 500 Kč

Microsoft Excel - Workshop

MEXCELW

Máte problémy se soubory v Excelu, něco vám nefunguje? Chcete je vyřešit? Pak je tento kurz právě pro vás. 

Tento jednodenní kurz nabízí pokročilou znalost Excelu se zaměřením na tvorbu, přípravu a nastavení šablon, včetně řešení častých i méně častých problémů. 


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Microsoft PowerPoint

MPPOINT

Jednodenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s počítačem a kteří si potřebují osvojit užívání aplikace MS PowerPoint od základů po pokročilé funkce. Účastníci školení se naučí využívat celou škálu grafických objektů. Budou schopni vytvořit prezentace podle jednotné předlohy, nastavovat animace pro objekty a jednotlivé snímky, prezentaci vytisknout jako podklady pro schůzku. Na konci kurzu budou schopni navrhovat prezentace podle účelu a smyslu využití prezentace.

18. 7. 2023 - 18. 7. 2023 Praha
2 200 Kč
1 760 Kč
13. 9. 2023 - 13. 9. 2023 Praha
2 200 Kč
14. 11. 2023 - 14. 11. 2023 Praha
2 200 Kč

Microsoft Outlook

MOUTL

Jednodenní kurz je určen pro všechny uživatele, kteří se potřebují seznámit s principy práce v aplikaci MS Outlook od základů po náročné plánování schůzek a sdílení složek. Účastníci školení se naučí principy práce tvorby a odesílání pošty, vytvoří a uloží kontakty, dozví se, jak organizovat svůj čas pomocí kalendáře a úkolů. Pro organizaci zpráv se seznámí s principy automatických pravidel a třídění pošty. Účastníci školení zjistí, jak uzpůsobit pracovní prostředí svým požadavkům, jak nastavit tzv. pomocníka pro práci mimo kancelář, jak delegovat úkony na jinou osobu. Uživatelé se seznámí i s některými důležitými nastaveními jako je archivace, export dat (pošta, kontakty, kalendář aj.) a osvojí si i základy zabezpečení zpráv.

19. 7. 2023 - 19. 7. 2023 Praha
2 200 Kč
1 760 Kč
14. 9. 2023 - 14. 9. 2023 Praha
2 200 Kč
15. 11. 2023 - 15. 11. 2023 Praha
2 200 Kč

Microsoft Access

MACCESS

Tento pětidenní kurz nabízí základní i pokročilou znalost MS Access. Kurz se zabývá tvorbou databáze odpočátku návrhu, až pojejí realizaci formou tabulek, dotazů a následně i nastavení vstupů a výstupů jako jsou formuláře a sestavy. Věnuje se i její automatizaci formou maker a základů VBA. 

14. 8. 2023 - 18. 8. 2023 Praha
14 500 Kč
11 600 Kč
16. 10. 2023 - 20. 10. 2023 Praha
14 500 Kč
4. 12. 2023 - 8. 12. 2023 Praha
14 500 Kč

Microsoft Teams pro uživatele

MTEAMS

Tento jednodenní kurz nabízí základní i pokročilou znalost Teams prouživatele. Uživatelé se naučí a rozšíří si znalosti ohledně komunikace a organizace schůzek, naučí se spravovat skupiny a jejich členy. Uživatelé získají znalosti potřebné k nastavení Teams a připojení, zakázání a použití aplikací ve spolupráci s Teams.

17. 7. 2023 - 17. 7. 2023 Praha
2 900 Kč
2 320 Kč
12. 9. 2023 - 12. 9. 2023 Praha
2 900 Kč
13. 11. 2023 - 13. 11. 2023 Praha
2 900 Kč

Microsoft SharePoint pro uživatele

MSHP

Jednodenní kurz provede posluchače od základní práce s prostředím SharePoint (Server i Foundation) až k pokročilejším částem, jako je vytváření vlastních pohledů, personalizace webů nebo i vytváření vlastních SharePoint webů. Posluchači budou pracovat se skutečným prostředím SharePoint, a tudíž budou mít možnost si vše ihned vyzkoušet.

22. 8. 2023 - 22. 8. 2023 Praha
3 200 Kč
2 560 Kč
10. 10. 2023 - 10. 10. 2023 Praha
3 200 Kč
12. 12. 2023 - 12. 12. 2023 Praha
3 200 Kč

Plánování a administrace SharePoint Server

MSHP-ADM

Pětidenní kurz určený všem IT specialistům, kteří jsou odpovědni za implementaci, konfiguraci, nasazení, správu a podporu SharePoint serveru 2019.

11. 12. 2023 - 15. 12. 2023 Praha
27 500 Kč

Principy počítačových sítí a TCP/IP

NET101

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

17. 7. 2023 - 18. 7. 2023 Praha
9 000 Kč
7 200 Kč
18. 9. 2023 - 19. 9. 2023 Praha
9 000 Kč
20. 11. 2023 - 21. 11. 2023 Praha
9 000 Kč

Optimalizace přepínaných LAN sítí

NET201

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

14. 8. 2023 - 15. 8. 2023 Praha
9 000 Kč
7 200 Kč
9. 10. 2023 - 10. 10. 2023 Praha
9 000 Kč
27. 11. 2023 - 28. 11. 2023 Praha
9 000 Kč

Směrování v IP sítích

NET202

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

12. 6. 2023 - 13. 6. 2023 Praha
9 000 Kč
16. 8. 2023 - 17. 8. 2023 Praha
9 000 Kč
7 200 Kč
11. 10. 2023 - 12. 10. 2023 Praha
9 000 Kč
29. 11. 2023 - 30. 11. 2023 Praha
9 000 Kč

Administrace DNS

DNS

V kurzu se účastníci se seznámí s principy a funkcemi systému DNS a naučí se instalovat, konfigurovat a spravovat nejrozšířenější jmenný server BIND.

21. 6. 2023 - 21. 6. 2023 Praha
3 800 Kč
21. 7. 2023 - 21. 7. 2023 Praha
3 800 Kč
3 040 Kč
22. 9. 2023 - 22. 9. 2023 Praha
3 800 Kč
24. 11. 2023 - 24. 11. 2023 Praha
3 800 Kč

Nasazení IPv6

NET203

Na tomto dvoudenním kurzu se účastníci dozvědí o nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6, službách v IPv6 a možnostech souběžného provozu IPv4 a IPv6. Účastníci si také prakticky vyzkouší základní nastavení IPv6. 

14. 6. 2023 - 15. 6. 2023 Praha
9 000 Kč
4. 9. 2023 - 5. 9. 2023 Praha
9 000 Kč
13. 11. 2023 - 14. 11. 2023 Praha
9 000 Kč

Zachycení a analýza síťové komunikace

NET204

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače se zachytáváním a analýzou síťové komunikace. Účastníci budou seznámeni mimo jiné se základními síťovými protokoly (Ethernet, IP, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, SSL) s ohledem na jejich využití při zachytávání a analýze, se způsoby zachytávání dat (na koncových stanicích, přepínačích, využití ARP poisoningu atd.) a základy analýzy (wireshark atd.)

29. 6. 2023 - 30. 6. 2023 Praha
9 000 Kč
19. 7. 2023 - 20. 7. 2023 Praha
9 000 Kč
7 200 Kč
20. 9. 2023 - 21. 9. 2023 Praha
9 000 Kč
22. 11. 2023 - 23. 11. 2023 Praha
9 000 Kč

Troubleshooting sítí běžně dostupnými nástroji

NET301

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Na kurzu se účastníci seznámí s metodami, principy a postupy řešení síťových problémů. Teoretický výklad je doplněn o praktické ukázky, případně cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

26. 6. 2023 - 27. 6. 2023 Praha
9 000 Kč
28. 8. 2023 - 29. 8. 2023 Praha
9 000 Kč
7 200 Kč
30. 10. 2023 - 31. 10. 2023 Praha
9 000 Kč
18. 12. 2023 - 19. 12. 2023 Praha
9 000 Kč

Workshop Troubleshooting sítí

NET303

Tento jednodenní workshop je složen z úloh, na kterých si účastník vyzkouší své schopnosti hledání a odstraňování problémů v počítačových sítích. V průběhu workshopu bude účastník prakticky řešit problémy s koncovým klientem počítačové sítě, problémy s nastavením switchů, problémy s nastavením směrování v síti a problémy s filtrováním provozu. Součástí workshopu může být i diskuse nad použitou metodou identifikace problému a jeho odstranění. Od účastníka workshopu se očekává znalost prostředí Windows a zařízení Cisco (switche, routery) jakož i protokolů a funkcionalit používaných v počítačových sítích.

28. 6. 2023 - 28. 6. 2023 Praha
6 500 Kč
30. 8. 2023 - 30. 8. 2023 Praha
6 500 Kč
5 200 Kč
1. 11. 2023 - 1. 11. 2023 Praha
6 500 Kč
20. 12. 2023 - 20. 12. 2023 Praha
6 500 Kč

Úvod do databází

DB-FND

Dvoudenní kurz je určen pro začátečníky v oblasti databází. Poskytuje znalosti potřebné pro návrh a modelování databází nezávislých na databázové platformě. Absolventi se seznámí s postupem návrhu relačních i analytických databází, normalizací, tvorbou databázových diagramů, implementací databáze a základy jazyka SQL.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Úvod do jazyka SQL pro uživatele

SQL-Jazyk 0

Tento dvoudenní kurz slouží jako vstupenka do světa SQL dotazování. Nabízí úvod do konceptu relačních databází a syntaxe jazyka SQL pro jednoduché dotazy.
Kurz má za cíl seznámit posluchače s absolutními základy SQL jazyka a je určen pro uživatele, kteří pro svou práci potřebují znát především příkaz SELECT a chtějí v datech umět vyhledávat, filtrovat a řadit je. Pokud pak budou chtít své znalosti obohatit, lze jako navazující absolvovat kurzy Základy SQL jazyka a SQL jazyk pro pokročilé.
Kurz je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

7. 8. 2023 - 8. 8. 2023 Praha
11 800 Kč
9 440 Kč
16. 10. 2023 - 17. 10. 2023 Praha
11 800 Kč
11. 12. 2023 - 12. 12. 2023 Praha
11 800 Kč

Základy jazyka SQL

SQL-Jazyk 1

Tento třídenní kurz má za cíl nabídnout posluchačům ucelený přehled základních technik dotazování v jazyce SQL.
Jeho obsahem je popis syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty. Kurz je možné absolvovat jako navazující kurz po Úvodu do SQL jazyka či DB-design nebo může být absolvován jako úvodní kurz SQL jazyka. Kurz je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

9. 8. 2023 - 11. 8. 2023 Praha
17 700 Kč
14 160 Kč
18. 10. 2023 - 20. 10. 2023 Praha
17 700 Kč
13. 12. 2023 - 15. 12. 2023 Praha
17 700 Kč

SQL jazyk pro pokročilé

SQL-Jazyk 2

Tento dvoudenní kurz rozšiřuje a prohlubuje znalosti posluchačů v oblasti SQL dotazování. Jeho obsahem je popis pokročilé syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty.
Navazuje na kurz Základy SQL jazyka a je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

29. 8. 2023 - 30. 8. 2023 Praha
11 800 Kč
9 440 Kč
24. 10. 2023 - 25. 10. 2023 Praha
11 800 Kč
6. 12. 2023 - 7. 12. 2023 Praha
11 800 Kč

Vývoj SQL databází

DB-DEV

Tento 5-denní kurz naučí studenty navrhovat a vyvíjet databáze, databázové objekty a indexy pro Microsoft SQL Server s využitím jeho nástrojů a možností. Dále se věnuje výkonu, transakčnímu zpracování, odchytávání chyb, speciálním datovým typům včetně práci s binárními daty.

19. 6. 2023 - 23. 6. 2023 Praha
27 500 Kč
4. 9. 2023 - 8. 9. 2023 Praha
27 500 Kč
27. 11. 2023 - 1. 12. 2023 Praha
27 500 Kč

Instalace, Administrace a údržba Microsoft SQL Serveru a databází

DB-ADM

Pětidenní kurz je určen všem, kteří potřebují získat znalosti potřebné k efektivnímu nasazení, konfiguraci, správě a údržbě nejnovější verze Microsoft SQL Serveru 2019. Kurz je zaměřen na nasazení, konfiguraci, administraci, údržbu, monitoring, tracing, využití služeb a nástrojů SQL Serveru vztahujících se ke správě databází. Kurz je alternativou k autorizovaným kurzům M20764 a M20765.

28. 8. 2023 - 1. 9. 2023 Praha
27 500 Kč
22 000 Kč
27. 11. 2023 - 1. 12. 2023 Praha
27 500 Kč

Ladění výkonu a optimalizace SQL databází

DB-TUNING

Tento 4-denní kurz provede studenty možnostmi ladění výkonu a optimalizacemi SQL Serveru a databází v produktu Microsoft SQL Server. Cílem je také najít a odstranit úzká místa vedoucí ke zvýšení výkonu.

26. 6. 2023 - 29. 6. 2023 Praha
22 000 Kč
11. 9. 2023 - 14. 9. 2023 Praha
22 000 Kč

Implementace datového skladu pomocí SQL Serveru

DB-DW

Tento čtyřdenní kurz naučí studenty jak navrhnout a vytvořit datový sklad, jak implementovat ETL procesy, jak validovat, čistit, konsolidovat a kontrolovat data pomocí služeb SQL Server Integration services (SSIS), Data Quality Services (DQS) a Master Data Services.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Vysoká dostupnost v SQL Server

MSSQL-HA

Tento třídenní kurz provede studenty návrhem, implementací a správou technologií vysoké dostupnosti v MS SQL Serveru.

20. 6. 2023 - 22. 6. 2023 Praha
16 500 Kč

System Center Configuration Manager - administrace

SCCM

Tento 5-denní kurz naučí studenty jak používat Configuration Manager a jeho nástroje pro správu síťových zdrojů. Naučí se každodenní úlohy, jak spravovat aplikace, klienty, hardware, software, nasazení OS a aktualizace software. Naučí se také používat System Center Endpoint Protection, vytvářet dotazy a reporty.

12. 6. 2023 - 16. 6. 2023 Praha
29 500 Kč
18. 9. 2023 - 22. 9. 2023 Praha
29 500 Kč
20. 11. 2023 - 24. 11. 2023 Praha
29 500 Kč

System Center Operations Manager - administrace

SCOM

Pětidenní urz je určen administrátorům, kteří potřebují ovládnout nasazení a správu produktu System Center 2019 Operations Manager.

23. 10. 2023 - 27. 10. 2023 Praha
29 500 Kč

Nasazení a pokročilá správa Windows Server Hyper-V

MHyper-V

Dvoudenní kurz je zaměřený na implementaci a správu technologie Hyper-V v nejnovější verzi. Kurz je primárně určen administrátorům Windows Serverů, kteří plánují nasadit nebo již provozují technologii Hyper-V.

27. 11. 2023 - 28. 11. 2023 Praha
11 800 Kč

Automatizace správy pomocí Windows PowerShell

PowerShell-1

Čtyřdenní kurz je pro správce, kteří se chtějí seznámit s prostředím PowerShellu pro správu nejen Windows Serveru. Hlavní náplní je vlastní jazyk a možnosti prostředí, ale pozornost je věnována vlastnímu použití pro správu. Přestože se jedná o kurz zaměřený na verzi 5, není znalost předchozích verzí nutná.

26. 6. 2023 - 29. 6. 2023 Praha
22 000 Kč
14. 8. 2023 - 17. 8. 2023 Praha
22 000 Kč
17 600 Kč
2. 10. 2023 - 5. 10. 2023 Praha
22 000 Kč
4. 12. 2023 - 7. 12. 2023 Praha
22 000 Kč

Pokročilá automatizace správy pomocí Windows PowerShell

PowerShell-2

Tento dvoudenní kurz navazuje na M10961. Obsahem je rozšíření znalostí o pokročilejší techniky v prostředí Windows Server 2016 a Windows 10. Užitečný je ale i pro administrátory předchozích verzí v2.0 nebo v3.0.

Důraz je kladen především na vytváření škálovatelnějších a univerzálnějších skriptů. Probíraná témata jsou z oblastí rozšířených funkcí, modulů, řízení skriptů nebo rozšířeného ošetření chyb. Zabývá se rovněž spoluprací s .NET. Kurz obsahuje řadu praktických cvičení pro upevnění znalostí.

31. 8. 2023 - 1. 9. 2023 Praha
11 800 Kč
9 440 Kč

Automatizace správy pomocí Windows PowerShell

AZ-040

Kurz je určen pro zájemce o automatizaci administrace Windows Serveru pomocí prostředí PowerShell. Zájemce seznámí se základy i mírně pokročilými technikami. Hlavní náplní je správa Windows Serveru, ale probírána jsou i témata související se správou cloudových služeb. 

Obsah kurzu je součástí školení PowerShell-1 - Automatizace správy pomocí Windows PowerShell


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Instalace, konfigurace a údržba Windows 10 a Windows 11

MD-100

V tomto kurzu se studenti učí připravit a provést instalaci Windows 10 a úlohy spojené s uvedením do provozu. Tématika pokrývá přípravu vlastních obrazů a jejich úprav. Další oblastí je správa úložišť, ovladačů, tiskáren nebo síťové konektivity. V neposlední řadě se kurz zabývá problematikou bezpečnosti v tématech, jako jsou účty uživatelů, přístupová oprávnění, bezpečnostní politiky, šifrování, bezpečnost síťové komunikace nebo nástoje jako je Windows Defender. Účastníkem může být i zájemce o zkoušku MD-100:Windows 10.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Nasazení, správa a ochrana moderních desktopů

MD-101

Kurz je určen pro správce, kteří mají na starosti nasazení, správu a dohled koncových zařízení a aplikací v moderním prostředí, které zahrnuje vyšší míru zapojení cloudových služeb zejména pro oblast správy, ale i pro oblast ochrany obsahu.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Správce koncových bodů Microsoft 365

MD-102

V tomto pětidenním kurzu se studenti naučí plánovat a provádět nasazení koncových bodů pomocí současných technik nasazení a implementace aktualizačních strategií. Kurz seznamuje se základními prvky moderního managementu, co-managementu a integrací Microsoft Intune. Kurz pokrývá nasazení aplikací, správu aplikací založených na prohlížeči a klíčové koncepty zabezpečení, jako je ověřování, identity, přístup a zásady compliance. Kurz se věnuje technologiím k ochraně zařízení a dat, jako jsou Azure Active Directory, Azure Information Protection a Microsoft Defender for Endpoint.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Instalace, konfigurace a údržba Windows 10/11

WIN-ADM

V tomto kurzu se studenti učí připravit a provést instalaci Windows 10/11 a úlohy spojené s uvedením do provozu. Tématika pokrývá přípravu vlastních obrazů a jejich úprav. Další oblastí je správa úložišť, ovladačů, tiskáren nebo síťové konektivity. V neposlední řadě se kurz zabývá problematikou bezpečnosti v tématech, jako jsou účty uživatelů, přístupová oprávnění, bezpečnostní politiky, šifrování, bezpečnost síťové komunikace nebo nástoje jako je Windows Defender. Studenti se naučí správu a troubleshooting ve Windows 10/11.

10. 7. 2023 - 14. 7. 2023 Praha
27 500 Kč
22 000 Kč
17. 7. 2023 - 21. 7. 2023 Praha
27 500 Kč
22 000 Kč
21. 8. 2023 - 25. 8. 2023 Praha
27 500 Kč
22 000 Kč
11. 9. 2023 - 15. 9. 2023 Praha
27 500 Kč
2. 10. 2023 - 6. 10. 2023 Praha
27 500 Kč
27. 11. 2023 - 1. 12. 2023 Praha
27 500 Kč

Nasazení Windows 10/11

WIN-D

Na tomto kurzu se naučíte, jak pokročilým způsobem nasazovat nejen operační systém Windows 11/10, a to pomocí jednotlivých samostatných nástrojů a technologií (Windows ADK, PowerShell), tak především pomocí nástroju pro automatizované nasazení (MDT, SCCM).

16. 10. 2023 - 20. 10. 2023 Praha
29 500 Kč

Podpora a odstraňování potíží ve Windows stanicích v podnikovém prostředí

W-TSHOOT

Kurz je určen pro správce, kteří instalují a spravují zařízení s Windows 10/11 ve firemním prostředí. Zabývá se instalací systému i aplikací, konfigurací lokálních i vzdálených sítí. Rovněž se věnuje bezpečnosti, údržbě, aktualizaci a obnově Windows 10/11.


Tento kurz nemá vypsané žádné termíny. Pokud máte zájem o vypsání nového termínu, napište prosím na skoleni@oksystem.cz.

Automatizované nasazení stanic a serverů pro malé a střední podniky a organizace

MServer-D

Kurz je určen pro administrátory, kteří řeší problematiku nasazení zejména stanic s opreračním systémem Windows v prostředí menších a středních firem, kde nemají k dispozici komplexní systémy nasazení a správy stanic. Proto se tématikou zabývá od nejjednodušších možností automatizace až po ty vyšší, k čemu využívá nástroje, které jsou buď součástí operačních systémů, případně volně dostupné od výrobce.

29. 11. 2023 - 30. 11. 2023 Praha
11 800 Kč

Síťová infrastruktura ve Windows Server

MServer-SI

Pětidenní kurz je určený správcům, kteří implementují síťové služby v operačním systému Windows Server 2016/2019. Kurz se zabývá IP adresací, technologiemi vzdáleho přístupu (VPN a DirectAccess), instalací a konfigurací technologií IPAM, DNS a DHCP. Posluchači se také naučí integrovat síťovou infrastrukturu spolu s technologií Hyper-V a jejími dílčími technologiemi, implementovat službu BranchCache a DFS a také se naučí konfigurovat softwarově definované sítě.

11. 9. 2023 - 15. 9. 2023 Praha
29 500 Kč

Administrace Windows Server 2016/2019

MServer-A

Úvodní pětidenní kurz do správy Windows Server 2016/2019 je určený pro začínající administrátory nebo IT profesionály, kteří se chtějí seznámit se správou tohoto systému. Kurz obsahuje přehled nejdůležitějších nastavení, které administrátor běžně provádí, a součástí jsou také názorná cvičení, kde si posluchač procvičí probíraná témata. Součástí školení je instalace serveru, seznámení s principy a instalací Active Directory, správa objektů, základní síťové služby, souborové a tiskové služby a také zabezpečení Windows Serveru 2016/2019.

12. 6. 2023 - 16. 6. 2023 Praha
27 500 Kč
17. 7. 2023 - 21. 7. 2023 Praha
27 500 Kč
22 000 Kč
31. 7. 2023 - 4. 8. 2023 Praha
27 500 Kč
22 000 Kč
18. 9. 2023 - 22. 9. 2023 Praha
27 500 Kč
20. 11. 2023 - 24. 11. 2023 Praha
27 500 Kč

Nasazení a pokročilá správa souborových serverů, úložišť a vysoké dostupnosti ve Windows Server 2016/2019

MServer-F-HA

Kurz je určen pro zájemce o technologie vysoké dostupnosti a o využití Windows Serveru v roli úložiště dat. Svým obsahem navazuje na kurz MServerA, který rozšiřuje o zmíněnou oblast. Probírané technologie jsou Failover Cluster i Network Load Balancing. Z úložných technologií se kurz věnuje roli iSCSI, datové deduplikaci i řešení vzdálených poboček. Dalším tématem jsou technologie Storage Replica a Storage Space Direct.

19. 10. 2023 - 20. 10. 2023 Praha
11 800 Kč

Pokročilá správa Active Directory ve Windows Server 2016/2019

MServer-AD

Třídenní kurz poskytuje studentům znalosti a dovednosti potřebné k instalaci, konfiguraci a správě služby Active Directory (AD DS) a jejích služeb v prostředí operačního systému Microsoft Windows Server 2016/2019. Kurz se také zabývá replikacemi databáze AD, implemantací Group Policy, zálohováním a obnovou v Active Directory.

25. 9. 2023 - 27. 9. 2023 Praha
17 700 Kč

Active Directory Internals a řešení problémů v Microsoft Windows Server

MServer-AD-I
9. 10. 2023 - 13. 10. 2023 Praha
29 500 Kč

Správa bezpečnosti ve Windows Server 2016/2019

MServer-SEC

Tento pětidenní kurz Vás naučí, jak zvýšit bezpečnost IT infrastruktury. Zjistíte, jak můžete pomocí auditu a funkce Advanced Threat Analysis v systému Windows Server 2016 identifikovat problémy se zabezpečením. Dozvíte se, jak zmírnit hrozby malware, jak zabezpečit virtualizační platformu, jak může nasazení Nano serverů a kontejnerů zvýšit bezpečnost. Kurz také vysvětluje, jak můžete chránit přístup k souborům pomocí šifrování a dynamického řízení přístupu i jak můžete zvýšit zabezpečení vaší sítě.

30. 10. 2023 - 3. 11. 2023 Praha
35 000 Kč

Ceny jsou bez DPH. OKsystem a.s. si vyhrazuje právo změnit termín a cenu školení.